Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 04.08.2009 Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2393

Na temelju članka 14.L468249 stavka 4. i članka 50.L468250 Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE SREDOZEMNE VOĆNE MUHE – Ceratitis capitata (Wiedemann)

I.

Ovom Naredbom propisuju se mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (u daljnjem tekstu: sredozemna voćna muha).

II.

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: Citrus reticulata – mandarina, Citrus sinensis – naranča, Diospyros kaki – kaki, Ficus carica – smokva, Prunus armeniaca – marelica, Prunus domestica – šljiva, Prunus persica – breskva, Prunus persica var. nectarina – nektarina, Prunus salicina – japanska šljiva, Pyrus communis – kruška.

Biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe, jesu i druge kultivirane i divlje vrste iz porodica: Ebenaceae, Moraceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae i Solanaceae.

III.

Ugrožena područja u smislu ove Naredbe jesu uzgojna područja biljnih vrsta iz točke II. ove Naredbe u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Istarskoj.

Područje od posebnog gospodarskog značaja u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Neretve, za koje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi poseban program suzbijanja sredozemne voćne muhe što ga provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar).

IV.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– omogućiti djelatnicima Centra pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe,

– provoditi higijenske mjere skupljanjem otpalih plodova s tla i zaostalih plodova na biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe nakon berbe te ih zbrinjavati na način kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe (kultiviranjem tla na kojem su otpali ili odbačeni plodovi, skupljanjem plodova i zakopavanjem ili skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama najmanje 15 dana),

– provoditi druge mjere suzbijanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca, prema preporukama stručnjaka Centra.

V.

Na mjestima otkupa, pakiranja i pretovara plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, zabranjuje se čuvanje zaraženih i odbačenih plodova na hrpama ili u kontejnerima duže od 48 sati.

VI.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe, otkupni centri, veletržnice i trgovačke tvrtke koje obavljaju otkup plodova mandarina i plodova drugih biljaka domaćina sredozemne voćne muhe na području od posebnog gospodarskog značaja, obvezni su:

– na mjestima otkupa provoditi higijenske mjere skupljanjem zaraženih plodova (otpad) te ih uništavati na učinkovit način (zakopavanjem u roku 48 sati ili držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0°C najmanje 10 dana),

– voditi evidenciju o količinama uništenog otpada koju moraju dati na uvid na zahtjev djelatnika Centra.

VII.

Radi utvrđivanja prisutnosti i dokazivanja zaraze sredozemnom voćnom muhom provodi se poseban nadzor u skladu s godišnjim programom koji donosi ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

VIII.

Posjednici bilja snose troškove provedbe mjera propisanih točkom IV. ove Naredbe.

Otkupni centri, veletržnice i trgovačke tvrtke snose troškove provedbe mjera propisanih točkom VI. ove Naredbe.

IX.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

X.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)L468252 (»Narodne novine« br. 66/04).

XI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/205

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 23. srpnja 2009.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !