Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 03.03.2011 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

564

Na temelju članka 17.L653653 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU NEWCASTLESKE BOLESTI

I.

Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske pošiljaka:

a) žive peradi, bezgrebenki (kivi, emu, nandu i noj), uzgojene i divlje pernate divljači;

b) jednodnevne peradi;

c) rasplodnih i konzumnih jaja;

d) svježeg i smrznutog mesa peradi, bezgrebenki, uzgojene i divlje pernate divljači;

e) proizvoda od mesa peradi, bezgrebenki, uzgojene i divlje pernate divljači;

f) proizvoda životinjskog podrijetla (od peradi) namijenjenih hranidbi životinja,

za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu, podrijetlom iz sljedećih država:

1. Cipar,

2. Dominikanska Republika,

3. Honduras,

4. Izrael,

5. Kina,

6. Meksiko,

7. Rusija

9. Švedska – regija Gotland

radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti.

Zabrana iz stavka prvog ove točke odnosi se i na pošiljke žive peradi koja potječu iz drugih zemalja, odnosno regija ako se provoze preko navedenih područja.

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe ne odnosi se na pošiljke:

a) hermetički zatvorenih, toplinski obrađenih konzervi od mesa peradi i bezgrebenki, uzgojene i divlje pernate divljači, koje su tijekom proizvodnje bile podvrgnute obradi sa Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajne konzerve;

b) proizvoda od jaja koji su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi sušenja u proizvodnji jaja u prahu, pasterizacije ili sterilizacije.

III.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolestiL653655 (»Narodne novine«, broj 66/10).

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/22

Urbroj: 525-11-2-0489/11-1

Zagreb, 8. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske i ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !