Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja na području Općine Dvor i Grada Gline ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 10.04.2009 Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja na području Općine Dvor i Grada Gline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1044

Na temelju članka 17.L446330 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07) radi suzbijanja i iskorjenjivanja bjesnoće, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O PROVOĐENJU POSEBNIH MJERA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BJESNOĆE KOD ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR I GRADA GLINA

I.

1. Zaraženim područjem smatra se područje općine Dvor.

2. Ugroženim područjem smatra se područje grada Glina.

II.

Radi suzbijanja i iskorjenjivanja bjesnoće životinja, a u svrhu zaštite zdravlja ljudi na zaraženom i ugroženom području iz točke I. ove Naredbe naređuje se organizirano prorjeđivanje populacije jedinki vuka (Canis lupus).

III.

1. U skladu s rješenjem Ministarstva kulture (Klasa: UP/I 612-07/09-33/353, Urbroj: 532-08-01/1-09-03) od 26. ožujka 2009., na zaraženom i ugroženom području iz točke I. ove Naredbe naređuje se usmrćivanje odstrelom svih jedinki vuka (Canis lupus) sumnjivih na bjesnoću.

2. Usmrćivanje odstrelom iz stavka 1. ove točke dozvoljen je u razdoblju 26. ožujka – 26. rujna 2009. godine.

IV.

1. Usmrćivanje odstrelom mogu obavljati osobe s položenim lovačkim ispitom u skladu s odredbama posebnih propisa.

2. O svakom usmrćivanju jedinke vuka (Canis lupus) potrebno je obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravu za veterinarske inspekcije i Upravu za veterinarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Upravu za lovstvo i Ministarstvo kulture-Upravu za zaštitu prirode i Upravu za inspekcijske poslove zaštite prirode.

3. Jedinke vuka (Canis lupus) usmrćene odstrelom lovci moraju dostavljati najbližoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja lešine mora dostaviti u ovlašteni laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu radi pretraživanja na bjesnoću.

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/66
Urbroj: 525-06-09-1
Zagreb, 30. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja na području Općine Dvor i Grada Gline
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !