Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice – (“Narodne novine“, br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2005 Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

26

Na temelju članka 1021.L122767 stavak 3. u svezi članka 12.L122768 stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE

Članak 1.

Naknadu za sigurnost plovidbe plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi, športu ili rekreaciji koje plove i borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Naknadu iz stavka 1. ove Naredbe naplaćuju lučke kapetanije odnosno ispostave, prilikom ishođenja vinjete, prema duljini jahte ili brodice u sljedećim iznosima:

1. Za brodice:

• do 2,5 metra duljine s porivnim uređajem

snage preko 5 kW 140 kn

• od 2,5 do 4 metra duljine 210 kn

• od 4 do 5 metra duljine 280 kn

• od 5 do 6 metara duljine 350 kn

• od 6 do 7 metara duljine 525 kn

• od 7 do 8 metara duljine 630 kn

• od 8 do 9 metara duljine 735 kn

• od 9 do 10 metara duljine 840 kn

• od 10 do 11 metara duljine 945 kn

• od 11 do 12 metara duljine 1050 kn

2. Za jahte:

• od 12 do 15 metara duljine 1.225 kn

• od 15 do 20 metara duljine 1.400 kn

• od 20 do 30 metara duljine 1.575 kn

• preko 30 metara duljine 1.750 kn

Iznosi iz članka 2.#clanak2 ove Naredbe umanjuju se za 10% za svaku uzastopnu izdanu vinjetu, do najviše 50% iznosa naknade.

Umanjenje iznosa naknade iz prethodnog stavka ovog članka priznaje se i stranim jahtama i brodicama koje su prethodno ishodile prijavu dolaska i boravka u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske uzastopno do stupanja na snagu ove Naredbe.

Članak 3.

Duljina brodice ili jahte iz članka 2.#clanak2 ove Naredbe jest duljina kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izdanim u skladu s nacionalnim propisima države čiju zastavu brodica ili jahta ovlašteno vije.

Ukoliko brodica ili jahta iz članka 2.#clanak2 ove Naredbe nema valjane isprave iz kojih je vidljiva njihova duljina, tada se duljinom brodice ili jahte smatra duljina trupa brodice ili jahte odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodenom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila.

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/97
Urbroj: 530-04-04-3
Zagreb, 30. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !