Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
75 20.6.2005 Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži

HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE

1474

Na temelju čl. 24.L264374 stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03 i 60/04) Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMANJU ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA FREKVENCIJE ZA OBAVLJANJE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U NEPOKRETNOJ MREŽI

1. Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (dalje u tekstu: Vijeće agencije) je 7. lipnja 2005. godine zaprimilo zahtjev za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži. Osnovne tehničke značajke zahtjeva za davanje koncesije su:

1.1. Područje obavljajnja telekomunikacijske usluge: područje Međimurske županije

1.2. Vrsta telekomunikacijskih usluga:

1.2.1. podatkovne usluge putem bežičnog pristupa lokalnoj petlji

1.3. Radiofrekvencijsko područje: 3410 – 3600 MHz

1.4. Radiofrekvencijski spektar: 2×21 MHz prema Planu dodjele radijskih frekvencija u području 3410 – 3600 MHz

1.5. Pristupna mreža: ćelijska struktura s baznim postajama

2. Vijeće Agencije poziva sve zainteresirane osobe da u roku 45 dana od dana objave ove obavijesti podnesu svoje zahtjeve za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži u područjima iz točaka 1., 2. i 3. ove obavijesti, u skladu s člancima 38. i 39. Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih uslugaL264376 (»Narodne novine« 49/04) (dalje u tekstu: Pravilnik), na adresu Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb.

3. U slučaju da Vijeće Agencije zaprimi više zahtjeva koji ispunjavaju sve uvjete iz čl. 39. Pravilnika i nije u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima s obzirom na raspoloživi dio radiofrekvencijskog spektra, donijet će odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije u skladu s odredbama Pravilnika.

4. Ukoliko Vijeće Agencije ne zaprimi, zaprimi jedan ili više zahtjeva koji ispunjavaju sve uvjete iz čl. 39. Pravilnika i može im se udovoljiti s obzirom na raspoloživi dio radiofrekvencijskog spektra bez raspisivanja natječaja, Vijeće Agencije će riješiti zaprimljene u roku 60 dana od zaprimanja.

Klasa: 344-05/05-01/4402

Urbroj: 376-03-05-01

Zagreb, 10. lipnja 2005.

Predsjednik Vijeća

Hrvatske agencije za telekomunikacije

Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !