Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 02.04.2010 Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1027

Na temelju članka 17.L502069 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH MESNIH PROIZVODA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku HrvatskuL502071 (»Narodne novine« broj 66/09).

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/82

Urbroj: 525-11-2-0489/10-1

Zagreb, 15. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !