Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 03.03.2010 Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

676

Na temelju članka 17.L500100 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O OBVEZNOM PREGLEDU MESA SVINJA NA PRISUTNOST OBLIĆA RODA TRICHINELLA KOD KLANJA ZA OSOBNU UPORABU U KUĆANSTVU

Članak 1.

1) Radi sprečavanja oboljenja ljudi od trihineloze naređuje se obavljanje pregleda mesa svinja kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu na području Republike Hrvatske.

2) Za pregled iz stavka 1. ovoga članka mora se koristiti referentna metoda pretraživanja na način određen u Poglavlju I., Prilogu I., Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesuL500102 (»Narodne novine«, broj 62/08, 74/08 i 102/08).

3) Pregled iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati ovlaštene veterinarske organizacije te veterinarske organizacije i veterinarske prakse kojima su posebnim rješenjem povjereni i poslovi pregleda iz ove Naredbe.

Članak 2.

Posjednici životinja dužni su klanje svinja, čije je meso namijenjeno potrošnji za osobnu uporabu u kućanstvu, prijaviti veterinarskoj organizaciji ili praksi iz članka 1. stavka 3. najkasnije 24 sata prije klanja.

Članak 3.

1) U svrhu utvrđivanja gospodarstva s kojega potječe svinja, prilikom dostave uzoraka mesa svinja radi pretrage na prisutnost Trichinella u mesu, posjednici su dužni dostaviti Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) na kojem je svinja zaklana, odnosno, ukoliko isto nije registrirano, JIBG s kojeg je svinja dopremljena.

2) JIBG se dokazuje ušnom markicom, IKG karticom ili putnim listom.

Članak 4.

1) Veterinar je dužan potvrđeni slučaj trihineloze prijaviti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu prijave bolesti životinjaL500103 (»Narodne novine«, broj 31/09).

2) Radi određivanja pripadnosti vrste, sve uzorke u kojima je utvrđena Trichinella potrebno je proslijediti u laboratorij određen u Dijelu VII., stavku 4., točki 4.1., podtočki (d) Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godiniL500104 (»Narodne novine«, broj 7/10).

Članak 5.

1) Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstvaL500105 (»Narodne novine«, broj 144/98).

2) Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/54

Urbroj: 525-06-1-0246/10-1

Zagreb, 16. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !