Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 03.04.2009 Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

933

Na temelju članka 17.L445717 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA IZ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I CIPRA

I.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i CipraL445719 (»Narodne novine«, broj 20/08).

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-06/09-01/32

Urbroj: 525-11-09-1

Zagreb, 16. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !