Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o ukidanju Naredbe o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 23.4.2008 Naredba o ukidanju Naredbe o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1580

Na temelju članka 5.L391131 stavka 12. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03 i 79/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

NAREDBU

O UKIDANJU NAREDBE O DEKLARIRANJU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

Naredba o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila (»Službeni list« broj 10/82 i »Narodne novine« broj 53/91) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Naredbe.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/47
Urbroj: 526-05-03-01/4-08-3
Zagreb, 11. travnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.
 

zatvori
Naredba o ukidanju Naredbe o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !