Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 16.1.2002 Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

147

Na temelju članka 78.L78725 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97 i 105/2001.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA ČIJE SE MESO I PROIZVODI KORISTE ZA PREHRANU

I.

Zbog zaštite zdravlja životinja i osiguranja zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog podrijetla, zabranjuje se primjena veterinarskih lijekova koji sadrže:

– »vučju stopu« (Aristolochia spp.) i pripravke od iste;

– kloramfenikol (Chloramphenicol);

– kloroform (Chloroform);

– klorpromazin (Chlorpromazine);

– kolhicin (Colchicine);

– dapson (Dapsone);

– dimetridazol (Dimetridazole);

– metronidazol (Metronidazole);

– nitrofurani (Nitrofurans) uključujući furazolidon (Furazolidone);

– ronidazol (Ronidazole),

na svim životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu.

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/02-01/2
Urbroj: 525-01-02-01
Zagreb, 9. siječnja 2002.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !