Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 7.5.1999 Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLA?TENIH LABORATORIJA I REFERENTNIH LABORATORIJA

Ministarstvo poljoprivrede i ?umarstva na temelju članka 36. stavka 2., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98), te članka 14. stavka 4., Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane (»Narodne novine« 120/98) objavljuje Popis laboratorija koji su ovla?teni za ispitivanje kakvoće stočne hrane

Ovla?teni i referentni laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane:

1. Agronomski fakultet Sveučili?ta u Zagrebu, Zavod za hranidbu domaćih ?ivotinja, Zagreb, Sveto?imunska 25, za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

2. Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Savska cesta 143, za obavljanje fizikalno kemijskih, mikrobiolo?kih i toksikolo?kih ispitivanja,

3. Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo, Zagreb, Heinzelova 55, za obavljanje fizikalno kemijskih, mikrobiolo?kih i toksikolo?kih ispitivanja.

Ovla?teni laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane:

1. Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, Ju?no predgrađe 17, za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

2. Podravka d.d. Istra?ivanje i razvoj, Razvoj poljoprivrede, Koprivnica, Ante Starčevića 32, za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

3. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Kri?evci, Kri?evci, Zakmardijeva 10 za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobiolo?kih ispitivanja,

4. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Rijeka, Rijeka, Podmurvice 29, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobiolo?kih ispitivanja,

5. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Split, Split, Poljička cesta 33, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobiolo?kih ispitivanja,

6. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci, Josipa Kozarca 24, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobiolo?kih ispitivanja.

Klasa: 320-01/99-01/855
Urbroj: 525-02-99-01
Zagreb, 4. svibnja 1999.

Ministar
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.
zatvori
Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !