Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/99, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 18.2.1998 Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043.L53809, stavka 1., točke 44. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" broj: 17/94, 74/94 i 43/96, ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU

I.

Naknada za sigurnost plovidbe, koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu prilikom izdavanja prve prijave dolaska i boravka u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, i prilikom njenog produžavanja, ovisno o dužini plovila, iznosi:

1. Za brodice:

 • do 3 metra s motornim pogonom snage preko
  4 kW 140 kuna
 • od 3 do 4 metra dužine 210 kuna
 • od 4 do 5 metara dužine 280 kuna
 • od 5 do 6 metara dužine 350 kuna
 • preko 6 metara dužine 485 kuna

2. Za jahte:

 • do 7 metara dužine 525 kuna
 • od 7 do 8 metara dužine 630 kuna
 • od 8 do 9 metara dužine 735 kuna
 • od 9 do 10 metara dužine 840 kuna
 • od 10 do 11 metara dužine 945 kuna
 • od 11 do 12 metara dužine 1.050 kuna
 • od 12 do 15 metara dužine 1.225 kuna
 • od 15 do 20 metara dužine 1.400 kuna
 • od 20 do 30 metara dužine 1.575 kuna
 • preko 30 metara dužine 1.750 kuna

II.

Izuzetno, u 1998. godini, prilikom ponovne prijave druge godine za redom, iznosi naknade iz točke I. ove naredbe umanjuju se za 10%, a prilikom ponovne prijave u trećoj godini za redom, iznosi naknada iz točke I. ove naredbe umanjuju se za 20%.

Stavak prvi ove točke ne odnosi se na brodice i jahte s kojima se obavlja gospodarska djelatnost.

III.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športuL53811 ("Narodne novine" broj 28/97).

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/05
Urbroj: 530-01-98-1 mv
Zagreb, 4. veljače 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.

zatvori
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !