Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala) ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 23.1.2008 Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala)

MINISTARSTVO, MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

302

Na temelju članka 194.L369013 stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

NAREDBU

O OGRANIČENJU PROMETA NA DRŽAVNOJ CESTI D2 (PODRAVSKA MAGISTRALA)

I.

Zabranjuje se promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, vozilima koja su sama ili s priključnim vozilima dulja od 14 metara (u daljnjem tekstu: teretni automobili), na dijelu državne ceste D2 (Podravska magistrala) na dionici: Varaždin (raskrižje Ulica Pavla Miškine i DC 510) – Koprivnica – Virovitica – Našice – Osijek (čvor Osijek-zapad).

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe provodi se od 17. prosinca 2007. godine do 17. prosinca 2008. godine.

III.

Zabrana se odnosi na vozila iz točke I. ove Naredbe kada u tranzitu koriste dionicu državne ceste D2 iz točke I. ove Naredbe.
»Hrvatske ceste« d.o.o. obvezne su zabranu iz točke I. ove Naredbe obilježiti odgovarajućim prometnim znakovima i putem medija obavijestiti javnost.

IV.

Od ograničenja propisanih ovom Naredbom, izuzeta su sljedeće vozila:
– vozila s prednošću prolaska i vozila pod pratnjom,
– vozila Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske,
– vozila za održavanje cesta, elektroenergetskih i sličnih instalacija,
– druga vozila koja imaju dozvolu.

V.

Dozvolu iz točke IV. ove Naredbe izdaje policijska uprava ili policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice pri ulasku vozila u Republiku Hrvatsku, u međunarodnom cestovnom prometu, samo kada je s obzirom na vrijeme i okolnosti prijevoz posebno opravdan ili prijeko potreban iz sigurnosnih razloga ili ako bi radi toga njegova odgoda prouzročila veću materijalnu štetu.
Dozvola iz stavka 1. ove točke izdaje se na predlošku koji je tiskan uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-05/74
Urbroj: 530-07-07-06
Zagreb, 27. prosinca 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

 

zatvori
Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !