Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini troškova postupka priznavanja sorti – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 29.3.2000 Naredba o visini troškova postupka priznavanja sorti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

699

Na temelju članka 81. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 131/97), ministar poljoprivrede i ?umarstva donosi

NAREDBU

O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA SORTI

I.

Ovom se Naredbom određuje visina tro?kova postupka priznavanja novostvorenih domaćih sorti i uvođenje u proizvodnju stranih sorti (u daljnjem tekstu: priznavanje sorti) poljoprivrednog bilja roda 1999/2000. godine.

II.

Visina tro?kova postupka priznavanja sorti poljoprivrednog bilja iz točke I. ove Naredbe, u pokusnom polju (i/ili) laboratoriju, po kulturama odnosno grupi kultura iznosi:


 							KN PO SORTI

1. godina 2. godina 3. godina

1. za ozimu i jaru p?enicu 2.600,00 2.600,00 3.500,00

2. za ozimi i jari ječam 2.000,00 2.600,00 2.600,00

3. za jaru zob, triticale i ra? 2.000,00 2.000,00 2.600,00


KN PO SORTI

4. za kukuruz i krmne kulture 2.590,00

5. za ?ećernu repu, soju, uljanu repicu,

suncokret, duhan i krumpir 2.960,00

6. za povrće 2.220,00

III.

Iznos tro?kova iz točke II. ove Naredbe podnositelj zahtjeva uplaćuje na ?iroračun Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Osijek s naznakom »Tro?kovi priznavanja sorti poljoprivrednog bilja«.

IV.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje va?iti Naredba o visini tro?kova postupka priznavanje sorti (»Narodne novine«, br. 18/99).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-11/00-01/3
Urbroj: 525-02-00-01
Zagreb, 14. o?ujka 2000.

Ministar
mr. sc. Bo?idar Pankretić, v. r.
zatvori
Naredba o visini troškova postupka priznavanja sorti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !