Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, ispitivanja pakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa ("Narodne novine", br. XX/03, XX/03, XX/03, XX/04, XX/07 - USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 6.2.2003 Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

274

Na temelju članka 19.L84838 i članka 55.L84839 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA TIPNOG ISPITIVANJA MJERILA, OVJERAVANJA MJERILA, PROVJERU PAKOVINA I ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA

I.

Za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija podnositelji zahtjeva plaćaju naknadu utvrđenu ovom naredbom i Tarifom naknada za ovjeravanje mjerila, provjeru pakovina i ispitivanje osposobljenosti laboratorija (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je tiskana uz ovu naredbu i čini njezin sastavni dio.

II.

Naknadu za pokriće troškova iz točke I. ove odluke podnositelji zahtjeva uplaćuju na račun Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Naknadu za pokriće troškova ovjeravanja mjerila koje je obavljeno u znanstvenom ili ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju podnositelji zahtjeva iz točke I. ove naredbe uplaćuju na račun pravne osobe u čijem je laboratoriju obavljeno ovjeravanje mjerila.

III.

Ako se priprema mjerila za ovjeravanje obavlja u potvrđenom mjeriteljskom laboratoriju podnositelja zahtjeva, naknada za pokriće troškova ovjeravanja mjerila utvrđena ovom naredbom i Tarifom umanjuje se za 15%, a za ovjeravanje mjerila obujma tekućeg goriva i maziva u sklopu mjerne instalacije naknada za pokriće troškova ovjeravanja mjerila utvrđena ovom naredbom umanjuje se za 60%.

Naknada iz stavka 1. ove točke umanjuje se za još 20% ako se ispitivanje mjerila u tom laboratoriju obavlja statističkom metodom u povećanom opsegu, odnosno 40% ako se ispitivanje mjerila obavlja statističkom metodom jednokratnim uzorkovanjem u nepovećanom opsegu.

IV.

Za prvo ovjeravanje mjerila masovne proizvodnje čiji je postupak izradbe ili ispitivanja automatiziran, sukladno članku 18. stavak 2. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti, proizvođač za svako tako proizvedeno i žigosano mjerilo plaća naknadu u iznosu od 40% naknade utvrđene ovom naredbom i Tarifom.

Ako se prilikom ispitivanja utvrdi da mjerila iz stavka 1. ove točke nisu ispravna, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obavit će ponovno ispitivanje tih mjerila i naplatiti puni iznos naknade.

V.

Za pokriće troškova ovjeravanja mjerila namijenjenih izvozu plaća se 50% naknade utvrđene ovom naredbom i Tarifom.

VI.

Za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, vještačenja mjerila i ispitivanja osposobljenosti laboratorija koji nisu obuhvaćeni Tarifom naknada se plaća po radnom satu.

VII.

Ako podnositelj zahtjeva pravodobno ne pripremi mjerilo za ispitivanje, odnosno ne osigura potreban broj djelatnika i opremu za ispitivanje, a djelatnik Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izađe po pozivu na mjesto ispitivanja i na zahtjev stranke čeka da se mjerilo pripremi za ovjeru, naknada za vrijeme čekanja plaća se po radnom satu.

Ako se ovjeravanje mjerila obavlja u laboratoriju Odsjeka mjeriteljskih poslova, znanstvenom mjeriteljskom laboratoriju ili ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju za mjerila koja nisu očišćena i pripremljena za ispitivanje, naknada za gore obavljeni posao plaća se po radnom satu.

VIII.

Cijena radnog sata na osnovi kojega se obračunava naknada iz točke V. i VI. ove naredbe iznosi 150,00 kuna.

IX.

Ako se ovjeravanje mjerila obavlja u znanstvenom mjeriteljskom laboratoriju ili ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju, naknada za pokriće troškova ovjeravanja mjerila plaća se prema ovoj naredbi i Tarifi.

X.

Ako se tipno ispitivanje mjerila obavlja izvan sjedišta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, odnosno Odsjeka mjeriteljskih poslova, podnositelj zahtjeva plaća naknadu prema ovoj naredbi i Tarifi te uz to plaća i prijevoz opreme, putne troškove i dnevnice djelatnika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Ako se ovjeravanje mjerila obavlja izvan sjedišta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, odnosno Odsjeka mjeriteljskih poslova, a podnositelj zahtjeva ne raspolaže svojom opremom za ispitivanje, naknada za prijevoz ispitne opreme naplaćuje se prema ovoj naredbi i Tarifi.

XI.

Ovom naredbom prestaje važiti Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanje etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorijaL84841 (»Narodne novine«, broj 43/97, 48/97, 159/98, 21/02 i 31/02).

XII.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-07/1
Urbroj: 558-03/10-03-1
Zagreb, 27. siječnja 2003.

Ravnatelj
dr. sc.
Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

TARIFA ZA OVJERAVANJE MJERILA, PROVJERU PAKOVINA I ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA

 

Mjerilo

Iznos naknade

 

kn

1

2

A. OVJERAVANJE MJERILA

1. Mjerila duljine

Tar. br. 1

1. Mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje

a) do 2 m 5,40

b) od 2 m do 5 m 18,00

2. Mjerila duljine u obliku mjerne vrpce s jednom
ili više podjela

a) do 20 m 44,00

b) više od 20 m 62,00

3. Pomična mjerka 7,00

4. Mjerila duljine žice i kabela 78,00

5. Strojevi za mjerenje vrpci 84,00

6. Automatsko mjerilo razine 375,00

2. Mjerila ploštine

Tar. br. 2

Mjerila ploštine (planimetri) 216,00

3. Mjerila obujma nestrujećih tekućina

Tar. br. 3

1. Stakleno mjerilo obujma tekućina, boce i čaše 1,20

2. Mjerne posude 12,00

3. Mjerne posude za mlijeko 36,00

4. Mjerne bačve:

a) do 5 L 26,00

b) od 5 L do 50 L 68,00

c) od 50 L do 100 L 118,00

d) više od 100 L 170,00

5. Mjerne bačve za pivo od inoxa:

a) 30 L 12,00

b) 50 L 15,00

Tar. br. 4

Prijevozne cisterne:

a) do 5000 L 1447,00

b) od 5000 L do 7500 L 1750,00

c) od 7500 L do 10000 L 1944,00

d) od 10000 L do 20000 L 2916,00

e) više od 20000 L 3780,00

Tar. br. 5

Spremnici u obliku valjka
(razmjeravanje mokrom metodom):

a) do 20 mł 1950,00

b) od 20 mł do 30 mł 2120,00

c) od 30 mł do 50 mł 2550,00

d) od 50 mł do 100 mł 3250,00

Tar. br. 6

Spremnici u obliku valjka
(razmjeravanje suhom metodom):

a) do 500 mł 1206,00

b) od 500 mł do 5000 mł 1812,00

c) od 5000 mł do 50000 mł 3600,00

d) više od 50000 mł 6012,00

Tar. br. 7

Spremnici u obliku valjka
(razmjeravanje kombiniranom metodom):

a) do 500 mł 1780,00

b) od 500 mł do 5000 mł 2418,00

c) od 5000 mł do 50000 mł 4794,00

d) više od 50000 mł 7996,00

Tar. br. 8

Spremnici u obliku valjka
(optičko razmjeravanje – metoda triangulacije):

a) do 500 mł 2323,00

b) od 500 mł do 5000 mł 4018,00

c) od 5000 mł do 50000 mł 6840,00

d) više od 50000 mł 11972,00

4. Vodomjeri

Tar. br. 9

Vodomjeri za hladnu vodu nazivnoga protoka:

a) do 6 mł/h 12,00

b) od 6 mł/h do 10 mł/h 22,00

c) od 10 mł/h do 50 mł/h 55,00

d) više od 50 mł/h 144,00

5. Mjerila toplinske energije

Tar. br. 10

Cjelovito mjerilo toplinske energije:

a) za nazivni protok do 3,5 mł/h 100,00

b) za nazivni protok od 3,5 mł/h do 60 mł/h 150,00

c) za nazivni protok više od 60 mł/h 250,00

Tar. br. 11

Podsklopovi mjerila toplinske energije:

a) mjerilo protoka mjerila toplinske energije

za nazivni protok do 3,5 mł/h 70,00

b) mjerilo protoka mjerila toplinske energije

za nazivni protok od 3,5 mł/h do 60 mł/h 120,00

c) mjerilo protoka mjerila toplinske energije

za nazivni protok više od 60 mł/h 240,00

d) računska jedinica mjerila toplinske energije

s parom mjerila temperature 60,00

e) računska jedinica mjerila toplinske energije

bez para mjerila temperature 40,00

f) par mjerila temperature mjerila toplinske
energije 40,00

6. Mjerila obujma strujećih tekućina koje nisu voda

Tar. br. 12

1. Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića,
piva, mlijeka za nazivni protok:

a) do 100 L/min 302,00

b) od 100 L/min do 500 L/min 674,00

c) od 500 L/min do 1000 L/min 1180,00

d) više od 1000 L/min 1686,00

2. Mjerila obujma tekućeg goriva i maziva za
nazivni protok u području:

a) do 50 L/min 85,00

b) od 50 L/min do 200 L/min 96,00

c) od 200 L/min do 500 L/min 170,00

d) od 500 L/min do 1000 L/min 253,00

e) više od 1000 L/min 421,00

3. Mjerila obujma tekućega goriva i maziva u
sklopu mjerne instalacije 1490,00

4. Mjerila obujma ukapljenog plina za nazivni
protok u području:

a) do 50 L/min 144,00

b) od 50 L/min do 200 L/min 1944,00

c) više od 200 L/min 2592,00

5. Temperaturni kompenzatori:

a) mehanički 420,00

b) elektronski 336,00

6. Brojilo sprave za istakanje goriva 90,00

7. Memorijski elementi brojila sprave za
istakanje goriva 75,00

7. Plinomjeri

Tar. br. 13

1. Plinomjeri s mjehovima:

a) do G 6 30,00

b) G 10 do G 25 74,00

c) G 40 do G 65 146,00

2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s
rotacijskim klipovima:

a) G 40 do G 65 206,00

b) G 100 do G 250 512,00

c) G 400 do G 650 629,00

d) G 1000 do G 2500 772,00

e) G 4000 do G 6500 937,00

3. Plinski korektori:

a) mehanički 420,00

b) elektronski 336,00

8. Utezi i vage

Tar. br. 14

1. Utezi razreda točnosti M2 i M3:

a) do 200 g 1,40

b) od 500 g do 10 kg 5,00

c) više od 10 kg 8,00

2. Utezi razreda točnosti M1:

a) do 200 g 4,00

b) od 500 g do 50 kg 7,00

c) više od 50 kg 444,00

3. Utezi razreda točnosti F2:

a) do 200 g 22,00

b) od 500 g do 5 kg 38,00

c) više od 5 kg 62,00

4. Utezi razreda točnosti F1:

a) do 5 g 100,00

b) od 10 g do 50 g 120,00

c) od 100 g do 1 kg 130,00

d) više od 1 kg 150,00

5. Utezi razreda točnosti E2:

a) do 5 g 185,00

b) od 10 g do 50 g 235,00

c) od 100 g do 1 kg 250,00

d) više od 1 kg 260,00

Tar. br. 15

1. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII),
osim vaga koje se upotrebljavaju u zdravstvu,
s najvećim opterećenjem:

A) Vage sa stalnim ravnotežnim položajem:

a) do 20 kg 22,00

b) od 20 kg do 500 kg 31,00

c) od 500 kg do 5000 kg 90,00

d) od 5000 kg do 20000 kg 180,00

e) od 20000 kg do 50000 kg 314,00

f) više od 50000 kg 540,00

B) Vage s promjenljivim ravnotežnim položajem:

a) do 20 kg 44,00

b) od 20 kg do 500 kg 62,00

c) od 500 kg do 5000 kg 180,00

d) od 5000 kg do 20000 kg 360,00

e) od 20000 kg do 50000 kg 630,00

f) više od 50000 kg 1080,00

C) Elektromehaničke vage s mjernim pretvornicima:

a) do 20 kg 62,00

b) od 20 kg do 500 kg 90,00

c) od 500 kg do 5000 kg 224,00

d) od 5000 kg do 20000 kg 450,00

e) od 20000 kd do 50000 kg 720,00

f) više od 50000 kg 1392,00

2. Mjerne naprave vaga 318,00

3. Nadzorne vage koje na ovjeravanje podnose
proizvođači i osobe koje popravljaju i
prepravljaju mjerila:

a) do 50 kg 180,00

b) više od 50 kg 462,00

4. Vage razreda točnosti (II) s najvećim
opterećenjem:

a) do 5 kg 144,00

b) više od 5 kg 216,00

5. Vage razreda točnosti (I) 312,00

6. Automatske vage s najvećim opterećenjem:

a) do 10 kg 144,00

b) od 10 kg do 50 kg 204,00

c) od 50 kg do 250 kg 276,00

d) od 250 kg do 500 kg 408,00

e) od 500 kg do 3000 kg 522,00

f) od 3000 kg do 10000 kg 684,00

9. Mjerila za procjenu žitarica i uljarica

Tar. br. 16

Mjerila prividne gustoće žita:

a) do 1/4 L 59,00

b) više od 1/4 L 94,00

Tar. br. 17

1. Vlagomjeri za određivanje vlažnosti metodom
sušenja 238,00

2. Elektronički vlagomjeri za određivanje vlage
metodom mjerenja otpora ili kapaciteta 144,00

10. Laboratorijske obujamske tekućinske mjere

Tar. br. 18

Staklena mjerila obujma za jednu ili više mjernih
veličina s obujmom:

a) do 100 mL 10,00

b) od 100 mL do 500 mL 12,00

c) od 500 mL do 2000 mL 15,00

Tar. br. 19

Mjerni valjak s jednom ljestvicom sa sveukupnim
obujmom:

a) do 100 mL 10,00

b) od 100 mL do 500 mL 14,00

c) više od 500 mL 15,00

Tar. br. 20

Pipete s jednom ovjernom crtom
(uključujući razrede A i AS) s obujmom:

a) do 0,5 mL 5,00

b) od 0,5 mL do 50 mL 14,00

c) više od 50 mL 15,00

Tar. br. 21

Birete kao i birete razreda A i AS (uključujući

birete sa samostalnim ništičnim namještanjem),

mjerne cijevi i mjerne pipete (uključujući

mjerne pipete razreda A i AS kao i birete i

mjerne cijevi za plin) pri provjeri u tri točke

i s ukupnim obujmom:

a) do 0,5 mL 35,00

b) od 0,5 mL do 50 mL 45,00

c) više od 50 mL 50,00

11. Mjerila gustoće i udjela

Tar. br. 22

Piknometar bez termometra 75,00

Tar. br. 23

1. Areometri bez termometra za određivanje
gustoće, udjela alkohola i saharoze (ispitivanje
u tri ispitne točke) s referencijskom

temperaturom od 15 °C ili 20 °C 300,00

2. Areometri s referencijskom temperaturom od
15 °C ili 20 °C kad je areometarska ljestvica
dulja od 110 mm ili ima više od 60 podjeljaka
(ispitivanje u 5 ispitnih točaka): 450,00

Tar. br. 24

Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog
alkohola u izdahu ispitanika) 15,00

Tar. br. 25

Hidrostatske vage
(MohrWestphalove hidrostatske vage) 450,00

Tar. br. 26

Uranjajuća tijela 36,00

12. Termometri

Stakleni, manometarski, bimetalni (BiMT) i
električni termometri (ET) s osjetilima u
zaštitnoj cijevi, osim medicinskih termometara
i temperaturnih mjernih uređaja za spremnike
i cjevovode

Tar. br. 27

1. Termometri s podjeljkom ljestvice od
1 °C do 5 °C unutar temperaturnog područja:

a) od –110 °C do +60 °C 26,00

b) od –80 °C do + 110 °C 18,00

c) od –58 °C do +210 °C 8,00

d) od –58 °C do +610 °C 14,00

2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 1 °C do 5 °C 5,00

Tar. br. 28

1. Termometri s podjeljkom ljestvice od
0,5 °C unutar temperaturnog područja:

a) od –110 °C do +60 °C 26,00

b) od –58 °C do +110 °C 13,00

c) od –58 °C do +210 °C 14,00

d) od –58 °C do +610 °C 18,00

2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 0,5 °C 7,00

Tar. br. 29

1. Termometri s podjeljkom ljestvice od
0,2 °C i ispitnim mjernim područjem:

a) do 100 °C 14,00

b) više od 100 °C 22,00

2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 0,2 °C 8,00

Tar. br. 30

1. Termometri s podjeljkom ljestvice od
0,1 °C i ispitnim mjernim područjem:

a) do 50 °C 14,00

b) od 50 °C do 100 °C 22,00

c) od 100 °C 29,00

2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 0,1 °C 8,00

Tar. br. 31

Termometri s podjeljkom ljestvice 0,05 °C kod
ispitnoga mjernoga područja:

a) do 25 °C 14,00

b) više od 25 °C 25,00

Tar. br. 32

Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,02 °C 29,00

Tar. br. 33

1. Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,01 °C
kod ispitnoga mjernog područja:

a) do 50 °C 18,00

b) više od 5 °C 31,00

Tar. br. 34

Pokazne jedinice:

a) za prvu mjernu veličinu 34,00

b) za svaku daljnju mjernu veličinu 17,00

Tar. br. 35

1. Termoelementi (termočlanci, termoparovi),
ispitivanje prve ispitne vrijednosti za:

a) jedan termoelement 372,00

b) svaki daljnji termoelement iste izvedbe 60,00

2. Termoelementi (termočlanci, termoparovi),
ispitivanje svake daljnje ispitne vrijednosti za:

a) jedan termoelement 66,00

b) svaki daljnji termoelement iste izvedbe 18,00

3. Termoelementi koji bi se zbog ispitivanja
trebali izvaditi iz zaštitne ili uložne cijevi:

a) kad se mogu izvaditi 43,00

b) kad se ne mogu izvaditi 90,00

13. Medicinski mjerni instrumenti

Tar. br. 36

Vage razreda točnosti III (samo osobne, krevetne,
inkubatorske, za dojenčad ili za bolesničke stolice)
s najvećim opterećenjem:

a) do 25 kg 26,00

b) od 25 do 200 kg 38,00

c) više od 200 kg 80,00

Tar. br. 37

1. Termometri s pokazivanjem najviše temperature,
kada se ovjeravaju statistički:

a) do 10 °C 1,20

b) više od 10 °C 1,40

2. Termometri s pokazivanjem najviše temperature,
kada se ovjeravaju stopostotnim pregledom:

a) do 10 °C 4,50

b) više od 10 °C 6,00

Tar. br. 38

Termometri s mjernim područjem do 10 °C

a) ako se ovjeravaju statistički 3,00

b) ako se ovjeravaju stopostotnim pregledom 13,50

Tar. br. 39

1. Medicinski električni termometri (MET) sa
zatvorenim temperaturnim osjetilom
(za svako mjerno područje) 65,00

2. Pokazni uređaji MET bez temperaturnog osjetila 43,00

3. Temperaturna osjetila za MET 54,00

Tar. br. 40

Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka:

a) mehanički ili tlakomjeri na tekućinu (živu) 50,00

b) elektronički 125,00

Tar. br. 41

1. Staklene medicinske injekcijske štrcaljke za
višekratnu uporabu (ispitivanje statističkom
metodom) 1,40

2. Staklene medicinske injekcijske štrcaljke za
višekratnu uporabu 15,00

3. Medicinske injekcijske štrcaljke za jednokratnu
uporabu (ispitivanje statističkom metodom) 0,03

Tar. br. 42

Mjerila za određivanje očnoga tlaka (tonometri):

a) mehanički ili elektromehanički tonometri 95,00

b) nekontaktni tonometri 170,00

c) mehanički optički Applanation-tonometri 108,00

Tar. br. 43

Krvne pipete (ispitivanje statističkom metodom) 0,60

14. Manometri, vakuumometri i manovakuumometri

Tar. br. 44

1. Manometri (opružni) razreda točnosti 1,6 do 4,0
za radnu temperaturu 20 °C i s vrijednošću
ljestvice:

a) do 25 bar 28,00

b) od 25 bar do 400 bar 48,00

c) više od 400 bar 107,00

2. Manometri (opružni) razreda točnosti 0,1 do
1,0 za radnu temperaturu 20 °C i s
vrijednošću ljestvice:

a) do 25 bar 95,00

b) od 25 bar do 400 bar 126,00

c) više od 400 bar 176,00

3. Manometri (opružni) razreda točnosti manjega
od 0,1 za radnu temperaturu 20 °C i s
vrijednošću ljestvice:

a) do 25 bar 200,00

b) od 25 bar do 400 bar 300,00

c) više od 400 bar 500,00

Tar. br. 45

Zapisni uređaji ili pokazivači u kućištu manometra
s promjerom većim od 100 mm i s vrijednošću
ljestvice:

a) do 25 bar 48,00

b) od 25 bar do 400 bar 80,00

c) više od 400 bar 128,00

Tar. br. 46

1. Manometri (opružni) razreda točnosti od 0,1
do 1,0 za radnu temperaturu 20 °C, s jednim
pokazivačem ili zapisnim uređajem i
vrijednošću ljestvice:

a) do 25 bar 67,00

b) od 25 bar do 400 bar 79,00

c) više od 400 bar 136,00

2. Manometri (opružni) razreda točnosti od 0,1
do 1,0 za radnu temperaturu 20 °C, s dva
pokazivača ili s višestrukim pokazivačem i
s vrijednošću ljestvice:

a) do 25 bar 77,00

b) od 25 bar do 400 bar 95,00

c) više od 400 bar 181,00

Tar. br. 47

1. Manometri (opružni) razreda točnosti od 1,0 do
4,0 za radnu temperaturu 20 °C, s jednim
pokazivačem i vrijednošću ljestvice:

a) do 25 bar 114,00

b) od 25 bar do 400 bar 151,00

c) više od 400 bar 211,00

2. Manometri (opružni) razreda točnosti od 1,0
do 4,0 za radnu temperaturu 20 °C, s dva
pokazivača ili s višestrukim pokazivačem i
s vrijednošću ljestvice:

a) do 25 bar 151,00

b) od 25 bar do 400 bar 197,00

c) više od 400 bar 258,00

Tar. br. 48

Vakuumometri (opružni) u mjernom području

od –1 bar do 0 bar (relativni tlak):

a) razreda točnosti 1,6 do 4,0 38,00

b) razreda točnosti 0,6 do 1,0 115,00

c) razreda točnosti 0,1 do 0,3 192,00

Tar. br. 49

Manovakuumometri (opružni) u mjernom području

od –1 bar do 25 bar (relativni tlak):

a) razreda točnosti 1,6 do 4,0 68,00

b) razreda točnosti 0,6 do 1,0 206,00

c) razreda točnosti 0,1 do 0,3 278,00

15. Mljekomjeri

Tar. br. 50

1. Butirometri za mlijeko 10,00

2. Butirometri za vrhnje, sir i mlijeko u prahu 15,00

Tar. br. 51

Trbušaste pipete za mlijeko, vrhnje i amilni alkohol 10,00

Tar. br. 52

Pipete i automatske pipete za mlijeko ili amilni
alkohol 20,00

Tar. br. 53

Uređaji za mjerenje u nizu pipetiranjem mlijeka
ili amilnog alkohola 150,00

Tar. br. 54

Pipete kao uređaji za butirometarsko određivanje
masnoće i trbušaste pipete:

a) do 0,5 mL 5,00

b) od 0,5 mL do 50 mL 8,00

c) od 50 mL do 250 mL 10,00

d) više od 250 mL 15,00

Tar. br. 55

1. Areometri bez termometra za određivanje gustoće
obranog i punomasnog mlijeka s referencijskom
temperaturom od 15 °C ili 20 °C (ispitivanje u
3 ispitne točke): 300,00

2. Areometri za određivanje gustoće obranog i
punomasnog mlijeka s referencijskom
temperaturom od 15 °C ili 20 °C kad je
areometarska ljestvica dulja od 110 mm ili
ima više od 60 podjeljaka (ispitivanje u 5
ispitnih točaka): 450,00

16. Mjerila u cestovnom prometu

Tar. br. 56

1. Mjerilo duljine puta s mjernim kotačem ili
gusjenicom 54,00

2. Mjerilo duljine puta u teretnim vozilima i
autobusima 66,00

Tar. br. 57

1. Taksometri 216,00

2. Programibilni pokazivači cijene vožnje u
taksometrima ili programibilna brojila duljine
puta u vozilima za iznajmljivanje osobama koje
same voze 144,00

3. Ovjeravanje prijenosnog omjera vozila 50,00

4. Memorijski elementi taksometara 75,00

Tar. br. 58

Brzinomjeri 80,00

Tar. br. 59

Mjerni uređaji za određivanje brzine kojom
prolazi vozilo

a) ako se pregled obavlja usporednom metodom 904,00

b) ako se pregled obavlja apsolutnom metodom 890,00

Tar. br. 60

1. Mjerila opterećenja pojedinoga kotača 136,00

2. Mjerila opterećenja para kotača 192,00

3. Mjerila kočne sile po obodu kotača 192,00

Tar. br. 61

Tlakomjeri (uređaji) za mjerenje tlaka u gumama
u mjernom području do 25 bar (relativni tlak) 45,00

Tar. br. 62

1. Uređaj za mjerenje sadržaja CO u ispušnim
plinovima benzinskih motora vozila 138,00

2. Uređaj za određivanje zamućenja ispušnih
plinova dizelskih motora vozila 58,00

3. Uređaj za mjerenje sadržaja CO, CO2, HC i O2
u ispušnim plinovima benzinskih motora vozila 152,00

17. Mjerila vremena

Tar. br. 63

1. Sekundomjeri 396,00

2. Uklopni satovi u mjernim skupinama za
mjerenje električne energije koji služe za
promjenu tarifa i registriranje električne snage 52,00

18. Električna mjerila

Tar. br. 64

Jednofazna brojila za izravni priključak:

a) jednotarifna brojila 10,00

b) dvotarifna brojila 14,00

c) brojila s tri i više tarifa 18,00

Za brojila namijenjena još i mjerenju najveće
vrijednosti srednje snage, naknada iz odredbi
pod a), b) i c) ovoga tarif. br. povećava se za 12,00

Tar. br. 65

Trofazna brojila za izravni priključak:

a) jednotarifna brojila 14,00

b) dvotarifna brojila 18,00

c) brojila s tri i više tarifa 24,00

Za brojila namijenjena još i mjerenju najveće
vrijednosti srednje snage naknada iz odredbi pod
a), b) i c) ovoga tarifnoga broja povećava se za 12,00

Tar. br. 66

Brojila za priključak preko mjernih transformatora:

a) brojila bez mjerenja najveće vrijednosti
srednje snage 72,00

b) brojila s mjerenjem najveće vrijednosti
srednje snage 84,00

c) brojila za mjerenje radne i jalove energije
(kombi brojila) 150,00

Tar. br. 67

1. Strujni mjerni transformatori za primarni nazivni
napon do 3,6 kV te primarnom nazivnom strujom:

a) do 500 A 68,00

b) od 500 A do 1 kA 98,00

c) od 1 kA do 3 kA 190,00

d) od 3 kA do 6 kA 485,00

e) od 6 kA do 10 kA 809,00

f) više od 10 kA 1350,00

2. Strujni mjerni transformatori s primarnim
nazivnim naponom:

a) od 3 kV do 10 kV 68,00

b) od 10 kV do 35 kV 102,00

c) od 35 kV do 110 kV 254,00

d) od 110 kV do 220 kV 634,00

e) većim od 220 kV 1559,00

Tar. br. 68

Jednofazni naponski mjerni transformatori s
primarnim nazivnim naponom:

a) do 3 kV 68,00

b) od 3 kV do 30 kV 216,00

c) od 30 kV do 110 kV 406,00

d) od 100 kV do 220 kV 809,00

e) većim od 220 kV 1888,00

Tar. br. 69

Kapacitivni naponski mjerni transformatori za
primarni nazivni napon:

a) do 220 kV 1619,00

b) više od 220 kV 2704,00

Tar. br. 70

Višefazni i kombinirani strujni i naponski mjerni
tansformatori s primarnim nazivnim naponom:

a) do 35 kV 450,00

b) od 35 kV do 110 kV 908,00

c) od 110 kV do 220 kV 1956,00

d) većim od 220 kV 3864,00

Tar. br. 71

1. Kontrolni uređaji za ovjeravanje tahografa i
taksometara:

a) za mjerenje vremena 264,00

b) za mjerenje prijenosnog omjera 390,00

c) za mjerenje brzine i puta 540,00

d) za mjerenje brzine, puta i vremena 624,00

e) za mjerenje brzine, puta i prijenosnog omjera 708,00

f) za mjerenje brzine, puta, prijenosnog omjera
i vremena 864,00

2. Kontrolni uređaji, kontrolna brojila i vatmetri
za ispitivanje brojila električne energije:

a) jednofazni uređaj

(za jedno naponsko područje i jednu
vrstu energije) 900,00

b) trofazni uređaj

(za jedno naponsko područje i jednu
vrstu energije) 1500,00

c) jednofazni vatmetar 900,00

d) trofazni vatmetar 1500,00

e) jednofazna kontrolna brojila

(za jedno naponsko područje i jednu
vrstu energije) 900,00

f) trofazna kontrolna brojila

(za jedno naponsko područje i jednu
vrstu energije) 1500,00

3. Kontrolni uređaji za ispitivanje električnih
instalacija

a) mjerila otpora uzemljenja 850,00

b) mjerila otpora izolacije 850,00

c) višenamjenska mjerila za ispitivanje
električnih instalacija 1200,00

19. Mjerila zvučne razine

Tar. br. 72

1. Uređaji za mjerenje zvučne razine 648,00

2. Uređaji za mjerenje impulsne zvučne razine 1080,00

Tar. br. 73

Mikrofoni 216,00

20. Mjerila zračenja

Tar. br. 74

Mjerila ionizirajućih i neionizirajućih zračenja:

a) mjerila doze zračenja 390,00

b) mjerila brzine doze zračenja 390,00

B. NAKNADA U VEZI S OVJERAVANJEM MJERILA

Tar. br. 75

1. Za namještanje nadzornih utega (razreda
točnosti M1) koje upotrebljavaju proizvođači
i osobe koje popravljaju i preinačuju vage i
utege, za svaki uteg 25,00

2. Za namještanje utega (razreda točnosti F1 i
F2), za svaki uteg 180,00

3. Za iznajmljivanje nadzornih utega (razreda
točnosti M1) naknada se plaća po toni i
započetom danu 50,00

4. Za prijevoz opreme za obavljanje ispitivanja
i ovjeravanja mjerila naknada se plaća po
jednom kilometru 4,20

5. Za rad pokretne stanice za ispitivanje mjerila
plaća se po radnom danu 1278,00

6. Za prijevoz pokretne mjerne stanice za
ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma naknada
se plaća po jednom kilometru 8,75

7. Izdavanje ovjernice po zahtjevu 75,00

8. Pregledni list ovjeravanja 95,00

9. Kodirane sigurnosne plombe

a) kodirana sigurnosna plomba 5,00

b) privjesak za označivanje godine žigosanja 0,50

10. Naljepnice i obrasci koje se isporučuju samo
ovlaštenim mjeriteljskim laboratorijima, a žig
s oznakom »servisirano« potvrđenim mjernim
laboratorijima:

A) Naljepnice:

a) godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice 4,00

b) zaštitni žig u obliku naljepnice 3,00

c) ovjerni žig za mjerila koja podliježu samo
prvom ovjeravanju 0,70

d) žig s oznakom »SERVISIRANO« 5,00

e) žig za ovjeravanje taksometara 14,00

f) žig za poništavanje žigova u obliku naljepnice 5,00

g) žig za označivanje protočnih mjerila tekućih
goriva 8,00

h) ovjerni žig u obliku naljepnice za memorijske
elemente programiranih mjerila 1,00

i) naljepnica za označivanje kvartalnog razdoblja 1,00

B) Obrasci:

a) ovjernica 4,00

b) kartica etalona 4,00

Napomena: U iznos naknade ovjeravanja
uključen je iznos naknade naljepnice.

C. ISPITIVANJE I PROVJERA PAKOVINA

Tar. br. 76

1. Provjera statističkim ispitivanjem za veličinu grupe, podnositelj zahtjeva plaća:

a) od 100 pakovina do 500 pakovina 420,00

b) od 501 pakovine do 3200 pakovina 840,00

c) od 3201 pakovina do 10000 pakovina 1080,00

2. Provjera nestatističkim ispitivanjem za veličinu
grupe od 10 pakovina do 99 pakovina,
podnositelj zahtjeva plaća 360,00

D. ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA

Tar. br. 77

Ispitivanje osposobljenosti znanstvenih i
ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija:

a) znanstveni mjeriteljski laboratorij 7000,00

b) ovlašteni mjeriteljski laboratorij (osim
laboratorija za ovjeravanje taksometara) 5500,00

c) ovlašteni mjeriteljski laboratorij za
ovjeravanje taksometara 1500,00

d) izmjena rješenja po zahtjevu ovlaštenoga
mjeriteljskog laboratorija naplaćuje se u
visini 50% iznosa navedenih u podtočkama
a), b) i c)

Tar. br. 78

Ispitivanje osposobljenosti potvrđenih mjeriteljskih
laboratorija za ovjeravanje:

a) plinomjera 900,00

b) vodomjera 800,00

c) električnih brojila 1000,00

d) brojila toplinske energije 1100,00

e) turbinskih plinomjera i pretvornika 1200,00

f) ostalih mjerila 750,00

g) izmjena rješenja po zahtjevu potvrđenoga
mjeriteljskog laboratorija naplaćuje se u
visini 50% iznosa navedenih u podtočkama
a), b), c), d), e) i f)

zatvori
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, ispitivanja pakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !