Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 14.6.2002 Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1181

Na temelju članka 78.L80874 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97.) i 105/01.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA ČIJE SE MESO I PROIZVODI KORISTE U PREHRANI LJUDI

Članak 1.

Radi zaštite zdravlja ljudi zabranjuje se liječenje životinja koje se koriste u prehrani ljudi veterinarskim lijekovima za koje je utvrđeno da zaostajanjem u životinjskim tkivima, organima i proizvodima životinjskog podrijetla, mogu ugroziti zdravlje ljudi, i to:

1.Dermo spray N, otopina za vanjsku uporabu

LEK d.d., Ljubljana

Klasa: UP/I-322-05/00-01/177

2.Dexafort, injekcijska suspenzija

Intervet-International

Klasa: UP/I-322-01/98-01/1101

3.Dexamethazon, injekcijska otopina

LEK d.d., Ljubljana

Klasa: UP/I-322-05/01-01/107

4.Tomanol, injekcijska otopina

Schering-Plough

Klasa:UP/I-322-05/00-01/100

5.Ronidazol 10% prašak za p.o. otopinu

LEK d.d., Ljubljana

Klasa: UP/I-322-05/00-01/174

Članak 2.

Lijekovi iz članka 1.#clanak1 ove Naredbe mogu se primjenjivati na životinjama koje se ne koriste u prehrani ljudi, i koji su rješenjem ovog ministarstva odobreni za stavljanje u promet.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/02-01/58
Urbroj: 525-01-02-1
Zagreb, 31. svibnja 2002.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !