Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 03.06.1992 Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 91.L11474 Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) i članka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda ("Narodne novirie", br. 32/92), donosim

NAREDBU

za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija

I.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) koje imaju dinarska, devizna i druga novčana sredstva i potraživanja po osnovi robno-novčanih, financijskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, raspolaganje tim sredstvima, potraživanjima i pravima, te njihov prijenos na druge pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

II.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama s teritorija Republike Hrvatske plaćanje, doznačivanje i prijenos dinarskih. deviznih i drugih novčanih sredstava svim pravnim i fizičkim osobama u tzv. Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora) i obavljanje financijskih i drugih transakcija s tim osobama, neposredno ili putem drugih pravnih i fizičkih osoba, po svim osnovama.

III.

Zabrana iz točke I. i II. ne odnosi se na plaćanja koja su isključivo namijenjena u medicinske i humanitarne svrhe i za prehrambene proizvode, te isplatu mirovina i socijalnih davanja.

IV.

Zabrane iz ove naredbe odnose se i na ugovore sklopljene prije stupanja na snagu Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

V.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/49

Broj: 513-01/92-1

Zagreb, 2. lipnja 1992.

Ministar financija

dr. Jozo Martinović, v. r.

zatvori
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !