Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 30.11.2007 Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3567

Na temelju članka 29.L366067 stavka 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03 – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03, i 55/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ODREĐIVANJU DANA KOJI SE SMATRA DANOM IZVOZA ODNOSNO UVOZA USLUGE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza uslugeL366069 (»Narodne novine«, br. 47/97).

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/247
Urbroj: 526-06-01-01/3-07-2
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !