Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena (“Narodne novine“, br. XX/98, XX/00, XX/02, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 30.11.1998 Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, temeljem točke 9. članka 5.L60345 Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Narodne novine", br. 131/97.) upisuje u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena i Pravilnika o registrima i o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Upisnike i popise u proizvodnji i doradi poljoprivrednog sjemena i proizvodnji poljoprivrednog sadnog materijala točka 4. članak 10. Pravilnika ("Narodne novine", br. 19/89.) upisuje se:

1. "BELJE" d.d. Darda MPI sjemenarstvo Darda.

Klasa: 320-11/98-1/45
Urbroj: 525-02-98-2
Zagreb, 23. studenoga 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.

zatvori
Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !