Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u hrvatskim unutrašnjim morskim vodama – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 13.09.1994 Naredbu o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 16.L30139 Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 17/94) uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministar obrane izdaje

NAREDBU

O USTANOVLJENJU ZABRANJENIH ZONA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske ustanovljuju se zabranjene zone u dijelu akvatorija otočja Brijuni, a koje zone obuhvaćaju morski prostor ograničen linijama koje spajaju slijedeće točke:

Zona I

- rt Vrbanj (Barban) - rt Kadulja

- rt Kadulja - otočić Supinić

- otočič Supinić - točka A (r=44 stupnjeva 54.8 N1=13 stupnjeva 42.2' E)

- točka A-točka B (r=44 stupnjeva 52.6' N1=13 stupnjeva 45.1' E)

- točka B-točka C (r = 44 stupnjeva 53.2' N1 =13 stupnjeva 46.0' E)

- točka C - rt Kamik.

Zona II

- jugoistočni dio otočja Brijuni unutar spojnice rt Kavran - rt Kozlac.

II.

Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike HrvatskeL30141 ("Narodne novine", broj 54/94).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-94-3754

Zagreb, 9 rujna 1994.

Ministar obrane

Gojko Šušak v. r.

zatvori
Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u hrvatskim unutrašnjim morskim vodama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !