Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 3.11.2005 Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2435

Na temelju članka 61.L282332 točke 3. Zakona o lovu (»Narodne novine«, br. 10/94., 29/99., 76/99., 14/01. i 4/02.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI LOVA PERNATE DIVLJAČI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike HrvatskeL282334 (»Narodne novine« br. 124/05).

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-01/05-01/156

Urbroj: 525-13-05-2

Zagreb, 2. studenoga 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 
zatvori
Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !