Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 15.02.2011 Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

425

Na temelju članka 17.L652877 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU ŽIVIH, SMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA PREHRANU LJUDI

I.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudiL652879 (»Narodne novine« broj 120/10).

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/18

Urbroj: 525-11-2-0486/11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !