Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 29.04.1997 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništaL47321 ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU

I.

Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled brodica radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija, odnosno kapetanija pristaništa na temelju članka 5.L47322 do 9.L47323 Pravilnika o brodicama ("Narodne novine", br. 81/94), iznosi:

kuna

1. Za brodice na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanj-
skim mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega

a) za prijevoz putnika

- koje prevoze do 8 putnika 145

- koje prevoze preko 8 putnika 195

b) za ribolov

- do 5 metara dužine 45

- od 5 do 7 metara dužine 95

- preko 7 metara dužine 145

c) za prijevoz tereta

- do 3 tone nosivosti 120

- preko 3 tone nosivosti 170

d) za šport, zabavu i osobne potrebe

- za športske jedrilice, gumene brodice koje upo-
trebom mehaničkog porivnog uređaja klize po
vodi (gliseri) i ostale brodice 45

- za glisere, osim gumenih, dvotrupce i trotrupce 70

2. Za brodice s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem

a) za prijevoz putnika

- koje prevoze do 10 putnika 145

- koje prevoze od 11 do 20 putnika 215

- koje prevoze od 21 do 50 putnika 240

- koje prevoze preko 50 putnika 360

b) za ribolov

- do 6 metara dužine 45

- od 6 do 7 metara dužine 145

- od 7 do 9 metara dužine 315

- preko 9 metara dužine 360

c) za prijevoz tereta

- do 2 tone nosivosti 120

- od 2 do 3 tone nosivosti 170

- preko 3 tone nosivosti 360

d) za sport, zabavu i osobne potrebe

- za sportske jedrilice i ostale brodice 70

- za glisere, dvotrupce i trotrupce 70

II.

Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objekta u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju članka 13.L47325 Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 18/69), plaća se naknada i to:

1. za izvršeni osnovni pregled 145

2. za izvršeni redovni i izvanredni pregled 120

III.

Za izvršeni tehnički pregled pomorske radijske postaje, plaća se naknada u iznosu od 70 kuna.

IV.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točaka I., II. i III. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.

V.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbuL47327 ("Narodne novine", br. 40/93).

VI.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/36
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.

zatvori
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !