Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o povećanom odstrjelu lisica – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 18.2.2000 Naredba o prestanku važenja Naredbe o povećanom odstrjelu lisica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

377

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97), ministar poljoprivrede i ?umarstva donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VA?ENJA NAREDBE O POVEĆANOM ODSTRJELU LISICA

I.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje va?iti Naredba o povećanom odstrjelu lisica (»Narodne novine« br. 119/99).

II.

Ova Naredba stupa na snagu 1. o?ujka 2000. godine.

Klasa: 322-01/00-01/13
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 14. veljače 2000.

Ministar
mr. sc. Bo?idar Pankretić, v. r.
zatvori
Naredba o povećanom odstrjelu lisica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !