Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o određivanju proizvoda automobilske i gumarske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom, tehničkom uputom i popisom servisa, te o najmanjem trajanju jamstvenog roka i roka osiguranog servisiranja za te proizvode – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 6.3.2003 Naredba o određivanju proizvoda automobilske i gumarske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom, tehničkom uputom i popisom servisa, te o najmanjem trajanju jamstvenog roka i roka osiguranog servisiranja za te proizvode

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

451

Na temelju članka 39.L89839 stavak 6. i članka 40.L89840 stavak 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« br. 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O ODREĐIVANJU PROIZVODA AUTOMOBILSKE I GUMARSKE INDUSTRIJE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET SAMO AKO SU OPSKRBLJENI JAMSTVENIM LISTOM, TEHNIČKOM UPUTOM I POPISOM SERVISA, TE O NAJMANJEM TRAJANJU JAMSTVENOG ROKA I ROKA OSIGURANOG SERVISIRANJA ZA TE PROIZVODE

1. Proizvodi automobilske i gumarske industrije u smislu ove naredbe, koji se mogu stavljati u promet na hrvatsko tržište samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom i tehničkom uputom odnosno uputom za uporabu, popisom ovlaštenih servisa i ako su za njih utvrđeni jamstveni rok i rok osiguranog servisiranja jesu:

(1) cestovna motorna i priključna vozila (kao cjelina)

(2) motori za cestovna motorna vozila koji se kao posebni proizvodi stavljaju u promet

(3) gume za cestovna motorna i priključna vozila (nove i obnovljene).

Davalac jamstva dužan je za proizvode navedene u podtočki 3. ovog članka u uputi za uporabu navesti način održavanja guma tijekom korištenja, dok popis servisa podrazumijeva popis ovlaštenih prodajnih mjesta/vulkanizera gdje se mogu dobiti stručni savjeti vezano za korištenje gume predmetne marke i gdje se mogu reklamirati manjkavosti gume.

2. Jamstveni rok za cestovna motorna i priključna vozila iz točke 1. članka 1.#clanak1 ove naredbe ne može biti kraći od jedne godine ili dok vozilo ne prijeđe 20.000 kilometara.

Jamstveni rok za motore za cestovna motorna vozila iz točke 2. članka 1.#clanak1 ove naredbe ne može biti kraći od šest mjeseci.

Jamstveni rok za gume za cestovna motorna i priključna vozila iz točke 3. članka ove naredbe ne može biti kraći od jedne godine.

3. Jamstveni rok za cestovna i priključna vozila počinje teći na dan prodaje kupcu cestovnog motornog odnosno priključnog vozila.

Jamstveni rok za motore za cestovna motorna vozila počinje teći na dan prodaje na malo predmetnog motora.

Jamstveni rok za motore za gume za cestovna motorna i priključna vozila počinje teći na dan prodaje na malo predmetne gume.

4. Rok osiguranog servisiranja za proizvode automobilske industrije iz članka 1.#clanak1 ove naredbe ne može biti kraći od sedam godina. Rok osiguranog servisiranja za gume nije propisan.

5. Davalac jamstva odnosno ovlašteni servis dužan je obaviti uslugu održavanja ili popravka proizvoda automobilske industrije iz članka 1.#clanak1 ove naredbe u roku 45 dana od dana primitka zahtjeva za obavljanje tih usluga.

6. Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaju važiti odredbe točke 1. pod 9), 12) i 13) Naredbe o određivanju proizvoda koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garancijskim listom, tehničkom uputom i popisom ovlaštenih servisa te o najmanjem trajanju garancijskog roka za te proizvode (»Službeni list« br. 5/78, »Narodne novine« broj 53/91) i Naredba o određivanju proizvoda automobilske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garancijskim listom i tehničkom uputom te o najmanjem trajanju garantnog lista i roka osiguranog servisiranja za te proizvode. (»Službeni list« br. 9/81, »Narodne novine« broj 53/91.).

7. Ova naredba stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-02/1
Urbroj: 558-04/8-03-1
Zagreb, 21. siječnja 2003.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

 
zatvori
Naredba o određivanju proizvoda automobilske i gumarske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom, tehničkom uputom i popisom servisa, te o najmanjem trajanju jamstvenog roka i roka osiguranog servisiranja za te proizvode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !