Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 13.1.2006 Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

120

Na temelju članka 1021.L286091 stavak 3., a u svezi članka 132.L286092 stavak 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04) i ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ODOBRENJE ODRŽAVANJA IZOBRAZBE POMORACA

I.

Ovom naredbom utvrđuje se visina naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca.

Naknadu iz stavka I. ove točke plaća pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca za svaku kalendarsku godinu.

II.

Naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela.

Stalni dio naknade za prvu kalendarsku godinu rada plaća se prilikom izdavanja dopusnice, a za sve naredne godine plaća se najkasnije do 30. lipnja za tekuću kalendarsku godinu.

Promjenjivi dio naknade plaća se prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.

III.

Visina stalnog dijela naknade utvrđena je u tablici I. i plaća se za svaki pojedini program izobrazbe.

Pomorsko učilište koje je ovlašteno održavati izobrazbu pomoraca na više lokacija, u sjedištu i područnim jedinicama, za drugu i svaku sljedeću lokaciju plaća polovicu iznosa naknade utvrđene u tablici.

Tablica I.

Oznaka

Program izobrazbe

Naknada
(u kunama)

D2

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

6.000,00

D3

Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u

1.000,00

D4

Član posade koji čini dio plovidbene straže

2.000,00

D5

Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi

1.000,00

D6A

Korištenje radarskog uređaja

2.000,00

D6B

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina

3.000,00

D6C

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina

3.000,00

D7

Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

2.000,00

D8

Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi

2.000,00

D9

Radiooperater s ograničenom ovlasti

3.000,00

D10

VHF DSC radiooperater

2.000,00

D11

Radiooperater s općom ovlasti

3.000,00

D12

Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara

5.000,00

D13

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima

4.000,00

D14

Osposobljenost za rad na tankerima za ulje

3.000,00

D15

Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove

3.000,00

D16

Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije

3.000,00

D17

Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice

4.000,00

D18

Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje

1.000,00

D19

Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

4.000,00

D20

Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu

3.000,00

D21

Mjere sigurnosti na putničkom brodu

4.000,00

D26

Mjere sigurnosti na ro-ro putničkom brodu

4.000,00

D27

Osposobljenost za rad s opasnim teretima

2.000,00

D28

Član ispitnog povjerenstva

2.000,00

D29

Radioelektroničar II. klase

2.000,00

D30

Osposobljenost za rad na brzom plovilu

2.000,00

D31

Osposobljenost za upravljanje brzim plovilom

3.000,00

D32

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

4.000,00

D33

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu u društvu

2.000,00

D34

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke

3.000,00

 

IV.

Promjenjivi dio naknade iznosi 10,00 kuna po potvrdnici.

V.

Naknada iz točke I. ove Naredbe prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

VI.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/120

Urbroj: 530-04-05-1

Zagreb, 30. prosinca 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 
zatvori
Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !