Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.11.1996 Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7.L43658 stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni prometL43660 ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE
ZADARSKO-KNINSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet razvrstavaju se u:

1. Luke od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku:

1) luka Zadar - putnička luka

2. Luke županijskog značaja:

1) luka Zadar - teretna luka Gaženica

2) luka Preko - putnička luka

3) luka Brbinj / Lučina - putnička luka

4) luka Zaglav - putnička luka

5) luka Silba / Žalić - putnička luka

6) luka Biograd - putnička luka

7) luka Tkon - putnička luka

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Premuda / Loza

2) luka Premuda / Krijal

3) luka Olib

4) luka Ist / Široka

5) luka Ist / Kosirača

6) luka Zapuntel

7) luka Brgulje

8) luka Molat / Lučina

9) luka Zverinac

10) luka Sestrunj / Kablin

11) luka Rivanj

12) luka Rava Mala / Lokvina

13) luka Rava Velika / Marinica

14) luka Iž Veli

15) luka Iž Mali / Knež

16) luka Iž Mali / Bržanj

17) luka Veli Rat

18) luka Verunić

19) luka Iž Mali / Komoševo

20) luka Soline

21) luka Božava

22) luka Dragove

23) luka Savar

24) luka Luka

25) luka Žman

26) luka Muline

27) luka Sali

28) luka Ugljan / Selo

29) luka Čeprljanda

30) luka Lukoran

31) luka Sutomišćica

32) luka Poljana

33) luka Preko

34) luka Kali

35) luka Kukljica

36) luka Ošljak

37) luka Ždrelac

38) luka Banj

39) luka Dobropoljana

40) luka Neviđane

41) luka Mrljane

42) luka Barotul

43) luka Pašman

44) luka Kraj

45) luka Tkon

46) luka Maslenica

47) luka Vinjerac

48) luka Ražanac

49) luka Privlaka

50) luka Vrgada

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/85
Urbroj: 530-01-96-2 NP
Zagreb, 31. listopada 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.

zatvori
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !