Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3469

Na temelju članka 87.L359529 stavak 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA KOJE SE KORISTE ZA PREHRANU LJUDI

Članak 1.

Radi zaštite zdravlja ljudi, zabranjuje se liječenje životinja koje se koriste za prehranu ljudi onim veterinarskim lijekovima, hormonima i drugim tvarima za koje je utvrđeno da zaostajanjem u životinjskim tkivima, organima, i proizvodima životinjskog podrijetla mogu ugroziti zdravlje ljudi, kako slijedi:


Ime lijeka: DEXAFORT injekcijska suspenzija, za konje, goveda, pse i mačke
Aktivna tvar: deksametazon natrij fosfat i deksametazon fenil propionat
Proizvođač: Intervet International B.V.
Oprema: bočica s 50 m1
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/04-01/103
Urbroj: 525-06-04-02


Ime lijeka: DEXAMETHASONE 2 mg/ml, injekcijska otopina, za konje, goveda, ovce, koze, svinje, pse i mačke
Aktivna tvar: deksametazon natrij fosfat
Proizvođač: Alfasan International B.V. Oprema: bočica s 50 ml i 100 ml
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/05-01/361
Urbroj: 525-06-05-02


Ime lijeka: NEGUVON, prašak za vanjsku i peroralnu primjenu, za konje, goveda, ovce, koze, svinje i perad
Proizvođač: Bayer AG, Njemačka
Aktivna tvar: metriofonat
Oprema: 100 g i 1000 g
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/06-01/96
Urbroj: 525-06-06-02


Ime lijeka: NILVERM granule, za goveda, ovce, koze i svinje
Proizvođač: Veterina d.o.o.
Aktivna tvar: tetramizol hidroklorid
Oprema: kutija s 10 bočica s po 15 g i kutija sa 150 g granula
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/05-01/337
Urbroj: 525-06-05-02


Ime lijeka: NILVERM tablete, za goveda, ovce, koze i svinje
Proizvođač: Veterina d.o.o. Kalinovica
Aktivna tvar: tetramizol klorid
Oprema: kutija s 24 tablete x 1 g
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/05-01/336
Urbroj: 525-06-05-02


Ime lijeka: NILZAN bolusi, za goveda
Aktivna tvar: oksiklozanid, tetramizol klorid
Proizvođač: Veterina d.o.o.
Oprema: kutija s 14 bolusa
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/03-01/333
Urbroj: 525-06-03-02


Ime lijeka: NILZAN tablete, za ovce i koze
Aktivna tvar: oksiklozanid. tetramizol klorid
Proizvođač - Veterina d.o.o. Oprema: bočica s 50 tableta
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/05-01/204
Urbroj: 525-06-05-02


Ime lijeka: PENTAVET otopina za injekciju, za konje, goveda, svinje, ovce, koze, pse i mačke
Aktivna tvar: pentetrazol
Proizvođač: Veterina d.o.o.
Oprema: kutija s 5 ampula i 100 ml
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/05-01/205
Urbroj: 525-06-05-02


Ime lijeka: PLIVACOR suspenzija za injekciju, za konje, goveda, ovce, koze, svinje, pse i mačke
Aktivna tvar: deksametazon
Proizvođač: Veterina d.o.o.
Oprema: 50 ml i 100 ml
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/03-01/344
Urbroj: 525-06-03-02


Ime lijeka: SEDALIN GEL - gel za peroralnu primjenu, za konje i pse
Aktivna tvar: acepromazin
Proizvođač: Vetoquinol
Oprema: aplikator s 10 ml i kutija s 50 aplikatora
Način izdavanja: na veterinarski recept
Klasa: UP/I-322-05/07-01/509
Urbroj: 525-06-07-02
 

Članak 2.

Lijekovi iz članka 1.#clanak1 ove Naredbe mogu se primjenjivati na životinjama koje se ne koriste za prehranu ljudi i koji su rješenjem ovoga ministarstva odobreni za stavljanje u promet.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/07-01/76
Urbroj: 525-01-07-01
Zagreb, 14. studenoga 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !