Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o ukidanju Naredbe o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 21.3.2008 Naredba o ukidanju Naredbe o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1084

Na temelju članka 5.L384125 stavka l. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03 i 79/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

NAREDBU

O UKIDANJU NAREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI

Članak 1.

Naredba o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnostiL384127 (»Narodne novine« broj 33/01) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Naredbe.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Naredba o ukidanju Naredbe o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !