Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

DRŽAVNI ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

126

Na temelju članka 24.L429055 Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O PLAĆANJU NAKNADE ZA TROŠKOVE ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I.

Za sve troškove u vezi s ispitivanjem i žigosanjem (potvrđivanjem) predmeta od plemenitih kovina kao što su:

– ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina,

– preliminarna, kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize)

– izdavanje znaka proizvođača,

– izdavanje certifikata o ispitivanju (certifikat o analizi)

– izdavanje slika državnih žigova,

plaća proizvođač, uvoznik, dobavljač, vlasnik odnosno imatelj predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: stranka) naknadu propisanu ovom naredbom i tarifom koja čini sastavni dio ove naredbe.

II.

Naknada troškova (u daljnjem tekstu: naknada) iz točke I. ove naredbe uplaćuje se na žiro-račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

III.

Naknada predviđena ovom naredbom i tarifom umanjuje se za 15% ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke, a ta stranka ispunjava uvjete propisane člankom 18.L429057 stavkom 3. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93). Ta stranka dužna je o svom trošku također osigurati djelatnike za žigosanje ispitanih predmeta od plemenitih kovina.

Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke, a ta stranka ispunjava uvjete propisane člankom 18.L429059 stavkom 3. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93), stranka je dužna Službi za plemenite kovine i homologaciju Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: tijelo Zavoda) podnijeti pismeni zahtjev koji mora sadržavati:

1. naziv odnosno tvrtku i sjedište podnositelja zahtjeva

2. podatke o broju, vrsti i masi predmeta od plemenitih kovina.

IV.

Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke, a ta stranka nije pripremila predmete odnosno gradivo i opremu za ispitivanje i žigosanje, pa djelatnik tijela Zavoda mora čekati, naknada za vrijeme čekanja plaća se po cijeni radnog sata navedenog u točki X. ove naredbe.

V.

Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja izvan sjedišta tijela Zavoda, stranka je dužna snositi putne troškove i dnevnice djelatnika koji obavljaju ispitivanje i žigosanje.

VI.

Ako je predmet od plemenitih kovina sastavljen od dijelova različitih plemenitih kovina, naknada se plaća prema ukupnoj masi predmeta kao da je izrađen od plemenite kovine čija je masa u tom predmetu najviše zastupljena.

VII.

Za troškove žigosanja (potvrđivanja) predmeta od plemenitih kovina naknadna se plaća sukladno cijenama navedenim u tarifi koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove naredbe.

VIII.

Za sva sljedeća ispitivanja (analize) naknada se plaća po radnom satu:

1. Preliminarna (kvalitativna) ispitivanja predmeta od plemenitih kovina metodom na kamenu.

2. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) udjela plemenitih i neplemenitih kovina u slitinama od kojih su izrađeni predmeti od plemenitih kovina.

3. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) udjela plemenitih i neplemenitih kovina te drugih materijala u slitinama raznih poluproizvoda, kovanog novca i sličnih proizvoda.

4. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) poluproizvoda od slitina plemenitih i neplemenitih kovina koje služe za izradbu zubno-protetičkih pomagala.

5. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) uzoraka referencijskih materijala (RM) i certificiranih referencijskih materijala (CRM) koji se upotrebljavaju za ispitivanja (analize) predmeta od plemenitih i neplemenitih kovina kao i za druge svrhe.

6. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) predmeta od plemenitih kovina koji nemaju ni najnižu čistoću propisanu člankom 6.L429061 Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93), odnosno predmeta ili slitina od plemenitih kovina čija čistoća ne odgovara oznaci čistoće na njima,

7. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) tzv. mješanih predmeta čiji se dijelovi sastoje od slitina i dijelova plemenitih i neplemenitih kovina i/ili drugih materijala.

IX.

Ako stranka zahtijeva samo ispitivanje predmeta od plemenitih kovina bez žigosanja, istoj će se izdati Izvještaj o ispitivanju i obračunati naknada za ispitivanje po cijeni radnog sata iz točke XI. ove naredbe.

Ako stranka osim zahtijeva iz stavka 1. točke IX. ove naredbe dodatno zahtjeva izdavanje Certifikata o ispitivanju (Certifikat o analizi), istoj će se obračunati troškovi izdavanja Certifikata o ispitivanju (Certifikat o analizi) u iznosu od 300,00 kn po certifikatu.

X.

Za izdavanja znaka proizvođača plaća se naknada u iznosu od 500,00 kn.

XI.

Radni sat na osnovi kojeg se obračunava naknada iz točke VIII. ove naredbe iznosi 150,00 kn.

XII.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te naknade za slike državnih žigovaL429063 (»Narodne novine« br. 43/97.).

XIII.

Ova naredba stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-03/0007

Urbroj: 558-01/4-08-1

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

TARIFA
ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I. NAKNADA ZA ŽIGOSANJE PREDMETA OD ZLATA, SREBRA I PLATINE

Tarifni broj 1.

1. Predmeti od zlata:

cijena (kn/kom)

za pojedinačni predmet od zlata

mase do 5 g..............................................................

2,70

za pojedinačni predmet od zlata

mase 5 g i veće.......................................................

4,80

Tarifni broj 2.

1. Predmeti od srebra:

cijena (kn/kom)

za pojedinačni predmet od srebra

mase do 5 g.............................................................

2,40

za pojedinačni predmet od srebra

mase 5 g i veće.......................................................

4,20

Tarifni broj 3.

1. Predmeti od platine:

cijena (kn/kom)

za pojedinačni predmet od platine

mase do 5 g..............................................................

9,00

za pojedinačni predmet od platine

mase 5 g i veće.......................................................

18,00

II. NAKNADA ZA ISPITIVANJE PREDMETA OD ZLATA, SREBRA I PLATINE

Tarifni broj 4.

1. Preliminarna (kvalitativna) ispitivanja predmeta od plemenitih kovina metodom na kamenu.

2. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) udjela plemenitih i neplemenitih kovina u slitinama od kojih su izrađeni predmeti od plemenitih kovina.

3. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) udjela plemenitih i neplemenitih kovina te drugih materijala u slitinama raznih poluproizvoda, kovanog novca i sličnih proizvoda.

4. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) poluproizvoda od slitina plemenitih i neplemenitih kovina koje služe za izradbu zubno-protetičkih pomagala.

5. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) uzoraka referencijskih materijala (RM) i certificiranih referencijskih materijala (CRM) koji se upotrebljavaju za ispitivanja (analize) predmeta od plemenitih i neplemenitih kovina kao i za druge svrhe.

6. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) predmeta od plemenitih kovina koji nemaju ni najnižu čistoću propisanu člankom 6.L429064 Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93), odnosno predmeta ili slitina od plemenitih kovina čija čistoća ne odgovara oznaci čistoće na njima,

7. Kvalitativna i kvantitativna ispitivanja (analize) tzv. mješanih predmeta čiji se dijelovi sastoje od slitina i dijelova plemenitih i neplemenitih kovina i/ili drugih materijala.

Za sva navedena ispitivanja (analize) naknada (cijena kn/sat)

se plaća po radnom satu u iznosu od: 150,00

III. NAKNADA ZA SLIKE DRŽAVNIH ŽIGOVA

Tarifni broj 5.

1. Slika državnih žigova za predmete (cijena kn/kom)

od plemenitih kovina: 30,00

IV. NAKNADA ZA IZDAVANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA

Tarifni broj 6.

Izdavanje znaka proizvođača za (cijena kn/kom)

predmete od plemenitih kovina: 500,00

V. NAKNADA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O ISPITIVANJU (ANALIZI)

Tarifni broj 7.

Izdavanje certifikata o ispitivanju (cijena kn/kom)

odnosno certifikata o analizi: 300,00

zatvori
Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !