Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznom atestiranju pamuka i vune – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 9.11.2000 Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznom atestiranju pamuka i vune

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2173

Na temelju članka 13.L70253 stavak 2., članka 17.L70254 stavak 2. i članka 23.L70255 stavak 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O OBVEZNOM ATESTIRANJU PAMUKA I VUNE

1. Prestaju važiti

Naredba o obaveznom atestiranju pamukaL70257 (»Službeni list SFRJ« br. 65/84, 44/88);

Naredba o obaveznom atestiranju vuneL70258 (»Službeni list SFRJ« br. 65/84).

2. Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/23
Urbroj: 558-04/6-00-1
Zagreb, 6. studenoga 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

 
zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznom atestiranju pamuka i vune –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !