Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske – regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana i Jambol – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

649

Na temelju članka 11.L55409 stavka 1. točke 18. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", broj 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I PROIZVODA PODRIJETLOM OD NAVEDENIH ŽIVOTINJA IZ BUGARSKE - REGIJE SOFIA, VRATZA, SHUMEN, MONTANA I JAMBOL

I.

Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti klasične svinjske kuge, zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana i Jambol.

Navedena zabrana odnosi se i na pošiljke živih i divljih svinja koje potječu iz drugih zemalja ako se prevoze preko teritorija Bugarske - regija Sofia, Vratza, Shumen, Montana i Jambol.

Zabrana iz točke I. ove naredbe ne odnosi se na proizvode domaćih i divljih svinja namijenjene ljudskoj prehrani koji su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi s postizanjem temperature u središtu proizvoda od najmanje 70°C ili su podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj ambalaži sa Fo vrijednosti 3 i više.

II.

Danom stupanja na snagu ove naredbe, prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen i MontanaL55411 ("Narodne novine" br. 88/97).

III.

Sva izdana rješenja o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za uvoz i provoz pošiljki iz točke I. ove Naredbe stavljaju se van snage.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 322-01/98-01/20
Urbroj: 525-01-98-1
Zagreb, 3. travnja 1998.

            Ministar
            poljoprivrede i šumarstva
            mr. Zlatko Dominiković, v. r.

zatvori
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske – regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana i Jambol –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !