Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 11.8.2008 Naredba o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2951

Na temelju članka 87.L407573 stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O ZABRANI STAVLJANJA U PROMET I PRIMJENI GOVEĐEG HORMONA SOMATOTROPINA

Članak 1.

Zabranjeno je staviti u promet goveđi hormon somatotropin namijenjen za primjenu na kravama muzarama.

Članak 2.

1) O svakoj kupnji, prodaji ili proizvodnji somatotropinskih tvari, bez obzira na količinu, mora se voditi detaljna evidencija, kronološkim redom, koja sadržava podatke o:
– proizvedenim ili dobivenim količinama somatotropinskih tvari.
– prodanim ili primijenjenim količinama somatotropinskih tvari u svrhe drugačije od one zabranjene člankom 1.#clanak1 ove Naredbe,
– imenima osoba kojima su navedene količine somatotropinskih tvari prodane ili od kojih su kupljene.
2) Podaci iz stavaka 1. ove Naredbe moraju biti dostupni. na zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
3) U slučaju vodenja računalne evidencije podaci iz stavaka 1. ove Naredbe moraju biti dostupni i u tiskanom obliku.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/14
Urbroj: 525-06-08-1
Zagreb, 30. srpnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

zatvori
Naredba o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !