Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 17.12.1993 Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 79.L25643 stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93), ministar financija donosi

NAREDBU

o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata

1) Proizvođači zlata dužni su voditi posebnu nadzornu knjigu o proizvedenim i prodanim količinama zlata. Nadzorna knjiga smatra se poslovnom knjigom te se čuva po propisima o čuvanju poslovnih knjiga. Nadzorna knjiga sadržava sljedeće podatke:

- mjesto proizvodnje zlata;

- količinu proizvedenog i prodanog zlata, iskazanu u masi i obliku;

- kvalitetu proizvedenog i prodanog zlata, izraženu po stupnju čistoće zlata;

- proizvodnu cijenu zlata i cijenu po kojoj je zlato prodano, po jedinici proizvoda;

- količinu proizvedenog, a neprodanog zlata što se zatekne na toku godine (zaliha), iskazanu po masi i stupnju čistoće zlata.

2) Korisnici zlata dužni su voditi posebnu nadzornu knjigu o kupljenim, prerađenim, prodanim ili zamijenjenim količinama zlata, predmeta od zlata i lomljenog zlata koja se smatra poslovnom knjigom i čuva se po propisima o čuvanju poslovnih knjiga. Nadzorna knjiga sadržava podatke:

- o dobavljaču zlata od kojeg je zlato kupljeno;

- o količini i kvaliteti kupljenog zlata, iskazanoj po stupnju čistoće;

- o količinama i kvaliteti prerađenog zlata iskazanoj po masi i stupnju čistoće;

- o količini prodanih ili zamijenjenih predmeta od zlata i lomljenog zlata iskazanih po vrsti i stupnju čistoće;

- o količini i kvaliteti kupljenih predmeta od zlata i lomljenog zlata po broju, vrsti predmeta i stupnju čistoće;

- o količinama neprodanih predmeta od zlata i lomljenog zlata što se zateknu na koncu godine (zaliha). Zaliha neprodanih zlatnih predmeta se vodi po broju, vrsti i stupnju čistoće. Zaliha neprodanog zlata iskazuje se po masi i stupnju čistoće. Zaliha neprodanog lomljenog zlata vodi se po masi i stupnju čistoće.

3) Kada je proizvođač zlata ujedno i korisnik zlata, dužan je voditi nadzorne knjige iz točke 1) i 2) ove Naredbe.

4) Dokumentaciju temeljem koje se vode nadzorne knjige iz točke 1) i 2) ove Naredbe, proizvodači zlata i korisnici zlata dužni su držati sređenu u svojem knjigovodstvu.

5) Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje vrijediti Naredba o evidenciji o zlatu što je vode proizvođači i korisnici zlataL25645 ("Narodne novine", br. 53/91).

6) Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/93-01/161

Urbroj : 513-01/93-1 Zagreb,

8. prosinac 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.

zatvori
Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !