Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju kapetanije na unutarnjim vodama ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 30.4.2002 Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju kapetanije na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

954

Na temelju članka 205.L80489 stavka 2. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU KAPETANIJE NA UNUTARNJIM VODAMA

I.

Cijena isprava i knjiga koje su ovlaštene izdavati kapetanije iznosi:

kuna

1. brodska svjedodžba 120

2. upisni list plutajućeg objekta 70

3. popis posade 95

4. brodski dnevnik 130

5. ovlaštenje za brodarce 15

6. svjedodžba o osposobljenosti za zanimanje brodar

unutarnje plovidbe 35

7. brodarska knjižica 135

8. dozvola za ukrcaj 380

9. svjedodžba o baždarenju čamca 15

10. dozvola za plovidbu čamca 25

11. izvadak iz upisnika brodova 15

12. izvadak iz očevidnika čamaca 15

13. izvadak o plovidbenom stažu 15

14. svjedodžba o položenom stručnom ispitu o

osposobljenosti za određeno zvanje brodarca 20

15. uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje čamcem 15

16. uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca 15

17. ADN svjedodžba 25

18. odobrenje za obavljanje javnog prijevoza

stvari u međunarodnom prometu na unutarnjim

plovnim putovima 150

19. odobrenje za obavljanje javnog prijevoza putnika

u međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim

putovima 100

20. zdravstveni dnevnik 70

21. radio dnevnik 115

22. svjedodžba o gradnji čamca 40

23. svjedodžba o gradnji plutajućeg tijela 40

24. svjedodžba o baždarenju plutajućeg tijela 30

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe, prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske koji je prema važećim propisima u upotrebi.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništaL80491 (»Narodne novine«, br. 45/97) u dijelu koji se odnosi na kapetanije na unutarnjim vodama.

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-02/22
Urbroj: 530-01-02-01
Zagreb, 23. travnja 2002.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
Mario Kovač, dipl. iur., v. r.

zatvori
Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju kapetanije na unutarnjim vodama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !