Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 26.5.2006 Naredba o prestanku važenja Naredbe o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1382

Temeljem članka 17.L298390 Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93. i 190/2003.), te članaka 28.L298392 stavak 3. i 237. stavak 1. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 19/98. i 151/2003.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi:

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POSEBNIM PRAVILIMA ZA PLOVIDBU BRODOVA UNUTARNJIM VODAMA U GRANICAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Naredba o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike HrvatskeL298394 objavljena u »Narodnim novinama« broj 151/2002. od 18. prosinca 2002. godine prestaje važiti.

II.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/06-02/20
Urbroj: 530-05-06-1
Zagreb, 12. svibnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !