Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 04.12.1996 Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7.L43984 stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni prometL43986 ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet razvrstavaju se u:

1. Luke od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku:

1) luka Split

2. Luke županijskog značaja:

1) luka Supetar - teretna luka

2) luka Stari Grad - teretna luka

3) luka Drvenik - putnička luka

4) luka Hvar - putnička luka

5) luka Sućuraj - putnička luka

6) luka Vis - putnička luka

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Arbanija

2) luka Baška Voda

3) luka Bobovišća

4) luka Bol

5) luka Brela - Soline

6) luka Drvenik Mali

7) luka Drvenik Veli

8) luka Dugi Rat

9) luka Igrane

10) luka Jelsa

11) luka Kaštela

12) luka Komiža

13) luka Krilo Jesenice

14) luka Makarska

15) luka Marina

16) luka Maslinica

17) luka Milna

18) luka Mimice

19) luka Mirca

20) luka Nečujam

21) luka Omiš

22) luka Pisak

23) luka Podgora

24) luka Postira

25) luka Povlja

26) luka Pučišća

27) luka Rogač

28) luka Seget Donji

29) luka Slatine

30) luka Stobreč

31) luka Stomorska

32) luka Sumartin

33) luka Sutivan

34) luka Trogir

35) luka Tučepi

36) luka Vinišće

37) luka Vira

38) luka Vranjic

39) luka Vrboska

40) luka Zaostrog

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/85
Urbroj: 530-01-96-6 NP
Zagreb, 27. studenoga 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.

zatvori
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !