Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 12.07.2010 Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

2433

Na temelju čl. 6. st. 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vodenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnikaL604753 (»Narodne novine«, br. 128/09) ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.

Vijeće manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-06/10-01/256

Urbroj: 513-05-02/10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

26928

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

00424692

11289795691

2

24711

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI

BOLNIČKA 21

10298 BISTRA

03224244

19953159816

3

40703

NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

OMLADINSKA 23A

0310 IVANIĆ GRAD

03186342

43511228502

4

24720

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 271

10000 ZAGREB

01739565

67021010361

5

42303

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/V

10000 ZAGREB

02144387

20717593431

6

43669

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/V

10000 ZAGREB

02360241

97984258977

7

43693

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/V

10000 ZAGREB

02388227

30375380377

8

12495

OŠ DUBRAVA

SVETE MARGARETE 15

10342 DUBRAVA

03101070

79101135706

9

14218

OŠ DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 86

10370 DUGO SELO

03324451

56022686677

10

14226

OŠ RUGVICA

DUGOSELSKA 11 A

10370 RUGVICA

03324443

46613109380

11

14234

OŠ STJEPANA RADIĆA

DOMAĆINSKA 1

10370 BRCKOVLJANI

03551156

88416031045

12

14306

OŠ SVETA NEDELJA

SVETONEDELJSKA 21

10431 SVETA NEDELJA

03102866

54650597584

13

14355

OŠ SLAVKA KOLARA KRAVARSKO

GAJEVA 2

10413 KRAVARSKO

03216187

52674836298

14

14363

OŠ POKUPSKO

POKUPSKO b.b.

10414 POKUPSKO

03224783

43364262870

15

14478

OŠ IVANA PERKOVCA, BRDOVEC

ZAGREBAČKA 30

10292 BRDOVEC

03216659

84672704356

16

14486

OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

KOLODVORSKA 31

10291 BRDOVEC

03224384

75150034608

17

14494

OŠ BISTRA

BISTRANSKA 30

10298 BISTRA

03216705

68705361830

18

14509

OŠ PUŠĆA

ZAGORSKA 2

10294 PUŠĆA

03216675

00402533812

19

15665

OŠ JAKOVLJE

STUBIČKA CESTA 2

10297 JAKOVLJE

03039323

51347933063

20

15690

OŠ ĐURE DEŽELIĆA

PARK STJEPANA POSEZIJA b.b.

10310 IVANIĆ GRAD

03102009

64660708691

21

15704

OŠ MILKE TRNINE

ŠKOLSKA 10

10314 KRIŽ

03102025

42145732183

22

15712

OŠ BRAĆE RADIĆA

ŠKOLSKA 20

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

03102033

17958386273

23

15729

OŠ JOSIPA BADALIĆA

ZAGREBAČKA 11

10313 IVANIĆ GRAD

03102017

54154274638

24

15737

OŠ STJEPANA BASARIČEKA

MILKE TRNINE 14

10310 IVANIĆ GRAD

01754661

98576739812

25

15753

OŠ LJUBE BABIĆA, JASTREBARSKO

ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16

10450 JASTREBARSKO

03115828

19572596112

26

15761

OŠ KLINČA SELA

KOLODVORSKA 5

10452 KLINČA SELA

03115852

21491584612

27

15770

OŠ VLADIMIR NAZOR

ZAGREBAČKA 12

10451 PISAROVINA

03115844

79633615830

28

15788

OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ

KRAŠIĆ b.b.

10454 KRAŠIĆ

03434176

58957365765

29

15987

OŠ GRADEC

GRADEC 75

10345 GRADEC

03992179

96080500506

30

16060

OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA

IVANA GUNDULIĆA 2

10380 SVETI IVAN ZELINA

03324605

19247339828

31

16078

OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG

DRAGUTINA STRAŽIMIRA 24

10382 SVETI IVAN ZELINA

03324591

04051229140

32

23866

OŠ POSAVSKI BREGI

SAVSKA 70

10311 IVANIĆ GRAD

01750402

32571753478

33

42137

OŠANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

02163110

63030148683

34

42129

OŠLUKA

TRG SV. ROKA 3

10296 LUKA

02162385

49289776013

35

42081

OŠ BEDENICA

BEDENICA 112

10381 BEDENICA

02164868

21975582247

36

44160

OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC

ILIJE GEREGORIĆA 28

10291 PRIGORJE BRDOVEČKO

02331667

84055768255

37

46001

OŠ IVAN BENKOVIĆ, DUGO SELO

HRVATSKOG PREPORODA b.b.

10370 DUGO SELO

02608723

22113724208

38

46010

OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 86

10370 DUGO SELO

02608731

74844839446

39

15745

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MILKE TRNINIE

MOSLAVAČKA 11

10310 IVANIĆ GRAD

03136388

60194917869

40

23903

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO

DR.FRANJE TUĐMANA 9

10450 JASTREBARSKO

01761021

30027035089

41

16481

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA

RUFOLFA FIZIRA 6

10150 VELIKA GORICA

03230813

58744487630

42

16512

EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBOR

ANDRIJE HEBRANGA 26

10430 SAMOBOR

03813479

91103934855

43

16529

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21

10410 VELIKA GORICA

03786153

34505824575

44

16720

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, SAMOBOR

ANDRIJE HEBRANGA 26

10430 SAMOBOR

03813452

70309301122

45

16746

GIMNAZIJA VELIKA GORICA

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21

10410 VELIKA GORICA

03786170

05122614235

46

16859

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR

ANDRIJE HEBRANGA 26

10430 SAMOBOR

03813487

89917716663

47

16867

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21

10410 VELIKA GORICA

03786161

09339430654

48

16955

SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD

ŠKOLSKA 12

10310 IVANIĆ GRAD

03155536

83579817609

49

16963

SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO

VEĆESLAVA HOLJEVCA 11

10450 JASTREBARSKO

03163911

98770826901

50

17005

SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC

ULICA 7. SVIBNJA 2

10340 VRBOVEC

00479411

32530962169

51

17048

SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SVETI IVAN ZELINA

GUNDULIĆEVA 2A

10380 SVETI IVAN ZELINA

03764958

04371929326

52

23704

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

FERENČAKOVA b.b.

10370 DUGO SELO

01635867

66045650689

53

23858

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ

TRG DR FRANJE TUĐMANA 1

10290 ZAPREŠIĆ

01721208

38660216794

54

19564

UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD

ULICA SLOBODE b.b.

10310 IVANIĆ GRAD

00233943

01846949030

55

42299

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD

ULICA SLOBODE b.b.

10310 IVANIĆ GRAD

01989596

94962277299

56

26016

GRAD DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 1

10370 DUGO SELO

00554553

81354727025

57

26024

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

PERIVOJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2

10370 DUGO SELO

03324486

30011915650

58

26032

GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 17

10370 DUGO SELO

01476394

03668327627

59

38698

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 21a

10370 DUGO SELO

03324460

21105612391

60

26936

GRAD IVANIĆ GRAD

MOSLAVAČKA 13

10310 IVANIĆ GRAD

00628247

61319227829

61

26944

VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ GRAD

OMLADINSKA 30

10310 IVANIĆ GRAD

01487965

92203261916

62

26057

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

PARK STJEPANA POSEZIJA 1

10310 IVANIĆ GRAD

03102068

17653468355

63

26952

GRAD JASTREBARSKO

STROSSMAYEROV TRG 13

10450 JASTREBARSKO

02541670

64942661827

64

26073

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

DR. FRANJE TUĐMANA 9

10450 JASTREBARSKO

01032879

86460859764

65

26112

DJEČJI VRTIĆ JASTREBARSKO

BRAĆE RADIĆ 10

10450 JASTREBARSKO

03115925

25610576927

66

27118

GRAD SAMOBOR

TRG KRALJA TOMISLAVA 5

10430 SAMOBOR

00418935

04434473327

67

27126

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA

STRAŽNIČKA 5

10430 SAMOBOR

01513290

93210069411

68

27134

SAMOBORSKI MUZEJ SAMOBOR

LIVADIĆEVA ULICA 7

10430 SAMOBOR

03102904

40913091389

69

26311

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

TRG MATICE HRVATSKE 3

10430 SAMOBOR

01405519

37111215032

70

26320

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

MIROSLAVA KRLEŽE 9

10430 SAMOBOR

01405497

54589356882

71

10811

OŠ RUDE, SAMOBOR

RUDE 93

10430 SAMOBOR

03102874

91637206705

72

14242

GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR

TRG MATICE HRVATSKE 3

10430 SAMOBOR

01480928

27759777611

73

14259

OŠ BOGUMILA TONIJA

IVANA PERKOVCA 90

10430 SAMOBOR

03107175

32251441747

74

14267

OŠ MIHAELA ŠILOBODA

SVETI MARTIN POD OKIĆEM 37 B

10435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM

03102858

69120139439

75

14275

OŠ SAMOBOR

STRAŽNIČKA 14

10430 SAMOBOR

03102882

18880601256

76

14283

OŠ MILANA LANGA, BREGANA

LANGOVA 2

10432 BREGANA

03102840

43773677601

77

26338

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR

PERKOVČEVA 88/1

10430 SAMOBOR

01284240

85322346027

78

27142

GRAD SVETA NEDELJA

TRG ANTE STARČEVIĆA 5

10431 SVETA NEDELJA

02562987

24436052952

79

26231

DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ STRMEC

ŠKOLSKA b.b.

10434 STRMEC SAMOBORSKI

01053884

05933487572

80

27159

GRAD SVETI IVAN ZELINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 12

10380 SV.I.ZELINA

00767166

47440047913

81

26266

MUZEJ SVETI IVAN ZELINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 13

10380 SV.I.ZELINA

03442632

43513123408

82

27167

GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 12

10380 SV.I.ZELINA

01502298

92149860912

83

27175

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINA

VATROGASNA 3

10380 SV.I.ZELINA

03324613

58646701408

84

26258

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE SVETI IVAN ZELINA

BOCAKOVA 7

10380 SV.I.ZELINA

03377849

56088344245

85

24176

GRAD VELIKA GORICA

TRG KRALJA TOMISLAVA 34

10410 VELIKA GORICA

01164651

05249442363

86

24192

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 3

10410 VELIKA GORICA

01510428

84511723065

87

24213

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 37

10410 VELIKA GORICA

03221709

25715578283

88

24184

GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 37

10410 VELIKA GORICA

01460986

53468267149

89

24221

MUZEJ TUROPOLJA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

10410 VELIKA GORICA

03216241

40272927990

90

24205

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 80

10410 VELIKA GORICA

01428233

34050082043

91

14314

OŠ EUGENA KVATERNIKA

ŠKOLSKA 4

10410 VELIKA GORICA

03216195

01172696565

92

14322

OŠ JURJA HABDELIĆA

ŠKOLSKA 1

10410 VELIKA GORICA

03216225

85827068581

93

14339

OŠ VUKOVINA

ŠKOLSKA 20, VUKOVINA

10419 VELIKA GORICA

03216217

78553804115

94

14347

OŠ NIKOLE HRIBARA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 11

10410 VELIKA GORICA

03267458

01689534191

95

14371

OŠ EUGENA KUMIČIĆA

JOSIPA PUCEKOVIĆA 4

10410 VELIKA GORICA

03216209

40011714464

96

14398

OŠ VELIKA MLAKA

VELIKA MLAKA, BRUNE BUŠIĆA b.b.

10408 VELIKA GORICA

01270028

52683063746

97

21107

OŠ ŠĆITARJEVO

ŠĆITARJEVO 104

10410 VELIKA GORICA

01270010

34608747445

98

14380

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA

SLAVKA KOLARA 39

10410 VELIKA GORICA

01511572

49004015680

99

24230

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA

JOSIPA PUCEKOVIĆA 2

10410 VELIKA GORICA

03216276

74328618721

100

24248

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

VLADIMIRA VIDRIĆA 2

10410 VELIKA GORICA

03243630

20483391395

101

24256

CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA

KURILOVEČKA 48

10410 VELIKA GORICA

01674757

09101061462

102

26274

GRAD VRBOVEC

TRG PETRA ZRINSKOG 9

10340 VRBOVEC

02584433

44465794587

103

15962

I OŠ VRBOVEC

TRG PETRA ZRINSKOG 2

10340 VRBOVEC

01309366

24472898565

104

21414

II OŠ VRBOVEC

BRDO b.b.

10340 VRBOVEC

01309374

49654192521

105

42901

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

KOLODVORSKA 1

10340 VRBOVEC

03101142

00203534022

106

26282

NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC

TRG PETRA ZRINSKOG 7

10340 VRBOVEC

01499475

76589521396

107

27183

DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

7. SVIBNJA 12A

10340 VRBOVEC

03101401

44444146578

108

27206

GRAD ZAPREŠIĆ

NOVA ULICA 10

10290 ZAPREŠIĆ

02540517

92840587889

109

26303

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆA

MARŠALA TITA 10

10290 ZAPREŠIĆ

01508563

60922185955

110

26299

MUZEJ MATIJA SKURJENI

ALEJA ĐURE JELAČIĆA 86

10290 ZAPREŠIĆ

01539744

73908875056

111

37775

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆ

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 11

10290 ZAPREŠIĆ

03221083

43329812273

112

14460

OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČA

VLADIMIRA NAZORA 2A

10290 ZAPREŠIĆ

03224236

18993083392

113

14517

OŠ LJUDEVITA GAJA

LJUDEVITA GAJA 2

10290 ZAPREŠIĆ

03253082

11090108512

114

14525

OŠ KUPLJENOVO

MATIJE GUPCA 53

10295 KUPLJENOVO

03458288

03982004497

115

27214

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

HRVATSKE MLADEŽI 4

10290 ZAPREŠIĆ

03294536

11725503561

116

27222

DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK

MOKRIČKA 59

10290 ZAPREŠIĆ

03226140

03737161048

117

25353

OPĆINA BEDENICA

BEDENICA 112

10381 BEDENICA

01152378

10852277924

118

27046

OPĆINA BISTRA

BISTRANSKA ULICA 98

10298 DONJA BISTRA

02584387

75454185661

119

42848

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

POTOČNA ULICA 4

10298 DONJA BISTRA

02173336

65569406218

120

43302

OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

BISTRANSKA ULICA 98

10298 DONJA BISTRA

02276224

99840401020

121

27038

OPĆINA BRCKOVLJANI

JOZIPA ZORIĆA 1

10370 DUGO SELO

00554545

13934606735

122

25976

OPĆINA BRDOVEC

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

10291 BRDOVEC

00482196

17546505298

123

25984

MUZEJ BRDOVEC

ILIJE GEREGORIĆA 13

10291 BRDOVEC

03769054

17328721593

124

25992

OPĆINA DUBRAVA

BRAĆE RADIĆA 2

10342 DUBRAVA

02569612

37279932922

125

26008

DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA

RADNIČKA 8

10342 DUBRAVA

00919047

23577921216

126

27054

OPĆINA DUBRAVICA

PAVLA ŠTOOSA 3

10293 DUBRAVICA

01157817

82429351706

127

26049

OPĆINA FARKAŠEVAC

FARKAŠEVAC b.b.

10344 FARKAŠEVAC

02580586

13211120182

128

27062

OPĆINA GRADEC

GRADEC 134

10345 GRADEC

00462403

42455009282

129

37620

OPĆINA JAKOVLJE

ADELE SIXTA 2

10297 JAKOVLJE

02556588

20054872799

130

26969

OPĆINA KLINČA SELA

KARLOVAČKA 28E

10452 KLIČA SELA

02598906

88617290552

131

26137

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

ŠKOLSKA 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

00446254

79600799680

132

26153

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA b.b.

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

01244701

72007988952

133

26977

OPĆINA KRAŠIĆ

KRAŠIĆ 101

10454 KRAŠIĆ

02581019

32918465201

134

26161

OPĆINA KRAVARSKO

TRG STJEPANA RADIĆA 1

10413 KRAVARSKO

02592541

47763874566

135

26170

OPĆINA KRIŽ

TRG SV. KRIŽA b.b.

10314 OPĆINA KRIŽ

00446262

94008825014

136

26188

DJEČJI VRTIĆ KRIŽ

ŠKOLSKA b.b.

10314 KRIŽ

01244221

36031424576

137

26985

OPĆINA LUKA

TRG SVETOG ROKA 1

10296 LUKA

01168576

23185074003

138

26993

OPĆINA MARIJA GORICA

GORIČKA 17

10299 MARIJA GORICA

01577875

72677260293

139

26196

OPĆINA ORLE

ORLE 5

10411 ORLE

01164899

17187912204

140

27079

OPĆINA PISAROVINA

TRG STJEPANA RADIĆA 13

10451 PISAROVINA

02563517

36826343679

141

27087

OPĆINA POKUPSKO

POKUPSKO b.b.

10414 POKUPSKO

01163566

68524336488

142

26207

OPĆINA PRESEKA

PRESEKA 57

10346 PREESKA

00462381

84201167986

143

27095

OPĆINA PUŠĆA

KUMROVEČKA 109

10294 DONJA PUŠĆA

00487368

54443388719

144

26215

OPĆINA RAKOVEC

RAKOVEC 54

10347 RAKOVEC

02591090

68010393610

145

26223

OPĆINA RUGVICA

TRG JOSIPA PREDAVCA 1

10370 DUGO SELO

00558419

53106218758

146

26240

OPĆINA STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 33

10255 STUPNIK

02549298

90374778256

147

27100

OPĆINA ŽUMBERAK

KOSTANJEVAC 5

10455 KOSTANJEVAC

01139614

28108769747

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

37822

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

MAGISTRATSKA 1

49000 KRAPINA

00392111

07105016258

2

37839

OPĆA BOLNICA ZABOK

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6

49210 ZABOK

00859621

34938158599

3

37855

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DR. MIRKA CRKVENCA 1

49000 KRAPINA

01711270

62349405673

4

38307

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

IVANA GORANA KOVAČIĆA 1

49250 ZLATAR

01189158

60235531937

5

37902

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PARK MATIJE GUPCA 1

49244 STUBIČKE TOPLICE

03039358

49018632737

6

40711

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

GAJEVA 2

49217 KRAPINSKE TOPLICE

03054632

41607275884

7

43757

ZAVOD ZA PROSTORNOUREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MAGISTRATSKA 1

49000 KRAPINA

02384582

87875393102

8

43765

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MAGISTRATSKA 1

49000 KRAPINA

02071428

12225295469

9

15649

OŠ DONJA STUBICA

TOPLIČKA 27

49240 DONJA STUBICA

03033074

26580296546

10

15657

OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA

MATIJE GUPCA 2

49245 GORNJA STUBICA

03033104

93929174665

11

15673

OŠ MARIJA BISTRICA

ZAGREBAČKA 15

49246 MARIJA BISTRICA

03033082

72149773971

12

15681

OŠ OROSLAVJE

ANTUNA MIHANOVIĆA 6

49243 OROSLAVJE

03033066

12402583374

13

15796

OŠ JOSIPA BROZA

ANTUNA MIHANOVIĆA 8

49295 KUMROVEC

03086925

28425262208

14

15807

OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJ

TUHELJ 54

49215 TUHELJ

03086933

11758881611

15

15815

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

LIJEPE NAŠE41

49290 KLANJEC

03086917

91051804100

16

15823

OŠ PAVLA ŠTOOSA

KRALJEVEC NA SUTLI 125

49294 KRALJEVEC NA SUTLI

03086909

12109447077

17

15831

OŠ ĐURMANEC

ĐURMANEC b.b.

49225 ĐURMANEC

03079554

84825610611

18

15840

OŠ GORNJE JESENJE

GORNJE JESENJE 78

49233 JESENJE

03079597

45751007835

19

15874

OŠ A.MIHANOVIĆA PETROVSKO

PETROVSKO 58

49234 PETROVSKO

03079538

29768513109

20

15882

OŠ SIDE KOŠUTIĆ

RADOBOJ 21

49232 RADOBOJ

03085805

66597814254

21

15995

OŠ BEDEKOVČINA

GAJEVA 13

49221 BEDEKOVČINA

03016366

27514975394

22

16002

OŠ STJEPANA RADIĆA

BRESTOVEC OREHOVIČKI 40

49228 BEDEKOVČINA

03016439

34947430654

23

16019

OŠ KRAPINSKE TOPLICE

ZAGREBAČKA 12

49217 KRAPINSKE TOPLICE

03016374

46106875125

24

16027

OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE

STJEPANA RADIĆA 27

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

03016382

80509719304

25

16035

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK

ĐAČKI PUT 1

49210 ZABOK

03016404

59587812513

26

16043

OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

ŠKOLSKA 5

49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

03016412

47145610800

27

16086

OŠ VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINA

BUDINŠČINA 18C

49284 BUDINŠČINA

03126820

25185975313

28

16094

OŠ KONJŠČINA

MATIJE GUPCA 6

49282 KONJŠČINA

03126811

41491060540

29

16109

OŠ LJUDEVIT GAJ MIHOVLJAN

MIHOVLJAN b.b.

49252 MIHOVLJAN

03126803

84849200587

30

16117

OŠ ANTE KOVAČIĆA

VLADIMIRA NAZORA 1

49250 ZLATAR

02155532

45452785696

31

16125

OŠ ĐURE PREJCA,DESINIĆ

RATKAJEVA 8

49216 DESINIĆ

03085813

38859983763

32

16133

OŠ VIKTORA KOVAČIĆA

HUM NA SUTLI 152/1

49231 HUM NA SUTLI

03079562

10252520738

33

16141

OŠ JANKA LESKOVARA

DRAGUTINA KUNOVIĆA 8

49218 PREGRADA

03079546

49697472944

34

16248

OŠ ZLATAR BISTRICA

VLADIMIRA NAZORA 10

49247 ZLATAR BISTRICA

00868981

52399386937

35

16256

OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR

TRG SVETE ANE 28

49253 LOBOR

00973432

21673601455

36

21115

OŠ MAČE

MAČE 32

49251 MAČE

01168304

75549096062

37

42049

OŠ BELEC

BELEC 50

49254 ZLATAR

02155559

31647438883

38

44557

OŠ STUBIČKE TOPLICE

STRMEČKA CESTA b.b.

49244 STUBIČKE TOPLICE

02539357

07409431299

39

40826

GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA

LJUDEVITA GAJA 34

49218 PREGRADA

02108186

35009920804

40

16947

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA

GAJEVA 1

49221 BEDEKOVČINA

03148106

05274910037

41

16971

SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA

MATIJE GUPCA 5

49282 KONJŠČINA

03126838

10810483829

42

16980

SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6

49000 KRAPINA

01442678

31689508648

43

16998

SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE

LJUDEVITA GAJA 1

49243 OROSLAVJE

03033112

20950883747

44

17013

SREDNJA ŠKOLA ZABOK

IVANA I CVIJETE HUIS 2

49210 ZABOK

03799514

27822403513

45

21502

SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

BRAĆE RADIĆA 10

49250 ZLATAR

01213636

62006181150

46

22656

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA

ŠKREBLINOVA b.b.

49218 PREGRADA

01363697

74467195398

47

17021

ŠKOLA ZA UMJETNOST,DIZAJN,GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK

KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 5

49210 ZABOK

03799549

54719033509

48

17030

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK

PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 13

49210 ZABOK

03799522

90817200215

49

28410

GRAD KLANJEC

TRG MIRA 11

49290 KLANJEC

02588579

13212960913

50

28401

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTUN MIHANOVIĆ KLANJEC

TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 3

49290 KLANJEC

01442228

50418147849

51

37638

OTVORENO SVEUČILIŠTE KLANJEC

ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1

49290 KLANJEC

03905802

67704482086

52

42944

KULTURNI CENTAR KLANJEC

ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1

49290 KLANJEC

02213036

82592414278

53

28428

DJEČJI VRTIĆ KESTEN, KLANJEC

AUGUSTA ŠENOE b.b.

49290 KLANJEC

01306936

31822948246

54

28452

GRAD KRAPINA

MAGISTRATSKA 30

49000 KRAPINA

02563410

70356651896

55

28469

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE

ZAGREBAČKA CESTA 66A

49000 KRAPINA

01480910

38557587732

56

43888

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA

ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13

49000 KRAPINA

03434346

19723449615

57

15858

OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA

IVANA VRENCEA 1

49000 KRAPINA

03241351

32521501383

58

15866

OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINA

TRG STJEPANA RADIĆA 1

49000 KRAPINA

03079589

68206344969

59

42475

GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA

ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13

49000 KRAPINA

02021056

76228618573

60

28477

DJEČJI VRTIĆ GUSTAV KRKLEC, KRAPINA

MAGISTRATSKA 11

49000 KRAPINA

03079856

724920511511

61

28549

GRAD OROSLAVJE

ORO TRG 1

49243 OROSLAVJE

02581442

86505626714

62

28557

OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 82

49243 OROSLAVJE

00936278

44551444818

63

42104

GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 80

49243 OROSLAVJE

02093332

28896456578

64

28565

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJE

MIHANOVIĆEVA 6

49243 OROSLAVJE

01338978

73676398914

65

28581

GRAD PREGRADA

JOSIPA KARLA TUŠKANA 2

49218 PREGRADA

01345818

92763012485

66

43677

MUZEJ GRADA PREGRADE DR. ZLATKO DRAGUTIN TUDJINA

TRG GOSPE KUNAGORSKE 3

49218 PREGRADA

02355043

63834553569

67

28612

GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA

TRG GOSPE KUNAGORSKE 3

49218 PREGRADA

01576330

38049127947

68

28604

DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218 PREGRADA

01278398

80849031239

69

28688

GRAD ZABOK

KUMROVEČKA 6

49210 ZABOK

02541262

39265120858

70

37726

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 1

49210 ZABOK

01478044

18672052928

71

42188

GRADSKA KNJIŽNICA KSAVER ŠANDOR GJALSKI

STJEPANA RADIĆA 1

49210 ZABOK

02039443

42568267870

72

28696

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICA

STJEPANA RADIĆA 15

49210 ZABOK

00520217

21858761530

73

37734

GRAD ZLATAR

TRG SLOBODE 35

49250 ZLATAR

02587483

36370939278

74

28715

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆA

ZAGREBAČKA 3

49250 ZLATAR

03149528

08849809789

75

37742

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA ZLATAR

KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6

49250 ZLATAR

01240226

85368851001

76

40980

GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR

ZAGREBAČKA 2

49250 ZLATAR

01953184

26007163252

77

43087

GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR

ZAGREBAČKA 3

49250 ZLATAR

02248395

68196151721

78

37898

OPĆINA BEDEKOVČINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 8

49221 BEDEKOVČINA

02575744

33523559931

79

28225

DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA

LJUDEVITA GAJA 13

49221 BEDEKOVČINA

01251848

06730367301

80

42231

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BEDEKOVČINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 3

49221 BEDEKOVČINA

02134799

15056644916

81

28356

OPĆINA BUDINŠČINA

BUDINŠČINA 6

49284 BUDINŠČINA

00396257

47890505348

82

28250

OPĆINA DESINIĆ

TRG SV. JURJA 7

49216 DESINIĆ

02541106

67465231566

83

28268

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

RATKAJEVA 6

49216 DESINIĆ

01486675

66763977539

84

28313

GRAD DONJA STUBICA

TRG MATIJE GUPCA 20/N

49240 DONJA STUBICA

02599821

31330710032

85

28321

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

TOPLIČKA 27

49240 DONJA STUBICA

01254260

32137226753

86

28330

OPĆINA ĐURMANEC

ĐURMANEC 137

49225 ĐURMANEC

02609118

64964131342

87

28348

OPĆINA GORNJA STUBICA

TRG SV.JURJA 2

49245 GORNJA STUBICA

02544369

82071829681

88

28372

OPĆINA HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 175

49231 HUM NA SUTLI

02621223

61743726362

89

42514

NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 175

49231 HUM NA SUTLI

02167077

73255340483

90

28389

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

HUM NA SUTLI b.b.

49231 HUM NA SUTLI

01172832

14352027693

91

28364

OPĆINA HRAŠČINA

TRGOVIŠČE 23C

49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

02588552

68733114137

92

28397

OPĆINA JESENJE

GORNJE JESENJE b.b.

49233 GORNJE JESENJE

02588625

45671692561

93

28436

OPĆINA KONJŠČINA

IVICE GLUHAKA 13

49282 KONJŠČINA

02590018

64934614358

94

28444

DJEČJI VRTIĆ KONJŠĆINA

PIONIRSKA 2

49282 KONJŠČINA

01395670

86611979061

95

37646

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

KRALJEVEC NA SUTLI 132

49294 KRALJEVEC NA SUTLI

00410578

37745995089

96

37687

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

ANTUNA MIHANOVIĆA 3

49217 KRAPINSKE TOPLICE

00402508

28128235105

97

44348

OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICE

LJUDEVITA GAJA 27

49217 KRAPINSKE TOPLICE

02467607

46808605989

98

37654

DJEĆJI VRTIĆ MASLAČAK

ZAGREBAČKA 12

49217 KRAPINSKE TOPLICE

01417380

83364916789

99

28485

OPĆINA KUMROVEC

ULICA JOSIPA BROZA 12

49295 KUMROVEC

01285050

85903747865

100

44071

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

ANTUNA MIHANOVIČA 8

49295 KUMROVEC

02235544

22856331237

101

37662

OPĆINA LOBOR

TRG SVETE ANE 26

49253 LOBOR

02601206

08909915246

102

37679

OPĆINA MAČE

MAČE 30

49251 MAČE

02542480

74580871169

103

28493

OPĆINA MARIJA BISTRICA

TRG PAPE IVANA PAVLA II. 34

49246 MARIJA BISTRICA

02600072

67413456362

104

42354

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

ZAGREBAČKA b.b.

49246 MARIJA BISTRICA

02129906

63806259868

105

28532

DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK

ZAGREBAČKA 15

49246 MARIJA BISTRICA

01414836

97644225367

106

37695

OPĆINA MIHOVLJAN

MIHOVLJAN 48

49252 MIHOVLJAN

02600820

61303939938

107

37814

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

NOVI GOLUBOVEC 26

49255 NOVI GOLUBOVEC

02580888

61688552243

108

28573

OPĆINA PETROVSKO

PETROVSKO 59

49234 PETROVSKO

00392081

55632422114

109

28637

OPĆINA RADOBOJ

RADOBOJ 8

49232 RADOBOJ

02576040

25976958441

110

28645

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

VIKTORA ŠIPEKA 16

49244 STUBIČKE TOPLICE

02542544

15490794749

111

46124

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK, STUBIČKE TOPLICE

STRMEČKA CESTA 5B

49244 STUBIČKE TOPLICE

02632187

60853772547

112

37700

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

TRG HRVATSKE KRALJICE 1

49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

02541416

18648820219

113

28653

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

TRG HRVATSKE KRALJICE 2

49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

01219057

42275684497

114

28670

OPĆINA TUHELJ

TUHELJ 36

49215 TUHELJ

00410551

50616782912

115

28661

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

TRG STJEPANA TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

02539594

48320630286

116

44485

DJEČJI VRTIĆ ROŽICA

AUGUSTA ŠENOE 3

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

02433478

05525477269

117

28707

OPĆINA ZAGORSKA SELA

ZAGORSKA SELA 38

49296 ZAGORSKA SELA

00410586

67366789943

118

37759

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

VLADIMIRA NAZORA 56

49247 ZLATAR BISTRICA

02595524

84861610780

119

37767

DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI

LOVREĆANSKA 13

49247 ZLATAR BISTRICA

01276387

83681219045

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

29269

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 36

44000 SISAK

02558327

82215698659

2

44119

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 6

44000 SISAK

02349264

80519496359

3

29244

OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 59

44000 SISAK

00687561

01066571771

4

29252

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TOMISLAVOVA 1

44000 SISAK

00687545

29702380901

5

29236

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

JELENGRADSKA 1

44317 POPOVAČA

03319105

76024026802

6

43175

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

MATIJE GUPCA 4

44250 PETRINJA

02266377

78081623634

7

43183

DOM ZDRAVLJA SISAK

KRALJA TOMISLAVA 1

44000 SISAK

02266342

97453903164

8

43206

DOM ZDRAVLJA KUTINA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 42

44320 KUTINA

02266369

86277572218

9

40490

LJEČILIŠTE TOPUSKO

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16

44415 TOPUSKO

01190113

92877953493

10

42320

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

SISAČKA b.b.

44317 POPOVAČA

02119188

34233606237

11

9013

OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO

ŠKOLSKA 12

44415 TOPUSKO

03312631

73206960144

12

10820

OŠ GVOZD

KRALJA PETRA SVAČIĆA 21

44410 GVOZD

03312658

90603912492

13

11515

OŠ GLINA

ANTE STARČEVIĆA 1

44400 GLINA

03126331

08883325973

14

11523

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICA

ŠKOLSKA 9

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03084469

29265221279

15

11531

OŠ JASENOVAC

BRAĆE RADIĆ 145

44324 JASENOVAC

03201635

42105502220

16

11540

OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI

AUGUSTA ŠENOE 1

44322 LIPOVLJANI

03201643

83731880413

17

11558

OŠ NOVSKA

TRG FRANJE TUĐMANA 1

44330 NOVSKA

03201627

57413166936

18

11566

OŠ RAJIĆ

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 6

44323 RAJIĆ

03201651

39075346522

19

11574

I OŠ PETRINJA

GUNDULIĆEVA 5

44250 PETRINJA

03082962

74073235052

20

11582

OŠ JABUKOVAC

JABUKOVAC 34

44204 JABUKOVAC PETRINJA

03082989

38594700101

21

11599

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJA

TRG MATICE HRVATSKE b.b.

44250 PETRINJA

03083004

34310703158

22

11603

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA

GORA 61 A

44250 PETRINJA

03082997

52208131924

23

11638

OŠ MLADOST, LEKENIK

ZAGREBAČKA 25B

44272 LEKENIK

03313603

07713188570

24

11654

OŠ BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VES

MARTINSKA VES

44201 MARTINSKA VES

03324052

67682431714

25

11687

OŠ SUNJA

LJUDEVITA POSAVSKOG 55 A

44210 SUNJA

03313590

02388957325

26

15946

OŠ LUDINA

OBRTNIČKA 12

44316 VELIKA LUDINA

03319032

78612564110

27

15954

OŠ POPOVAČA

VINOGRADSKA 15

44317 POPOVAČA

03327906

59315369479

28

21123

OŠ DVOR

ANTE BRUNE BUŠIĆA 5

44440 DVOR

03083365

44812436247

29

21131

OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJA

ZVONIMIRA KUHARA b.b.

44250 PETRINJA

03255239

82075872515

30

21158

OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA

TOMISLAVA BOGIĆA 2

44450 HRVATSKA DUBICA

03084442

90278949936

31

41005

OŠ KATARINA ZRINSKA, MEČENČANI

MEČENČANI b.b.

44431 DONJI KUKURUZARI

02114607

86004685336

32

11734

GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA, SISAK

TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 2

44000 SISAK

03959465

02530789618

33

16310

GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA

TRG DOKTORA FRANJE TUĐMANA 3

44330 NOVSKA

01460552

46282088134

34

17056

SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA

MATE LOVRAKA 3

44320 KUTINA

00319163

28990867382

35

17064

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

HRVATSKIH BRANITELJA 6

44320 KUTINA

00319171

49386562260

36

19134

SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO

ŠKOLSKA ULICA 14

44415 TOPUSKO

03312666

34481845316

37

19327

SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG, HRVATSKA KOSTAJNICA

HRVATSKIH BRANITELJA 14

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03084485

71711701508

38

19335

SREDNJA ŠKOLA NOVSKA

TINA UJEVIĆA b.b.

44330 NOVSKA

00433489

21419265667

39

19343

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA

IVANA GUNDULIĆA 3

44250 PETRINJA

00312568

58077261904

40

19351

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

MARIJANA CVETKOVIĆA 2

44010 SISAK

03951600

13415265906

41

19360

GIMNAZIJA SISAK

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

44000 SISAK

03957799

72959495491

42

19378

SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC

ANTE KOVAČIĆA b.b.

44103 SISAK

03954919

61700209816

43

19386

OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

LAĐARSKA 1

44000 SISAK

03954897

89902090243

44

19394

TEHNIČKA ŠKOLA SISAK

MARIJANA CVETKOVIĆA 2

44010 SISAK

03951618

11624056245

45

19409

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

KRALJA TOMISLAVA 19

44000 SISAK

03957802

98330866966

46

21519

SREDNJA ŠKOLA GLINA

FRANKOPANSKA 10

44400 GLINA

03126439

23451386899

47

19556

UČENIČKI DOM KUTINA

CRKVENA 26

44320 KUTINA

03319121

29603114585

48

19940

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

TRG NARODNIH UČITELJA 7

44250 PETRINJA

03086828

60616560469

49

7815

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

OKTAVIJANA AUGUSTA 3

44000 SISAK

03448924

39935558897

50

29148

GRAD GLINA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2

44400 GLINA

02562286

79799761840

51

29164

KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA

STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 10

44400 GLINA

01226665

97609193028

52

29156

DJEČJI VRTIĆ GLINA

FRANKOPANSKA b.b.

44400 GLINA

01174436

05526335505

53

29197

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

00441139

47617395428

54

29201

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HRVATSKA KOSTAJNICA

VLADIMIRA NAZORA 17

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

01528068

41036860721

55

29228

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKA KOSTAJNICA

VLADIMIRA NAZORA 17

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03055850

90051913334

56

29210

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA

VLADIMIRA NAZORA 40

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03164560

79465860140

57

28991

GRAD KUTINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 12

44320 KUTINA

02580535

41888874500

58

15536

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA, GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULE

RADIĆEVA 3

44320 KUTINA

03319083

53390324352

59

29033

VATROGASNA POSTROJBA KUTINA

KRALJA LJUDEVITA POSAVSKOG b.b.

44320 KUTINA

01478982

22190219862

60

29025

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 13

44320 KUTINA

03327949

84013099375

61

41048

KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 17

44320 KUTINA

02018748

52184315989

62

15899

OŠ BANOVA JARUGA

STJEPANA RADIĆA 118

44320 KUTINA

03327892

58146774117

63

15903

OŠ MATE LOVRAKA, KUTINA

CRKVENA 59

44320 KUTINA

03327914

80462671526

64

15911

OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA

ŠKOLSKA 2

44320 KUTINA

03319067

82027836579

65

15920

OŠSTJEPANA KEFELJE, KUTINA

NIKOLE TESLE 1

44320 KUTINA

03319059

98618221938

66

15938

OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 2

44320 KUTINA

03392597

87858338852

67

29009

DJEČJI VRTIĆ KUTINA

AUGUSTA CESARCA 4A

44320 KUTINA

03319113

48077094063

68

28918

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

02558661

09112913581

69

28926

PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3

44330 NOVSKA

03202321

87624359246

70

28934

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTE JAGAR

KRALJA TOMISLAVA 4

44330 NOVSKA

01291904

41385169887

71

28942

DJEČJI VRTIĆ RADOST

IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1

4433O NOVSKA

03208206

65737381445

72

28811

GRAD PETRINJA

GUNDULIĆEVA 2

44250 PETRINJA

00627658

37175188955

73

28820

VATROGASNA P0STROJBA GRADA PETRINJE

VATROGASNA 57

44250 PETRINJA

01486845

29038657151

74

28846

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, HRVATSKI DOM PETRINJA

MATIJE GUPCA 2

44250 PETRINJA

03086771

38509842560

75

41021

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA

MATIJE GUPCA 2

44250 PETRINJA

02022257

76861071360

76

28838

DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA

MILANA DUJNIĆA 25

44250 PETRINJA

03083071

57886000911

77

28854

GRAD SISAK

RIMSKA 26

44000 SISAK

02553040

08686015790

78

28862

VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

VATROGASNA 1

44000 SISAK

01479920

16951063251

79

28879

GRADSKI MUZEJ SISAK

KRALJA TOMISLAVA 10

44000 SISAK

03313808

50461238861

80

28900

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

RIMSKA ULICA b.b.

44000 SISAK

03313816

57078326972

81

38411

GRADSKA GALERIJA STRIEGL SISAK

ULICA ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 6

44000 SISAK

01887076

49249580525

82

38518

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 12

44000 SISAK

03313859

64298008481

83

11611

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAK

KRALJA TOMISLAVA 19

44000 SISAK

03313620

13375968994

84

11620

OŠ 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27

44000 SISAK

03313646

16018390550

85

11646

OŠ SELA

SELA 103

44000 SISAK

03313654

56392238222

86

11662

OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1

44000 SISAK

03511324

54314584088

87

11679

OŠ KOMAREVO

GORNJE KOMAREVO 181A

44000 SISAK

03313719

76870732503

88

11695

OŠ BRAĆA BOBETKO, SISAK

MARIJANA CVETKOVIĆA 24

44000 SISAK

03313565

06177183121

89

11700

OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK

ZAGREBAČKA ULICA 8A

44000 SISAK

03313573

01026768862

90

11718

OŠ VIKTOROVAC

ALEJA NARODNIH HEROJA 2

44000 SISAK

03313638

79962016887

91

11726

OŠ GALDOVO

BREZOVAČKOG ODREDA 1

44000 SISAK

03313697

98623564084

92

28887

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33

44000 SISAK

03978290

06403374385

93

28895

DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

OKTAVIJANA AUGUSTA 1

44000 SISAK

03978281

16572476333

94

38323

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

DONJI KUKURUZARI 54

44431 DONJI KUKURUZARI

02548518

68881952354

95

29076

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAPREDAK

MEČENČANI 11B

44431 DONJI KUKURUZARI

01615637

55367452515

96

29084

OPĆINA DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10

44440 DVOR

01293281

25671949229

97

29105

KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9

44440 DVOR

01599496

98179216048

98

29113

NARODNO SVEUČILIŠTE DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9

44440 DVOR

03083390

13260097175

99

29092

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

KRALJA TOMISLAVA 23/A

44440 DVOR

03404285

30798547831

100

29121

OPĆINA GVOZD

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6

44410 GVOZD

02580594

52580744719

101

29130

KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZD

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6

44410 GVOZD

01635689

78745670834

102

29172

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

PETRA BERISLAVIĆA b.b.

44450 HRVATSKA DUBICA

02534304

30755675641

103

29189

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVO KOZARČANIN

VJEKOSLAVA VENKA 3

44450 HRVATSKA DUBICA

01504622

87175913741

104

29050

OPĆINA JASENOVAC

TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 19

44324 JASENOVAC

00419222

64147376258

105

29068

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA b.b.

44324 JASENOVAC

01401556

98745000013

106

28983

OPĆINA LEKENIK

ZAGREBAKA 44

44272 LEKENIK

02543087

00252572114

107

44516

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIK

ZAGREBAČKA b.b.

44272 LEKENIK

02464179

70082926604

108

28975

OPĆINA LIPOVLJANI

TRG HRVATSKIH BRANITELJA

44322 LIPOVLJANI

00420484

63615625510

109

38358

PREDŠKOLSKA USTANOVA LIPOVLJANI

ANTE STARČEVIĆA 1

44322 LIPOVLJANI

01343980

44603469381

110

28967

OPĆINA MAJUR

KOLODVORSKA 3

44430 MAJUR

02616351

31634585614

111

38420

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MAJUR

SV. MIHOVILA 2

44433 MAJUR

01931423

48637203851

112

28959

OPĆINA MARTINSKA VES

DESNA MARTINSKA VES 67

44201 MARTINSKA VES

00393878

79250702756

113

28799

OPĆINA POPOVAČA

TRG GROFOVA ERDODYJA 5

44317 POPOVAČA

02595818

73945204941

114

28803

DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA

ALOJZIJA STEPINCA b.b.

44317 POPOVAČA

01414305

27712208903

115

41072

KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA

TRG GROFOVA ERDODYJA 7

44317 POPOVAČA

02039800

37554807206

116

28774

OPĆINA SUNJA

TRG KRALJA TOMISLAVA3

44210 SUNJA

00393851

72894762219

117

28782

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

MATIJE GUPCA b.b.

44210 SUNJA

01390449

41698901912

118

43870

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA

MATIJE GUPCA 33

44210 SUNJA

02375451

83772130819

119

28758

OPĆINA TOPUSKO

OPATOVINA 10

44415 TOPUSKO

02574985

82502003674

120

41089

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKO

TRG BANA JOSIPA JELAČIČA 1

44415 TOPUSKO

01861778

19578298893

121

28766

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO

ŠKOLSKA 10

44415 TOPUSKO

01233793

82811247045

122

28723

OPĆINA VELIKA LUDINA

OBRTNIČKA 4

44316 VELIKA LUDINA

00418331

40049402481

123

28740

KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINA

OBRTNIČKA 3

44316 VELIKA LUDINA

01695207

05332240483

124

28731

DJEČJI VRTIĆ LUDINA

CRKVENA 2

44316 VELIKA LUDINA

01482173

61434871743

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV
GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

26910

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

AMBROZA VRANICZANYA 2

47000 KARLOVAC

00403890

82821021732

2

27280

OPĆA BOLNICA OGULIN

BOLNIČKA ULICA 38

47300 OGULIN

00814415

88206161418

3

27298

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 3

47000 KARLOVAC

00728730

95156346215

4

27693

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, KARLOVAC

TKALČEVA 2

47000 KARLOVAC

01310488

42168832714

5

27263

ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DR.VLATKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

00728748

89666864899

6

27003

DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ

ANDRIJE HEBRANGA 24

47210 VOJNIĆ

03310469

78337999015

7

27011

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

PLITVIĆKA 18 A

47240 SLUNJ

03311317

11752615071

8

27020

DOM ZDRAVLJA OZALJ

KOLODVORSKA ULICA 2

47280 OZALJ

03114945

73800286151

9

27191

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

BANA JOSIŠA JELAČIĆA 4

47250 DUGA RESA

00751073

17772249755

10

27239

DOM ZDRAVLJA OGULIN

BERNARDINA FRANKOPANA 14

47300 OGULIN

00814407

12151785235

11

27247

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

VLADKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

00728756

81499488050

12

27255

USTANOVA ZA ZDRASTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC

DR. VLATKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

01086057

82576314825

13

27271

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA

JOZEFA JERUZALEMA 7

47250 DUGA RESA

00751120

92512048276

14

8834

OŠ VLADIMIR NAZOR, DUGA RESA

JOZEFINSKA 85

47250 DUGA RESA

03065766

07817651683

15

8842

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESA

BANA JOSIPA JELAČIĆA 8

47250 DUGA RESA

03065774

94085042455

16

8859

OŠ GENERALSKI STOL

GENERALSKI STOL 22A

47262 GENERALSKI STOL

03065782

96749093813

17

8883

OŠ DRAGANIĆI

DRAGANIĆI 35

47201 DRAGANIĆI

03592804

09169206640

18

8998

OŠ SLAVA RAŠKAJ, OZALJ

PODGRAJ 10A

47280 OZALJ

03114872

07908666013

19

9005

OŠ SLUNJ

ŠKOLSKA 17

47240 SLUNJ

03311236

03563866616

20

10688

PRVA OŠ OGULIN

BOLNIČKA ULICA 11

47300 OGULIN

03208257

59388217077

21

10696

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, OGULIN

JOSIPA BANA JELAČIĆA 1

47300 OGULIN

03200531

47011952441

22

10707

OŠ PLAŠKI

143. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA 1A

47304 PLAŠKI

03200558

58045052470

23

10715

OŠ JOSIPDOL

KARLOVAČKA 17

47303 JOSIPDOL

03200574

14497428329

24

16150

OŠ ŽAKANJE

ŽAKANJE 58

47276 ŽAKANJE

00575224

88436426142

25

16192

OŠ NETRETIĆ

NETRETIĆ 2

47271 NETRETIĆ

00640484

77767427629

26

21140

OŠ VOJNIĆ

STARČEVIĆEV TRG 3

47220 VOJNIĆ

03310426

00677859713

27

21166

OŠ BARILOVIĆ

BARILOVIĆ b.b.

47252 BARILOVIĆ

01170465

35452176334

28

21174

OŠ CETINGRAD

IVANA FRAN.CETINSKOG 11

47222 CETINGRAD

03311252

99996823949

29

21182

OŠ KATARINA ZRINSKI, KRNJAK

KRNJAK 20

47242 KRNJAK

03592715

03074102318

30

21199

OŠ EUGEN KVATERNIK

RAKOVICA 66

47245 RAKOVICA

03311279

89016155247

31

22929

OŠ ANTUN KLASINC, LASINJA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 11

47206 LASINJA

01344226

89421674924

32

17177

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 2

47300 OGULIN

01244787

64690874294

33

19087

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

JOZEFINSKA CESTA 27

47250 DUGA RESA

03065863

94521720903

34

19095

GIMNAZIJA KARLOVAC

RAKOVAC 4

47000 KARLOVAC

03791858

28921801124

35

19100

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

STJEPANA MIHALIĆA 43

47000 KARLOVAC

03792374

78360781271

36

19118

EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC

FRANA KURELCA 2

47000 KARLOVAC

03790096

97613771398

37

19126

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

VATROGASNA CESTA 5

47000 KARLOVAC

03123219

47487840909

38

19142

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

DR. ANDRIJE ŠTAMPARA b.b.

47000 KARLOVAC

03791831

91734340338

39

19159

TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

LJUDEVITA JONKEA b.b.

47000 KARLOVAC

03791815

46181162283

40

19167

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

RADIĆEVA 8 I 10

47000 KARLOVAC

03790100

96309520796

41

19175

MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

DOMOBRANSKA 2

47000 KARLOVAC

03792382

68371339805

42

21535

SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

ŠKOLSKA 22

47240 SLUNJ

03360598

80942858499

43

19589

UČENIČKI DOM OGULIN

VLADIMIRA NAZORA 6

47300 OGULIN

03200787

89151403416

44

19749

UČENIČKI DOM KARLOVAC

SAMOSTANSKA 2

47000 KARLOVAC

03123456

23360467616

45

21527

GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULIN

STRUGA 3

47300 OGULIN

01244795

98718120450

46

7632

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- SVETI ANTUN

IVANA KUKULJEVIĆA 2

47000 KARLOVAC

03440222

54912090749

47

27335

GRAD DUGA RESA

TRG SV. JURJA 1

47250 DUGA RESA

02603799

15857239976

48

27351

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

TRG SV. JURJA 3

47250 DUGA RESA

03065901

03031924297

49

42426

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA

KASAR 19

47250 DUGA RESA

02174995

06408214334

50

27343

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ

KASAR 17

47250 DUGA RESA

03065928

97060388897

51

27601

GRAD KARLOVAC

BANJAVČIĆEVA 9

47000 KARLOVAC

02575647

25654647153

52

27652

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

GAŽANSKI TRG 11

47000 KARLOVAC

01480081

85714584704

53

27610

GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM

DOMOBRANSKA 1

47000 KARLOVAC

03132471

83612947167

54

27628

GRADSKI MUZEJ

STROSSMAYEROV TRG 7

47000 KARLOVAC

03132323

25177148317

55

27636

GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ

ŠESTIĆEVA 1

47000 KARLOVAC

03123359

41231362351

56

8867

OŠ BANIJA

DR. GAJE PETROVIĆA 5

47000 KARLOVAC

03592774

96061516265

57

8875

OŠ REČICA

REČICA b.b.

47203 KARLOVAC

03592758

32039112432

58

8891

OŠ SKAKAVAC

SKAKAVAC 44

47212 SKAKAVAC

03592677

87814222526

59

8906

OŠ ŠVARČA

BAŠČINSKA CESTA b.b.

47000 KARLOVAC

03592731

23749968948

60

8914

OŠ GRABRIK

MAKSIMILIJANA VRHOVCA b.b.

47000 KARLOVAC

03592693

86357085201

61

8922

OŠ DUBOVAC

PRIMORSKA 9

47000 KARLOVAC

03196330

27565222213

62

8939

OŠ TURANJ

TURANJ 18

47000 KARLOVAC

03592740

26248257038

63

8947

OŠ MAHIČNO

MAHIČNO b.b.

47286 MAHIČNO

03592766

61565759775

64

8955

OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, KARLOVAC

STJEPANA RADIĆA 31

47000 KARLOVAC

03592707

05816682903

65

8980

OŠ BRAĆA SELJAN, KARLOVAC

VLADIMIRA NAZORA 1

47000 KARLOVAC

03770974

35516086895

66

8971

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

AUGUSTA CESARCA 3

47000 KARLOVAC

03402975

31747259377

67

27644

DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

TKALČEVA 2

47000 KARLOVAC

03123448

67142183779

68

8963

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI

BANIJA 24

47000 KARLOVAC

03123472

82252820597

69

27433

GRAD OGULIN

BERNARDINA FRANKOPANA 11

47300 OGULIN

02597616

58264108511

70

27441

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

BERNARDINA FRANKOPANA 18

47300 OGULIN

01477293

07951789223

71

27677

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN

TRG HRVATSKIH RODOLJUBA 2

47300 OGULIN

01507494

32709842687

72

27685

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

47300 OGULIN

00229016

65118187420

73

27450

DJEČJI VRTIĆ BISTRAC

PETRA PRERADOVIĆA 23

47300 OGULIN

03200779

62663517127

74

27468

GRAD OZALJ

KURILOVAC 1

47280 OZALJ

00458538

84201160697

75

27476

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJ

ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 2

47280 OZALJ

03114902

99297618285

76

27484

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ

TRG BRAĆE RADIĆ 4

47280 OZALJ

01421808

36389970954

77

42686

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

ZRINSKIH I FRANKOPANA 2

47280 OZALJ

02240220

74311601357

78

42694

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA

ZRINSKIH I FRANKOPANA 2

47280 OZALJ

02240203

61107046938

79

27548

GRAD SLUNJ

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 12

47240 SLUNJ

02530988

61969109748

80

27564

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

TRG BRAĆE RADIĆA 9

47240 SLUNJ

03311309

97964108110

81

42627

KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9

47240 SLUNJ

02186560

26721867364

82

27556

DJEČJI VRTIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 9

47240 SLUNJ

03311333

70886753441

83

27302

OPĆINA BARILOVIĆ

BARILOVIĆ b.b.

47252 BARILOVIĆ

00418315

38737850890

84

27319

OPĆINA BOSILJEVO

BOSILJEVO 14

47251 BOSILJEVO

02554607

08374469913

85

27716

OPĆINA CETINGRAD

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2

47222 CETINGRAD

00473413

44855912406

86

27327

OPĆINA DRAGANIĆ

DRAGANIĆI 10

47201 DRAGANIĆ

02575434

45803800853

87

27360

OPĆINA GENERALSKI STOL

GENERALSKI STOL 32

47262 GENERALSKI STOL

02603527

58079751001

88

27378

OPĆINA JOSIPDOL

OGULINSKA ULICA 12

47303 JOSIPDOL

00397431

96685751552

89

27386

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

KARLOVAČKA 17 B

47303 JOSIPDOL

01157248

57962817970

90

27394

OPĆINA KAMANJE

KAMANJE b.b.

47282 KAMANJE

02549301

01582703044

91

27409

OPĆINA KRNJAK

KRNJAK 5

47242 KRNJAK

02598965

71767746351

92

27417

OPĆINA LASINJA

LASINJSKA CESTA 19

47206 LASINJA

02540916

59068748409

93

27425

OPĆINA NETRETIĆ

NETRETIĆ 3A

47271 NETRETIĆ

02575949

80214224162

94

27492

OPĆINA PLAŠKI

143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 5

47304 PLAŠKI

02528916

59618467522

95

27505

KNJIŽNICA I ČITAONICA

SABORČANSKA b.b.

47304 PLAŠKI

01676270

21131782508

96

27513

OPĆINA RAKOVICA

RAKOVICA 6

47245 RAKOVICA

02616327

32809923710

97

27521

OPĆINA RIBNIK

RIBNIK 4A

47272 RIBNIK

02562278

76454200013

98

27530

OPĆINA SABORSKO

SENJ 44

47306 SABORSKO

00418285

91113212420

99

27572

OPĆINA TOUNJ

LINIJE 3 B

47264 TOUNJ

02616661

55680038973

100

27708

OPĆINA VOJNIĆ

TRG STJEPANA RADIĆA 1

47220 VOJNIĆ

01243403

99216798351

101

27589

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ

ANDRIJE HEBRANGA 2

47220 VOJNIĆ

01366408

82323938664

102

44102

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ

STARČEVIĆEV TRG 4

47220 VOJNIĆ

02417642

88272996636

103

27597

OPĆINA ŽAKANJE

ŽAKANJE 58

47276 ŽAKANJE

02542293

22280655264

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

32043

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

FRANJEVAČKI TRG 7

42000 VARAŽDIN

02628210

15877210917

2

32328

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

IVANA MEŠTROVIĆA b.b.

42000 VARAŽDIN

03376982

59638828302

3

32344

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

MEŠTROVIĆEVA b.b.

42000 VARAŽDIN

00740985

20184981156

4

32377

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KOLODVORSKA 20

42000 VARAŽDIN

01740016

04489447850

5

32385

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 2

42220 NOVI MAROF

03325326

60942270647

6

32393

BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK

KLENOVNIK 1

42244 KLENOVNIK

03015564

36627766446

7

40746

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

TRG SLOBODE 1

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325334

68425903637

8

41136

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KRATKA 1/IV

42000 VARAŽDIN

01511718

41913392636

9

13797

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

ULICA AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA

42240 IVANEC

03125408

16575689564

10

13801

OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA

HRVATSKIH PAVLINA 42

42250 LEPOGLAVA

03136914

54431385743

11

13810

OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

03125475

71132268218

12

13828

OŠ IZIDORA POLJAKA, LEPOGLAVA

DONJA VIŠNJICA 1

42250 LEPOGLAVA

03136922

03537386938

13

13836

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA

DONJA VOĆA 19D

42245 DONJA VOĆA

03125416

67081106157

14

13844

OŠ GUSTAV KRKLEC, MARUŠEVEC

ČALINEC 78

42243 MARUŠEVEC

03125467

75963401960

15

13869

OŠ IVANA RANGERA, LEPOGLAVA

KAMENICA b.b.

42250 LEPOGLAVA

00252514

37757206587

16

13877

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVIK

KLENOVIK 21

42244 KLENOVNIK

00294071

43378656254

17

13885

OŠ LUDBREG

KAČIĆEVA 17

42230 LUDBREG

03072266

82884083985

18

13893

OŠ MARTIJANEC

ŠKOLSKA 3, MARTIJANEC

42232 DONJI MARTIJANEC

03073025

88619742736

19

13908

OŠ VELIKI BUKOVEC

DRAVSKA 42

42231 VELIKI BUKOVEC

03072258

33624881058

20

13916

OŠ SVETI ĐURĐ

CVJETNA 4

42233 SVETI ĐURĐ

00387231

14916088468

21

13924

OŠ NOVI MAROF

ZAGORSKA 23

42220 NOVI MAROF

03325237

22230823677

22

13932

OŠ PODRUTE

DONJE MAKOIŠĆE 115

42220 NOVI MAROF

03325148

88037050779

23

13949

OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE

MARTINA PUŠTEKA 1

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325156

93828059048

24

13957

OŠ SVIBOVEC

BRAĆE RADIĆA 4, SVIBOVEC

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325229

44003727720

25

13965

OŠ BREZNIČKI HUM

BREZNIČKI HUM 14

42225 BREZNIČKI HUM

03325202

31867995107

26

13973

OŠ VISOKO

VISOKO 20

42224 VISOKO

03325199

36884862347

27

13981

OŠ LJUBEŠĆICA

ZAGREBAČKA 22

42222 LJUBEŠČICA

03325172

05243609231

28

13990

OŠ BISAG

BISAG 24/1

42226 BREZNICA

03325164

32485068699

29

14007

OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA

ŠKOLSKA 7

42214 SVETI ILIJA

03005925

71629247016

30

14015

OŠ CESTICA

DRAVSKA 2

42208 CESTICA

03404145

74662493956

31

14023

OŠ BELETINEC

STJEPANA RADIĆA 4

42214 SVETI ILIJA

03005844

60698725264

32

14031

OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET

VARAŽDINSKA 19

42203 JALŽABET

03005836

05649816050

33

14040

OŠ KNEGINEC GORNJI

TOPLIČKA b.b., TURČIN

42204 GORNJI KNEGINEC

03005976

04565072303

34

14066

OŠ PETRIJANEC

VLADIMIRA NAZORA 42

42206 PETRIJANEC

03005895

51083143392

35

14074

OŠ SRAČINEC

VARAŽDINSKA 98

42208 SRAČINEC

03006000

18914448080

36

14082

OŠ ŠEMOVEC

PLITVIČKA 2, ŠEMOVEC

42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI

03005933

48253697494

37

14099

OŠ TRNOVEC

BARTOLOVEČKA 55

42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI

03409155

67315800148

38

14103

OŠ METEL OŽEGOVIĆ, IVANEC

RADOVAN, VARAŽDINSKA 14

42242 IVANEC

03125424

95837279138

39

14111

OŠ VIDOVEC

ŠKOLSKA 4

42205 VIDOVEC

03005992

82627473367

40

14120

OŠ VINICA

VINIČKA 10, MARČAN

42207 VINICA

03005909

96025995770

41

16301

OŠ TUŽNO

VARAŽDINSKA 16, TUŽNO

42240 VIDOVEC

03005828

38968356883

42

14200

GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

KAPUCINSKI TRG 8

42000 VARAŽDIN

03006077

53107915745

43

13852

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LADISLAVA ŠABANA, IVANEC

VLADIMIRA NAZORA 1

42240 IVANEC

03125491

98597903976

44

15544

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA PADOVCA, NOVI MAROF

ANTUNA MIHANOVIĆA 1

42220 NOVI MAROF

03325253

92024964118

45

19214

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 6A

42000 VARAŽDIN

03956636

27344762042

46

19222

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 5

42000 VARAŽDIN

03961281

64081807431

47

19239

GIMNAZIJA VARAŽDIN

PETRA PRERADOVIĆA 14

42000 VARAŽDIN

03006069

41524139511

48

19247

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN

VINKA MEĐERALA 11

42000 VARAŽDIN

03984516

68558018536

49

19255

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

BOŽENE PLAZZERIANO 4

42000 VARAŽDIN

03950549

78424884380

50

19263

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 3/A

42000 VARAŽDIN

03952444

59195457844

51

19271

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

VINIČKA 53, MARČAN

42207 MARČAN

03956644

07662038503

52

19298

SREDNJA ŠKOLA IVANEC

EUGENA KUMIČIĆA 7

42240 IVANEC

03952410

42359743872

53

19302

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

BOŽENA PLAZZERIANO 4

42000 VARAŽDIN

03950557

58748387962

54

19319

GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 3

42000 VARAŽDIN

03952452

12547919272

55

19757

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2

42000 VARAŽDIN

03952479

75856042936

56

7874

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

ZAVOJNA 6

42000 VARAŽDIN

03375471

41732682041

57

31681

GRAD IVANEC

TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B

42240 IVANEC

00486469

12035319503

58

31704

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUSTAV KRKLEC

AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 3

42240 IVANEC

01476971

63823507140

59

31690

DJEČJI VRTIĆ IVANČICE

AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 19

42240 IVANEC

03125513

37103102119

60

31544

GRAD LEPOGLAVA

ANTUNA MIHANOVIĆA 12

42250 LEPOGLAVA

00486477

08549908455

61

31569

GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA

HRVATSKIH PAVLINA 42

42250 LEPOGLAVA

01479130

25859591042

62

31577

DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA b.b.

42250 LEPOGLAVA

01165658

54264947514

63

31585

GRAD LUDBREG

TRG SVETOG TROJSTVA 14

42230 LUDBREG

00583847

88468311879

64

43142

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRAGUTIN NOVAK

TRG SVETOG TROJSTVA 19

42230 LUDBREG

03073033

72149749030

65

31608

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNER

TRG SVETOG TROJSTVA 19

42230 LUDBREG

01790340

52291394442

66

31593

DJEČJI VRTIĆ RADOST

AUGUSTA ŠENOE 4

42230 LUDBREG

03251977

63026242663

67

31464

GRAD NOVI MAROF

TRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI 1

42220 NOVI MAROF

00455016

75741975355

68

31489

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF

KRALJA TOMISLAVA 16

42220 NOVI MAROF

01516396

10507400781

69

31472

DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF

OTONA IVEKOVIĆA 12

42220 NOVI MAROF

03325369

91998322824

70

31350

GRAD VARAŽDIN

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

42000 VARAŽDIN

00444154

70849734159

71

31405

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

TRENKOVA 44

42000 VARAŽDIN

01484931

31995833807

72

31376

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

STROSSMAYEROVO ŠETELIŠTE 7

42000 VARAŽDIN

03006131

79080044388

73

42678

JAVNA USTANOVA GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN

AUGUSTA CESARCA 16A

42000 VARAŽDIN

01849719

35525556179

74

31384

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

AUGUSTA CESARCA 1

42000 VARAŽDIN

03006263

13148215901

75

31392

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA METAL OŽEGOVIĆ

TRG SLOBODE 8A

42000 VARAŽDIN

03006158

45785139643

76

14195

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN

GRABERJE 33

42000 VARAŽDIN

03006018

72349131925

77

14138

I. OŠ VARAŽDIN

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10

42000 VARAŽDIN

03005887

20577781388

78

14146

II. OŠ VARAŽDIN

AUGUSTA CESARCA 10

42000 VARAŽDIN

03005879

85152631122

79

14154

III. OŠ VARAŽDIN

TRG IVANA PERKOVCA 35

42000 VARAŽDIN

03005852

34451501756

80

14162

IV. OŠ VARAŽDIN

ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36

42000 VARAŽDIN

03005950

68707284812

81

14179

V.OŠ VARAŽDIN

FRANA KURELCA 11/1

42000 VARAŽDIN

03005968

92948647703

82

14187

VI. OŠ VARAŽDIN

DIMITRIJE DEMETRA 13

42000 VARAŽDIN

03005941

43961150866

83

14058

VII. OŠ VARAŽDIN

VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN

42000 VARAŽDIN

03005984

90052965740

84

8141

DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN

DRAVSKA 1

42000 VARAŽDIN

03006433

49529939970

85

31325

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

MARŠALA TITA 4

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

00454940

52767245096

86

31341

ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

TRG SLOBODE 16

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325245

24760942879

87

31333

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

BRAĆE RADIĆA 14

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

01113682

45280497794

88

31796

OPĆINA BEDNJA

TRG SVETE MARIJE 26

42253 BEDNJA

00486604

22645183651

89

31788

OPĆINA BERETINEC

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

42201 BERETINEC

00436267

35721755348

90

31770

OPĆINA BREZNICA

BISAG 23 BISAG

42226 BREZNICA

00455067

75473919586

91

31761

OPĆINA BREZNIČKI HUM

BREZNIČKI HUM 4

42225 BREZNIČKI HUM

00454982

33592393468

92

31753

OPĆINA CESTICA

DRAVSKA 1 A

42208 CESTICA

00436399

14936341517

93

31737

OPĆINA DONJA VOĆA

DONJA VOĆA 26 C

42245 DONJA VOĆA

00486523

86260875378

94

31729

OPĆINA DONJI MARTIJANEC

VARAŽDINSKA 64, MARTIJANEC

42232 DONJI MARTIJANEC

00471330

62571499104

95

31657

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

KOLODVORSKA 1C

42204 GORNJI KNEGINEC

00436330

19541932839

96

31665

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

ŠKOLSKA 1

42204 GORNJI KNEGINEC

01314564

76645701354

97

31632

OPĆINA JALŽABET

TRG BRAĆE RADIĆ b.b.

42203 JALŽABET

00436143

05285008788

98

43845

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ

POTOK 16

43203 JALŽABET

02412675

73339902226

99

31616

OPĆINA KLENOVNIK

KLENOVNIK 8

42244 KLENOVNIK

00486531

53713333287

100

31624

DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIK

KLENOVNIK 32

42244 KLENOVNIK

01191977

01051543765

101

31536

OPĆINA LJUBEŠĆICA

TOPLIČKA 2

42222 LJUBEŠĆICA

00454958

94374016886

102

31510

OPĆINA MALI BUKOVEC

PAVLEKA MIŠKINE 14

42231 MALI BUKOVEC

00446092

38564759460

103

31497

OPĆINA MARUŠEVEC

ČALINEC 52

42243 MARUŠEVEC

00486582

55261401364

104

31456

OPĆINA PETRIJANEC

TRG SVETOG PETRA 1

42206 PETRIJANEC

00436151

80403258308

105

31448

OPĆINA SRAČINEC

VARAŽDINSKA 188

42209 SRAČINEC

00436216

07321570467

106

31430

OPĆINA SVETI ĐURĐ

BRAĆE RADIĆA 1

42233 SVETI ĐURĐ

00471348

45590070426

107

31421

OPĆINA SVETI ILIJA

TRG JOSIPA GODRIJANA 2

42214 SVETI ILIJA

00436291

49194939080

108

31413

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

BARTOLOVEČKA 76

42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI

00436089

96003544967

109

31317

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

DRAVSKA 7

42231 VELIKI BUKOVEC

01284088

28709839100

110

31294

OPĆINA VIDOVEC

TRG SVETOG VIDA 9

42205 VIDOVEC

00436194

40107182344

111

31309

DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVEC

TRG SVETOG VIDA 9

42205 VIDOVEC

01476220

24880230716

112

31286

OPĆINA VINICA

VINIČKA 5, MARČAN

42207 VINICA

00436364

26948026561

113

31278

OPĆINA VISOKO

VISOKO 20

42224 VISOKO

00454923

84195837798

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

27669

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

NEMČIĆEVA 5

48000 KOPRIVNICA

01147242

11507316922

2

27773

OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA

ŽELJKA SELINGERA b.b.

48000 KOPRIVNICA

00659916

44899993850

3

43343

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15

48000 KOPRIVNICA

02318431

59262693789

4

27781

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

FLORIJANSKI TRG 4

48000 KOPRIVNICA

00659894

12878651060

5

27765

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48000 KOPRIVNICA

01787748

30627510319

6

41329

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

A. NEMČIĆA 5

48000 KOPRIVNICA

01338293

49151421757

7

8369

OŠ GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVAC

BASARIČEKOVA 5D

48350 ĐURĐEVAC

01439448

01375465233

8

8385

OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI

1. SVIBNJA 50

48362 KLOŠTAR PODRAVSKI

03066371

45940994122

9

8393

OŠ PROF.FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, VIRJE

IVANA GUNDULIĆA 5A

48326 VIRJE

03066304

66543698772

10

8408

OŠ MOLVE

TRG KRALJA TOMISLAVA 10

48327 MOLVE

03066282

50143783639

11

8416

OŠ FERDINANDOVAC

DRAVSKA 66

48356 FERDINANDOVAC

03066363

48279167485

12

8529

OŠ FRAN KONCELAK, DRNJE

PEMIJA 72

48322 DRNJE

01430947

86432303999

13

8537

OŠ PROF. BLAŽ MAĐER, NOVIGRAD PODRAVSKI

GAJEVA 13A

48325 NOVIGRAD PODRAVSKI

03009564

88430503841

14

8545

OŠ LEGRAD

TRG SVETOG TROJSTVA 35

48317 LEGRAD

01663364

53751849783

15

8553

OŠ ANDRIJE PALMOVIĆA, RASINJA

ŠKOLSKA ULICA 15

48312 RASINJA

03033473

88100672773

16

8561

OŠ SOKOLOVAC

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48306 SOKOLOVAC

03009599

89915449123

17

8596

OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY, GORNJA RIJEKA

JABLANOVA 1

48268 GORNJA RIJEKA

03003272

63188192183

18

8607

OŠ SVETI PETAR OREHOVEC

SVETI PETAR OREHOVEC 90

48267 SVETI PETAR OREHOVEC

01440888

16457349341

19

8615

OŠ GRIGOR VITEZ, SVETI IVAN ŽABNO

TRG KARLA LUKAŠA 7

48214 SVETI IVAN ŽABNO

03003264

85565258026

20

22937

OŠ KOPRIVNIČKI BREGI

TRG SVETOG ROKA 2

48324 KOPRIVNIČKI BREGI

01437232

28554944176

21

22945

OŠ GOLA

DRAVSKA b.b.

48331 GOLA

01430939

05406765074

22

22953

OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA, KALINOVAC

DRAVSKA 6

48361 KALINOVAC

01434853

69520798829

23

22961

OŠ KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 9

48269 KALNIK

01440896

95840951182

24

23712

OŠ MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA, ĐELEKOVEC

MIRKA VIRIUSA 28

48316 ĐELEKOVEC

01661256

63203521362

25

18897

GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7

48000 KOPRIVNICA

00901512

82132597106

26

18901

GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCI

MILISLAVA DEMERCA 8

48260 KRIŽEVCI

00328421

17758077896

27

18985

SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC, KRIŽEVCI

MILISLAVA DEMERCA 8

48260 KRIŽEVCI

00328413

53330039491

28

19716

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI

RATARNA 10

48260 KRIŽEVCI

03003566

53976814339

29

19829

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

MILISLAVA DEMERCA 1

48260 KRIŽEVCI

00677264

58166527230

30

19837

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC

00442542

65091212700

31

19845

GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA, ĐURĐEVAC

DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC

00442569

21120261369

32

19861

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7

48000 KOPRIVNICA

00901547

83715150033

33

19870

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7

48000 KOPRIVNICA

00901539

17666654315

34

8060

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA

TRG EUGEN KUMIČIĆA 17

48000 KOPRIVNICA

03668002

80404558359

35

27812

GRAD ĐURĐEVAC

STJEPANA RADIĆA 1

48350 ĐURĐEVAC

02574900

98691330244

36

27829

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

STJEPANA RADIĆA 189B

48350 ĐURĐEVAC

01480103

30297232842

37

27837

CENTAR ZA KULTURU ĐURĐEVAC

STAROGRADSKA 21

48350 ĐURĐEVAC

03975380

40448499337

38

27853

GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC

TRG SV. JURJA 1

48350 ĐURĐEVAC

01546350

24205264983

39

27845

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

TINA UJEVIĆA 1

48350 ĐURĐEVAC

03721230

19117732635

40

27940

GRAD KOPRIVNICA

ZRINSKI TRG 1

48000 KOPRIVNICA

02561654

62112914641

41

27999

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE

ORUŽANSKA 1

48000 KOPRIVNICA

01480898

16767340001

42

27958

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

TRG LEANDERA BROZOVIĆA 1

48000 KOPRIVNICA

03009670

26066765805

43

27966

KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ

ZRINSKI TRG 6

48000 KOPRIVNICA

03190129

82278819336

44

27974

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

STAROGRADSKA 1

48000 KOPRIVNICA

03009688

86739035476

45

8490

OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, KOPRIVNICA

ŠKOLSKA 5

48000 KOPRIVNICA

01784722

34572748706

46

8504

OŠ BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA

MIKLINOVEC 6A

48000 KOPRIVNICA

03009556

13567291238

47

8512

OŠ ĐURO ESTER, KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 5

48000 KOPRIVNICA

02017148

41521296406

48

38680

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ, KOPRIVNICA

SVILARSKA 12

48000 KOPRIVNICA

02017156

26560458803

49

23938

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE

HERCEGOVAČKA b.b.

48000 KOPRIVNICA

01786067

79151495340

50

27982

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

TRG PODRAVSKIH HEROJA 7

48000 KOPRIVNICA

03009963

14751195303

51

28071

GRAD KRIŽEVCI

IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12

48260 KRIŽEVCI

02569663

15021265554

52

28022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

FRANJE RAČKOGA 18

48260 KRIŽEVCI

01480880

36825320511

53

28039

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

MATOŠEVA 4

48260 KRIŽEVCI

03003426

69478236897

54

28047

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

TOME SERMAGEA 2

48260 KRIŽEVCI

01483773

51151853538

55

28063

GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4

48260 KRIŽEVCI

01460064

17675024924

56

38671

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

MATIJE GUPCA 36

48260 KRIŽEVCI

01985957

88119837903

57

8588

OŠ VLADIMIR NAZOR, KRIŽEVCI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 23

48260 KRIŽEVCI

01985949

75892188943

58

8570

OŠ LJUDEVITA MODECA, KRIŽEVCI

FRANJE RAČKOGA 3

48260 KRIŽEVCI

03003248

43877484639

59

8623

GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4

48260 KRIŽEVCI

03003345

00447860778

60

28055

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

MATIJE GUPCA 52

48260 KRIŽEVCI

03909735

08802472037

61

27790

OPĆINA DRNJE

TRG KRALJA TOMISLAVA 29

48322 DRNJE

02528002

20949452693

62

28292

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ DRNJE

TRG KRALJA TOMISLAVA 26

48322 DRNJE

01143611

56651951595

63

27804

OPĆINA ĐELEKOVEC

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 1

48316 ĐELEKOVEC

02527979

40944101076

64

27861

OPĆINA FERDINANDOVAC

TRG SLOBODE 28

48356 FERDINANDOVAC

00438804

82655003407

65

27870

DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA

TRG SLOBODE 36

48356 FERDINANDOVAC

01389076

28941321846

66

27888

OPĆINA GOLA

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 1

48331 GOLA

02064138

83597869596

67

27896

OPĆINA GORNJA RIJEKA

TRG SIDONIJE ERDODY 3

48268 GORNJA RIJEKA

02599007

38669993312

68

43280

OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDODY

TRG SIDONIJE RUBIDO ERDODY 3

48268 GORNJA RIJEKA

02293803

83521045908

69

27907

OPĆINA HLEBINE

TRG IVANA GENERALIĆA 1

48323 HLEBINE

02528070

53438748110

70

27915

OPĆINA KALINOVAC

DRAVSKA 4

48361 KALINOVAC

01286803

27340652238

71

27923

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

DRAVSKA 8

48361 KALINOVAC

01415271

48194684232

72

27931

OPĆINA KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 5

48269 KALNIK

02580411

82550572500

73

28143

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

KRALJA TOMISLAVA 2

48362 KLOŠTAR P.

00438839

35288210756

74

28006

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

TRG KRALJA TOMISLAVA b.b.

48324 KOPRIVNIČKI BREGI

02529742

15563442824

75

28014

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

MATIJE GUPCA 12

48314 KOPRIVNIČKI IVANEC

02530961

47091350195

76

28080

OPĆINA LEGRAD

TRG SVETOG TROJSTVA 52A

48317 LEGRAD

02543265

95039920703

77

28098

OPĆINA MOLVE

TRG KRALJA TOMISLAVA 32

48327 MOLVE

02534991

25398183609

78

28102

DJEČJI VRTIĆ PČELICA

TRG KRALJA TOMISLAVA b.b.

48327 MOLVE

00987085

67019915610

79

28119

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

BLAŽA MAĐERA 4/1

48325 NOVIGRAD PODRAVSKI

02531755

06604661377

80

28127

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

GAJEVA b.b.

48325 NOVIGRAD PODRAVSKI

01454820

68209572207

81

28135

OPĆINA NOVO VIRJE

TRG VLADIMIRA JAGARINCA 5

48355 NOVO VIRJE

01286919

96447868648

82

28151

OPĆINA PETERANEC

MATIJE GUPCA 13

48321 PETERANEC

02528088

35758840801

83

28160

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

IVANA MAŽURANIĆA 1

48363 P.SESVETE

01469517

81872296570

84

28178

OPĆINA RASINJA

TRG SVETOG FLORIJANA 2

48312 RASINJA

00413534

37160425828

85

28186

OPĆINA SOKOLOVAC

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 8

48306 SOKOLOVAC

02528266

98207497768

86

28284

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

TRG KARLA LUKAŠA 11

48214 SVETI IVAN ŽABNO

02574608

85606488440

87

28194

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

SVETI PETAR OREHOVEC 12

48267 SV. PETAR OREHOVEC

02574942

71214704973

88

28209

OPĆINA VIRJE

ĐURE SUDETE 10

48326 VIRJE

02534576

21693703472

89

28276

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

TRG STJEPANA RADIĆA 1

48326 VIRJE

01157752

62622827322

90

43319

NARODNA KNJIŽNICA VIRJE

TRG STJEPANA RADIĆA 1

48326 VIRJE

02206340

46005597438

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

28233

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

DR. ANTE STARČEVIĆA 8

43000 BJELOVAR

00450910

16917708761

2

44022

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 8

43000 BJELOVAR

02404001

53990929188

3

44098

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA b.b.

43240 ČAZMA

02463300

48429209642

4

33933

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

MIHANOVIĆEVA 8

43000 BJELOVAR

00647039

34506547848

5

33950

DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

MIHANOVIĆEVA 8

43000 BJELOVAR

01772333

01773191483

6

34008

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

MATICE HRVATSKE 15

43000 BJELOVAR

00647055

57284631035

7

40720

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU DARUVARSKE TOPLICE

JULIJEV PARK 1

43500 DARUVAR

03183106

01054174667

8

8205

OŠ MIRKA PEREŠA, KAPELA

1.SVIBNJA 2

43203 KAPELA

03316637

68779758323

9

8213

OŠ NOVA RAČA

TRG STJEPANA RADIĆA 54

43272 NOVA RAČA

03316564

07922840207

10

8221

OŠ ROVIŠĆE

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4

43212 ROVIŠĆE

03316661

45751785880

11

8230

OŠ VELIKA PISANICA

HRVATSKIH MUČENICI 3

43271 V. PISANICA

03316653

35362315282

12

8248

OŠ VELIKO TROJSTVO

BRAĆE RADIĆ 49

43226 VELIKO TROJSTVO

03308391

01290694683

13

8272

OŠ IVANSKA

PETRA PRERADOVIĆA 2

43231 IVANSKA

03031128

80759855371

14

8289

OŠ ŠTEFANJE

ŠTEFANJE 72

43246 ŠTEFANJE

03031144

34580014655

15

8297

OŠ ČAZMA

ALOJZA VULINCA 22

43240 ČAZMA

03031110

75355446505

16

8301

OŠ VLADIMIRA NAZORA, DARUVAR

GAJEVA 24

43500 DARUVAR

03099547

81283799686

17

8310

ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG, DARUVAR

TOMAŠA G. MASARYKA 5

43500 DARUVAR

03099539

49733748288

18

8328

ČEŠKA OŠ JOSIP RUŽIČKA, KONČANICA-ČEŠKA ZAKLADNI ŠKOLA JOSEGA RUŽIČKY, KONČENICE

KONČANICA 258

43505 KONČANICA

03099571

52653416678

19

8336

OŠ ĐULOVAC

ĐURINA ULICA 27

43532 ĐULOVAC

03099580

45187106525

20

8344

OŠ DEŽANOVAC

DEŽANOVAC

43506 DEŽANOVAC

03099555

69451048947

21

8352

OŠ SIRAČ

VLADIMIRA NAZORA 10

43541 SIRAČ

03099563

15040576588

22

8424

OŠ GAREŠNICA

KOLODVORSKA 4

43280 GAREŠNICA

03035590

12607349696

23

8432

OŠ SLAVKA KOLARA, HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

43284 HERCEGOVAC

03035603

31497179455

24

8449

OŠ TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA 96

43285 V.TRNOVITICA

03035611

57681209500

25

8457

OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC

TRNOVITIČKI POPOVAC 80

43233 GAREŠNICA

03035620

18432995340

26

8465

OŠ BEREK

BEREK 73

43232 BEREK

03035581

91391075446

27

8473

OŠ IVANA NEPOMUKA, GRUBIŠNO POLJE

HRVATSKIH BRANITELJA 20

43290 GRUB. POLJE

03082148

93951642889

28

8481

OŠ MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVAC

TRG MATE LOVRAKA 11

43270 VEL. GRĐEVAC

03082130

45392174822

29

15593

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, DARUVAR

TRG PRESVETOG TROJSTVA 8

43500 DARUVAR

01732501

90475862088

30

8264

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, BJELOVAR

VATROSLAVA LISINSKOG 1

43000 BJELOVAR

03414183

28007399783

31

18856

SREDNJA ŠKOLA ČAZMA

LIVADARSKA 30

43240 ČAZMA

03031152

42333744441

32

18864

TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14

43500 DARUVAR

00133817

64104704225

33

18872

SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA

KOLODVORSKA 6

43280 GAREŠNICA

03035638

42705283746

34

18889

SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE

BARTOLA KAŠIĆA 1

43290 GRUBIŠNO POLJE

03082156

35152442882

35

18969

GIMNAZIJA DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14

43500 DARUVAR

00133825

40615753325

36

18977

SREDNJA ŠKOLA DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14

43500 DARUVAR

00133809

76999123208

37

18993

GIMNAZIJA BJELOVAR

MATICE HRVATSKE 17

43000 BJELOVAR

00383953

26992578465

38

19003

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

MATICE HRVATSKE 17

43000 BJELOVAR

00383988

00916951686

39

19011

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 26

43000 BJELOVAR

00383961

28752247653

40

19020

TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

43000 BJELOVAR

00383996

07643478175

41

19038

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

43000 BJELOVAR

00384011

49440198469

42

19046

UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

PETRA ZRINSKOG 4

43000 BJELOVAR

00383970

39027871727

43

19054

TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR

TRG EUGENA KVATERNIKA 13

43000 BJELOVAR

00384003

65398086491

44

19732

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR

VLADIMIRA NAZORA 2

43000 BJELOVAR

00384020

91176688972

45

7552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1

43000 BJELOVAR

03438511

85517262565

46

34049

GRAD BJELOVAR

IVANA GUNDULIĆA 1

43000 BJELOVAR

02562154

54355580898

47

34188

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

OTONA KUČERE 1

43000 BJELOVAR

01499238

79991880130

48

34145

GRADSKI MUZEJ

TRG EUGENA KVATERNIKA 1

43000 BJELOVAR

03308863

68449780251

49

34161

NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ

TRG EUGENA KVATERNIKA 11

43000 BJELOVAR

03316726

47706780642

50

9634

I. OŠ BJELOVAR

ŽELJKA SABOLA 14

43000 BJELOVAR

03316602

20465040737

51

8176

II. OŠ BJELOVAR

IVANA VITEZA TRNSKOG 19

43000 BJELOVAR

03316556

68503362068

52

8184

III. OŠ BJELOVAR

TOME BAKAČA 11D

43000 BJELOVAR

03308405

58696091002

53

8192

IV. OŠ BJELOVAR

POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 1

43000 BJELOVAR

03316645

78982433597

54

8256

V. OŠ BJELOVAR

ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 1

43000 BJELOVAR

03308413

83946659706

55

34112

DJEČJI VRTIĆ

MATOŠEV TRG b.b.

43000 BJELOVAR

03308472

44266675601

56

34231

GRAD ČAZMA

TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13

43240 ČAZMA

00559989

93076231713

57

42170

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ALOJZA VULINCA 1

43240 ČAZMA

01843524

38718996735

58

42161

CENTAR ZA KULTURU ČAZMA

TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13

43240 ČAZMA

00136328

77577225503

59

42274

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA

ALOJZA VULINCA 3

43240 ČAZMA

02153700

09555862985

60

34274

DJEČJI VRTIĆ PČELICA

BRAĆE RADIĆA b.b.

43240 ČAZMA

01351486

01499180314

61

34506

GRAD DARUVAR

TRG KRALJA TOMISLAVA 14

43500 DARUVAR

00560952

33930902122

62

34619

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GAJEVA b.b.

43500 DARUVAR

03099695

51858375300

63

34635

PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

STJEPANA RADIĆA 5

43500 DARUVAR

01448056

32758520727

64

34563

DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR

JOSIPA JELAČIĆA 24

43500 DARUVAR

01500848

98829863707

65

34598

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENECA

TRG KRALJA TOMISLAVA 7A

43500 DARUVAR

00225703

09901662337

66

34678

GRAD GAREŠNICA

VLADIMIRA NAZORA 22

43280 GAREŠNICA

02555000

58382750026

67

34709

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

MATIJE GUPCA 136

43280 GAREŠNICA

01502174

60627949200

68

34686

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADIMIRA NAZORA 3

43280 GAREŠNICA

03430847

94334823201

69

34694

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

PETRA SVAČIĆA 11 D

43280 GAREŠNICA

03393950

09187949879

70

34792

GRAD GRUBIŠNO POLJE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

43290 GR.POLJE

02563525

13918656679

71

34856

CENTAR ZA KULTURU

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1

43290 GRUB.POLJE

03291227

13211184887

72

41968

GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1

43290 GRUBIŠNO POLJE

02092212

37076752996

73

34830

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 10A

43290 GRUB.POLJE

03078850

15783880733

74

29293

OPĆINA BEREK

BEREK 77

43232 BEREK

02539578

40344315219

75

34651

OPĆINA DEŽANOVAC

DEŽANOVAC 308 A

43506 DEŽANOVEC

00448508

24124262690

76

37943

OPĆINA ĐULOVAC

ĐURINA 92

43532 ĐULOVAC

00448486

18774798327

77

37951

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

ĐULOVAC b.b.

43532 ĐULOVAC

01339133

54014416638

78

34872

OPĆINA HERCEGOVAC

MOSLAVAČKA 147

43284 HERCEGOVAC

02539543

77012001014

79

34901

OPĆINA IVANSKA

SLAVKA KOLARA 1

43231 IVANSKA

00475190

20429438764

80

34928

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2

43231 IVANSKA

01377906

01283033359

81

34969

OPĆINA KAPELA

BILOGORSKA ULICA 90

43203 KAPELA

02554488

39819228656

82

35046

OPĆINA KONČANICA

KONČANICA 260

43505 KONAČNICA

02581728

93666098369

83

44851

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

KONČANICA 260

43505 KONČANICA

02504022

05195395256

84

35062

OPĆINA NOVA RAČA

TRG STJEPANA RADIĆA 56

43272 N. RAČA

02554631

63151588084

85

35100

OPĆINA ROVIŠĆE

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2

43212 ROVIŠĆE

02551870

02335455291

86

35126

OPĆINA SEVERIN

SEVERIN 137

43274 SEVERIN

02546183

08666646178

87

35159

OPĆINA SIRAČ

STJEPANA RADIĆA 120/I

43541 SIRAČ

00441473

83983411095

88

35183

OPĆINA ŠANDROVAC

BJELOVARSKA 6

43227 ŠANDROVEC

02580551

35024150994

89

35191

OPĆINA ŠTEFANJE

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

43246 ŠTEFANJE

00393967

25228535159

90

35271

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA

43285 VEL. TRNOVITICA

02539586

87993861361

91

35628

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC

TRG MATE LOVRAKA 3

43270 VEL. GRĐ.

02541696

17144240786

92

35644

DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOK

TRG MATE LOVRAKA 11

43270 VEL. GRĐ.

01480154

23204174236

93

35206

OPĆINA VELIKA PISANICA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3

43271 VELIKA PISANICA

02575477

18872765530

94

35669

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

BRAĆE RADIĆA 28

43226 VELIKO TROJSTVO

02544776

85823514889

95

35757

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC

ZRINSKI TOPOLOVAC 274

43202 ZRINSKI TOPOLOVAC

02580454

70479631665

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

29429

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ADAMIĆEVA 10

51000 RIJEKA

02637731

32420472134

2

29453

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KREŠIMIROVA 52/A

51000 RIJEKA

03393585

45613787772

3

29445

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KREŠIMIROVA 52/A

51000 RIJEKA

01797620

20043484292

4

29461

USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ RIJEKA

BRANKA BLEČIĆA b.b.

51000 RIJEKA

03393577

55700291940

5

29437

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

KAMPOR 224

51280 RAB

03088952

91616680822

6

42240

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA

OBALA KRALJA TOMISLAVA 1

51262 KRALJEVICA

03321215

21365484017

7

43513

THALASSOTERAPIJA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

MARŠALA TITA 188/1

51410 OPATIJA

03090337

35372335047

8

43521

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

GAJEVO ŠETALIŠTE 21

51260 CRIKVENICA

03127273

16038790456

9

43530

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

PODJAVORI 27

51551 VELI LOŠINJ

03028968

19513242937

10

29791

USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV

SPOMEN DOM RONJGI

51216 VIŠKOVO

00809772

38492113059

11

29767

PRIRODOSLOVNI MUZEJ

LORENZOV PROLAZ 1

51000 RIJEKA

03321053

38904876318

12

42258

JAVNA USTANOVA PRIRODA

GRIVICA 4

51000 RIJEKA

01574825

82785517509

13

43159

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SPLITSKA 2

51000 RIJEKA

02317133

08444936466

14

29775

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOGA PRIMORJA

MUZEJSKI TRG 1

51000 RIJEKA

03321061

06230677933

15

9950

OŠ ČAVLE

ČAVLE 212

51219 ČAVLE

03328490

85168360573

16

10436

OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI

LOKVICA 2

51250 N.VINODOLSKI

03144399

61950691961

17

10444

OŠ DR. J.PANČIĆA, BRIBIR

KIČERI b.b.

51253 BRIBIR

03150186

42987580097

18

10452

OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ

TRIBALJ 21

51243 OPĆINA VINODOLSKA

03144402

81895958023

19

10477

OŠ PETAR ZRINSKI, ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 5

51306 ČABAR

03034976

45593319959

20

10485

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, DELNICE

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

51300 DELNICE

03391531

96800230324

21

10493

OŠ IVANKE TROHAR , FUŽINE

BREG 124 A

51322 FUŽINE

03391574

37637831098

22

10508

OŠ SKRAD

ŠKOLSKA 2

51311 SKRAD

03391558

86170393146

23

10516

OŠ BROD MORAVICE

ŠKOLSKA 3

51312 BROD MORAVICE

03391566

17803046872

24

10524

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA

IVANA MAŽURANIĆA 22

51314 R.GORA

03391540

32298102556

25

10532

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI

KRALJA TOMISLAVA 12A

51301 BROD NA KUPI

03391515

83538215345

26

10549

OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE

ŠKOLSKA 22

51316 LOKVE

03391507

33425092556

27

10557

OŠ MRKOPALJ

ŠKOLSKA 2

51315 MRKOPALJ

03391582

67795112932

28

10573

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK

FRANKOPANSKA 40

51500 KRK

03033376

23640080861

29

10653

OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ

ZAGREBAČKA 18

51550 M.LOŠINJ

03053865

77458057468

30

10661

OŠ FRANE PETRIĆA-CRES

ŠETALIŠTE XX. TRAVNJA 56

51557 CRES

03028917

24626211602

31

10731

OŠ DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI

ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 2

51211 MATULJI

01170686

86016211479

32

10758

OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN

9. RUJNA 4

51415 LOVRAN

03090213

21940297306

33

11105

OŠ IVANA RABLJANINA, RAB

BANJOL 10

51280 RAB

03088910

73842048789

34

11113

OŠ BAKAR

LOKAJ 196

51222 BAKAR

03328503

48127009867

35

11228

OŠ JELENJE-DRAŽICE

ŠKOLSKA 52

51218 JELENJE

03328457

13646812962

36

11244

OŠ MILAN BROZOVIĆ, KASTAV

KASTAV 177

51215 KASTAV

03328449

67082765211

37

11269

OŠ KRALJEVICA

STROSSMAYEROVA 35

51262 KRALJEVICA

03328465

59629446020

38

11308

OŠ KLANA

ZATREP 5

51217 KLANA

03328473

28519941534

39

11316

OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO

VOZIŠĆE 13

51216 VIŠKOVO

03320871

70898358963

40

11507

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOSKO

KRALJA TOMISLAVA 18

51326 VRBOVSKO

03075648

66174125524

41

12044

OŠ HRELJIN

HRELJIN 217

51226 BAKAR

03328481

62891430050

42

21203

OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCA

BREŠCA 1

51213 JURDANI

01170678

92771837870

43

40754

OŠ KOSTRENA

ŽUKNICA 1

51221 KOSTRENA

02037246

78979031610

44

10565

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE

ŠKOLSKA 25

51300 DELNICE

03391523

25862469667

45

10670

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA J.KAŠMANA, MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

51550 M.LOŠINJ

03028925

95593401257

46

11437

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATEČTIĆA RONJGOVA, RIJEKA

LAGINJINA 1

51000 RIJEKA

03981959

22340177199

47

23376

ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA

ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75

51000 RIJEKA

01477277

15441622812

48

17072

POMORSKA ŠKOLA BAKAR

NAUTIČKA 14

51222 BAKAR

03320928

78476125725

49

17110

SREDNJA ŠKOLA DR.ANTUNA BARCA, CRIKVENICA

ZIDARSKA 4

51260 CRIKVENICA

03127206

96174960484

50

17128

SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 5

51306 ČABAR

03055876

50797527316

51

17136

SREDNJA ŠKOLA DELNICE

LUIZINSKA CESTA 42

51300 DELNICE

03035042

91951813458

52

17144

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK

VINOGRADSKA 3

51500 KRK

03046494

52251744471

53

17169

SREDNJA ŠKOLA AMBROUA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ

OMLADINSKA 10

51550 M.LOŠINJ

03040186

36425980597

54

17185

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

KUMIČIĆEVA 14

51410 OPATIJA

03839770

82328508097

55

17265

SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA

BANJOL 11

51280 RAB

03088928

47027067052

56

17273

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA

JOŽE VLAHOVĆA 10

51000 RIJEKA

00137529

41071946210

57

17281

SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA

ERAZMA BARČIĆA 6

51000 RIJEKA

03320901

15888761247

58

17290

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA

STANKA VONČINE 1A

51000 RIJEKA

01477269

98164820743

59

17304

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA

ZVONIMIROVA 12

51000 RIJEKA

00165182

58289508253

60

17312

EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA

IVANA FILIPOVIĆA 2

51000 RIJEKA

03358747

06158722232

61

17329

PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA

FRANA KURELCA 1

51000 RIJEKA

03981932

38205788341

62

17337

KEMIJSKO-GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA

VUKOVARSKA 58

51000 RIJEKA

00190152

43047317885

63

17345

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

PODHUMSKIH ŽRTAVA 4

51000 RIJEKA

00147559

09922829861

64

17353

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA, RIJEKA

GAJEVA 1

51000 RIJEKA

00146650

27164733728

65

17415

GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA

DRAGE GERVAISA 2

51410 OPATIJA

03839796

75308689914

66

17423

OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA

BOŽE MILANOVIĆA 3

51410 OPATIJA

03839761

77745900540

67

17431

HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA

DRAGE GERVAISA 2

51410 OPATIJA

03839788

88785560957

68

17458

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA

FRANA KURELCA 1

51000 RIJEKA

03987493

28402125763

69

17503

STROJARSKO-BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA

BRAĆE BRANCHETTA 11A

51000 RIJEKA

00137545

20153049465

70

17511

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU

VUKOVARSKA 58

51000 RIJEKA

00137537

67100119298

71

17520

ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ZVONIMIROVA 12

51000 RIJEKA

00165174

05083051103

72

17538

GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJU I OBRT RIJEKA

PODHUMSKIH ŽRTAVA 4

51000 RIJEKA

00153478

75816475900

73

17546

MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA

GAJEVA 1

51000 RIJEKA

00155055

82749236466

74

17554

PROMETNA ŠKOLA RIJEKA

JOŽE VLAHOVIĆA 10

51000 RIJEKA

00190144

35882302855

75

18112

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE

ŠKOLSKA 2A

51325 MORAVICE

03737438

56622635798

76

19572

UČENIČKI DOM PODMURVICE

BRANKA BLEČIĆA 3

51000 RIJEKA

03321231

38741998657

77

19597

DOM UČENIKA SUŠAK

DRAGE GERVAISA 34

51000 RIJEKA

03320995

61340298613

78

19610

UČENIČKI DOM KVARNER

VUKOVARSKA 12

51000 RIJEKA

03321240

36283333138

79

19628

UČENIČKI DOM LOVRAN

43. ISTARSKE DIVIZIJE 3

51415 LOVRAN

03839753

20778874359

80

7657

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MALI KARTEC, KRK

LINA BOLMARČIĆA 1

51500 KRK

03514757

65066517957

81

7737

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VOLOSKO

ANDRIJE ŠTANGERA 34

51410 OPATIJA

03090361

25924713456

82

7796

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KANTRIDA

ĐURO CATTI 6

51000 RIJEKA

01472151

08875443522

83

7899

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE M.A.STUPARIĆ VELI LOŠINJ

VLADIMIRA NAZORA 40

51551 VELI LOŠINJ

03028976

58340389849

84

30074

GRAD BAKAR

PRIMORJE 39

51222 BAKAR

02562235

31708325678

85

42635

GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

PRIMORJE 45 a

51222 BAKAR

02207788

27717479092

86

30082

DJEČJI VRTIĆ BAKAR

LOKAS b.b.

51222 BAKAR

01455869

76468064333

87

30146

GRAD CRES

CRESKOG STATUTA 12

51557 CRES

00428973

61930975938

88

42571

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

TRG SV. FRANE 8

51557 CRES

02164043

03415683262

89

30154

DJEČJI VRTIĆ GIRICE

ŠETALIŠTE XX TRAVNJA 58

51557 CRES

01211846

70706691485

90

30162

GRAD CRIKVENICA

KRALJA TOMISLAVA 85

51260 CRIKVENICA

02584093

81687755716

91

30226

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICE

VINODOLSKA b.b.

51260 CRIKVENICA

01477048

61928944178

92

30179

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA CRIKVENICA

STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 22

51260 CRIKVENICA

01478958

34636013813

93

38526

USTANOVA U KULTURI DR I. KOSTRENČIĆ

TRG STJEPANA RADIĆA 3

51260 CRIKVENICA

01240471

14287213855

94

43724

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

ULICA PETRA PRERADOVIĆA 1

51260 CRIKVENICA

02413043

36923039692

95

10428

OŠ VLADIMIRA NAZORA, CRIKVENICA

VINODOLSKA b.b.

51260 CRIKVENICA

03144429

58231670271

96

10469

OŠ ZVONKA CARA, CRIKVENICA

KOTORSKA b.b.

51260 CRIKVENICA

03870081

49368786672

97

8168

DJEČJI VRTIĆ RADOST

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 2A

51260 CRIKVENICA

01133268

15482136140

98

30242

GRAD ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 2

51306 ČABAR

02565579

04026778166

99

40922

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

NARODNOG OSLOBOĐENJA 2

51306 ČABAR

01454161

36544516563

100

30275

GRAD DELNICE

ANTE STARČEVIĆA 4

51300 DELNICE

00426440

14058875808

101

30355

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DELNICA

SUPILOVA 78

51300 DELNICE

01477030

26884052705

102

30322

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE

ANTE STARČEVIĆA 10

51300 DELNICE

01443798

29061318702

103

30291

DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 1

51300 DELNICE

01428195

27292864929

104

30494

GRAD KASTAV

ZAKONA KATAFSKEGA 3

51215 KASTAV

02581566

54394236461

105

37582

DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR

ŠKOLSKA ULICA 34

51215 KASTAV

01478354

85461853135

106

30697

GRAD KRALJEVICA

FRANKOPANSKA 1A

51262 KRALJEVICA

00417211

95667542554

107

30752

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KRALJEVICA

FRANKOPANSKA 1A

51262 KRALJEVICA

01622781

62129580825

108

30736

DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆ

FARANSKI PROGON 12

51262 KRALJEVICA

01461842

64839659801

109

30777

GRAD KRK

TRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 2

51000 KRK

02543095

12405095116

110

30824

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

STJEPANA RADIĆA 11

51500 KRK

01476726

52724996023

111

30808

CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

TRG SV. KVIRINA 1

51500 KRK

01309528

68387206426

112

30816

NARODNA KNJIŽNICA KRK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 24

51500 KRK

01692631

87487073570

113

30793

DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

FRANKOPANSKA 40

51500 KRK

03033384

18452601525

114

30857

GRAD MALI LOŠINJ

RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 7

51550 MALI LOŠINJ

02556570

74900973662

115

37978

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ

LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 48

51550 MALI LOŠINJ

01477161

26896065175

116

42338

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ

ZAGREBAČKA 2

51550 MALI LOŠINJ

02111756

90670664265

117

43433

LOŠINJSKI MUZEJ

VLADIMIRA GORTANA 35

51550 MALI LOŠINJ

02274540

86167517061

118

37960

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

KALVARIJA b.b.

51550 MALI LOŠINJ

01216317

42421036525

119

30937

GRAD NOVI VINODOLSKI

TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1

51250 N.VINODOLSKI

02558696

40046437733

120

31114

NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKI

TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1

51250 N.VINODOLSKI

03157814

26178168805

121

31122

NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI

TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1

51250 N.VINODOLSKI

01392514

08440241658

122

46036

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

KORZO HRVATSKIH BRANITELJA 2

51250 N.VINODOLSKI

02076357

14859872348

123

30945

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

LOKVICA b.b.

51250 N.VINODOLSKI

01129988

24974049154

124

30961

GRAD OPATIJA

MARŠALA TITA 3

51410 OPATIJA

02544334

99455464348

125

30970

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE

SV.FLORIJANA 6

51410 OPATIJA

01475819

77008559622

126

30988

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN

NIKOLE TESLE 2

51410 OPATIJA

03195406

80659915613

127

10740

OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV, OPATIJA

NOVA CESTA 53

51410 OPATIJA

03090230

32955252416

128

30996

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

STUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE 1

51410 OPATIJA

01125346

48948564754

129

31018

GRAD RAB

TRG MUNICIPIUM ARBA 2

51280 RAB

00578622

85278381128

130

31034

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB

BOROTINE b.b.

51280 RAB

03088936

30539824321

131

42660

GRADSKA KNJIŽNICA RAB

GORNJA ULICA 21

51280 RAB

02200449

30992312179

132

31026

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

GORNJA ULICA 3

51280 RAB

01482459

89428752184

133

31059

GRAD RIJEKA

KORZO 16

51000 RIJEKA

00398519

70499188297

134

31139

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

KREŠIMIROVA 38

51000 RIJEKA

01475967

50346288691

135

31067

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA

ULJARSKA 1

51000 RIJEKA

03321126

73674241432

136

31106

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

BLAŽA POLIĆA 6

51000 RIJEKA

03321185

56734962764

137

31075

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

MATIJE GUPCA 23

51000 RIJEKA

03321070

53791148489

138

31083

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

DOLAC1/2

51000 RIJEKA

03328678

88830908152

139

31091

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJSKI TRG 1/1

51000 RIJEKA

03328660

54866235165

140

38534

DOM MLADIH RIJEKA

LAGINJINA 15

51000 RIJEKA

03350258

62799759990

141

11121

OŠ BELVEDERE-SCUOLA ELEMENTARE

KOZALA 41

51000 RIJEKA

03328341

86030737606

142

11130

OŠ BRAJDA

IVANA RENDIĆA 6

51000 RIJEKA

03328406

16806293400

143

11148

OŠ CENTAR

POTHUMSKIH ŽRTAVA 5

51000 RIJEKA

03328422

00614456513

144

11164

OŠ ZAMET

BOŽE VIDASA 12

51000 RIJEKA

03328317

46825635709

145

11172

OŠ DOLAC

DOLAC 12

51000 RIJEKA

03320855

68946194694

146

11189

OŠ GELSI -SCUOLA ELEMENTARE

VUKOVARSKA 27

51000 RIJEKA

03320847

82548292432

147

11197

OŠ SAN NICOLO-SCUOLA ELEMENTARE

MIRKA ČURBEGA 18

51000 RIJEKA

03320863

33654186717

148

11201

OŠ VLADIMIR GORTAN, RIJEKA

PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2

51000 RIJEKA

03328295

34084651796

149

11236

OŠ KANTRIDA

IZVIĐAČKA 9

51000 RIJEKA

03328392

78720471651

150

11252

OŠ KOZALA

ANTE KOVAČIĆA 21

51000 RIJEKA

03328325

78692164069

151

11277

OŠ EUGEN KUMIČIĆ, RIJEKA

FRANJE ČANDEKA 40

51000 RIJEKA

03328414

08877510898

152

11285

OŠ PEĆINE

ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 25

51000 RIJEKA

03320880

10479992169

153

11293

OŠ PODMURVICE

PODMURVICE 6

51000 RIJEKA

03328287

84549430488

154

11324

OŠ NIKOLA TESLA, RIJEKA

TRGA IVANA KLOBUČARIĆA 1

51000 RIJEKA

03332012

90552017368

155

11332

OŠ ŠKURINJE

MIHAČEVA DRAGA 13

51000 RIJEKA

03328368

91882392561

156

11349

OŠ TRSAT

SLAVKA KRAUTZEKA 23

51000 RIJEKA

03328350

42726970728

157

11357

OŠ TURNIĆ

FRANJE ČANDEKA 20

51000 RIJEKA

03328333

05694325239

158

11365

OŠ VEŽICA

KVATERNIKOVA 49

51000 RIJEKA

03332004

80745485182

159

11373

OŠ GORNJA VEŽICA

GORNJA VEŽICA 31

51000 RIJEKA

03328376

64749130322

160

11381

OŠ IVANA ZAJCA, RIJEKA

ŠKURINJSKA CESTA 7A

51000 RIJEKA

03397157

74823702199

161

11390

OŠ SRDOČI

ANTE MODRUŠANA 33

51000 RIJEKA

03425568

38366490894

162

11404

OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA

IVANA ŽORŽA 17A

51000 RIJEKA

03432866

34781598880

163

11412

OŠ PEHLIN

PEHLIN 34

51000 RIJEKA

03433340

88681209899

164

11429

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

SENJSKIH USKOKA 2

51000 RIJEKA

03321274

17991485113

165

8133

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

DOLAC 3

51000 RIJEKA

01155369

30123739908

166

42602

DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE TIĆ

BELI KAMIK b.b.

51000 RIJEKA

02161001

89237349497

167

31219

GRAD VRBOVSKO

GORANSKA 1

51326 VRBOVSKO

02529904

83766788311

168

44305

GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO

IVANA GORANA KOVAČIĆA 20A

51326 VRBOVSKO

02327619

49627863242

169

44039

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

KRALJA TOMISLAVA 18/A

51326 VRBOVSKO

01468022

78490805964

170

30111

OPĆINA BAŠKA

PALADA 88

51523 BAŠKA

02546299

24078212554

171

30138

OPĆINA BROD MORAVICE

STJEPANA RADIĆA 2

51312 BROD MORAVICE

00511595

92582516338

172

30259

OPĆINA ČAVLE

ČAVLE 206

51219 ČAVLE

02554941

03875343919

173

42145

DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ

ČAVLE b.b.

51219 ČAVLE

02146428

97592473882

174

30371

OPĆINA DOBRINJ

DOBRINJ 103

51514 DOBRINJ

02541360

97003983043

175

30402

OPĆINA FUŽINE

DR. FRANJE RAČKOG 19

51322 FUŽINE

02041430

17743528853

176

30451

OPĆINA JELENJE

DRAŽIČKIH BORACA 64

51218 JELENJE

00416983

31460054970

177

30525

OPĆINA KLANA

KLANA 33

51217 KLANA

02585243

41925068368

178

30568

OPĆINA KOSTRENA

GLAVANI 82D

51221 KOSTRENA

00605468

38482112444

179

30605

NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

SVETA LUCIJA 14

51221 KOSTRENA

01437097

05681559244

180

30648

DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA

ŽUKNICA 1A

51221 KOSTRENA

01398431

26249271570

181

30832

OPĆINA LOKVE

ŠETALIŠTE GOLUBINJAK 6

51316 LOKVE

00464791

17607989188

182

42741

OPĆINA LOPAR

LOPAR b.b.

51281 LOPAR

02166208

42283435563

183

30849

OPĆINA LOVRAN

ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41

51415 LOVRAN

02548992

38513636075

184

30865

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

LINA BOMARČIĆA 22

51511 MALINSKA-DUBAŠNICA

02575523

36462926568

185

30890

OPĆINA MATULJI

TRG MARŠALA TITA 11

51211 MATULJI

02542579

23730024333

186

30904

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 4

51211 MATULJI

01125338

30864335607

187

30912

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

TRG SLOBODE 7

51417 MOŠĆENIČKA DRAGA

00446084

59310996238

188

30929

OPĆINA MRKOPALJ

STARI KRAJ 3

51315 MRKOPALJ

00426512

66087638314

189

30953

OPĆINA OMIŠALJ

PRIKEŠTE 13

51513 OMIŠALJ

02539985

07444103241

190

43378

CENTAR ZA KULTURU OPĆINE OMIŠALJ

PRIKEŠTE 13

51513 OMIŠALJ

02355167

83941718371

191

31000

OPĆINA PUNAT

NOVI PUT 2

51521 PUNAT

02554640

59398328383

192

46116

DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA,PUNAT

IVANA GORANA KOVAČIĆA 81

51521 PUNAT

02627833

87586960539

193

31042

OPĆINA RAVNA GORA

IVANA GORANA KOVAČIĆA 177

51314 RAVNA GORA

00464783

79007060141

194

31147

OPĆINA SKRAD

JOSIPA BLAŽEVIĆA-BLAŽA 8

51311 SKRAD

00426474

72570711680

195

31155

OPĆINA VINODOLSKA

BRIBIR 34

51253 OPĆINA VINODOLSKA

02582937

98133635529

196

31163

JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR

BRIBIR 34

51253 OPĆINA VINODOLSKA

01479016

85582834074

197

43011

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK I MRAV – TRIBALJ

TRIBALJ b.b.

51253 OPĆINA VINODOLSKA

02201682

65986510223

198

31171

OPĆINA VIŠKOVO

VOŽIŠĆE 3

51216 VIŠKOVO

02540550

89369028327

199

31180

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA

MARINIĆI 9

51216 VIŠKOVO

01478001

67359697064

200

31198

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

VOŽIŠĆE 13

51216 VIŠKOVO

01248685

80461906553

201

31202

OPĆINA VRBNIK

TRG ŠKUJICA 7

51516 VRBNIK

02547422

80254949848

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

26580

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ

00474401

54065854866

2

44135

JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ

02444739

19157126714

3

26635

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

KANIŠKA 111

53000 GOSPIĆ

00734985

75672221336

4

27749

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE

SENJSKIH ŽRTAVA 2

53000 GOSPIĆ

01219308

96210828522

5

26598

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

BILAJSKA 5

53000 GOSPIĆ

00734977

04154250204

6

43492

DOM ZDRAVLJA NOVALJA

BRAĆE RADIĆ 9

53291 NOVALJA

02271753

41639129563

7

26602

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

VLADIMIRA NAZORA 14

52220 OTOČAC

03116913

90225883971

8

26619

DOM ZDRAVLJA SENJ

STARA CESTA 43

53270 SENJ

03089037

01803976773

9

26627

DOM ZDRAVLJA KORENICA

ZAGREBAČKA 41

53230 KORENICA

03310973

99178771267

10

8738

OŠ DR.JURE TURIĆA, GOSPIĆ

MIROSLAVA KRALJEVIĆA 15

53000 GOSPIĆ

03315550

81152039635

11

8746

OŠ PERUŠIĆ

HRVATSKE MLADEŽI 2

53202 PERUŠIĆ

03315576

66972856501

12

8754

OŠ DR. ANTE STARČEVIĆ, KLANAC

KLANAC 3

53212 KLANAC

03315606

75285292144

13

8762

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIK

RIJEČKA 2

53201 LIČKI OSIK

03315584

38708310614

14

8779

OŠ ANŽ FRANKOPAN, PERUŠIĆ

GORNJI KOSINJ 49

53203 PERUŠIĆ

03315592

45145128760

15

8787

OŠ KARLOBAG

VLADIMIRA NAZORA 11

53288 KARLOBAG

03318818

40367998243

16

8795

OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČAC

KRALJA ZVONIMIRA 15

53220 OTOČAC

03116743

08312236531

17

8800

OŠ LUKE PERKOVIĆA, BRINJE

FRANKOPANSKA 44

53000 BRINJE

03116824

90663450050

18

8826

OŠ PLITVIČKA JEZERA

MUKINJE 19

53231 PLITVIČKA JEZERA

03310922

81497267075

19

10766

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJA

SLATINSKA b.b.

53291 NOVALJA

03088561

17491836449

20

11496

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, SENJ

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 1

53270 SENJ

03047105

63722828625

21

21246

OŠ DONJI LAPAC

STOJANA MATIĆA 18

53250 DONJI LAPAC

03024636

34496174953

22

21262

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KORENICA

RIJEČKA 2

53230 KORENICA

03310906

22853999037

23

21287

OŠ LOVINAC

CENTAR 14

53244 LOVINAC

03312208

74955336788

24

21295

OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

KATEDRALSKA 5

53234 UDBINA

03310914

30334844961

25

17388

SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, SENJ

VJENCESLAVA NOVAKA 2

53270 SENJ

03091708

42238770846

26

19079

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

ĆIRILA I METODA 2

53220 OTOČAC

01192671

92358552068

27

19804

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

BUDAČKA 24

53000 GOSPIĆ

00273503

19583077416

28

19812

GIMNAZIJA GOSPIĆ

BUDAČKA 24

53000 GOSPIĆ

00273490

06519356648

29

21551

SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

ZAGREBAČKA 2

53230 KORENICA

03342123

67749942551

30

22291

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA

KRBAVSKA 1

53234 UDBINA

01361791

95706027077

31

7616

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE GOSPIĆ

LAVOSLAVA VUKELIĆA 46/48

53000 GOSPIĆ

03315797

80538643251

32

44410

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC

VLADIMIRA NAZORA 14

53220 OTOČAC

01637355

96424332157

33

26660

GRAD GOSPIĆ

BUDAČKA 55

53000 GOSPIĆ

02540754

22538763965

34

26709

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

TRG ALOJZIJA STEPINCA 2

53000 GOSPIĆ

01495291

98961542819

35

26717

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. ANTE STARČEVIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 5

53000 GOSPIĆ

03364496

42383149470

36

26686

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 3

53000 GOSPIĆ

03431657

72024433755

37

26694

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 5

53000 GOSPIĆ

01504037

46031413012

38

26678

DJEČJI CENTAR GOSPIĆ

ŽABIČKA ULICA 30

53000 GOSPIĆ

03345963

90191608332

39

28508

GRAD NOVALJA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

53291 NOVALJA

00418358

70128720351

40

28516

GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA

VODOVODNA 3

53291 NOVALJA

01704974

87948657896

41

43360

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE

DALMATINSKA 16

53291 NOVALJA

02249278

50607245751

42

26741

DJEČJI VRTIĆ CARIĆ

ZELENI PUT b.b.

53291 NOVALJA

01404172

11299602560

43

26750

GRAD OTOČAC

KRALJA ZVONIMIRA 10

53220 OTOČAC

02553651

14180718952

44

26768

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GACKO

KRALJA ZVONIMIRA 37

53220 OTOČAC

03116875

89510026782

45

26784

NARODNA KNJIŽNICA

KRALJA ZVONIMIRA 17

53220 OTOČAC

01487850

69142954032

46

26776

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 3

53220 OTOČAC

03187721

45594021101

47

26856

GRAD SENJ

OBALA DR.FRANJE TUĐMANA 2

53270 SENJ

02598957

61106276570

48

42459

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

STARA CESTA 23

53270 SENJ

02158698

04232640063

49

26864

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MARIN CIHLAR NEHAJEV

JURIŠE ORLOVIĆA 2

53270 SENJ

03089029

15323931827

50

26889

GRADSKI MUZEJ

OGRIZOVIĆEVA 5

53270 SENJ

03692418

17310747046

51

42207

GRADSKA KNJIŽNICA SENJ

JURIŠE ORLOVIĆA 2

53270 SENJ

02092476

43290797770

52

26872

DJEČJI VRTIĆ TRAVICA

NEHAJEVA b.b.

53270 SENJ

01326937

22354840734

53

26643

OPĆINA BRINJE

FRANKOPANSKA 33

53260 BRINJE

00426571

38782039630

54

26651

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

POPA MARKA MESIĆA b.b.

53260 BRINJE

01341111

08142967946

55

27732

OPĆINA DONJI LAPAC

TRG NIKOLE TESLE 1

53250 DONJI LAPAC

01294687

24064185001

56

40955

NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ

S. MATIĆA 10

53250 DONJI LAPAC

01668013

99404150174

57

26725

OPĆINA KARLOBAG

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

53288 KARLOBAG

00441031

38395366503

58

26733

OPĆINA LOVINAC

CENTAR 34

53244 LOVINAC

02621401

42430050707

59

27724

OPĆINA PERUŠIĆ

TRG POPA MARKA MESIĆA 2

53202 PERUŠIĆ

02581086

29305600567

60

26792

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

TRG SV. JURJA 6

53230 KORENICA

02530929

58932233075

61

26821

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA

TRG SV. JURJA 4

53230 KORENICA

01508814

28339712752

62

26805

NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

TRG SV.JURJA b.b.

53230 KORENICA

01712489

39346081786

63

26813

DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ

HRVATSKE MLADEŽI 3

53230 KORENICA

03331644

11704599195

64

26897

OPĆINA UDBINA

STJEPANA RADIĆA 6

53234 UDBINA

02589826

17826406163

65

27757

DJEČJI VRTIĆ MEDO

TRG.SV. LUCIJE 4

53234 UDBINA

01362496

34565146361

66

26901

OPĆINA VRHOVINE

SENJSKA 48

53223 VRHOVINE

01618598

29439295822

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

33072

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1

33000 VIROVITICA

02585324

93362201007

2

33185

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

00648191

82844035780

3

33177

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

01737856

02929760936

4

33208

SVETI ROK – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

01080300

76860791838

5

43118

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1

33000 VIROVITICA

01777203

82943640239

6

43896

VIDRA – AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

T. MASARYKA 6

33000 VIROVITICA

02446774

62056168103

7

44006

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 53

33000 VIROVITICA

02464853

21833428705

8

8377

OŠ PETRA PRERADOVIĆA, PITOMAĆA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

33405 PITOMAČA

03066339

77541067624

9

8674

OŠ AUGUSTA CESARCA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA

VLADIMIRA NAZORA 1

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

03104761

39657433014

10

8682

OŠ SUHOPOLJE

KRALJA TOMISLAVA 26

33410 SUHOPOLJE

03104788

03043617557

11

8699

OŠ GRADINA

TRG KRALJA ZVONIMIRA 9

33411 GRADINA

03104753

06602257174

12

9353

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI

TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 3

33514 ČAČINCI

03018148

26206678669

13

9361

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ORAHOVICA

TRG TINA UJEVIĆA 1

33515 ORAHOVICA

03018156

41708105351

14

9370

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZDENCI

ŠKOLSKA 2

33513 ZDENCI

03018164

77330615924

15

9626

OŠ EUGENA KUMIČIĆA, SLATINA

DOBRIŠE CESARIĆA 24

33520 SLATINA

03100146

77224465704

16

9642

OŠ MIKLEUŠ

ŠKOLSKA 13

33517 MIKLEUŠ

03106691

36738916791

17

9659

OŠ VOĆIN

TRG GOSPE VOĆINSKE 2

33522 VOĆIN

03113094

48802201353

18

9667

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, ČAĐAVICA

KOLODVORSKA 1

33523 ČAĐAVICA

03100162

14423503839

19

16205

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, GORNJE BAZJE

GORNJE BAZJE 131

33407 LUKAČ

03104770

01764637621

20

16264

OŠ VLADIMIRA NAZORA, NOVA BUKOVICA

ZAGREBAČKA 28

33518 NOVA BUKOVICA

00989967

11192058378

21

22912

OŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINA

NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2

33520 SLATINA

01339494

33429685246

22

24125

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SLATINA

BRAĆE RADIĆA 4

33520 SLATINA

01858076

24848181080

23

17626

SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ, ORAHOVICA

TRG TINA UJEVIĆA 1

33515 ORAHOVICA

03018172

38434972997

24

44047

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA, SLATINA

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 16

33520 SLATINA

02469430

71837781429

25

44055

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 5A

33520 SLATINA

02469448

55251175813

26

18928

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

ZBORA NARODNE GARDE 29

33000 VIROVITICA

03792234

11365885529

27

18936

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

ZBORA NARODNE GARDE 29

33000 VIROVITICA

03792269

64647839312

28

18944

STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3

33000 VIROVITICA

03792277

48072191152

29

18952

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA, VIROVITICA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16

33000 VIROVITICA

03792242

98535659256

30

23882

SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

33405 PITOMAČA

01746260

42015638190

31

19724

UČENIČKI DOM VIROVITICA

TOMAŠA MASARYKA 25

33000 VIROVITICA

03105393

93291485939

32

32906

GRAD ORAHOVICA

FRANJE GAVRANČIĆA 6

33515 ORAHOVICA

02528517

22889810731

33

32914

GRADSKA KNJIŽNICA

TRG PLEMENITOG MIHALOVIĆA 1

33515 ORAHOVICA

03803503

71773778967

34

32939

PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA

KRALJA ZVONIMIRA 28

33515 ORAHOVICA

03018202

92404126178

35

32922

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ

FRANJE GAVRANČIĆA 18

33515 ORAHOVICA

01595121

80546631540

36

32947

GRAD SLATINA

TRG SVETOG JOSIPA 10

33520 SLATINA

00419591

73767803900

37

32963

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA

ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1

33520 SLATINA

03815722

36035881467

38

32971

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINE

ANTE KOVAČIĆA 2

33520 SLATINA

01507869

10377471518

39

40779

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA

ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1

33520 SLATINA

02083078

06437157769

40

40787

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1

33520 SLATINA

02041251

96060105940

41

32955

DJEČJI VRTIĆ ZEKO

TRG ZBORA NARODNE GARDE b.b.

33520 SLATINA

03100260

60666818958

42

32682

GRAD VIROVITICA

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

33000 VIROVITICA

02541238

89075064271

43

32826

JAVNA USTANOVA VATROGASNA POSTROJBA

ZVONIMIROV TRG 2

33000 VIROVITICA

01498614

72139518512

44

32779

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG BANA JELAČIĆA 23

33000 VIROVITICA

03646904

17414117306

45

32787

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

DVORAC PEJAČEVIĆ

33000 VIROVITICA

03646912

73812960337

46

32795

KAZALIŠTE VIROVITICA

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 2

33000 VIROVITICA

03646882

30553087113

47

8703

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICA

TINA UJEVIĆA 18

33000 VIROVITICA

03104737

51899360471

48

8711

OŠ VLADIMIR NAZOR, VIROVITICA

TOMAŠA MASARYKA 21

33000 VIROVITICA

03104745

78808295716

49

16168

OŠ VIROVITICA

LJUDEVITA GAJA 42

33000 VIROVITICA

00562394

53683470290

50

8720

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY, VIROVITICA

ANTUNA MIHANOVIĆA 21

33000 VIROVITICA

03631222

37319147128

51

32762

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

TRG DR. ANTE STARČEVIĆA 3

33000 VIROVITICA

03105385

09271529963

52

33048

OPĆINA CRNAC

ZRINSKA 2

33507 CRNAC

00498700

06475315078

53

33030

OPĆINA ČAČINCI

TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 2

33514 ČAČINCI

00498726

76750898337

54

33021

OPĆINA ČAĐAVICA

KOLODVORSKA 18

33523 ČAĐAVICA

00461580

72390948447

55

33013

OPĆINA GRADINA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

33411 GRADINA

00443476

72504226827

56

33005

OPĆINA LUKAČ

LUKAČ b.b.

33406 LUKAČ

00443549

13606141716

57

32998

OPĆINA MIKLEUŠ

NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 93

33517 MIKLEUŠ

02554747

86852314680

58

32980

OPĆINA NOVA BUKOVICA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

33518 NOVA BUKOVICA

02580624

72006805985

59

32883

OPĆINA PITOMAČA

LJUDEVITA GAJA 26/I

33405 PITOMAČA

00438871

77260994203

60

40512

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

TRG KRALJA TOMISLAVA 2

33405 PITOMAČA

02073595

31930875182

61

33064

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

TRG KRALJA TOMISLAVA

33405 PITOMAČA

00829439

90369856365

62

32875

OPĆINA SOPJE

KRALJA TOMISLAVA 9

33525 SOPJE

00461636

12202004750

63

32842

OPĆINA SUHOPOLJE

TRG SV. TEREZIJE 10

33410 SUHOPOLJE

00443468

79271338555

64

32859

DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE

KRALJA TOMISLAVA 28

33410 SUHOPOLJE

01275534

03916958193

65

32615

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

VINOGRADSKA 4

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

00443506

89215156901

66

32631

OPĆINA VOĆIN

TRG GOSPE VOĆINSKE b.b.

33522 VOĆIN

00461571

50991568665

67

32640

DJEČJI VRTIĆ JELENKO

TRG GOSPE VOĆINSKE 2

33522 VOĆIN

00875767

73958738324

68

32553

OPĆINA ZDENCI

BRAĆE RADIĆA 5

33513 ZDENCI

00498696

02378596311

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

32416

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA 7

34000 POŽEGA

00554448

01348426117

2

44217

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA 7

34000 POŽEGA

02463776

49693572834

3

44397

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA 7

34000 POŽEGA

02493209

83287538636

4

32457

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

OSJEČKA 107

34000 POŽEGA

00541109

40589450667

5

32481

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC

BOLNIČKA 68

34550 PAKRAC

01229761

64856282015

6

42065

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

MARIJE TEREZIJE 13

34551 LIPIK

03084973

88202838360

7

32424

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE

ŽUPANIJSKA 9

34000 POŽEGA

01217348

39778555639

8

32449

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 10

34000 POŽEGA

01726854

81205466903

9

8631

OŠ BRAĆE RADIĆA, PAKRAC

BOLNIČKA 55

34550 PAKRAC

03084850

44040115188

10

8640

OŠ LIPIK

ŠKOLSKA 25

34543 LIPIK

03084876

10071462797

11

8658

OŠ GRIGOR VITEZ, LIPIK

POLJANA ANTUNOVAČKA 29

35543 LIPIK

03084841

83083170949

12

9675

OŠ STJEPANA RADIĆA, ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3

34350 ČAGLIN

03310094

18173968246

13

9683

OŠ FRA KAJE ADŽIĆA, PLETERNICA

ŠKOLSKA b.b.

34310 PLETERNICA

03310167

76806869298

14

9691

OŠ MLADOST, JAKŠIĆ

KOLODVORSKA 12

34308 JAKŠIĆ

03310124

81180976131

15

9706

OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, KUTJEVO

REPUBLIKE HRVATSKE 26

34340 KUTJEVO

03310159

15192899753

16

9714

OŠ DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVAC

POŽEŠKA 45

34322 BRESTOVEC

03310078

69829774655

17

9722

OŠ V. KORAJCA KAPTOL

ŠKOSLAK 12

34334 KAPTOL

03310132

80542343720

18

9739

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VELIKA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7

34330 VELIKA

03310086

72856456629

19

9747

OŠ VLADIMIRA NAZORA, TRENKOVO

MLINSKA 3, TRENKOVO

34330 VELIKA

03310116

75243596115

20

15608

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA

34550 PAKRAC

01664654

70290820705

21

9780

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA

STJEPANA RADIĆA 3

34000 POŽEGA

03310191

66126349205

22

17798

GIMNAZIJA POŽEGA

DR.FRANJE TUĐMANA 4/A

34000 POŽEGA

03806189

11447004517

23

17860

EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGA

OSJEČKA 33

34000 POŽEGA

03806146

07821897325

24

17878

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA

RATARNIČKA 3

34000 POŽEGA

03806154

70972855411

25

17886

TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA

RATARNIČKA 1

34000 POŽEGA

03806162

96829354172

26

17894

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA

OSJEČKA 33

34000 POŽEGA

03806138

38534579623

27

18910

SREDNJA ŠKOLA PAKRAC

BOLNIČKA 59

34550 PAKRAC

03086518

23293484516

28

19652

ĐAČKI DOM POŽEGA

RATARNIČKA 2

34000 POŽEGA

03806120

70935605220

29

7903

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VELIKA

LUKE IBRIŠIMOVIĆA 7

34330 VELIKA L.

03324966

38318755981

30

8078

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE POŽEGA

ISTARSKA 2A

34000 POŽEGA

03630013

59383765770

31

32537

GRAD KUTJEVO

REPUBLIKE HRVATSKE 77

34340 KUTJEVO

00554383

10092730183

32

38542

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVO

TRG GRAŠEVINE 1

34340 KUTJEVO

01540513

72966270594

33

43298

DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO

REPUBLIKE HRVATSKE 109

34340 KUTJEVO

02202891

72572442568

34

32545

GRAD LIPIK

MAJKE TEREZIJE 27

34551 LIPIK

02580977

26289199529

35

32561

DJEČJI VRTIĆ KOCKICA

SLAVONSKA b.b.

34551 LIPIK

01215965

16562161811

36

32570

GRAD PAKRAC

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 18

34550 PAKRAC

00542679

01821828555

37

32588

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

34550 PAKRAC

01496425

85255604019

38

32596

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAKRAC

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

34550 PAKRAC

03084884

42075373845

39

44356

MUZEJ GRADA PAKRACA

ULICA HRVATSKIH VELIKANA 2

34550 PAKRAC

02380455

19006194551

40

32607

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

MATICE HRVATSKE b.b.

34550 PAKRAC

03245667

97072515843

41

32623

GRAD PLETERNICA

IVANA ŠVEARA 2

34310 PLETERNICA

00554375

66543941002

42

32666

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

IVANA ŠVEARA 4

34310 PLETERNICA

01084518

35243832225

43

32658

DJEČJI VRTIĆ TRANTINČICA

PRILAZ b.b.

34310 PLETERNICA

01353594

39352652914

44

32674

GRAD POŽEGA

TRG SV. TROJSTVA 1

34000 POŽEGA

02575957

95699596710

45

32720

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA

VJEKOSLAVA BABUKIĆA 27

34000 POŽEGA

01507141

83816714601

46

32703

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

ANTUNA KANIŽLIĆA 1

34000 POŽEGA

03662063

99361425113

47

32699

GRADSKI MUZEJ

MATICE HRVATSKE 1

34000 POŽEGA

03662055

46708631522

48

32711

GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA

TRG SV. TROJSTVA 20

34000 POŽEGA

00959448

79173679205

49

32738

DJEČJI VRTIĆI POŽEGA

KRALJA KREŠIMIRA 32A

34000 POŽEGA

03310299

30492723401

50

9755

OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, POŽEGA

SLAVONSKA 8

34000 POŽEGA

03310183

58790090389

51

9771

OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGA

ANTUNA KANIŽLIĆA 2

34000 POŽEGA

03310108

03089519494

52

9763

OŠ JULIJA KEMPFA, POŽEGA

DR. FRANJA TUĐMANA 2

34000 POŽEGA

03351092

66604281111

53

32490

OPĆINA BRESTOVAC

POŽEŠKA 76

34322 BRESTOVEC

00554421

74677742096

54

32504

OPĆINA ČAGLIN

KRALJA TOMISLAVA 56E

34350 ČAGLIN

00554413

50314311456

55

32512

OPĆINA JAKŠIĆ

OSJEČKA 39

34308 JAKŠIĆ

00554405

67984619470

56

32529

OPĆINA KAPTOL

ŠKOLSKA 3

34334 KAPTOL

00554391

42690343839

57

32746

OPĆINA VELIKA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 34

34330 VELIKA

00554367

34074407938

58

32754

DJEČJI VRTIĆ VELIKA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 36

34330 VELIKA

01375806

08427407308

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

32297

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

PETRA KREŠIMIRA IV 1

35000 SLAVONSKI BROD

00505315

11007092648

2

32336

OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SLAVONSKI BROD

ANDRIJE ŠTAMPARA 42

35000 SLAVONSKI BORD

00623849

91554844265

3

32352

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

STROSSMAYEROVA 17

35400 NOVA GRADIŠKA

00602094

70836320814

4

32369

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

RELKOVIĆEVA 7

35400 NOVA GRADIŠKA

00602108

00777993329

5

32408

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

00623865

28346588217

6

36444

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE BRODSKO POSAVSKE

VLADIMIRA NAZORA 6B

35000 SLAVONSKI BROD

00623857

14861822643

7

32301

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA

STARČEVIĆEVA 40

35000 SLAVONSKI BROD

03071138

61626371471

8

32310

SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE

TRG IVANA MEŠTROVIĆA 1

35210 VRPOLJE

01229907

62056292089

9

42491

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

TRG POBJEDE b.b.

35000 SLAVONSKI BROD

02148285

58615312132

10

43853

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO -POSAVSKE ŽUPANIJE

TRG POBJEDE b.b.

35000 SLAVONSKI BROD

02421151

29772586152

11

9152

OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

03070883

19647346815

12

9257

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI

STJEPANA RADIĆ 3

35422 ADŽAMOVCI

03000320

61859307014

13

9265

OŠ MATIJE GUPCA, CERNIK

ŠKOLSKA 20

35404 CERNIK

03000311

35438941018

14

9273

OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVOR

IGNJATA BRLIĆ 1

35425 DAVOR

03000338

49483450672

15

9281

OŠ LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKA

LJUDEVITA GAJA 24

35400 NOVA GRADIŠKA

03000354

58247661305

16

9290

OŠ MATE LOVRAKA, NOVA GRADIŠKA

BENKOVIĆEVA 39

35400 NOVA GRADIŠKA

03000362

42775638157

17

9304

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, NOVA KAPELA

STJEPANA RADIĆA 156

35410 NOVA KAPELA

03000389

31694869861

18

9312

OŠ OKUČANI

BLAŽENOG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 5

35430 OKUČANI

03000397

05479459274

19

9329

OŠ ANTE STARČEVIĆA, REŠETARI

VLADIMIRA NAZORA 23

35403 REŠETARI

03000419

73244859334

20

9337

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELO

MATIJE GUPCA 29

35420 STARO PETROVO SELO

03000427

90001186038

21

9878

OŠ VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČIN

KRALJA TOMISLAVA 75

35212 GARČIN

03070948

21408284207

22

9886

OŠ IVAN MAŽURANIĆ, SIBINJ

108. BRIGADE ZNG 4

35252 SIBINJ

03070905

46036264063

23

9894

OŠ VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCI

TRG KRALJA TOMISLAVA 8

35214 DONJI ANDRIJEVCI

03070964

43358386991

24

9917

OŠ JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMAC

TRG STJEPANA RADIĆA 3

35220 SLAVONSKI ŠAMAC

03071642

00385441365

25

9925

OŠ AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI

STJEPANA RADIĆA 3

35222 GUNDINCI

03070930

59107785711

26

9933

OŠ IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA

TRG PRESVETOG TROJSTVA 15

35221 VELIKA KOPANICA

03071634

69438425850

27

9941

OŠ ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINA

BEBRINA b.b.

35254 BEBRINA

03070972

26168568184

28

9968

OŠ DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVAC

FRANKOPANSKA 97

35250 ORIOVAC

03070891

96605723078

29

10983

OŠ LJUDEVIT GAJ, LUŽANI

VLADIMIRA NAZORA 59

35257 LUŽANI

03070867

32090774893

30

11880

OŠ MARKOVAC, VRBOVA

VRBOVA 256

35414 VRBOVA

03000435

18420588822

31

16272

OŠ SIKIREVCI

LJUDEVITA GAJA 11

35224 SIKIREVCI

01005405

92767596951

32

16289

OŠ OPRISAVCI

OPRISAVCI b.b.

35213 OPISAROVCI

01005391

87557630088

33

21220

OŠ DRAGALIĆ

TRG SV. IVANA KRSTITELJA 3

35428 DRAGALIĆ

03000346

73085186710

34

17618

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

35400 NOVA GRADIŠKA

03957039

06601909457

35

17747

SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BROD

IVANA CANKARA 76

35000 SLAVONSKI BROD

03071618

57524657360

36

17755

OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

VLADIMIRA NAZORA 9

35000 SLAVONSKI BROD

03776450

78582673638

37

17763

GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BROD

SLAVONIJA I. 8

35000 SLAVONSKI BROD

03776433

45966285848

38

17771

INDRUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

KUMIČIĆEVA 55

35000 SLAVONSKI BROD

03782808

17534119664

39

17835

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

EUGENA KUMIČIĆA 55

35000 SLAVONSKI BROD

03782794

38494301642

40

17843

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 13/1

35000 SLAVONSKI BROD

03776468

53389458394

41

17851

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

GUNDULIĆEVA 20

35000 SLAVONSKI BROD

03776441

33786360839

42

17909

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

LJUDEVITA GAJA b.b.

35400 NOVA GRADIŠKA

03957012

64838086978

43

17917

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

GAJEVA b.b.

35400 NOVA GRADIŠKA

03957004

22674231881

44

19907

KLASIČNA GIMNAZIJA SLAVONSKI BROD

PETRA KREŠIMIRA IV. b.b.

35000 SLAVONSKI BROD

01080954

81836350151

45

7823

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

KRALJICE JELENE 26

35000 SLAVONSKI BROD

03402789

07158584587

46

36918

GRAD NOVA GRADIŠKA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

35400 NOVA GRADIŠKA

00626775

42542830290

47

36959

GRADSKA KNJIŽNICA

RELKOVIĆEVA 4

35400 NOVA GRADIŠKA

01484591

54986197832

48

36934

GRADSKI MUZEJ

TRG KRALJA TOMISLAVA 7

35400 NOVA GRADIŠKA

01484559

68965672667

49

9345

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ NOVA GRADIŠKA

RELKOVIĆEVA 4

35400 NOVA GRADIŠKA

03000460

94807866827

50

36983

CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ GRIGOR VITEZ

NASELJE URIJE 22

35400 NOVA GRADIŠKA

03001326

05865059021

51

37228

GRAD SLAVONSKI BROD

PETRA KREŠIMIRA IV 1

35000 SLAVONSKI BROD

02546086

84313674199

52

37285

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLAVONSKOG BRODA

KAJE ADŽIĆ b.b.

35000 SLAVONSKI BROD

01485415

68482278640

53

37269

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD

TRG STJEPANA MILETIĆA 12

35000 SLAVONSKI BROD

03071154

95609415987

54

37252

GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOGA BRODA

ANTE STARČEVIĆA 8

35000 SLAVONSKI BROD

01276247

16773073261

55

37277

KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

TRG STJEPANA MILETIĆA 12

35000 SLAVONSKI BROD

03838099

50360608281

56

9798

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SLAVONSKI BROD

BADALIĆEVA 8

35000 SLAVONSKI BROD

03070824

14983338813

57

9802

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, SLAVONSKI BROD

ANTUNA MIHANOVIĆA 35

35000 SLAVONSKI BROD

03070859

83875834457

58

9819

OŠ HUGE BADALIĆA, SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 3

35000 SLAVONSKI BROD

03070832

55766165731

59

9827

OŠ ĐURE PILARA, SLAVONSKI BROD

VINOGORSKA 1

35000 SLAVONSKI BROD

03071669

61259090087

60

9835

OŠ BOGOSLAVA ŠULEKA, SLAVONSKI BROD

ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2

35000 SLAVONSKI BROD

03070875

48931293683

61

9843

OŠ VLADIMIRA NAZORA, SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

35000 SLAVONSKI BROD

03070913

04275998510

62

9851

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, SLAVONSKI BROD

ZAGREBAČKA 78

35000 SLAVONSKI BROD

03070956

12882114211

63

9860

OŠ BLAŽA TADIJANOVIĆA, SLAVONSKI BROD

PODVINJSKA 25

35000 SLAVONSKI BROD

03070921

46917309709

64

9976

OŠ MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BROD

NIKOLE ZRINSKOG 100

35000 SLAVONSKI BROD

03070999

46753125414

65

23796

OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BROD

NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 12/1

35000 SLAVONSKI BROD

01676288

44691688491

66

9984

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

ANTE STARČEVIĆA 43

35000 SLAVONSKI BROD

03071006

17859932627

67

37244

DJEČIJI VRTIĆ

BOROVSKA 5

35000 SLAVONSKI BROD

03071324

47300397868

68

36645

OPĆINA BEBRINA

BEBRINA b.b.

35254 BEBRINA

02575574

23116723416

69

36653

OPĆINA BRODSKI STUPNIK

STJEPANA RADIĆA 117

35253 BRODSKI STUPNIK

02558343

92052545477

70

36688

OPĆINA BUKOVLJE

JOSIPA KOZARCA 20

35209 BUKOVLJE

01289608

66568058098

71

36707

OPĆINA CERNIK

FRANKOPANSKA 117

35404 CERNIK

00626759

89608544439

72

36731

OPĆINA DAVOR

IVANA GUNDULIĆA 35

35425 DAVOR

00626694

92139998143

73

36766

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

TRG KRALJA ZVONIMIRA 5

35214 DONJI ANDRIJEVCI

00430609

53988070692

74

36782

OPĆINA DRAGALIĆ

TRG SV. IVANA KRSTITELJA 2

35428 DRAGALIĆ

02527995

96102843071

75

36811

OPĆINA GARČIN

KRALJA TOMISLAVA 92

35212 GARČIN

00430455

78564025592

76

36838

OPĆINA GORNJA VRBA

BRAĆE RADIĆ 1

35207 GORNJA VRBA

02541084

57288773562

77

36854

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

35429 G.BOGIĆEVCI

00626732

22535404417

78

43425

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GRIGOR VITEZ

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

35429 GORNJI BOGIČEVCI

02292483

21253409065

79

36879

OPĆINA GUNDINCI

STJEPANA RADIĆA 4

35222 GUNDINCI

02574977

15032925247

80

36895

OPĆINA KLAKAR

KLAKAR b.b.

35208 KLAKAR

00430790

91487854831

81

37084

OPĆINA NOVA KAPELA

TRG KRALJA TOMISLAVA 13

35410 NOVA KAPELA

00416762

47553442385

82

37113

OPĆINA OKUČANI

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

35430 OKUČANI

00706973

16121406590

83

43597

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

35430 OKUČANI

02308509

66912410079

84

37130

OPĆINA OPRISAVCI

OPRISAVCI 68

35213 OPRISAVCI

02598159

52262354242

85

37148

OPĆINA ORIOVAC

TRG HRVATSKOG PREPORODA 1

35250 ORIOVAC

00430757

18304010510

86

37164

OPĆINA PODCRKAVLJE

TRG 108. BRIGADE ZNG 11

35201 PODCRKAVLJE

02586975

39613161208

87

37172

OPĆINA REŠETARI

VLADIMIRA NAZORA 30

35403 REŠETARI

00626686

48695361915

88

37197

OPĆINA SIBINJ

UL. 108. BRIGADE ZNG 6

35252 SIBINJ

00430722

38101555243

89

37201

OPĆINA SIKIREVCI

LJUDEVITA GAJA 12

35224 SIKIREVCI

02562243

58216299647

90

37293

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

KRALJA ZVONIMIRA 63

35220 SLAVONSKI ŠAMAC

02587521

99375444553

91

37316

OPĆINA STARA GRADIŠKA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

35435 STARA GRADIŠKA

00626716

82690987630

92

37308

OPĆINA STARO PETROVO SELO

TRG KRALJA TOMISLAVA b.b.

35420 STARO PETROVO SELO

00626724

05178418651

93

37324

OPĆINA VELIKA KOPANICA

VLADIMIRA NAZORA 1

35221 VELIKA KOPANICA

00430501

80223982591

94

37332

OPĆINA VRBJE

KRALJA TOMISLAVA 4

35423 VRBJE

02544695

81954799280

95

37349

OPĆINA VRPOLJE

TRG DR. FRANJE TUĐMANA b.b.

35210 VRPOLJE

02554615

23975357666

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

33273

ZADARSKA ŽUPANIJA

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8

23000 ZADAR

02585588

56204655363

2

34024

OPĆA BOLNICA ZADAR

BOŽE PERIČIĆA 5

23000 ZADAR

00712990

11854878552

3

34073

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

KOLOVARE 2

23000 ZADAR

03402002

30765863795

4

33976

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

IVANA MAŽURANIĆA 32

23000 ZADAR

00713007

82455745471

5

34057

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

VAROŠ 25

23275 UGLJAN

03142132

43171567819

6

41056

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

ZADARSKA 62

23210 BIOGRAD NA MORU

03312003

10704055828

7

33909

NARODNI MUZEJ ZADAR

POLJANA PAPE ALEKSANDRA III

23000 ZADAR

03112845

63221615535

8

33917

KAZALIŠTE LUTAKA

SOKOLSKA 1

23000 ZADAR

03142060

05876658632

9

41169

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ZADARSKE ŽUPANIJE

BRAĆE VRANJANINA 11

23000 ZADAR

01646192

09660701704

10

43861

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE

ULICA BRAĆE VRANJANA 11

23000 ZADAR

02395118

77249572135

11

10774

OŠ JURJA DALMATINCA, PAG

ANTE STARČEVIĆA 6

23250 PAG

03088553

61936378099

12

11742

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, LIŠANE OSTROVIČKE

LIŠANE OSTROVIČKE b.b.

23420 LIŠANE OSTROVIČKE

03045374

15048338648

13

11759

OŠ POLAČA

POLAČA b.b.

3423 POLAČA

03027104

31143806057

14

11767

OŠ PETRA ZORANIĆA, STANKOVCI

STANKOVCI b.b.

23422 STANKOVCI

03039153

40422455432

15

11775

OŠ BIOGRAD

DR. FRANJE TUĐMANA 27

23210 BIOGRAD

03311961

99431312138

16

11783

OŠ SV. FILIP I JAKOV

MALA ULICA b.b.

23207 SV.FILIP I JAKOV

03334350

61900257105

17

11791

OŠ VLADIMIRA NAZORA, NEVIĐANE

NEVIĐANE

23264 NEVIĐANE

03311970

94747704458

18

11806

OŠ PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

23211 PAKOŠTANE

03342409

76851252891

19

12420

OŠ OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13

23450 OBROVAC

03064409

82708194970

20

12438

OŠ PETRA ZORANIĆA, JASENICE

MASLENICA

23450 JASENICE

03056481

59938770173

21

12850

OŠ GALOVAC

GALOVAC 175

23222 GALOVAC

03132056

72923787403

22

12868

OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE

BIBINJE

23205 BIBINJE

03132064

83532496687

23

12876

OŠ NOVIGRAD

23312 NOVIGRAD

03141764

08993869784

24

12884

OŠ PETRA ZORANIĆA, NIN

VIŠESLAVOV TRG 1

23233 NIN

03137562

03918739947

25

12892

OŠ POLIČNIK

POLIČNIK

23241 POLIČNIK

03112764

86167692008

26

12905

OŠ VALENTINA KLARINA, PREKO

PUT SV. MIHOVILA 1

23273 PREKO

03141870

78161528926

27

12913

OŠ BRAĆE RIBAR, POSEDARJE

ŠPORTSKA 3

23242 POSEDARJE

03137554

63359283065

28

12921

OŠ STARIGRAD

FRANJE TUĐMANA 30

23244 STARIGRAD-PAKLENICA

03112829

40160577948

29

12930

OŠ JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANAC

RAŽANAC 9

23248 RAŽANAC

03112802

68672002011

30

12948

OŠ PETRA LORINIA, SALI

SALI

23281 SALI

03141772

13569479772

31

12956

OŠ PRIVLAKA

PRIVLAKA

23233 PRIVLAKA

03126137

63233501548

32

12964

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ŠKABRNJA

ŠKABRNJA b.b.

23223 ŠKABRNJA

03141829

68128979291

33

12972

OŠ SUKOŠAN

SUKOŠAN 37

23206 SUKOŠAN

03132072

32491945778

34

12989

OŠ ZEMUNIK, ZEMUNIK DONJI

ZEMUNIK DONJI

23222 ZEMUNIK DONJI

03112799

94912243744

35

21238

OŠ BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21 B

23420 BENKOVAC

03045382

73294343358

36

21254

OŠ NIKOLE TESLE, GRAČAC

ŠKOLSKA 12

23440 GRAČAC

03312194

22252625411

37

21279

OŠ BRAĆE RADIĆ, PRIDRAGA

PRIDRAGA

23226 NOVIGRAD DALMATINSKI

03141756

96547311014

38

17193

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAG

ANTE STARČEVIĆA 9

23250 PAG

03088570

45554793301

39

18065

SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU

AUGUSTA ŠENOE 29

23210 BIOGRAD NA MORU

03361403

34800685899

40

18170

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA b.b.

23450 OBROVAC

03096548

98806653369

41

18362

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA, ZADAR

OBALA KNEZA TRPIMIRA 26

23000 ZADAR

03424634

13708733714

42

18379

POMORSKA ŠKOLA, ZADAR

ANTE KUZMANIĆA 1

23000 ZADAR

03141900

69095950408

43

18717

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA, ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA b.b.

23000 ZADAR

00367176

00579855113

44

18725

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKO MATULINA, ZADAR

IVANA MAŽURANIĆA 32

23000 ZADAR

00367168

85736442227

45

18733

TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

ŠIME VITASOVIĆA 1

23000 ZADAR

00395412

93183551637

46

18741

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ, ZADAR

NIKOLE TESLE b.b.

23000 ZADAR

00395404

10328928376

47

18750

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/2

23000 ZADAR

00385751

62026911972

48

18768

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA, ZADAR

PERIVOJ VALDIMIRA NAZORA 3

23000 ZADAR

00385743

65755532423

49

18776

PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3

23000 ZADAR

00385786

87945705905

50

18784

SREDNJA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA b.b.

23000 ZADAR

00396613

61683945214

51

18792

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3

23000 ZADAR

00385778

79847047685

52

18848

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40

23000 ZADAR

00390151

04405149472

53

19693

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

OBALA KNEZA BRANIMIRA 10 A

23000 ZADAR

03142230

90897134511

54

19773

HOTELJERSKO TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40

23000 ZADAR

00390160

91757782000

55

21543

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 19

23420 BENKOVAC

03045412

33967641304

56

23510

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

ŠKOLSKA 8

23440 GRAČAC

03312224

03363221827

57

7946

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

OBALA KNEZA TRPIMIRA 21

23000 ZADAR

03181545

89849122810

58

34104

GRAD BENKOVAC

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12

23420 BENKOVAC

02546116

83821313660

59

34137

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

DOMOBRANSKA 2

23420 BENKOVAC

01486861

06187997364

60

43812

ZAVIČAJNI MUZEJ BENKOVAC

OBITELJI BENKOVIĆ 6

23420 BENKOVAC

02424509

10865233946

61

34153

GRADSKA KNJIŽNICA

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12

23420 BENKOVAC

01493523

26884498810

62

34129

DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA

VELEBITSKA 1

23420 BENKOVAC

03521273

51409102236

63

34215

GRAD BIOGRAD NA MORU

TRG KRALJA TOMISLAVA 5

23210 BIOGRAD NA MORU

00562505

58527510491

64

34311

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORU

SPLITSKA b.b.

23210 BIOGRAD NA MORU

01486888

37042135183

65

34362

ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 22

23210 BIOGRAD NA MORU

03334368

62434481716

66

42936

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52

23210 BIOGRAD NA MORU

02237857

76911726015

67

34258

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52

23210 BIOGRAD NA MORU

03334376

22420797964

68

34320

DJEČIJI VRTIĆ BIOGRAD

MARINA DRŽIĆA 1

23210 BIOGRAD NA MORU

03311996

60175705264

69

34733

GRAD NIN

TRG HRVATSKIH BRANITELJA1

23232 NIN

02569574

55065959531

70

34741

DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA 2

23232 NIN

01272144

52231121132

71

34768

GRAD OBROVAC

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

23450 OBROVAC

02599775

65496793357

72

34784

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

OBROVAC b.b.

23450 OBROVAC

03043673

88831514137

73

34776

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 4

23450 OBROVAC

01440136

18158505448

74

34805

GRAD PAG

BRANIMIROVA OBALA 1

23250 PAG

00417645

90069442529

75

42196

GRADSKA KNJIŽNICA GRAD PAG

OD ŠPITALA

23250 PAG

01961829

45288967647

76

34864

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE

ULICA OD ŠPITALA

23250 PAG

00608173

24796583603

77

34821

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

VELEBITSKA 6

23250 PAG

01493353

44254682177

78

35724

GRAD ZADAR

NARODNI TRG 1

23000 ZADAR

02546558

09933651854

79

36022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA

PUT MURVICE 24

23000 ZADAR

01483994

36978292106

80

2532

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

ANTE KUZMANIĆA b.b.

23000 ZADAR

03141993

94403503942

81

35915

GRADSKA KNJIŽNICA

STJEPANA RADIĆA 11 B

23000 ZADAR

03141985

59559512621

82

36055

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

ŠIROKA ULICA 8

23000 ZADAR

03142078

27003745858

83

12997

OŠ STANOVI, ZADAR

RINE ARAS 3

23000 ZADAR

03134032

61092070644

84

13004

OŠ KRUNA KRSTIĆA, ZADAR

TRG GOSPE LORETSKE 3

23000 ZADAR

03141853

11741048889

85

13012

OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZADAR

TRHG PETRA PRERADOVIĆA 1

23000 ZADAR

03141802

17978274512

86

13029

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, ZADAR

ASJE PETRIČIĆ 7

23000 ZADAR

03112756

54155328400

87

13037

OŠ ŠIME BUDINIĆA, ZADAR

PUT ŠIMUNOVA 4

23000 ZADAR

03141799

83934515407

88

13045

OŠ SMILJEVAC

IVANA LUCIĆA 47

23000 ZADAR

03184838

08119272607

89

13053

OŠ BARTULA KAŠIĆA, ZADAR

BRIBIRSKI PRILAZ 2

23000 ZADAR

03417476

07457010076

90

13061

OŠ VOŠTARNICA

IVANA MEŠTROVIĆA 3

23000 ZADAR

03151450

21802665625

91

13070

OŠ ZADARSKI OTOCI, ZADAR

ŠIBENSKA ULICA 12

23000 ZADAR

03441890

31690679863

92

13088

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA, ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA b.b.

23000 ZADAR

00385760

50242228492

93

35966

LATICA – DJEČJI VRTIĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

KOLOVARE 10

23000 ZADAR

01652982

99067364360

94

36006

DJEČJI VRTIĆ RADOST

BARTULA KAŠIĆA 3/I

23000 ZADAR

03132218

76173111449

95

40998

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

VESLAČKA 1

23000 ZADAR

02056704

30375710658

96

34170

OPĆINA BIBINJE

TRG TOME BULIĆA 2

23205 BIBINJE

02575701

91415045585

97

40971

DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆI

BIBINJE b.b.

23205 BIBINJE

01456172

03436201427

98

38374

OPĆINA GALOVAC

GALOVAC b.b.

23222 GALOVAC

01293460

78897660299

99

34483

OPĆINA GRAČAC

PARK SV. JURJA 1

23440 GRAČAC

02543656

46944306133

100

34514

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC

OBROVAČKA 9

23440 GRAČAC

01486438

92318570583

101

34539

KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC

DR. MILE BUDAKA

23440 GRAČAC

01614738

56878200095

102

34475

DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR

ŠKOLSKA 4

23440 GRAČAC

01416081

08218410574

103

34434

OPĆINA JASENICE

PETRA ZORANIĆA 61

23243 JASENICE

02066432

17094889938

104

34580

OPĆINA KALI

TRG MARNJIVRA 23

23272 KALI

02625105

33591752539

105

34602

NARODNA KNJIŽNICA KALI

TRG MARNJIVE 23

23272 KALI

01616382

60387407026

106

34627

DJEČJI VRTIĆ SRDELICA

ULICA SVETOG LOVRE 16

23272 KALI

01457195

78479957565

107

34643

OPĆINA KOLAN

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

23251 KOLAN

01738992

87486257481

108

44194

OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAROV IVANOV

BARTULA KAŠIĆA 10

23251 KOLAN

02318865

83709461682

109

34660

OPĆINA KUKLJICA

KUKLJICA

23271 KUKLJICA

02627370

17171908335

110

38403

DJEČJI VRTIĆ MANULICA

KUKLJICA b.b.

23271 KUKLJICA

01924915

20259399787

111

34725

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE

LIŠANE OSTROVIČKE

23420 LIŠANE OSTROVIČKE

02544342

85070536153

112

34750

OPĆINA NOVIGRAD

OBALA KRALJICE ELIZABETE KOTROMANIĆ 70

23312 NOVIGRAD

02569671

09817183355

113

43610

KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD

STJEPANA RADIĆA b.b.

23312 NOVIGRAD

02271745

42870289618

114

34897

OPĆINA PAKOŠTANE

KRALJICE JELENE 78

23211 PAKOŠTANE

00554901

31546631454

115

34910

DJEĆJI VRTIĆ GRDELIN

PETRA ZRINSKOG

23211 PAKOŠTANE

01472208

64999434468

116

34944

OPĆINA PAŠMAN

PAŠMAN

23262 PAŠMAN

00546348

90314341297

117

34993

OPĆINA POLAČA

POLAČA 48

23423 POLAČA

01200291

75295378499

118

35003

OPĆINA POLIČNIK

POLIČNIK

23241 POLIČNIK

00638765

37810589594

119

41030

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

POLIČNIK b.b.

23241 POLIČNIK

02046687

40019538925

120

35038

OPĆINA POSEDARJE

TRG MARTINA POSEDARSKOG 1

23242 POSEDARJE

02547520

26599619939

121

35054

OPĆINA POVLJANA

STJEPANA RADIĆA 20

23249 POVLJANA

01298356

46194118989

122

43468

DJEČJI VRTIĆ POVLJANKSI TIĆI

TRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 19

23249 POVLJANA

01922483

31498212793

123

35079

OPĆINA PREKO

TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 2

23273 PREKO

02544296

13458425443

124

35095

DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA

PREKO b.b.

23273 PREKO

01445952

23497347037

125

35118

OPĆINA PRIVLAKA

PRIVLAKA

23233 PRIVLAKA

01318217

75512978295

126

35134

DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ PRIVLAKA

PRIVLAKA

23233 PRIVLAKA

01514873

94669636167

127

35167

OPĆINA RAŽANAC

RAŽANAC

23248 RAŽANAC

00433756

02123994464

128

35222

OPĆINA SALI

OBALA PETRA LORINA b.b.

23281 SALI

00449474

19448976656

129

35239

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI

OBALA PETRA LORINA b.b.

23281 SALI

01583387

68404358413

130

35255

DJEČJI VRTIĆ ORKULICE

SALI b.b.

23281 SALI

01677594

96636983434

131

35280

OPĆINA STANKOVCI

STANKOVCI b.b.

23422 STANKOVCI

02628317

13734771602

132

42555

DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI

STANKOVCI b.b.

23422 STANKOVCI

01815920

82267870996

133

35335

OPĆINA STARIGRAD

TOME MARASOVIĆA 1

23244 STARIGRAD

02544300

52749374195

134

35492

OPĆINA SUKOŠAN

SUKOŠAN

23206 SUKOŠAN

00613932

81488818279

135

41013

DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA

SUKOŠAN b.b.

23206 SUKOŠAN

01663518

24046905505

136

35513

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

OBALA KRALJA TOMISLAVA

23207 SV. FILIP I JAKOV

00570303

58192014479

137

35556

DJEČJI VRTIĆ CVIT

IVANA DANILA b.b.

23207 SV. FILIP I JAKOV

01176471

67308832193

138

35564

OPĆINA ŠKABRNJA

TRG DR FRANJE TUĐMANA 6

23223 ŠKABRNJA

02631369

39446016095

139

35601

OPĆINA TKON

TKON

23212 TKON

02547350

71211305734

140

35610

DJEČJI VRTIĆ ČOK

TKON b.b.

23212 TKON

01739972

84145507936

141

35652

OPĆINA VIR

TRG SV. JURJA 1

23234 VIR

02580373

95169016556

142

42522

DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO

BORISA KRNČEVIĆA 56

23234 VIR

02058952

54168186648

143

42506

OPĆINA VRSI

DR. FRANJE TUĐMANA 6

23235 VRSI

02161052

45533511171

144

43020

DJEČJI VRTIĆ VRŠKA VILA

DR. FRANJE TUĐMANA 6

23235 VRSI

02248590

71109536578

145

36071

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

ZEMUNIK DONJI

23222 ZEMUNIK DONJI

00457205

63543820513

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

33626

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

TRG ANTE STARČEVIĆA 2

31000 OSIJEK

00415677

50967445710

2

33683

POLIKLINIKA SUVAG OSIJEK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 6

31000 OSIJEK

03367606

54533385819

3

33714

HITNA MEDICINSKA POMOĆ OSIJEK

JOSIPA HUTTLERA 2

31000 OSIJEK

03361799

45235833809

4

33722

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

FRANJE KREŽME 1

31000 OSIJEK

03018792

46854859465

5

33739

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 6

31500 NAŠICE

00627291

93759115921

6

33747

DOM ZDRAVLJA NAŠICE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 6

31500 NAŠICE

00627305

03460102126

7

33755

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 5

31300 BELI MANASTIR

03340783

04778716086

8

33763

DOM ZDRAVLJA VALPOVO

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 4

31550 VALPOVO

03030458

36831778100

9

33780

DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC

TRG ANTE STARČEVIĆA 25

31540 DONJI MIHOLJAC

03034780

60366154897

10

33802

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6

31000 OSIJEK

03018784

17004513580

11

33819

DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2

31400 ĐAKOVO

03011496

31484005281

12

33634

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

TADIJE SMIČIKLASA 2

31000 OSIJEK

03021866

57200304958

13

34467

GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI OSIJEK

EUROPSKA AVENIJA 9

31000 OSIJEK

03014215

19872442344

14

42311

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

KAPUCINSKA 40

31000 OSIJEK

02106604

79276999206

15

43829

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

KAPUCINSKA 40/1

31000 OSIJEK

02427320

20431997982

16

42651

ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 4

31000 OSIJEK

01157302

43413546068

17

8818

OŠ POPOVAC

VLADIMIRA NAZORA 26

31303 POPOVAC

03305694

30383685427

18

9030

OŠ MATIJE GUPCA, MAGADENOVAC

ŠKOLSKA 3

31542 MAGADENOVAC

03034704

28356694292

19

9048

OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, DONJI MIHOLJAC

PRILAZ STADIONU 1

31540 DONJI MIHOLJAC

01504673

33940620446

20

9056

OŠ BUDROVCI

GUPČEV TRG 8

31400 ĐAKOVO

03011232

75789295679

21

9064

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ĐAKOVO

KRALJA TOMISLAVA 26

31400 ĐAKOVO

03011143

31582799502

22

9072

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ĐAKOVO

KRALJA TOMISLAVA 18

31400 ĐAKOVO

03011151

77091772312

23

9089

OŠ JOSIPA ANTUNA ČOLNIĆA, ĐAKOVO

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4

31400 ĐAKOVO

03386180

18161215581

24

9097

OŠ ĐAKOVAČKI SELCI

VLADIMIRA NAZORA 24

31415 SELCI ĐAKOVAČKI

03011135

35015122830

25

9101

OŠ GORJANI

BOLOKAN 20

31422 GORJANI

03011208

38909870307

26

9128

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LEVANJSKA VAROŠ

GLAVNA 62

31416 LEVANJSKA VAROŠ

03011224

84240970996

27

9136

OŠ MATIJE GUBECA, SELCI ĐAKOVAČKI

PREOBRAŽENSKI TRG 11

31417 PIŠKOREVCI

03011194

27562505121

28

9144

OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI

ŠKOLSKA 21

31402 SEMELJCI

03011259

77433474733

29

9169

OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA

BRAĆE RADIĆA 1

31411 TRNAVA

03011216

13757174616

30

9177

OŠ LUKE BOTIĆA, VIŠKOVCI

OMLADINSKA 4

31401 VIŠKOVCI

03011160

39352404477

31

9185

OŠ DRENJE

LJUDEVITA GAJA 28

31418 DRENJE

03011178

88357338997

32

9193

OŠ DORE PEJAČEVIĆ, NAŠICE

AUGUSTA CESARCA 18

31500 NAŠICE

03120457

18630179468

33

9208

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, KOŠKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5

31224 KOŠKA

03103927

39053661935

34

9216

OŠ JSSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVAC

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA b.b.

31511 ĐURĐENOVAC

03103889

10402434431

35

9224

OŠ HINKA JUHNA, PODGORAČ

HINKA JUHNA 8

31433 PODGORAČ

03103935

10613555021

36

9232

OŠ VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI

TRG MATIJE GUPCA 9

31512 FERIČANCI

03103897

24990581580

37

9249

OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVAC

IVANA BRNJIKA SLOVAKA 37

31225 JELISAVAC

03103919

94839545339

38

9503

OŠ ANTUNOVAC

ŠKOLSKA 15

31216 ANTUNOVAC

03013847

85288244934

39

9579

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ČEPIN

KALNIČKA 17

31431 ČEPIN

03013723

19124230169

40

9587

OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI

KRALJA TOMISLAVA 75

31404 VLADISLAVCI

03021530

11166315733

41

9595

OŠ MILKA CEPELIĆA, VUKA

MILKA CEPELIĆA 1

31403 VUKA

03013740

12465487394

42

9600

OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ČEPIN

KRALJA ZVONIMIRA 100

31431 ČEPIN

03013758

99061834293

43

9909

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, STRZIVOJNA

BRAĆE RADIĆA 166

31410 STRIZIVOJNA

03053601

45628801299

44

9992

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE

KRALJA TOMISLAVA 196

31551 BELIŠĆE

03029972

22935346080

45

10006

OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, BIZOVAC

BRAĆE RADIĆ 41

31222 BIZOVAC

03030008

50138600501

46

10014

OŠ PETRIJEVCI

REPUBLIKE 110 A

31208 PETRIJEVCI

03030016

02643029195

47

10022

OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA, VALPOVO

IVE LOLE RIBARA 3

31350 VALPOVO

03029999

04102082761

48

11210

OŠ JOSIPA KOZARCA, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

BRAĆE BANAS 2

31424 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

03011186

32872583218

49

16221

OŠ LADIMIREVCI

ĐUKE MARIČIĆA 21

31550 VALPOVO

01089978

35057368189

50

21300

OŠ ŠEĆERANA , BELI MANASTIR

ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 27

31300 BELI MANASTIR

03357368

70655877361

51

21326

OŠ JAGODNJAK

BORISA KIDRIČA 57

31324 JAGODNJAK

03305708

75291303108

52

21334

OŠ ZMAJEVAC

SPORTSKA 2A

31307 ZMAJEVAC

00801674

38824495088

53

21342

OŠ BILJE

ŠKOLSKA 8

31327 BILJE

03305651

77805945007

54

21359

OŠ ERNESTINOVO

ŠKOLSKA 1

31215 ERNESTINOVO

03013707

52963245603

55

21367

OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

31531 VILJEVO

01138766

80641417214

56

22970

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BELI MANASTIR

SV.MARTINA 16

31300 BELI MANASTIR

03305724

99262709388

57

22988

OŠ ČEMINAC

KOLODVORSKA 48

31325 ČEMINAC

03305635

87347858365

58

22996

OŠ KNEŽEVI VINOGRADI

GLAVNA 44

31309 KN.VINOGRADI

03305686

38585506065

59

23000

OŠ LUG

ŠKOLSKA 6

31328 LUG

01383531

12846967938

60

23018

OŠ DRAŽ

IVE LOLE RIBARA 1

31305 DRAŽ

03305732

34365247679

61

23026

OŠ DARDA

ŠKOLSKA 9

31326 DARDA

03305678

45135358340

62

23034

OŠ LASLOVO

ŠKOLSKA 1

31214 LASLOVO

03013812

72014518093

63

23042

OŠ DALJ

ZAGREBAČKA b.b.

31226 DALJ

03013766

16580377908

64

23059

OŠ BIJELO BRDO

NIKOLE TESLE 71

31204 BIJELO BRDO

03021521

78598666443

65

23501

OŠ HRVATSKI SOKOL, PODGAJCI PODRAVSKI

VLADIMIRA NAZORA 185

31552 PODGAJCI PODRAVSKI

01504371

21384082201

66

23761

OŠ KRALJA TOMISLAVA , NAŠICE

MATICE HRVATSKE 1

31500 NAŠICE

01672525

86358961388

67

43134

O.G.Š. KONTESA DORA

DORE PEJAČEVIĆ 2

31500 NAŠICE

02308169

63790869358

68

9618

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA, OSIJEK

TRG.SV.TROJSTVA 1

31000 OSIJEK

03415635

30022528489

69

43837

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BELI MANASTIR

KRALJA TOMISLAVA 2

31300 BELI MANASTIR

02403030

64871322497

70

17579

GIMNAZIJA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 3

31300 BELI MANASTIR

01379933

20431997982

71

17587

SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 84

31540 DONJI MIHOLJAC

03034739

04017904699

72

17595

SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, ĐURĐENOVAC

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4

31511 ĐURĐENOVAC

03103943

03533701885

73

17600

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG, NAŠICE

AUGUSTA CESARCA 20

31500 NAŠICE

03103951

86631087007

74

17634

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK

ISTARSKA 3

31000 OSIJEK

00338770

28015293209

75

17642

PRVA GIMNAZIJA OSIJEK

ŽUPANIJSKA 4

31000 OSIJEK

00240648

75221523236

76

17659

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK

JADROVSKA 20

31000 OSIJEK

03383482

96404672486

77

17667

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

DRINSKA 16A

31000 OSIJEK

03021599

41034009234

78

17675

TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEK

VUKOVARSKA 209

31000 OSIJEK

00302708

43890802516

79

17683

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK

TRG SV.TROJSTVA 4

31000 OSIJEK

03374246

90357123431

80

17691

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK

MATIJE GUPCA 61

31000 OSIJEK

03021564

67104212471

81

17714

OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 24

31000 OSIJEK

03014126

75952201278

82

17722

TRGOVAČKA ŠKOLA OSIJEK

GUNDULIĆEVA 38

31000 OSIJEK

03014045

89468411110

83

17739

ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK

KRBAVSKA b.b.

31000 OSIJEK

03014169

09179210440

84

17780

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO

DR. FRANJE TUĐMANA 2

31550 VALPOVO

03030024

53770467834

85

17925

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK

ISTARSKA 3

31000 OSIJEK

00338761

34175550062

86

17933

DRUGA GIMNAZIJA OSIJEK

KAMILA FIRINGERA 5

31000 OSIJEK

00240656

32298466963

87

17941

TREĆA GIMNAZIJA OSIJEK

KAMILA FIRINGERA 14

31000 OSIJEK

00240664

68874747390

88

17950

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

VUKOVARSKA 209

31000 OSIJEK

00302716

56450222821

89

17968

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, ĐAKOVO

VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

31400 ĐAKOVO

00265837

21515721357

90

17976

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ĐAKOVO

VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

31400 ĐAKOVO

00265829

85517973926

91

17984

OBRTNIČKA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

31400 ĐAKOVO

00265802

30462645032

92

19425

SREDNJA ŠKOLA VINKO BEK, OSIJEK

VINKOVAČKA 3

31000 OSIJEK

03014436

34141287444

93

22664

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 3

31300 BELI MANASTIR

01379941

04249161856

94

22672

DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 3

31300 BELI MANASTIR

01379968

45569423495

95

22697

SREDNJA ŠKOLA DALJ

BRAĆE RADIĆA 7

31226 DALJ

01379950

42749097677

96

19636

UČENIČKI DOM HRVATSKOG RADIŠE, OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A

31000 OSIJEK

03014401

73013894513

97

19644

SREDNJOŠKOSLI ĐAČKI DOM OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 6

31000 OSIJEK

03021629

18244023115

98

7608

DOM ZA STARIJE I NEMOČNE OSOBE ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2A

31400 ĐAKOVO

03363686

28884778522

99

7753

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

DRINSKA 10

31000 OSIJEK

03014444

24185131317

100

22306

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

BANA JELAČIĆA 108

31300 BELI MANASTIR

03431312

34580944535

101

35247

GRAD BELI MANASTIR

KRALJA TOMISLAVA 53

31300 BELI MANASTIR

00391018

34771552599

102

35302

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BELOG MANASTIRA

VLADANA DESNICE 2

31300 BELI MANASTIR

01489488

62231201707

103

35263

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR

KRALJA TOMISLAVA 2

31300 BELI MANASTIR

01584618

10422409778

104

38735

CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTITA

KRALJA TOMISLAVA 2

31300 BELI MANASTIR

01969234

30861820867

105

35327

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

VLADIMIRA NAZORA 34A

31300 BELI MANASTIR

03306364

48247794389

106

35378

GRAD BELIŠĆE

VIJENAC S.H.GUTMANNA 1

31551 BELIŠĆE

00433888

31304974158

107

35351

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE

RADNIČKA 4

31551 BELIŠĆE

03030474

85363070032

108

44469

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆE

KRALJA TOMISLAVA 206

31511 BELIŠĆE

02463504

19806508838

109

35677

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1

31540 DONJI MIHOLJAC

02581612

49744793900

110

43222

NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA

TRG ANTE STARČEVIĆA 22

31540 DONJI MIHOLJAC

02299941

78158720785

111

35685

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO

PRILAZ STADIONU 3

31540 DONJI MIHOLJAC

03744752

81136454456

112

35732

GRAD ĐAKOVO

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4

31400 ĐAKOVO

00410861

43910400482

113

35781

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO

KRALJA TOMISLAVA 13

31400 ĐAKOVO

00850896

29981422793

114

35749

MUZEJ ĐAKOVŠTINE

ANTE STARČEVIĆA 34

31400 ĐAKOVO

03011275

38898509968

115

35773

CENTAR ZA KULTURU

KRALJA TOMISLAVA 13

31400 ĐAKOVO

00850888

99543603636

116

35765

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

LUKE BOTIĆA 7/A

31400 ĐAKOVO

03011518

57259710858

117

36135

GRAD NAŠICE

PEJAČEVIĆEV TRG 7

31500 NAŠICE

02548577

01775928940

118

36151

HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

PEJAČEVIĆEV TRG 5

31500 NAŠICE

01615874

64227896306

119

36178

ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE

PEJAČEVIĆEV TRG 5

31500 NAŠICE

03140890

34412806744

120

36143

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE

DORE PEJAČEVIĆ 4

31500 NAŠICE

03104192

03314739851

121

36186

GRAD OSIJEK

KUHAČEVA 9

31000 OSIJEK

02640651

30050049642

122

36557

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

31000 OSIJEK

01482165

04579316822

123

23260

PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ

KRBAVSKA b.b.

31000 OSIJEK

01462440

44552139436

124

36573

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU

ŽUPANIJSKA 9

31000 OSIJEK

03014355

16275571737

125

36581

DJEČJE KAZALIŠTE U OSIJEKU

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 19

31000 OSIJEK

03021700

48579298783

126

42282

GRADSKE GALERIJE OSIJEK

FAKULTETSKA 7

31000 OSIJEK

02117509

16870613484

127

9388

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK, OSIJEK

DRINSKA 12B

31000 OSIJEK

03014088

57781751749

128

9396

OŠ SVETE ANE, OSIJEK

SVETE ANE 2

31000 OSIJEK

03013871

17131919457

129

9407

OŠ FRANJE KREŽME, OSIJEK

ŠKOLSKA 3

31000 OSIJEK

03013715

60583546374

130

9415

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK

IVANA GUNDULIĆA 5A

31000 OSIJEK

03013898

47811615655

131

9423

OŠ VLADIMIRA BECIĆA, OSIJEK

VIJENAC AUGUSTA CESARCA 36

31000 OSIJEK

03013839

81418806612

132

9431

OŠ MLADOST, OSIJEK

SJENJAK 7

31000 OSIJEK

03392295

19998137302

133

9440

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, OSIJEK

FRANKOPANSKA 64

31000 OSIJEK

03013863

80690300278

134

9458

OŠ VIJENAC

VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 36

31000 OSIJEK

03013774

43460422989

135

9466

OŠ LJUDEVITA GAJA, OSIJEK

KRSTOVA 99

31000 OSIJEK

03013880

02588959133

136

9474

OŠ JAGODE TRUHELKE, OSIJEK

CRKVENA 23

31000 OSIJEK

03013928

28935261786

137

9482

OŠ GRIGOR VITEZ, OSIJEK

KORČULANSKA 1

31000 OSIJEK

03013979

32653957029

138

9499

OŠ TIN UJEVIĆ, OSIJEK

OPATIJSKA 46

31000 OSIJEK

03013952

73858344489

139

9511

OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, OSIJEK

NERETVANSKA 10

31000 OSIJEK

03013855

34313454879

140

9520

OŠ AUGUSTA ŠENOE, OSIJEK

DRINSKA 14

31000 OSIJEK

03013944

51819889227

141

9538

OŠ JOSIPOVAC

OSJEČKA 77A

31221 JOSIPOVAC

03013731

53839214038

142

9546

OŠ VIŠNJEVAC

CRNI PUT 41

31220 VIŠNJEVAC

03013782

56882426675

143

9554

OŠ IVANA FILIPOVIĆA, OSIJEK

KALNIČKA 48

31000 OSIJEK

03013936

62987558119

144

9562

OŠ RETFALA

KAPELSKA 51 A

31000 OSIJEK

03013901

69433479721

145

21318

OŠ TENJA

SVETE ANE 2

31207 TENJA

03013804

20627918657

146

36670

CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ OSIJEK

VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 7

31000 OSIJEK

03021793

06828481465

147

36942

GRAD VALPOVO

MATIJE GUPCA 32

31550 VALPOVO

00556475

33443788076

148

38591

USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOSTI ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB, VALPOVO

DVORAC NORMAN-PRANDAU 1

31550 VALPOVO

01188160

89807635022

149

36967

DJEČJI VRTIĆ MAZA

PRILAZ CRVENOM KRIŽU 3

31550 VALPOVO

01389670

53312771401

150

44436

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VALPOVO

JOSIPA JURJA STROSSMYERA 36

31550 VALPOVO

02469944

68614292634

151

35214

OPĆINA ANTUNOVAC

BRAĆE RADIĆA 4

31216 ANTUNOVAC

02568047

17321013577

152

35394

OPĆINA BILJE

KRALJA ZVONIMIRA 1B

31327 BILJE

02554933

23962939458

153

35417

DJEČJI VRTIĆ GRLICA

KRALJA ZVONIMIRA 1B

31327 BILJE

01456750

33072995139

154

35433

OPĆINA BIZOVAC

KRALJA TOMISLAVA 89

31222 BIZOVAC

02576848

31800017596

155

35450

OPĆINA ČEMINAC

NOVA 5

31325 ČEMINAC

02541394

94724152559

156

44313

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

LJUDEVITA GAJA 2

31325 ČEMINAC

02462583

68199230486

157

35468

OPĆINA ČEPIN

KRALJA ZVONIMIRA 105

31431 ČEPIN

02547708

64176613943

158

41101

CENTAR ZA KULTURU ČEPIN

KRALJA ZVONIMIRA 96

31431 ČEPIN

03014258

21779657170

159

35505

OPĆINA DARDA

SV. IVANA KRSTITELJA 101

31326 DARDA

02546175

34375615619

160

35530

DJEČJI VRTIĆ RADOST

ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 77A

31326 DARDA

03341984

27376719435

161

35548

OPĆINA DONJA MOTIČINA

MATIJE GUPCA b.b.

31513 DONJA MOTIČINA

02552388

05744763826

162

35708

OPĆINA DRAŽ

BRAĆE RADIĆA 58

31305 DRAŽ

02595745

49476502319

163

35716

OPĆINA DRENJE

GAJEVA 25

31418 DRENJE

00410837

28228480149

164

35804

OPĆINA ĐURĐENOVAC

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 6

31511 ĐURĐENOVAC

00423726

25364314635

165

35829

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURĐENOVAC

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 3

31511 ĐURĐENOVAC

01201522

70341246679

166

35845

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 3

31511 ĐURĐENOVAC

01243551

14628186076

167

35853

OPĆINA ERDUT

JOSIPA BANA JELAČIĆA 4

31206 ERDUT

02574624

32673161142

168

35861

NARODNA KNJIŽNICA DALJ

BANA JOSIPA JELAČIĆA 12

31226 DALJ

01625047

11646771177

169

44524

KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR MILUTIN MILANKOVIĆ

ZLATKA TAKAČA 13

31226 ERDUT

02541068

95484502690

170

35888

OPĆINA ERNESTINOVO

VLADIMIRA NAZORA 64

31215 ERNESTINOVO

02554968

70167232630

171

35896

OPĆINA FERIČANCI

TRG MATIJE GUPCA 3

31512 FERIČANCI

02595761

84530440509

172

35907

OPĆINA GORJANI

KULA 1

31422 GORJANI

00410772

37134126411

173

35940

OPĆINA JAGODNJAK

BORISA KIDRIČA 100

31324 JAGODNJAK

02639815

43219618605

174

35999

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

HRVATSKE REPUBLIKE 3

31309 KNEŽEVI VINOGRADI

02551900

35938293122

175

36014

DJEČJI VRTIĆ ZEKO

GLAVNA 10

31309 KNEŽEVI VINOGRADI

01436201

64203734839

176

36039

OPĆINA KOŠKA

NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 1

31224 KOŠKA

02543222

86904341703

177

36063

DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆ

JOSIPA KOZARCA b.b.

31224 KOŠKA

01325221

33685350438

178

36080

OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ

GLAVNA 70

31416 LEVANJSKA VAROŠ

02540029

41768774264

179

36098

OPĆINA MAGADENOVAC

ŠKOLSKA 1

31542 MAGADENOVAC

00518867

94787550626

180

36119

OPĆINA MARIJANCI

SV. PETRA I PAVLA 4

31555 MARIJANCI

00518824

76464951039

181

36696

OPĆINA PETLOVAC

RADE KONČARA 31

31321 PETLOVAC

02620219

56100739225

182

36715

OPĆINA PETRIJEVCI

REPUBLIKE 114

31208 PETRIJEVCI

02564165

94156491645

183

36723

OPĆINA PODGORAČ

TRG PAVLA PEJAČEVIĆA 2

31433 PODGORAČ

02529076

43160540587

184

36758

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 150

31530 PODRAVSKA MOSLAVINA

00518891

66473975247

185

36774

OPĆINA POPOVAC

VLADIMIRA NAZORA 27

31303 POPOVAC

02590964

67824103582

186

36799

OPĆINA PUNITOVCI

STJEPANA RADIĆA 58

31424 PUNITOVCI

00410764

49031969712

187

36820

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

ANTE STARČEVIĆA 28

31421 SATNICA ĐAKOVAČKA

02539411

03150194353

188

36846

OPĆINA SEMELJCI

KOLODVORSKA b.b.

31402 SEMELJCI

02546078

41900631748

189

36887

OPĆINA STRIZIVOJNA

BRAĆE RADIĆA 172

31410 STRIZIVOJNA

02595621

71870382821

190

36900

OPĆINA ŠODOLOVCI

IVE ANDRIĆA 3

31214 ŠODOLOVCI

09000046

34038788716

191

36926

OPĆINA TRNAVA

IVANA MEŠTROVIĆA 2

31411 TRNAVA

00410829

21824753636

192

36975

OPĆINA VILJEVO

BRAĆE RADIĆA 87

31531 VILJEVO

00518875

77547033226

193

37009

OPĆINA VIŠKOVCI

OMLADINSKA 23

31401 VIŠKOVCI

00410853

90927286529

194

37033

OPĆINA VLADISLAVCI

KRALJA TOMISLAVA 141

31404 VALDISLAVCI

02548593

17797796502

195

37041

OPĆINA VUKA

OSJEČKA 83

31403 VUKA

00453811

21056745855

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

34065

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

TRG PAVLA ŠUBIĆA I. 2

22000 ŠIBENIK

00439703

22027159918

2

43441

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

TRG PAVLA ŠUBIĆA I. 2

22000 ŠIBENIK

02310961

95903273622

3

44127

JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

VLADIMIRA NAZORA 1/IV

22000 ŠIBENIK

02447568

23817005681

4

37847

OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

STJEPANA RADIĆA 83

22000 ŠIBENIK

00759031

03861060066

5

43804

OPĆA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN

SVETOSLAVA SURONJE 12

22300 KNIN

02410737

70948165237

6

34090

DOM ZDRAVLJA KNIN

ULICA KNEZA IVANIŠA NELIPIĆA 1

22300 KNIN

01183745

56113033159

7

37783

DOM ZDRAVLJA DRNIŠ

IVE SKELINA 8

22320 DRNIŠ

03031942

57029476787

8

37791

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

STJEPANA RADIĆA 83

22000 ŠIBENIK

00759040

05973512866

9

37863

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE

PUT GROBLJA 6

22000 ŠIBENIK

01183486

84082732674

10

34081

GALERIJA SVETOG KRŠEVANA

KRSTE STOŠIĆA b.b.

22000 ŠIBENIK

01196138

51803174447

11

11871

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG, DRNIŠ

ANTUNA MIHANOVIĆA 4

22320 DRNIŠ

03031861

56664900307

12

11898

OŠ JAKOVA GOTOVCA, UNEŠIĆ

PUT ŠKOLE 5

22323 UNEŠIĆ

03031853

48054861988

13

12229

OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

JOSIPA JOVIĆA 2

22300 KNIN

03081524

87693827782

14

12663

OŠ ČISTA VELIKA

ČISTA VELIKA

22214 VODICE

03019551

09629670490

15

12698

OŠ MURTERSKI ŠKOJI, MURTER

PUT ŠKOLE 8

22243 MURTER

03019497

60923577226

16

12702

OŠ PIROVAC

PUT ŠKOLE 10

22213 PIROVAC

03019527

48751778695

17

12719

OŠ PRIMOŠTEN

SPLITSKA 14

22202 PRIMOŠTEN

03019519

20933548577

18

12727

OŠ ROGOZNICA

OBALA KNEZA DOMAGOJA 54

22203 ROGOZNICA

03019543

97991579014

19

12735

OŠ SKRADIN

PUT KRIŽA 1

22222 SKRADIN

03019489

10685039641

20

12743

OŠ VJEKOSLAVA KALEBA, TISNO

PUT LUKE b.b.

22240 TISNO

03019420

03878220834

21

12751

OŠ VODICE

STANKA MIĆIN b.b.

22211 VODICE

03019390

62087570849

22

23067

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KNIN

IVANIŠA NELIPIĆA 2

22300 KNIN

03081494

27151565686

23

23075

OŠ KISTANJE

DR. FRANJE TUĐMANA 80

22305 KISTANJE

03082393

02524221654

24

11902

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK, DRNIŠ

VLADIMIRA NAZORA 4

22320 DRNIŠ

03031888

28637797875

25

18635

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK

KRALJA ZVONIMIRA 2

22000 ŠIBENIK

00376191

17279321456

26

18090

SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, DRNIŠ

POLJANA 1

22320 DRNIŠ

03031896

44960848424

27

18320

EKONOMSKA, UPRAVNO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ULICA 29. LISTOPADA 1918. 64

22000 ŠIBENIK

03875849

24076715766

28

18400

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

29. LISTOPADA 1918. 64

22000 ŠIBENIK

00212164

73076089234

29

18418

MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA, ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA b.b.

22000 ŠIBENIK

03875865

42369583179

30

18426

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA b.b.

22000 ŠIBENIK

03875822

16857645288

31

18434

GIMNAZIJA ANTONA VRANČIĆA, ŠIBENIK

29. LISTOPADA 1918. 64

22000 ŠIBENIK

03875903

26870999432

32

18442

TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31

22000 ŠIBENIK

03875881

85156037225

33

18459

INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31

22000 ŠIBENIK

03875890

97584500496

34

43038

SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA

IKIČINA 30

22300 KNIN

02288001

50180932867

35

43095

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

IKIČINA 30

22300 KNIN

02300672

60727152857

36

7858

CVJETNI DOM ŠIBENIK

BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2F

22000 ŠIBENIK

03019691

36151696245

37

23552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

KNEZA DOMAGOJA 5

22300 KNIN

03085511

44816399887

38

33941

GRAD DRNIŠ

TRG KRALJA TOMISLAVA 4

22320 DRNIŠ

00535923

39066534372

39

33968

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠA

MATE GRUBIŠIĆA

22320 DRNIŠ

01505076

15233622712

40

34016

NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠ

KRALJA ZVONIMIRA 8

22320 DRNIŠ

01563378

58783574818

41

33984

GRADSKI MUZEJ DRNIŠ

DOMOVINSKOG RATA 38

22320 DRNIŠ

01535005

97676976796

42

33992

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ

KRALJA ZVONIMIRA 8

22320 DRNIŠ

03031934

10200829483

43

34032

DJEČJI VRTIĆ DRNIŠ

FENČEVINA 2

22320 DRNIŠ

03031993

37031481821

44

33798

GRAD KNIN

TUĐMANOVA 2

22300 KNIN

01295535

87829909337

45

37718

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN

KREŠIMIROVA 30

22300 KNIN

01776754

06161043479

46

33851

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA

ZVONIMIROVA 67

22300 KNIN

01500414

93433977020

47

33827

NARODNA KNJIŽNICA KNIN

KREŠIMIROVA 30

22300 KNIN

01381784

90724874629

48

33843

KNINSKI MUZEJ

TVRĐAVA b.b.

22300 KNIN

03085503

09706212263

49

33835

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

JELENINA 3

22300 KNIN

03082555

84605892507

50

33388

GRAD SKRADIN

TRG MALE GOSPE 3

22222 SKRADIN

02558491

69995449367

51

43386

MUZEJ GRADA SKRADINA

TRG MALE GOSPE 3

22222 SKRADIN

02221152

39158160204

52

43394

KNJIŽNICA IVAN PRIDOJEVIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 33

22222 SKRADIN

02328267

91936633700

53

33659

GRAD ŠIBENIK

TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1

22000 ŠIBENIK

02580420

55644094063

54

33706

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA

PUT GROBLJA 2

22000 ŠIBENIK

01492462

28392388169

55

33675

GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ

STJEPANA RADIĆA 54A

22000 ŠIBENIK

03019608

92734079541

56

33771

MUZEJ GRADA ŠIBENIKA

GRADSKA VRATA 3

22000 ŠIBENIK

03019594

35703758632

57

33667

ŠIBENSKO KAZALIŠTE

KRALJA ZVONIMIRA 1

22000 ŠIBENIK

03019624

58343929119

58

46132

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA-ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK

MIMINAC 15

22000 ŠIBENIK

01623249

45972571622

59

12614

OŠ FAUSTA VRANČIĆA, ŠIBENIK

TRG IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

22000 ŠIBENIK

03019438

85159914583

60

12622

OŠ PETRA KREŠIMIRA IV., ŠIBENIK

BANA JOSIPA JELAČIĆA 74

22000 ŠIBENIK

03019411

93504838495

61

12639

OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIK

STJEPANA RADIĆA 44a

22000 ŠIBENIK

03019454

62979635431

62

12647

OŠ JURJA DALMATINCA, ŠIBENIK

STIPE NINIĆA 27

22000 ŠIBENIK

03019403

69604315090

63

12655

OŠ TINA UJEVIĆA, ŠIBENIK

TRG ANDRIJE HEBRANGA 11

22000 ŠIBENIK

03019535

29703950756

64

12760

OŠ VRPOLJE

VRPOLJE 180

22000 ŠIBENIK

03019446

81801621426

65

12778

OŠ VIDICI, ŠIBENIK

8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE

22000 ŠIBENIK

03461971

05218835730

66

23413

OŠ BRODARICA

GOMNJANIK b.b.

22000 ŠIBENIK

01480294

57942104056

67

12786

GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA, ŠIBENIK

SPLITSKA 2

22000 ŠIBENIK

03875857

86398671550

68

33691

GRADSKI VRTIĆI ŠIBENIK

BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2G

22000 ŠIBENIK

03022498

12995286728

69

33281

GRAD VODICE

IVE ČAČE 8

22211 VODICE

00440892

87678851693

70

37523

PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG KNEZA BRANIMIRA 67

22211 VODICE

01213474

45204120866

71

42580

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE

ULICA IVE ČAČE 8

22211 VODICE

02133539

14031184811

72

33290

DJEČJI VRTIĆ TAMARIS

FRA PIJA FRŽOPA 2

22211 VODICE

01214063

71362046359

73

33886

OPĆINA BILICE

LUGOVIĆI-SLAVICE 21

22000 BILICE

02569604

65357320552

74

33894

OPĆINA BISKUPIJA

ORLIĆ b.b.

22300 KNIN

02543613

43969776257

75

33925

OPĆINA CIVLJANE

CIVLJANE b.b.

22310 CIVLJANE

02546094

08624197034

76

33878

OPĆINA ERVENIK

TUĐMANOVA 2

22300 KNIN

01300563

25619760836

77

33860

OPĆINA KIJEVO

KIJEVO b.b.

22310 KIJEVO

02114569

32108523838

78

33499

OPĆINA KISTANJE

TUĐMANOVA 101

22305 KISTANJE

02539535

41783102203

79

33466

OPĆINA MURTER

BUTINA 2

22243 MURTER

01507508

82628570603

80

33482

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

BUTINA 2

22243 MURTER

01547321

92598672774

81

33458

OPĆINA PIROVAC

ZAGREBAČKA 31

22213 PIROVAC

02580403

87230563759

82

33415

OPĆINA PRIMOŠTEN

TRG DON IVE ŠARIĆA b.b.

22202 PRIMOŠTEN

00443182

13609654349

83

33431

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DR. ANTE STARČEVIĆ

TRG RUDINA BISKUPA J. ARNERIĆA b.b.

22202 PRIMOŠTEN

01789732

04581665584

84

33423

DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN

TRG DON IVE ŠARIĆA b.b.

22202 PRIMOŠTEN

01233602

15521262178

85

33407

OPĆINA PROMINA

PUT KROZ OKLAJ 129

22303 PROMINA

01296396

79903122714

86

33370

OPĆINA RUŽIĆ

PUT KROZ GRADAC 22

22322 RUŽIĆ

00526894

69264769788

87

33345

OPĆINA TISNO

USKA ULICA 1

22240 TISNO

00444294

06322927117

88

33353

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ

TISNO

22240 TISNO

01143158

85182137770

89

33329

OPĆINA UNEŠIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 40

22323 UNEŠIĆ

00535915

42664693549

90

33361

OPĆINA ROGOZNICA

OBALA HRVATSKE MORNARICE b.b.

22203 ROGOZNICA

01285149

08917622763

91

42619

OPĆINA TRIBUNJ

BADNJE b.b.

22212 TRIBUNJ

02569639

49029215165

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV
GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

33642

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA 9

32000 VUKOVAR

01243756

37044245940

2

44364

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

TRG JOSIPA RUNJANINA 1

32100 VINKOVCI

02330032

90275944906

3

34717

OPĆA BOLNICA VINKOVCI

ZVONARSKA 57

32100 VINKOVCI

00724955

10731502631

4

38028

OPĆA BOLNICA VUKOVAR

BOLNIČKA 5

32000 VUKOVAR

00772208

54896856295

5

34977

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI

KRALJA ZVONIMIRA 53

32100 VINKOVCI

00724947

73392165137

6

35020

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR

SAJMIŠTE 1

32000 VUKOVAR

00772216

97187252071

7

35870

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA

DR.FRANJE RAČKOG 32

32270 ŽUPANJA

03307930

59035887147

8

35087

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZVONARSKA 57

32100 VINKOVCI

01213806

92026134753

9

10080

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ANDRIJAŠEVCI

ŠKOLSKA b.b.

32271 ANDRIJAŠEVCI

03305228

50473224183

10

10098

OŠ AUGUSTA CESARCA, IVNAKOVO

TRG BANA JELAČIĆA 15

32281 IVANKOVO

03301249

80549623805

11

10102

OŠ MATIJE GUBECA, JARMINA

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 3

32280 JARMINA

03305236

11202499456

12

10119

OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI

BRAĆE RADIĆ 17

32253 KOMLETINCI

03301079

32760023025

13

10127

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, ŠARENGRAD

ZAGREBAČKA b.b.

32234 ŠARENGRAD

03007901

48702965827

14

10135

OŠ ZRINSKIH, NUŠTAR

ZRINSKOG 13

32221 NUŠTAR

02171821

19379378995

15

10143

OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 142

32252 OTOK

03301044

76603034249

16

10151

OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA

ŠKOLSKA 40

32251 PRIVLAKA

03301184

42315473453

17

10160

OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI

MATIJE GUPCA 22

32282 RETKOVCI

03363767

44641643295

18

10178

OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI

VLADIMIRA NAZORA 18A

32284 STARI MIKANOVCI

03301206

21266624936

19

10186

OŠ VOĐINCI

SLAVONSKA 21

32283 VOĐINCI

03305201

07670165163

20

10217

OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA

DR. FRANJE RAČKOG 30

32270 ŽUPANJA

03307832

86057237693

21

10225

OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA

ALOJZIJA STEPINCA 18

32270 ŽUPANJA

03307816

28128730338

22

10233

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ŠTITAR

ŠKOLSKA 23

32274 ŠTITAR

03307867

82065356399

23

10241

OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA

VLADIMIRA NAZORA 1

32276 BABINA GREDA

03307778

19416329969

24

10250

OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA

ŠETALIŠTE KRALJA TOMISLAVA 3

32272 CERNA

03307794

27935656585

25

10268

OŠ GRADIŠTE

KOLODVORSKA b.b.

32273 GRADIŠTE

03307808

81359231010

26

10276

OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI

BRAĆE RADIĆA 38A

32275 BOŠNJACI

03307760

19696147706

27

10284

OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA

MIROSLAVA KRLEŽE 55

32260 GUNJA

03307875

37046080177

28

10292

OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, DRENOVCI

ISTREV 2

32257 DRENOVCI

03307883

97644096978

29

10305

OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA

MATIJE GUPCA 23

32254 VRBANJA

03307859

31899443033

30

10313

OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI

TOMISLAVOVA 5A

32255 SOLJANI

03307824

65379606552

31

10321

OŠ IVANA FILIPOVIĆA, RAČINOVCI

ANTE STARČEVIĆA 1

32262 RAČINOVCI

03673685

52184813721

32

10330

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, POSAVSKI PODGAJCI

MATIJE GUPCA 160

32258 POSAVSKI PODGAJCI

03673693

03880605145

33

12671

OŠ ILAČA-BANOVCI

VLADIMIRA NAZORA 24

32248 ILAČA

03301141

48481519373

34

12680

OŠ SLAKOVCI

PETRA PRERADOVIĆA b.b.

32242 SLAKOVCI

03301222

60661942678

35

21096

OŠ TRPINJA

VELIKA 2

32224 TRPINJA

03007847

19729395272

36

21375

OŠ NIKOLE ADNRIĆA, VUKOVAR

VOĆARSKA 1

32000 VUKOVAR

01417215

81664524245

37

21383

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK

VUKOVARSKA 1

32249 TOVARNIK

03007871

46531402053

38

21391

OŠ LIPOVAC

CVJETNO NASELJE b.b.

32246 LIPOVAC

03301133

74144075875

39

21406

OŠ STARI JANKOVCI

NASELJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 1

32241 STARI JANKOVCI

03301095

33141077303

40

21422

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, VUKOVAR

204. VUKOVARSKE BRIGADE 24A

32000 VUKOVAR

03007880

35537323890

41

21560

OŠ ANTUNA BAUERA, VUKOVAR

TRG MATIJE GUPCA b.b.

32000 VUKOVAR

01417223

10726699143

42

23091

OŠ SINIŠE GLAVOŠEVIĆA, VUKOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA b.b.

32010 VUKOVAR

03007839

13404335819

43

23106

OŠ BOROVO

TRG PALIH BORACA 30

32227 BOROVO

03007987

62606844559

44

23114

OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK

TRG SV. IVANA KAPISTRANA 1

32236 ILOK

03007855

94751573218

45

23122

OŠ LOVAS

MATIJE GUPCA 4

32237 LOVAS

03007944

65358699321

46

23139

OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI

ZRINSKA 8

32245 NIJEMCI

03301168

32839063963

47

23147

OŠ ČAKOVCI

ŠANDORA PETEFIJA 8

32238 ČAKOVCI

03007979

48107004999

48

23155

OŠ MARKUŠICA

SAVE POPOVIĆA 15

32213 MARKUŠICA

03305210

78007414476

49

23163

OŠ BOBOTA

MITROVIĆEVA 8

32225 BOBOTA

03007995

30582839551

50

23171

OŠ NEGOSLAVCI

PETROVAČKA 2

32239 NEGOSLAVCI

03007952

73158242552

51

23227

OŠ MITNICA, VUKOVAR

FRUŠKOGORSKA 2

32000 VUKOVAR

03007928

15530245008

52

23341

OŠ KOROG

IVE LOLE RIBARA 22

31214 KOROG

03301257

96763554121

53

23788

OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR

PETRA PRERADOVIĆA 40

32000 VUKOVAR

03008002

76776854248

54

23823

OŠ BLAGE ZADRE, VUKOVAR

MARKA MARULIĆA 2

32010 VUKOVAR

03007936

56391798560

55

42346

OŠ TORDINCI

ŠKOLSKA b.b.

32214 TORDINCI

02171040

46315545457

56

17802

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI

STANKA VRAZA 15

32100 VINKOVCI

00334758

08785143197

57

17819

GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI

TRG JOSIPA BANA ŠOKČEVIĆA 6

32100 VINKOVCI

00355224

40947050227

58

17827

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI

ANTUNA AKŠAMOVIĆA 31

32100 VINKOVCI

00355844

69440564515

59

17992

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42

32270 ŽUPANJA

00336025

13353477350

60

18008

GIMNAZIJA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42

32270 ŽUPANJA

00336017

07914183519

61

18016

TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42

32270 ŽUPANJA

00336009

79739613291

62

18024

DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

STANKA VRAZA 15

32100 VINKOVCI

00334731

47517908475

63

18032

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, VINKOVCI

STANKA VRAZA 15

32100 VINKOVCI

00334740

96073481644

64

18049

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 16A

32100 VINKOVCI

00354295

26309324952

65

18057

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 16

32100 VINKOVCI

00354287

65614932110

66

22701

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

01417177

13212958387

67

22710

EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR

ŽUPANIJSKA 52

32000 VUKOVAR

01417207

94881148856

68

22728

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR

BLAGE ZADRE 4

32010 VUKOVAR

01417835

95357518429

69

22736

STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR

DOMOVINSKOG RATA 58

32010 VUKOVAR

01417193

93128197410

70

22744

SREDNJA ŠKOLA ILOK

MATIJE GUPCA 168

32236 ILOK

01417185

95667134486

71

28217

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA VINKOVCI

ISTARSKA 3

32100 VINKOVCI

01887211

68922654649

72

23946

DOM UČENIKA VUKOVAR

KRALJA ZVONIMIRA 1

32000 VUKOVAR

01753355

24162321200

73

7911

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

NIKOLE TESLE 43B

32100 VINKOVCI

03518396

67051656383

74

22314

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

PETRA KOČIĆA b.b.

32000 VUKOVAR

03008487

46655494076

75

36452

GRAD ILOK

TRG NIKOLE ILOČKOG 13

32236 ILOK

00423211

87933601049

76

36493

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOKA

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

32236 ILOK

01508954

33450852078

77

36469

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK

TRG NIKOLE ILOČKOG 2

32236 ILOK

01505769

87636804491

78

36485

MUZEJ GRADA ILOKA

ŠETALIŠTE MLADENA BARBARIĆA 5

32236 ILOK

01505742

60185053044

79

36477

DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA

TRG SV. IVANA KAPISTRANA 2

32236 ILOK

03008479

47867887250

80

38036

GRAD OTOK

VLADIMIRA NAZORA 1/I

32252 OTOK

00415871

70331818398

81

36803

PREDŠKOLSKA USTANOVA PUPOLJAK

TRG KRALJA TOMISLAVA b.b.

32252 OTOK

01112694

67232380750

82

37210

GRAD VINKOVCI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32100 VINKOVCI

00415804

35521848165

83

37373

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI

TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 14

32100 VINKOVCI

01505238

13944251197

84

37365

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI

IVANA GUNDULIĆA 6

32100 VINKOVCI

03366090

67043571709

85

37357

GRADSKI MUZEJ VINKOVCI

TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 16

32100 VINKOVCI

03301338

65812849153

86

37390

GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ

HRVATSKIH ŽRTAVA 2

32100 VINKOVCI

01425889

39887534735

87

10039

OŠ BARTOLA KAŠIĆA, VINKOVCI

BARTOLA KAŠIĆA b.b.

32100 VINKOVCI

03301117

90532235450

88

10047

OŠ JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

HRVATSKIH ŽRTAVA 13

32100 VINKOVCI

03301150

53113611942

89

10055

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VINKOVCI

HRVATSKIH ŽRTAVA 11

32100 VINKOVCI

03301192

12033164180

90

10063

OŠ VLADIMIRA NAZORA, VINKOVCI

IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 46A

32100 VINKOVCI

03301176

53922436321

91

10071

OŠ IVANA MAŽURANIĆA, VINKOVCI

VATROGASNA 5

32100 VINKOVCI

03301125

89754778765

92

10194

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI

OHRIDSKA 21

32100 VINKOVCI

03301109

84615502819

93

23083

OŠ NIKOLE TESLE, MIRKOVCI

VUKA KARADŽIĆA 2

32240 MIRKOVCI

03301052

85575996593

94

10209

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA, VINKOVCI

ISTARSKA 3

32100 VINKOVCI

03301265

64651320016

95

37381

CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 7

32100 VINKOVCI

03367797

68478848439

96

37429

GRAD VUKOVAR

DR. FRANJE TUĐMANA 1

32 000 VUKOVAR

02534347

84060189362

97

37470

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

TRG MATIJE GUPCA 2

32 000 VUKOVAR

01501836

26364514418

98

37437

GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 1

32000 VUKOVAR

03170438

04839169507

99

37445

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

ŽUPANIJSKA 2 – DVORAC ELTZ

32000 VUKOVAR

03008100

42623151665

100

44321

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 20

32000 VUKOVAR

02404893

07469790013

101

37453

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1

EUGENA KVATERNIKA 27

32 000 VUKOVAR

03008444

58518930767

102

37461

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46

32 000 VUKOVAR

03008452

10173264699

103

37488

GRAD ŽUPANJA

STROSSMAYEROVA 1

32270 ŽUPANJA

02542463

60952110793

104

37507

GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 66

32270 ŽUPANJA

00276987

54508123154

105

37496

ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER

SAVSKA 3

32270 ŽUPANJA

00277002

34984002088

106

37515

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

DR. FRANJE RAČKOG 18B

32270 ŽUPANJA

03307948

06923149949

107

35923

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

VINKOVAČKA 6

32271 ROKOVCI

02552230

47372067408

108

35982

OPĆINA BABINA GREDA

VLADIMIRA NAZORA 3

32276 BABINA GREDA

02558360

20166270406

109

43126

OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA BABINA GREDA

VLADIMIRA NAZORA 3

32276 BABINA GREDA

02305615

11435077259

110

36047

OPĆINA BOGDANOVCI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32000 BOGDANOVCI

02548500

03766309328

111

36160

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3

32227 BOROVO

02554992

10384454639

112

36194

DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA

NIKOLE TESLE b.b.

32227 BOROVO

01462199

25614341923

113

36233

OPĆINA BOŠNJACI

TRG FRA. B.T. LEAKOVIĆA 15

32275 BOŠNJACI

02566036

17878278883

114

36276

OPĆINA CERNA

ŠETALIŠTE FRANJE TUĐMANA 2

32272 CERNA

02548852

14013350842

115

36313

OPĆINA DRENOVCI

TOLJANI 1

32257 DRENOVCI

02596920

97589925435

116

36356

OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA DRENOVCI

BRAĆE RADIĆA 2

32257 DRENOVCI

01801457

57139629803

117

36397

OPĆINA GRADIŠTE

TRG HRVATSKIH VELIKANA 36

32273 GRADIŠTE

00430234

76069129016

118

45951

NARODNA KNJIŽNICA GRADIŠTE

TRG HRVATSKIH VELIKANA5

32273 GRADIŠTE

02402297

45590320434

119

36428

OPĆINA GUNJA

VLADIMIRA NAZORA 97

32260 GUNJA

02547805

80621259595

120

36508

OPĆINA IVANKOVO

BOŠNJACI 6

32281 IVANKOVO

02558866

20225440050

121

36516

PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOSNO DJETINJSTVO

VATROGASNA b.b.

32281 IVANKOVO

01088017

98973963947

122

36524

OPĆINA JARMINA

VLADIMIRA NAZORA 2

32280 JARMINA

00415812

85197844466

123

36532

OPĆINA LOVAS

ANTE STARČEVIĆA 5

32237 LOVAS

02566010

33863626852

124

36549

OPĆINA MARKUŠICA

VUKA KARADŽIĆA 3

32213 MARKUŠICA

02602601

28837274589

125

36604

OPĆINA NEGOSLAVCI

VUKOVARSKA 7

32239 NEGOSLAVCI

02565978

22641575931

126

36612

OPĆINA NIJEMCI

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

32245 NIJEMCI

02549123

09985036533

127

36629

OPĆINA NUŠTAR

KRIŽNOG PUTA 36

32221 NUŠTAR

00415855

84849565472

128

36637

PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAK

ULICA BREZA 2

32221 NUŠTAR

01132679

29151376648

129

36862

OPĆINA PRIVLAKA

FALIČEVCI 7

32251 PRIVLAKA

02555018

73133958808

130

36991

OPĆINA STARI JANKOVCI

DR. FRANJE TUĐMANA 13

32241 STARI JANKOVCI

02589885

18192238850

131

44284

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI, STARI JANKOVCI

DR. FRANJE TUĐMANA 13

32241 STARI JANKOVCI

02486458

81452757491

132

37017

OPĆINA STARI MIKANOVCI

ŠKOLSKA 1

32284 STARI MIKANOVCI

02544326

27898322224

133

37025

PREDŠKOLSKA USTANOVA VEDRI DANI

MATIJE GUPCA 15

32284 STARI MIKANOVCI

01104683

85457959081

134

42539

OPĆINA ŠTITAR

STROSSMAYEROVA 36

32274 ŠTITAR

02588137

44799177734

135

37050

OPĆINA TOMPOJEVCI

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 1

32238 TOMPOJEVCI

02554623

87600034572

136

37105

OPĆINA TORDINCI

TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 9

32214 TORDINCI

02539616

54944238149

137

37121

OPĆINA TOVARNIK

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

02568926

75002945881

138

37156

OPĆINA TRPINJA

GAJČANSKA 1

32224 TRPINJA

02548615

15398815159

139

37189

DJEČJI VRTIĆ LILIPUT

MITROVIĆEVA b.b.

32225 BOBOTA

01441329

33328230215

140

37404

OPĆINA VOĐINCI

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 198

32283 VOĐINCI

01285173

04831155057

141

37412

OPĆINA VRBANJA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

32254 VRBANJA

02542528

10427349735

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

30873

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

DOMOVINSKOG RATA 2

21000 SPLIT

02544008

40781519492

2

31243

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

VUKOVARSKA 46

21000 SPLIT

03119190

54948902275

3

31251

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

KAVANJINOVA 2

21000 SPLIT

01762567

04847852112

4

31260

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

PUT MEJA 5

21000 SPLIT

01267809

38332162201

5

37599

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2

21000 SPLIT

01112546

13897034615

6

37531

USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ SPLITKSO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPINČIĆEVA 1

21000 SPLIT

03131793

70044517580

7

31235

MUZEJ CENTINSKE KRAJINE

ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 5

21230 SINJ

03067726

74609858262

8

37558

MUZEJ HVARSKE BAŠTINE

LJETNIKOVAC HANIBALA LUCIĆA

21450 HVAR

03027511

77862822040

9

42153

BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

PUT CVITAČKE 9

21300 MAKARSKA

03397726

22775078552

10

41152

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

PRILAZ BRAĆE KALITERNA 10

21000 SPLIT

01333399

43599729956

11

41193

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN

CATTANJIN PUT 2

21000 SPLIT

01916262

28929244223

12

44233

JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

DOMOVINSKOG RATA 2

21000 SPLIT

02431343

43969283339

13

11814

OŠ SUPETAR

PORAT 25

21400 SUPETAR

03038726

04434620094

14

11822

OŠ PUČIŠĆA

PUČIŠĆA

21412 PUČIŠĆA

03027147

24256103921

15

11839

OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA

PODJEŽICE b.b.

21410 POSTIRA

03024296

55058540897

16

11847

OŠ SELCA

ŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 2

21425 SELCA

03035255

74956134053

17

11855

OŠ BOL

RUDINA 1

21420 BOL

03024300

07098088078

18

11863

OŠ MILNA

MILNA b.b.

21405 MILNA

03063755

54207333902

19

12077

OŠ HVAR

PUČKOG USTANKA b.b.

21450 HVAR

03027503

14921955279

20

12085

OŠ PETAR HEKTOROVIĆ

OBALA ZRINSKIH-FRANKOPANA b.b.

21460 STARI GRAD

03024369

76595188937

21

12093

OŠ JELSA

JELSA

21465 JELSA

03024377

42714439711

22

12108

OŠ ANTE ANĐELINOVIĆ

SUĆURAJ NA HVARU

21469 SUĆURAJ

03024342

81578529569

23

12116

OŠ ARŽANO

ARŽANO b.b.

21246 CISTA PROVO

03028089

69649940088

24

12124

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, CISTA PROVO

CISTA VELIKA b.b.

21244 CISTA PROVO

03020533

09596730851

25

12132

OŠ STJEPAN RADIĆ

FRA STJEPAN VRLJIĆA 13

21260 IMOTSKI

03020509

38240201838

26

12149

OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE

KRIVODOL

21263 PODBABLJE

03020517

85097065793

27

12157

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ

LOVREĆ

21257 LOVREĆ

03063151

05749594766

28

12165

OŠ IVANA LEKE, PROLOŽAC

DONJI PROLOŽAC b.b.

21264 D.PROLOŽAC

03020568

77953333622

29

12173

OŠ RUNOVIĆ

RUNOVIĆ b.b.

21261 RUNOVIĆ

03020550

33906560969

30

12181

OŠ STUDENCI, LOVREĆ

STUDENCI

21265 LOVREĆ

03020541

51194986184

31

12190

OŠ ZAGVOZD

ZAGVOZD

21270 ZAGVOZD

03020495

08904126856

32

12204

OŠ ZMIJAVCI

ZMIJAVCI b.b.

21266 ZMIJAVCI

03020525

20595920000

33

12315

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BRELA

SV. JURJA 1

21322 BRELA

03309126

56851068711

34

12323

OŠDON MIHIOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA

PRILAZ VIDA MIHOTIĆA 1

21327 PODGORA

03309134

91166848031

35

12340

OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODA

PODSPILINE b.b.

21320 BAŠKA VODA

03703690

58427483649

36

12366

OŠ TUČEPI

KRAJ b.b.

21325 TUČEPI

03873544

73463672485

37

12446

OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

21310 OMIŠ

03114244

34587778910

38

12454

OŠ JESENICE

ĐAČKI PUT 10

21315 DUGI RAT

03114252

97252661799

39

12462

OŠ 1.LISTOPADA 1942., OMIŠ

GATA

21253 OMIŠ

03114279

65278281253

40

12479

OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVAC

FRANJE TUĐMANA b.b.

21250 ŠESTANOVAC

03129853

19270215513

41

12487

OŠ GORNJA POLJICA

SRIJANE b.b. (DONJI DOLAC)

21205 OMIŠ

03143058

71481407524

42

12500

OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO

KRAJ b.b.

21232 DICMO

03067602

51242050277

43

12518

OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ

PUT FERATE 2

21230 SINJ

03067572

32628031087

44

12526

OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ

VLADIMIRA NAZORA 4

21230 SINJ

03171124

75644060830

45

12534

OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ

ALKARSKO TRKALIŠTE b.b.

21230 SINJ

03067645

26993140667

46

12542

OŠ STJEPANA RADIĆA, TRILJ

TIJARICA

21245 TRILJ

03067653

26921588525

47

12559

OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE

HRVACE b.b.

21233 HRVACE

03067637

20686651535

48

12567

OŠ KAMEŠNICA

OTOK

21238 OTOK

03067599

42095587809

49

12575

OŠ IVANA MAŽURANIĆA, SINJ

OBROVAC SINJSKI

21241 SINJ

03067688

67272246049

50

12583

OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA

TRG DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI b.b.

21236 VRLIKA

03067670

64625658569

51

12591

OŠ TRILJ

POLJIČKE REPUBLIKE 18

21240 TRILJ

03067661

90202453567

52

12794

OŠMAJSTORA RADOVANA, TROGIR

PUT DEMUNTA 12

21220 TROGIR

03024393

79746324379

53

12809

OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR

OBALA BANA BERISLAVIĆA 16

21220 TROGIR

03024423

51024038006

54

12817

OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA

DOBREČEVO 1

21222 MARINA

03052729

78856986826

55

12825

OŠ VIS

VIŠKOG BOJA 10

21480 VIS

03024474

81715481824

56

12833

OŠ KOMIŽA

ŠKOLSKA 11

21485 KOMIŽA

03024466

64984439557

57

12841

OŠ VRGORAC

MATICE HRVATSKE 9

21276 VRGORAC

03323668

02098745201

58

13107

OŠ GRADAC

BIOKOVSKA 91

21330 GRADAC

03024091

90628669006

59

13140

OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC

BRAĆE RADIĆ 6

21212 K.SUĆURAC

03150020

36775952622

60

13158

OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA

EUGENA KUMIČIĆA 2

21213 K. GOMILICA

03118045

54313432160

61

13166

OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ

PUT SV. LOVRE b.b.

21215 KAŠTELA

03118118

90896497176

62

13174

OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI

POLINOVAC 8

21216 K. NOVI

03118126

87497945083

63

13182

OŠ PROF.FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI

SLAVONSKA 5

21216 KAŠTELA

03410994

30185494664

64

13199

OŠ PRIMORSKI DOLAC

PRIMORSKI DOLAC

21227 PRIMORSKI DOLAC

03118185

08246890048

65

13203

OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN

PUT MAJDANA 3

21210 SOLIN

03118100

16755156769

66

13211

OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN

DUDINI 17

21210 SOLIN

03118207

70459862544

67

13220

OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS

MEGDAN b.b.

21231 KLIS

03118061

62792690295

68

13238

OŠ DUGOPOLJE

STEPINČEVA 4

21204 DUGOPOLJE

03117995

54835656496

69

13246

OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ

DONJI MUĆ

21203 MUĆ

03118029

05900773737

70

13254

OŠ NEORIĆ-SUTINA

NEORIĆ b.b.

21247 MUĆ

03129284

64160336277

71

13262

OŠ BRAĆE RADIĆ,VRBA

VRBA

21203 MUĆ

03118169

18033142864

72

13480

OŠ STROŽANAC

BLATO 1

21312 PODSTRANA

03146111

07911445229

73

13535

OŠ GROHOTE

PODKUĆA 28

21430 ŠOLTA

03118215

87159287163

74

16297

OŠ KRALJA ZVONIMIRA. SEGET DONJI

ŠKOLSKI PRILAZ 8

21218 SEGET DONJI

01107950

56760116060

75

40859

OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN

PUT MIRA b.b.

21210 SOLIN

02077329

28599641021

76

12212

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA DR.FRA IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI

KRALJA ZVONIMIRA 1

21260 IMOTSKI

01677233

61693286883

77

12606

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, SINJ

ALKARSKO TRKALIŠTE b.b.

21230 SINJ

03067700

75731071140

78

18073

SREDNJA ŠKOLA BOL

RUDINA 1

21420 BOL

03043746

14693829962

79

18081

SREDNJA ŠKOLA BRAČ, SUPETAR

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. b.b.

21400 SUPETAR

03024326

59247379571

80

18104

SREDNJA ŠKOLA HVAR

KRIŽA b.b.

21450 HVAR

03042154

92464275654

81

18153

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA

ZRINSKO-FRANKOPANSKA b.b.

21300 MAKARSKA

03805689

02192576956

82

18188

SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN OMIŠ

TRG KRALJA TOMISLAVA 2

21310 OMIŠ

03161447

40482871847

83

18196

KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA

NOVA RIVA b.b.

21412 PUČIŠĆA

03024318

19741597798

84

18207

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ

DINKA ŠIMUNOVIĆA 14

21230 SINJ

00191515

26690222314

85

18215

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

TESLINA 2

21000 SPLIT

00173541

86181644759

86

18223

GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

MATICE HRVATSKE 11

21000 SPLIT

03805077

19665709849

87

18231

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

PUT POLJOPRIVREDNIKA 5

21217 KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ

03430090

21849020416

88

18240

OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT

NODILOVA 3

21000 SPLIT

00150991

82949888965

89

18258

III. GIMNAZIJA SPLIT

MATICE HRVATSKE 11

21000 SPLIT

03421562

78950283030

90

18266

SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLIT

TESLINA 4

21000 SPLIT

03850986

90359909941

91

18274

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

VUKOVARSKA 37

21000 SPLIT

03167305

65481283003

92

18282

TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 60

21000 SPLIT

00235741

71781493985

93

18299

ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLIT

FAUSTA VRANČIĆA 17

21000 SPLIT

03172392

42749871786

94

18303

POMORSKA ŠKOLA SPLIT

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 36

21000 SPLIT

03119823

37666400578

95

18311

ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT

VUKOVARSKA 44

21000 SPLIT

03118258

86444573265

96

18338

SREDNJA ŠKOLA A. MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VIS

VIŠKOG BOJA 9

21480 VIS

03035565

57436529895

97

18346

SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA, TROGIR

PUT MULINE 28

21220 TROGIR

00167452

26186444070

98

18354

SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ, VRGORAC

MATICE HRVATSKE 8

21276 VRGORAC

01404059

74767303756

99

18387

I. GIMNAZIJA SPLIT

NIKOLE TESLE 10

21000 SPLIT

00184659

56998988252

100

18467

GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ

DINKA ŠIMUNOVIĆA 10

21230 SINJ

00191523

41486114231

101

18475

TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ

DINKA ŠIMUNOVIĆA 12

21230 SINJ

00207047

02984292944

102

18483

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA

ZRINSKO-FRANKOPANSKA b.b.

21300 MAKARSKA

03805697

36300825160

103

18522

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR

PUT DEMUNTA 1

21220 TROGIR

00167479

11587718415

104

18555

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 60

21000 SPLIT

00235733

28557793778

105

18563

V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT

ZAGREBAČKA 2

21000 SPLIT

00151017

73243108796

106

18571

IV.GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT

ZAGREBAČKA 2

21000 SPLIT

00151025

79378469023

107

18580

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

MATICE HRVATSKE 11

21000 SPLIT

00151009

56643835093

108

18598

TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23

21000 SPLIT

00173517

93928731506

109

18602

OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23A

21000 SPLIT

00173525

43651407703

110

18619

INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLIT

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 40

21000 SPLIT

00173533

27561786395

111

18627

II. GIMNAZIJA SPLIT

TESLINA 10

21000 SPLIT

00184667

72178002056

112

18709

GRADITELJSKA, OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA SPLIT

MATICE HRVATSKE 11

21000 SPLIT

00338656

44867213226

113

18805

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA IMOTSKI

BRUNA BUŠIĆA b.b.

21260 IMOTSKI

00546305

10013928386

114

18813

EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI

BRUNA BUŠIĆA b.b.

21260 IMOTSKI

00546321

43013763489

115

18821

TEHNIČKA ŠKOLA IMOTSKI

BRUNA BUŠIĆA b.b.

21260 IMOTSKI

00546313

53883553543

116

18830

GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI

BRUNA BUŠIĆA b.b.

21260 IMOTSKI

00546330

45324639518

117

19669

ŽENSKI ĐAČKI DOM

ĆIRIL METODOVA 26

21000 SPLIT

03429164

05548954773

118

19677

MUŠKI ĐAČKI DOM

MATICE HRVATSKE 13

21000 SPLIT

03133575

72476891879

119

7681

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA

KALALARGA 31

21300 MAKARSKA

03309398

78056825735

120

7831

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT

IVANA PLEMENITOG ZAJCA 2

21000 SPLIT

00727601

69403366669

121

7920

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 12

21480 VIS

03024482

98150865880

122

8086

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET

STARČEVIĆEVA 19

21000 SPLIT

00727598

68089998008

123

30509

GRAD HVAR

FABRIKA b.b.

21450 HVAR

02541122

01250166084

124

30533

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR

PALAČA VUKAŠINOVIĆ

21450 HVAR

01352407

26528278492

125

30517

DJEČJI VRTIĆ VANĐELA BOŽITKOVIĆ

HANIBALA LUCIĆA b.b.

21450 HVAR

01277138

01674358128

126

30443

GRAD IMOTSKI

ANTE STARČEVIĆA 23

21260 IMOTSKI

00459470

30738153703

127

30486

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IMOTSKOG

NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 16

21260 IMOTSKI

01487574

87603109074

128

30478

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

ANTE STARČEVIĆA 7

21260 IMOTSKI

03028097

14817470559

129

30460

DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI

FRA STJEPANA VRLJIĆA 15

21260 IMOTSKI

03285502

46142243642

130

40939

GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 1

21260 IMOTSKI

02050153

13056813552

131

30363

GRAD KAŠTELA

BRAĆE RADIĆ 1

21212 KAŠTEL SUĆURAC

00552640

73589966363

132

30380

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

TRG PALIH ZA DOMOVINU 1

21212 KAŠTEL SUĆURAC

01383795

52093944073

133

30398

MUZEJ GRADA KAŠTELA

BRCE 1

21215 KAŠTEL LUKŠIĆ

01450816

60760457155

134

38052

DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA

BRAĆE RADIĆ 1A

21212 KAŠTEL SUĆURAC

03757986

95779206788

135

37574

GRAD KOMIŽA

HRVATSKIH MUČENIKA 9

21485 KOMIŽA

00443018

24983261790

136

30744

GRADSKA KNJIŽNICA RANKO MARINKOVIĆ

HRVATSKIH MUČENIKA 9

21485 KOMIŽA

01559419

28370238405

137

30769

DJEČJI VRTIĆ KOMIŽA

GURNJI PUT 14 A

21485 KOMIŽA

01244299

91437001004

138

44151

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU – KOMIŽA

HRVATSKIH MUČENIKA 9

21485 KOMIŽA

01741977

80701296855

139

30234

GRAD MAKARSKA

OBALA KRALJA TOMISLAVA 1

21300 MAKARSKA

02595575

53515145212

140

30306

GRADSKA KNJIŽNICA

DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1

21300 MAKARSKA

01185730

73176854752

141

30283

GRADSKI MUZEJ

OBALA KRALJA TOMISLAVA 17/1

21300 MAKARSKA

01181513

17911171377

142

30314

GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA

DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1

21300 MAKARSKA

01164368

09797820257

143

12307

OŠ O. PETRA PERICE, MAKARSKA

ZELENKA b.b.

21300 MAKARSKA

03309118

44205741227

144

12358

OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA , MAKARSKA

ANTE STARČEVIĆA 14

21300 MAKARSKA

03924955

35431815083

145

12331

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1

21300 MAKARSKA

01216953

45540489568

146

30267

DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE

MOLIZANSKIH HRVATA 2

21300 MAKARSKA

01261037

88941194590

147

30031

GRAD OMIŠ

TRG KRALJA TOMISLAVA 5

21310 OMIŠ

00789305

10204668692

148

30058

NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ

PUNTA 1

21310 OMIŠ

01513265

37084614334

149

30066

GRADSKI MUZEJ OMIŠ

ANTE STARČEVIĆA 5

21310 OMIŠ

01508113

43503370601

150

15569

CENTAR ZA KULTURU OMIŠ – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LOVRO PL. MATAČIĆ

PUNTA 1

21310 OMIŠ

03685217

09551384979

151

30040

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

OBALA GUSARA b.b.

21310 OMIŠ

03146677

13066357076

152

29822

GRAD SINJ

DRAGAŠEV PROLAZ 10

21230 SINJ

02582252

03210055420

153

29847

GRADSKA KNJIŽNICA SINJ

GLAVIČKA b.b.

21230 SINJ

01404920

25668354659

154

29839

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK

ANTUNA KONSTATINA MATASA 8

21230 SINJ

03068013

27203686262

155

29783

GRAD SOLIN

STJEPANA RADIĆA 42

21210 SOLIN

02548798

40642464411

156

29814

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA SOLIN

KRALJA ZVONIMIRA 50

21210 SOLIN

01260618

45530353856

157

29806

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

ZVONIMIROVA 71

21210 SOLIN

03757749

96340711235

158

29611

GRAD SPLIT

OBALA KNEZA BRANIMIRA 17

21000 SPLIT

02605902

78755598868

159

29759

JAVNA VATROGASNA POSTOJBA GRADA SPLITA

HERCEGOVAČKA 18

21000 SPLIT

01485326

44537034108

160

29638

GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA

POLJANA KRLAJICE JELENE 1

21000 SPLIT

03118444

31775955033

161

29646

ETNOGRAFSKI MUZEJ

IZA LOŽE 1

21000 SPLIT

03118410

87291243639

162

37566

HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLIT

GLAGOLJAŠA 18

21000 SPLIT

01363263

91912897567

163

29687

MUZEJ GRADA SPLITA

PAPALIĆEVA 1

21000 SPLIT

03118428

35217491823

164

29700

PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT

POLJANA KNEZA TRPIMIRA 3

21000 SPLIT

03118371

94803164108

165

29654

GALERIJA UMJETNINA

LOVRETSKA 11

21000 SPLIT

03118401

73046143569

166

29620

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U SPLITU

TRG GAJE BULATA 1

21000 SPLIT

03156648

69204356406

167

29662

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

KAMILA TONČIĆA 1

21000 SPLIT

03119106

97620298968

168

29679

GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH

TRG REPUBLIKE 1/I

21000 SPLIT

03118487

15177482366

169

29695

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR

SAVSKA b.b.

21000 SPLIT

01365576

24112092036

170

13279

OŠ MARJAN

GAJEVA 1

21000 SPLIT

01466810

43328198061

171

13287

OŠ DOBRI

KLIŠKA 25

21000 SPLIT

03118177

13445728938

172

13295

OŠ BOL

HRVATSKIH ISELJENIKA 10

21000 SPLIT

03118193

87834332400

173

13300

OŠ SKALICE

PUT SKALICA 18

21000 SPLIT

03118142

62257752038

174

13318

OŠ MANUŠ

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

03133508

83648856443

175

13326

OŠ SPINUT

TESLINA 12

21000 SPLIT

03139506

36353355850

176

13334

OŠ POJIŠAN

VIŠKA 12

21000 SPLIT

03118037

36621011096

177

13342

OŠ LUČAC

OMIŠKA 27

21000 SPLIT

03118002

18255888744

178

13359

OŠ BRDA

PUT BRDA 2

21000 SPLIT

03118053

17896602830

179

13367

OŠ MEJE

GUNJAČINA 1

21000 SPLIT

03129276

63904969870

180

13375

OŠ TRSTENIK

DINKA ŠIMUNOVIĆA 22

21000 SPLIT

03117979

66197290696

181

13383

OŠ BLATINE, ŠKRAPE

NA KRIŽICE 2

21000 SPLIT

03118134

80111237558

182

13391

OŠ PLOKITE

SLAVONSKA 13

21000 SPLIT

03118070

89133018342

183

13406

OŠ KMAN KOCUNAR

BENKOVAČKA 10

21000 SPLIT

03151140

71870079580

184

13414

OŠ SPLIT 3

BRUNA BUŠIĆA 6

21000 SPLIT

03157628

21967469683

185

13422

OŠ RAVNE NJIVE

SARAJEVSKA 30

21000 SPLIT

03178579

32187511702

186

13439

OŠ SUĆIDAR

PERIVOJ ANE ROJE 1

21000 SPLIT

03196780

67671410088

187

13447

OŠ MERTOJAK

DOVERSKA 44

21000 SPLIT

03402266

48863003021

188

13455

OŠ GRIPE

STEPINČEVA 12

21000 SPLIT

03400395

00791260897

189

13463

OŠ MEJAŠI

MEJAŠI b.b.

21000 SPLIT

03410692

16636040183

190

13471

OŠ PUJANKE

TIJARDOVIĆEVA 30

21000 SPLIT

03443752

73683394479

191

13498

OŠ SLATINE

PUT LOVRETA 1

21000 SPLIT – SLATINE

01387987

14492243279

192

13502

OŠ ŽRNOVNICA

HRVATSKIH VELIKANA 21

21251 SPLIT – ŽRNOVNICA

03129268

72625014173

193

13519

OŠ SRINJINE

PUT BILAJA b.b.

21292 SPLIT – SRINJINE

03129250

40792454328

194

13527

OŠ VISOKA

VRH VISOKE 32

21000 SPLIT

03416666

17637939161

195

13543

OŠ KAMEN-ŠINE

GOSPE OD KARMELA 1

21000 SPLIT

01374796

18770285511

196

16213

OŠ STOBREČ

IVANKOVA 13

21311 SPLIT – STOBREČ

01374800

87172411947

197

22752

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE TRG 3

21000 SPLIT

03426432

89701365702

198

29718

DJEČJI VRTIĆ MARJAN

PUT SV. MANDE 11

21000 SPLIT

03757765

86339280930

199

29726

DJEČJI VRTIĆ RADOST

HERCEGOVAČKA 22

21000 SPLIT

03757757

04536412583

200

29734

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ

KLIŠKA b.b.

21000 SPLIT

03757722

99090311925

201

29742

DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA

NODILOVA 1

21000 SPLIT

03757714

13766250458

202

29582

GRAD STARI GRAD

STARI GRAD

21460 STARI GRAD

02572907

95584171878

203

29603

CENTAR ZA KULTURU STAROG GRADA

STARI GRAD

21460 STARI GRAD

01211463

80095895546

204

29599

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE

STARI GRAD

21460 STARI GRAD

01277111

83474426992

205

42547

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

NOVA RIVA 2

21460 STARI GRAD

02167824

49852691090

206

46085

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM

VUKOVARSKA CESTA b.b.

21460 STARI GRAD

02588315

48858824123

207

29540

GRAD SUPETAR

VLAČICA 5

21400 SUPETAR

02595699

16857373591

208

37540

CENTAR ZA KULTURU BRAČ

JOBOVA b.b.

21400 SUPETAR

03781666

57335981380

209

43351

NARODNA KNIŽNICA SUPETAR

JOBOVA b.b.

21400 SUPETAR

02196107

58165875214

210

29558

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

PETRA JAKŠIĆA 3

21400 SUPETAR

01374265

30026358790

211

29507

GRAD TRILJ

POLJIČKE REPUBLIKE 15

21240 TRILJ

00427926

70465725756

212

29515

DJEČJI VRTIĆ TRILJ

ANTE STARČEVIĆA 15

21240 TRILJ

01477510

72048408451

213

43239

GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ

POLJIČKE REPUBLIKE b.b.

21240 TRILJ

02238918

64062987764

214

41304

MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

DON ANTE BUČANA 1

21240 TRILJ

01922564

25021713027

215

37603

GRAD TROGIR

TRG PAPE IVANA PAVLA II. 1

21220 TROGIR

01455451

51707401194

216

29470

GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR

OBALA BANA BERISLAVIĆA 15

21220 TROGIR

01494953

53814857713

217

29488

MUZEJ GRADA TROGIRA

GRADSKA VRATA 4

21220 TROGIR

03028348

56448964534

218

29496

DJEČJI VRTIĆ TROGIR

SVETOG PETRA 8

21220 TROGIR

03077403

20023435931

219

29390

GRAD VIS

VIS

21480 VIS

01602748

06192219703

220

29404

GRASKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS

VIŠKI BOJ 13

21480 VIS

01488392

44794961644

221

29412

DJEČJI VRTIĆ VIS

VIŠKI BOJ 11

21480 VIS

01350447

32975016254

222

29357

GRAD VRGORAC

TINA UJEVIĆA 8

21276 VRGORAC

00633615

85409238875

223

29365

GRADSKA KNJIŽNICA

MATICE HRVATSKE 11

21276 VRGORAC

01737791

47746542392

224

29373

GRADSKA GLAZBA LJUDEVIT BAČIĆ 1937.

HRVATSKIH VELIKANA 13

21276 VRGORAC

03365077

48153062623

225

44330

GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

TINA UJEVIĆA 8

21276 VRGORAC

02435144

43731615840

226

29381

DJEČJI VRTIĆ PČELICA

MATICE HRVATSKE 13

21276 VRGORAC

03625940

64938359387

227

29324

GRAD VRLIKA

FRA FILIPA GRABOVCA 5

21236 VRLIKA

00427896

96809659182

228

29332

GRADSKA KNJIŽNICA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA b.b.

21236 VRLIKA

01534980

80225189791

229

29349

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

TRG DR. FRANJE TUĐMANA b.b.

21236 VRLIKA

01575805

95863304627

230

30710

OPĆINA BAŠKA VODA

OBALA SV. NIKOLE 65

21320 BAŠKA VODA

00443603

47690098774

231

30728

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ

OBALA SV. NIKOLE 65

21320 BAŠKA VODA

01253964

55626933145

232

30672

OPĆINA BOL

PJACA 2

21420 BOL

00428396

00220851454

233

30701

OPĆINSKA KNJIŽNICA BOL

PORAT BOLSKIH POMORACA

21420 BOL

01449397

98155752843

234

43484

CENTAR ZA KULTURU OPĆINE BOL

FRANE RADIĆA 18

21420 BOL

02159066

44118747392

235

30689

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

BOL

21420 BOL

01348957

76204704724

236

30656

OPĆINA BRELA

TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1

21322 BRELA

02055031

92227883709

237

30664

DJEČJI VRTIĆ BRELA

TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1

21322 BRELA

01287575

66575251676

238

30630

OPĆINA CISTA PROVO

CISTA PROVO

21256 CISTA PROVO

00448656

74336966646

239

30621

OPĆINA DICMO

KRAJ b.b.

21232 DICMO

00427799

42209306064

240

40795

DJEČJI VRTIĆ ANA

KRAJ b.b.

21232 DICMO

01915541

23644005722

241

30613

OPĆINA DUGI RAT

POLJIČKA CESTA 133

21315 DUGI RAT

02542455

70748151333

242

44225

DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT

DRAGE IVANIŠEVIĆA 6

21315 DUGI RAT

02437678

89701849895

243

30592

OPĆINA DUGOPOLJE

TRG FRANJE TUĐMANA 1

21204 DUGOPOLJE

02569647

57240842564

244

43716

NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU

TRG FRANJE TUĐMANA 1

21204 DUGOPOLJE

02162229

34508667953

245

30541

OPĆINA GRADAC

STJEPANA RADIĆA 3

21330 GRADAC

00531642

72253434450

246

30576

OPĆINSKA KNJIŽNICA HRVATSKA SLOGA

STJEPANA RADIĆA 1

21330 GRADAC

01491776

84908321428

247

30550

DJEČJI VRTIĆ GRADAC

VUKOVARSKA b.b.

21330 GRADAC

01272152

31046492174

248

30584

OPĆINA HRVACE

HRVACE b.b.

21233 HRVACE

00427837

48188657422

249

40963

DJEĆJI VRTIĆ SRETNO DIJETE

HRVACE b.b.

21233 HRVACE

02025728

70410546521

250

30419

OPĆINA JELSA

JELSA

21465 JELSA

00479438

38735700902

251

30427

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA

JELSA

21465 JELSA

01412388

51651250210

252

30435

DJEČJI VRTIĆ JELSA

JELSA

21465 JELSA

01277120

48702711075

253

30347

OPĆINA KLIS

MEGDAN 68

21231 KLIS

02543168

71670874269

254

38366

OPĆINA LEĆEVICA

LEĆEVICA b.b.

21202 LEĆEVICA

01299158

61634677997

255

30339

OPĆINA LOKVIČIĆI

OPĆINA LOKVIČIĆ

21234 LOKVIČIĆ

01292021

08784312509

256

38331

OPĆINA LOVREĆ

LOVREĆ

21257 LOVREĆ

00448613

03336001895

257

30200

OPĆINA MARINA

ANTE RUDANA 47

21222 MARINA

00474584

86660286662

258

30218

DJEČJI VRTIĆ MARINA

ANTE RUDANA 47

21222 MARINA

01382071

65151460398

259

30187

OPĆINA MILNA

MILNA b.b.

21405 MILNA

00425869

23315089896

260

30195

DJEČJI VRTIĆ MILNA

MILNA b.b.

21405 MILNA

01287303

89654965593

261

30120

OPĆINA MUĆ

DONJI MUĆ

21203 MUĆ

02547384

20072764912

262

30103

OPĆINA NEREŽIŠĆA

NEREŽIŠĆA b.b.

21423 NEREŽIŠĆA

00503835

15247136689

263

30099

OPĆINA OKRUG GORNJI

BANA JELAČIĆA 17

21223 OKRUG GORNJI

01301403

42305073703

264

30015

OPĆINA OTOK

OTOK b.b.

21238 OTOK

00427870

55454916501

265

30023

DJEČJI VRTIĆ ŽABICA

OTOK b.b.

21238 OTOK

01321331

17952117551

266

30007

OPĆINA PODBABLJE

KAMENMOST

21262 PODBABLJE

00448664

64632862667

267

29986

OPĆINA PODGORA

ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 2

21327 PODGORA

00431567

91632513473

268

29994

DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ

PUT SV. VICENCA 1

21327 PODGORA

01270800

58382569714

269

29978

OPĆINA PODSTRANA

PODSTRANA

21312 PODSTRANA

02544415

40910925478

270

38462

CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3

21312 PODSTRANA

01970674

42191507337

271

29951

OPĆINA POSTIRA

POSTIRA

21410 POSTIRA

00496855

44546637840

272

29960

DJEČJI VRTIĆ GRDELIN

POSTIRA b.b.

21410 POSTIRA

01257056

30311016133

273

29943

OPĆINA PRGOMET

PRGOMET b.b.

21201 PRGOMET

01293150

42555970681

274

29935

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

PRIMORSKI DOLAC

21227 PRIMORSKI DOLAC

01293915

16043085265

275

29927

OPĆINA PROLOŽAC

PROLOŽAC

21264 DONJI PROLOŽAC

00448630

05640294030

276

29898

OPĆINA PUČIŠĆA

PUČIŠĆA

21412 PUČIŠĆA

02587556

84358331919

277

29919

NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP

PUČIŠĆA b.b.

21412 PUČIŠĆA

01716603

25412641469

278

29902

DJEĆJI VRTIĆ PUČIŠĆA

PUČIŠĆA b.b.

21412 PUČIŠĆA

01510924

86550605796

279

29880

OPĆINA RUNOVIĆ

RUNOVIĆ

21261 RUNOVIĆ

01290533

66708683872

280

45172

DJEČJI VRTIĆ RUNOVIĆ

RUNOVIĆ b.b.

21261 RUNOVIĆ

02494086

58289047612

281

29871

OPĆINA SEGET

TRG HRVATSKOG VITEZA ŠPIRE ŠEVE FRZELINA 1

21220 SEGET

00425885

27025652946

282

43247

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

HRVATSKIH ŽRTAVA b.b.

21218 SEGET DONJI

02241196

02208175663

283

29855

OPĆINA SELCA

TRG STJEPANA RADIĆA 5

21425 SELCA

01812092

19953872717

284

29863

DJEČJI VRTIĆ SELCA

SELCA b.b.

21425 SELCA

01500031

19551018204

285

38340

OPĆINA SUĆURAJ

SUĆURAJ b.b.

21469 SUĆURAJ

01834657

61248300643

286

29574

OPĆINA SUTIVAN

SUTIVAN b.b.

21403 SUTIVAN

01291084

68628227112

287

42563

HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆ

BLATO b.b.

21403 SUTIVAN

02171066

27987351665

288

41064

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

SUTIVAN

21403 SUTIVAN

02023652

65956274012

289

29531

OPĆINA ŠESTANOVAC

ŠESTANOVAC

21250 ŠESTANOVAC

00418528

45353231059

290

29523

OPĆINA ŠOLTA

PODKUĆA 8

21430 GROHOTE

02582957

38621571773

291

29566

OPĆINA TUČEPI

KRAJ 39 A

21325 TUČEPI

01362097

58659702427

292

29316

OPĆINA ZADVARJE

ZADVARJE

21255 ZADVARJE

01288245

30384670174

293

29308

OPĆINA ZAGVOZD

FRANJE TUĐMANA 65

21270 ZAGVOZD

02621991

57306974930

294

29285

OPĆINA ZMIJAVCI

OPĆINA ZMIJAVCI

21266 ZMIJAVCI

01294172

37426402107

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV
GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

36389

ISTARSKA ŽUPANIJA

DRŠĆEVKA 1

52000 PAZIN

02544474

90017522601

2

37068

OPĆA BOLNICA PULA

ZAGREBAČKA 30

52100 PULA

00714178

16089706543

3

37076

BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU PRIM. DR. MARTIN HORVAT, ROVINJ

LUIGI MONTI 2

52210 ROVINJ

03075885

06628576557

4

37092

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZOROVA 23

52100 PULA

03203794

90629578695

5

36565

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

FLANATIČKA 27

52100 PULA

01788566

99092064857

6

43505

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

SVETOG TEODORA 2

52100 PULA

02364433

46917415846

7

36410

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN

TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 1

52000 PAZIN

01287044

60032390813

8

36401

POVIJESNI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO DELL’ISTRIA

GRADINSKI USPON 6

52100 PULA

03203719

99085069175

9

44477

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE

FLANATIČKA 29

52100 PULA

02396025

59485940105

10

41177

POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN

PALAČA SPINOTI-MORETANI

52429 GROŽNJAN

01459538

31785957822

11

10348

OŠ MATE BALOTE, BUJE

ŠKOLSKI BRIJEG 2

52460 BUJE

03036430

75498468638

12

10364

OŠ RIVARELA, NOVIGRAD

EMONIJSKA 4

52466 NOVIGRAD

03036413

27267656235

13

10372

OŠ MILANA ŠORGE, OPRTALJ

MATKA LAGINJE 25

52428 OPRTALJ

03036405

19269600880

14

10397

TALIJANSKA OŠ BUJE

TRG SV. SERVULA 2

52460 BUJE

03036456

02043590650

15

10401

TALIJANSKA OŠ, NOVIGRAD

EMONIJSKA 2

52466 NOVIGRAD

03036421

91021457515

16

10410

OŠ VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 16

52420 BUZET

03028577

88886840492

17

10604

OŠ IVANA BATELIĆA, RAŠA

IVANA BATELIĆA 1

52223 RAŠA

03075923

44343207867

18

10612

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO, NEDEŠĆINA

NEDEŠĆINA 103

52231 SVETA NEDELJA

03058867

11188537984

19

10629

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ

PURGARIJA ČEPIĆ 1

52232 KRŠAN

03075079

83307015666

20

10637

OŠ VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN

DUMBROVA 12

52232 KRŠAN

03075095

14237019602

21

10723

OŠ JURŠIĆI

JURŠIĆI b.b.

52342 SVETVINČENAT

03208311

75125395250

22

10838

OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR

RADE KONČARA 72

52450 VRSAR

03061787

42561610611

23

10846

OŠ JOAKIMA RAKOVCA, SV. LOVREČ

GRADSKI TRG 1

52448 SV. LOVREČ

03090523

81796497726

24

10854

OŠ TAR

ISTARSKA 21

52465 TAR

03090540

19604931364

25

10862

OŠ JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN

ISTARSKA 2

52463 VIŠNJAN

03090531

49067596635

26

10991

OŠ VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

ZUKA 35

52215 VODNJAN

03203557

67897223243

27

11009

OŠ FAŽANA

PULJSKA CESTA 9

52212 FAŽANA

03203611

70010834364

28

11017

OŠ SVETVINČENAT

SVETVINČENAT b.b.

52342 SVETVINČENAT

03203590

92363347984

29

11025

OŠ DIVŠIĆI

DIVŠIĆI 5

52206 MARČANA

03208320

42666743290

30

11033

OŠ JURE FILIPOVIĆA,BARBAN

BARBAN 74

52207 BARBAN

03208338

96034782118

31

11041

OŠ VLADIMIRA NAZORA, KRNICA

KRNICA 87

52208 MARČANA

03208303

68924138485

32

11050

OŠ MARČANA

MARČANA 166

52206 MARČANA

03203646

31345551255

33

11068

OŠ DR. MATE DEMARINA, MEDULIN

MUNIDA 3

52203 MEDULIN

03208290

82090031065

34

11084

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA

CISCUTTIJEVA 22

52100 PULA

00904554

65504237438

35

11445

OŠ PETRA STUDENCA. KANFANAR

DVIGRADSKA 3

52352 KANFANAR

03075354

42305886737

36

11488

OŠ VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ

9. RUJNA 2

52341 ŽMINJ

03061558

40785940483

37

17089

SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE

ŠKOLSKI BRIJEG 1

52460 BUJE

03903168

45286714467

38

17097

SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE

ŠKOLSKI BRIJEG 1

52460 BUJE

03903150

07225004745

39

17101

SREDNJA ŠKOLA BUZET

ANTUNA CEROVCA TONIĆA 7

52420 BUZET

03174999

93755291191

40

17152

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN

RUDARSKA 4

52220 LABIN

03075109

48333795659

41

17208

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11

52000 PAZIN

03089231

89025673993

42

17216

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ

KARLA HUGUESA 6

52440 POREČ

03953564

48579920776

43

17224

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

KANDLEROVA 48

52100 PULA

03981355

30822226445

44

17232

GIMNAZIJA PULA

TRIERSKA 8

52100 PULA

03999343

66563582219

45

17249

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA

MLETAČKA 3

52100 PULA

00129364

21765234516

46

17257

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI – PULA

SANTORIOVA 3

52100 PULA

03284417

86195376444

47

17361

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVIGNO

CARDUCCIJEVA 16

52210 ROVINJ

03364143

40451153058

48

17370

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ

CARDUCCIJEVA 16

52210 ROVINJ

03840387

83838117332

49

17396

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ

PRVOMAJSKA 6

52440 POREČ

03953556

25253841250

50

17407

GOSPODARSKA ŠKOLA – ISTITUTO PROFESSIONALE

ŠKOLSKI BRIJEG 1

52460 BUJE

03903141

27648687825

51

17440

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ

CARDUCCIJEVA 13

52210 ROVINJ

03840395

91505855364

52

17466

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

KOVAČIĆEVA 3

52100 PULA

03999351

47059499324

53

17474

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

RIŽANSKE SKUPŠTINE 2

52100 PULA

03999360

56214920982

54

17482

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

J. CVEČIĆA 7

52100 PULA

00129372

85551346613

55

17499

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

ZAGREBAČKA 22

52100 PULA

03981347

43395725775

56

17562

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA

JURJA DOBRILE 6

52000 PAZIN

00409545

10912945962

57

19896

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA

RADIĆEVA 19

52100 PULA

00904562

66707369583

58

19601

UČENIČKI DOM PULA

EPULONOVA ULICA 18

52100 PULA

03203816

47668877184

59

7770

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA

KRLEŽINA 33

52100 PULA

01599577

92688800461

60

7807

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS, ROVINJ

CARDUCCI 18

52210 ROVINJ

03075451

65822625952

61

7712

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI E DISABILI CITTANOVA

DOMOVINSKIH ŽRTAVA 14

52466 NOVIGRAD

03036545

63948970882

62

7788

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA

NIKOLE TESLE 1

52223 RAŠA

03075176

31771481585

63

42483

JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA

OBALA ALDO RISMONDO 2

52210 ROVINJ

01216473

45370781471

64

36292

GRAD BUJE

ISTARSKA 2

52460 BUJE

02556995

19611257971

65

36305

DJEČJI VRTIĆ BUJE

MATIJE GUPCA 13

52460 BUJE

01438611

63136803308

66

38663

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA

MATIJE GUPCA 13

52460 BUJE

01916971

97282233427

67

36241

GRAD BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 11

52420 BUZET

02545853

77489969256

68

36250

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

SVETI IVAN 12

52420 BUZET

01480715

93560207695

69

36284

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA

II. ISTARSKE BRIGADE 2

52420 BUZET

03028585

08733084661

70

36268

DJEČJI VRTIĆ GRDELIN

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

00957593

82289109590

71

42073

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET

NASELJE GORIČICA 1/1

52420 BUZET

02131340

45665482509

72

37927

GRAD LABIN

TITOV TRG 11

52220 LABIN

00416142

42845417372

73

35837

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

DUBROVA b.b.

52220 LABIN

01492632

78778917195

74

15577

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

ALDA NEGRIJA 11

52220 LABIN

03075125

43833760619

75

42266

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

ALDA NEGRIJA 11

52220 LABIN

02127679

68585857405

76

10645

CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

ŠĆIRI 3

52220 LABIN

03075168

52329630528

77

35812

DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

PRILAZ KRŠIN 2

52220 LABIN

03075150

65354857590

78

10590

OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN

RUDARSKA 9

52220 LABIN

03075087

61381578764

79

10581

OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

ZELENICE 4

52220 LABIN

03075052

70312178512

80

35425

GRAD NOVIGRAD-CITTA DI CITTANOVA

VELIKI TRG 1

52466 NOVIGRAD

02558521

53785741678

81

42872

GRADSKA KNJIŽNICA NOVIGRAD – CITTANOVA

RIVARELA 7

52466 NOVIGRAD

02266482

49309912272

82

41097

MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUM

VELIKI TRG 8 A

52466 NOVIGRAD

02073927

16679197121

83

35476

DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI

EMONIJSKA 6

52466 NOVIGRAD

01410296

02258623372

84

35343

GRAD PAZIN

DRUŽBA SV. ĆIRILA I METODA 10

52000 PAZIN

00475343

84884755095

85

35360

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

VRTLIŠĆE 3/A

52000 PAZIN

01479270

15860633652

86

10799

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1

52000 PAZIN

01287052

58525559545

87

43417

MUZEJ GRADA PAZINA

TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 BR.1

52000 PAZIN

02316617

05483022544

88

43409

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1A

52000 PAZIN

02315416

72292768317

89

35386

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN

PROLAZ OTOKARA KERŠOVANIJA 1

52000 PAZIN

03089282

05017253133

90

10782

OŠ VLADIMIRA NAZORA, PAZIN

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9

52000 PAZIN

03450252

39968504705

91

35142

GRAD POREČ

OBALA MARŠALA TITA 5

52440 POREČ

02552329

41303906494

92

35175

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ

PARTIZANSKA 7

52440 POREČ

01479091

52530861428

93

10879

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

NARODNI TRG 1

52440 POREČ

03090612

78789932299

94

42418

GRADSKA KNJIŽNICA POREČ

TRG MARAFOR 3

52440 POREČ

02190486

48527423383

95

43079

ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE

DEKUMANSKA 9

52440 POREČ

02303850

97049241725

96

16230

TALIJANSKA OŠ I DJEČJI VRTIĆ BERNARDO PARENTIN

MATKA LAGINJE 6

52440 POREČ

00621820

66998506690

97

10803

OŠ POREČ

KARLA HUGUESA 7

52440 POREČ

03090558

13633271521

98

38399

DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL’ INFANZIA PAPERINO

MATKA LAGINJE 6

52440 POREČ

01907646

25729035319

99

35298

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI I JASLICE RADOST

RADE KONČARA 7

52440 POREČ

03410838

56640224155

100

34813

GRAD PULA – POLA

FORUM 1

52100 PULA

00573400

88733676642

101

34848

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA

DOBRILINA 16

52100 PULA

01485547

48582664867

102

34936

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA

SV. IVAN 1/A

52100 PULA

03203743

28668912722

103

34889

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE PULA

MATKA LAGINJE 5

52100 PULA

00957453

84820955901

104

35011

DOM ZA OSOBE SA CEREBRALNOM PARALIZOM PULA

BUDICINOVA 23

52100 PULA

01486594

65555762680

105

10887

OŠ ŠIJANA

43. ISTARSKE DIVIZIJE 5

52100 PULA

03203581

09289678022

106

10895

OŠ STOJA, PULA

BRIJUNSKA 5

52100 PULA

03203549

98035155454

107

10900

OŠ CENTAR

DANTEOV TRG 2

52100 PULA

03203514

88890785871

108

10918

OŠ – SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPINA MARTINUZZI, PULA

SANTORIOVA 1

52100 PULA

03203620

09264142870

109

10926

OŠ TONE PERUŠKA, PULA

POLJANA SV. MARTINA 6

52100 PULA

03203573

69131339398

110

10934

OŠ KAŠTANJER, PULA

RIMSKE CENTURIJACIJE 29

52100 PULA

03203565

69922596943

111

10942

OŠ VIDIKOVAC

VLADIMIRA NAZORA 49

52100 PULA

03203603

25275875455

112

10959

OŠ MONTE ZARO, PULA

BOŠKOVIĆEV USPON 24

52100 PULA

03203522

14267928873

113

10967

OŠ VERUDA

BANOVČEVA 27

52100 PULA

03203638

85575275026

114

10975

OŠ VELI VRH, PULA

JOSIPA ZAHTILE 1

52100 PULA

03265587

53984895022

115

11076

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PULA

ROVINJSKA 6

52100 PULA

03224414

95685921387

116

34952

PREDŠKOLSKA USTANOVA – ISTITUZIONE PRESCOLARE RIN TIN TIN

GLAVINIĆEV USPON 4/A

52100 PULA

01207652

12999319462

117

34985

DJEČJI VRTIĆI PULA

MATKA LAGINJE 3

52100 PULA

01207644

38819334994

118

34442

GRAD ROVINJ

TRG MATTEOTTI 2

52210 ROVINJ

02545918

25677819890

119

34459

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ

ISTARSKA 13

52210 ROVINJ

01487779

31602889123

120

37994

ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA

TRG MARŠALA TITA 11

52210 ROVINJ

03048748

15260982669

121

34491

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA

TRG MARŠALA TITA 3

52210 ROVINJ

03075427

05108367570

122

42215

GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK

DOMENICA PERGOLISA 2

52210 ROVINJ

02107473

25538178534

123

11453

TALIJANSKA OŠ BERNARDO BENUSSI, ROVINJ

OMLADINSKA 20

52210 ROVINJ

03075362

80903194137

124

11461

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ROVINJ

EDMONDO DE AMICIS 31

52210 ROVINJ

03360601

10372585831

125

11470

OŠ JURJA DOBRILE, ROVINJ

STANKA PAULETIĆA 8

52210 ROVINJ

03075389

59014650230

126

34522

DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA

OMLADINSKA 20

52210 ROVINJ

01330683

88070753043

127

34547

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN

FONTERA b.b.

52210 ROVINJ

03075443

93117098651

128

34303

GRAD UMAG

GIUSEPPE GARIBALDI 6

52470 UMAG

02554755

84097228497

129

34379

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG

ZEMLJORADNIČKA 10

52470 UMAG

01494023

60697768115

130

34354

MUZEJ GRADA UMAGA

TRG SV. MARTINA 1

52470 UMAG

01448927

07118901605

131

15585

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ

TRGOVAČKA 6

52470 UMAG

01057839

18516892519

132

42387

GRADSKA KNJIŽNICA UMAG

TRGOVAČKA 6

52470 UMAG

02113309

69807399024

133

10356

OŠ MARIJE I LINE, UMAG

ŠKOLSKA 14

52470 UMAG

03036448

77808331343

134

10389

TALIJANSKA OŠ GALILEO GALILEI, UMAG

EDOARDA PASCALIJA 2/A

52470 UMAG

03078426

07966962233

135

34338

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK

ŠKOLSKA 12

52470 UMAG

01700090

97540302626

136

34346

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA

ŠKOLSKA 12

52470 UMAG

03762475

38723194831

137

34240

GRAD VODNJAN – CITTA DI DIGNANO

TRGOVAČKA 2

52215 VODNJAN

02558572

15554218499

138

34266

DJEČJI VRTIĆI – SCUOLE DELL’INFANZIA PETAR PAN

SAN ROCCO 17

52215 VODNJAN

01207628

12242845735

139

36372

OPĆINA BALE

TRG TOMASSO BEMBO 1

52211 BALE

00445606

90437354734

140

36348

OPĆINA BARBAN

BARBAN 69

52207 BARBAN

02555549

98875297738

141

36364

PREDŠKOLSKA USTANOVA BARBAN

BARBAN 133

52207 BARBAN

01238868

15939641510

142

36321

OPĆINA BRTONIGLA

TRG SV. ZENONA 4

52474 BRTONIGLA

00424323

30384562638

143

36330

DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA

DUDOVA 12

52474 BRTONIGLA

01686160

23061421660

144

36225

OPĆINA CEROVLJE

DOM JOSIP DAUS b.b.

52402 CEROVLJE

00475386

01991119338

145

36209

OPĆINA FAŽANA

43. ISTARSKE DIVIZIJE

52212 FAŽANA

02545667

47321571460

146

42379

OPĆINA FUNTANA

BERNARDA BORISIA 2

52452 Funtana

02544920

65952269093

147

36217

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

PULJSKA 3

52212 FAŽANA

01720970

58630420981

148

36127

OPĆINA GRAČIŠĆE

LOŽA 1

52403 GRAČIŠĆE

00475467

71668135117

149

36102

OPĆINA GROŽNJAN

UMBERTA GORJANA 3

52429 GROŽNJAN

00424382

68596360405

150

38001

OPĆINA KANFANAR

TRG MARKA ZELJKA 6

52352 KANFANAR

00445711

21302921527

151

35974

OPĆINA KAROJBA

KAROJBA 38

52372 KAROJBA

02616262

83507857596

152

35958

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

KAŠTELIR 113

52464 KAŠTELIR

02566079

92974208191

153

35931

OPĆINA KRŠAN

BLAŠKOVIĆI 12

52232 KRŠAN

02587629

84077929159

154

35790

OPĆINA LANIŠĆE

LANIŠĆE 2

52422 LANIŠĆE

02543605

86390506824

155

35636

OPĆINA LIŽNJAN

LIŽNJAN 147

52203 LIŽNJAN

02628414

06978590361

156

38315

DJEČJI VRTIĆI BUBAMARA

LIŽNJAN 147

52203 LIŽNJAN

01223208

81794311780

157

37935

OPĆINA LUPOGLAV

LUPOGLAV 17

52426 LUPOGLAV

00475408

87978942801

158

35589

OPĆINA MARČANA

MARČANA 158

52206 MARČANA

02543648

34665962557

159

35597

PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAK

MARČANA 158

52206 MARČANA

01271016

37830921242

160

35521

OPĆINA MEDULIN

CENTAR 223

52203 MEDULIN

02554585

70537271639

161

35572

DJEČJI VRTIĆI MEDULIN

KATIKULIĆ 21

52203 MEDULIN

01207636

93649655110

162

35484

OPĆINA MOTOVUN

TRG A.ANTICO 1

52424 MOTOVUN

00475513

49160225279

163

35409

OPĆINA OPRTALJ

MATKA LAGINJE 21

52428 OPRTALJ

00424285

00943337752

164

35319

OPĆINA PIĆAN

PIĆAN 40

52332 PIĆAN

02601362

30638625602

165

34555

OPĆINA RAŠA

NIKOLE TESLE b.b.

52223 RAŠA

02586959

69591000741

166

34426

OPĆINA SVETA NEDJELJA

NEDEŠĆINA 103

52231 SVETA NEDELJA

02585626

84615779206

167

34418

OPĆINA SVETI LOVREČ

GRADSKI TRG 4

52448 SVETI LOVREČ

02566087

19903347497

168

34571

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI

SVETI PETAR U ŠUMI 6

52404 SV.PETAR

02611732

95418771492

169

34395

OPĆINA SVETVINČENAT

SVETVINČENAT 45

52342 SVETVINČENAT

01569953

69877021304

170

34400

PREDŠKOLSKA USTANOVA BALONČIĆ

SVETVINČENAT b.b.

52342 SVETVINČENAT

01228315

48393497077

171

34387

OPĆINA TINJAN

TINJAN 2

52444 TINJAN

00475483

32088118031

172

42362

OPĆINA TAR-VABRIGA

ISTARSKA 8

52465 TAR-VABRIGA

02182939

63954373288

173

34299

OPĆINA VIŠNJAN

TRG SLOBODE 1

52463 VIŠNJAN

02054710

27890954385

174

34282

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA

VIŽINADA 18A

52447 VIŽINADA

02566109

72858320824

175

34207

OPĆINA VRSAR

TRG DEGRASSI 1

52450 VRSAR

02562251

03592077573

176

34223

DJEČJI VRTIĆ TIĆI

ALDO NEGRI 46

52450 VRSAR

01576747

17421179332

177

34196

OPĆINA ŽMINJ

PAZINSKA CESTA b.b.

52341 ŽMINJ

02555328

55323221255

178

42889

DJEČJI VRTIĆ RAPČIĆI

PAZINSKA CESTA b.b.

52341 ŽMINJ

02262410

81432473450

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

31227

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

PRED DVOROM 1

20000 DUBROVNIK

02574721

32082115313

2

31528

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

DR. ROKA MIŠETIĆA 2

20000 DUBROVNIK

00976741

75970517069

3

31501

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKEŽUPANIJE

DR. ANTE STARČEVIĆA 45

20000 DUBROVNIK

01174029

55488649150

4

43556

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

PETILOVRIJENCI 2

20000 DUBROVNIK

02375192

51421798041

5

31552

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

ANTE STARČEVIĆA 12

20350 METKOVIĆ

03438392

61379095102

6

31649

DOM ZDRAVLJA VELA LUKA

1. ULICA 1

20270 VELA LUKA

03475778

72509659926

7

31673

DOM ZDRAVLJA PLOČE

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

20340 PLOČE

03024121

21174758983

8

31712

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 45

20000 DUBROVNIK

00976733

49632290105

9

31745

DOM ZDRAVLJA KORČULA

KALAC b.b.

20260 KORČULA

03080935

32567722366

10

40699

KALOS – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, VELA LUKA

ULICA 3 G 3

20270 VELA LUKA

03080943

42161312093

11

40800

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PDORUČJU DUBORVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

PRED DVOROM 1

20000 DUBROVNIK

02006069

77404345702

12

11156

OŠ KUNA

KUNA 43

20243 OREBIĆ

03303993

39311462685

13

11951

OŠ MLJET

BABINO POLJE 131

20225 MLJET

03303632

12241432855

14

11960

OŠ CAVTAT

STJEPANA RADIĆA 3

20210 CAVTAT

03303667

07260663095

15

11978

OŠ JANJINA

JANJINA

20246 JANJINA

03303691

69870995438

16

11986

OŠ GRUDA

GRUDA 111

20215 GRUDA

03303683

47356098406

17

12001

OŠ SLANO

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 17

20232 SLANO

03303624

69798000915

18

12010

OŠ STON

PUT BRAĆE MIHANOVIĆ 8

20230 STON

03309851

33040856715

19

12028

OŠ PRIMORJE

SMOKOVLJANI – DOLI

20231 DOLI

03304019

29632926847

20

12036

OŠ TRPANJ

KRALJA TOMISLAVA 41

20240 TRPANJ

03303659

13787440003

21

12052

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

PUT DR.ANTE STARČEVIĆA 84

20207 MLINI

03303705

96386867324

22

12237

OŠ VELA LUKA

3. OBALA 1

20270 VELA LUKA

03080820

38133094472

23

12245

OŠ BLATO

BLATO

20271 BLATO

03080790

93801658022

24

12253

OŠ SMOKVICA

ULICA 169

20272 SMOKVICA

03080803

83750408913

25

12261

OŠ ANTE CURAĆA – PINJCA, ŽRNOVO

ŽRNOVO b.b.

20275 ŽRNOVO

03080811

89253639727

26

12270

OŠ PETRA KANAVELIĆA, KORČULA

ANTE STARČEVIĆA 1

20260 KORČULA

03080838

32072063566

27

12288

OŠ OREBIĆ

JOZA ŠUNJA 4

20250 OREBIĆ

03080781

58817512941

28

12296

OŠ BRAĆA GLUMAC, LASTOVO

LASTOVO

20290 LASTOVO

03324117

80382692021

29

12374

OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 8

20350 METKOVIĆ

03107825

29825372843

30

12382

OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, METKOVIĆ

ALOJZIJA STEPINCA 2

20350 METKOVIĆ

03178242

29791792429

31

12399

OŠ OPUZEN

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 11

20355 OPUZEN

03107817

98384301075

32

12403

OŠ KULA NORINSKA

TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 17

20341 KULA NORINSKA

03107841

04020565385

33

12411

OŠ OTRIĆI-DUBRAVE, OTRIĆ-SEOCI

OTRIĆ-SEOCI b.b.

20342 POJEZERJE

03107833

16888776274

34

13096

OŠ VLADIMIRA NAZORA, PLOČE

TINA UJEVIĆA 3

20340 PLOČE

03024083

54368341603

35

13115

OŠ IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ, KOMIN

JOSIPA BANA JELAČIĆA 13

20344 KOMIN-PLOČE

03024075

02729820788

36

13123

OŠ FRA ANTE GNJEČA, STAŠEVICA

PETRA KEŽIĆA 2

20345 PLOČE

03024067

87806262233

37

43781

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 8

20350 METKOVIĆ

02399741

96385161672

38

18129

SREDNJA ŠKOLAFRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE

TINA UJEVIĆA 5

20340 PLOČE

03024105

84754958608

39

18145

SREDNJA ŠKOLA KORČULA

ANTE STARČEVIĆA 52

20260 KORČULA

00750271

30204241777

40

18161

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 12

20350 METKOVIĆ

03985725

51702102234

41

18506

KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA DUBROVNIK

BOŠKOVIĆEVA POLJANA 6

20000 DUBROVNIK

00513288

53245696677

42

18514

GIMNAZIJA METKOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 12

20350 METKOVIĆ

03985733

17892901700

43

18539

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

ULICA 5 BROJ 9

20270 VELA LUKA

03981665

36334868215

44

18547

SREDNJA ŠKOLA BLATO

1. ULICA 25/1

20271 BLATO

03972879

64706499995

45

18643

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

IVE VOJNOVIĆA 14

20000 DUBROVNIK

00385239

53031879715

46

18651

GIMNAZIJA DUBROVNIK

FRANA SUPILA 3

20000 DUBROVNIK

00385247

58098568917

47

18660

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

BALTAZARA BOGIŠIĆA 10

20000 DUBROVNIK

00408263

97070542319

48

18678

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 4

20000 DUBROVNIK

00408255

78995930700

49

18686

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

ŽUPSKA 2

20000 DUBROVNIK

00397458

17225827859

50

18694

OBRTNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

IVA VOJNOVIĆA 12

20000 DUBROVNIK

00378461

34566231096

51

23874

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 11

20355 OPUZEN

01725254

26521495004

52

19708

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

SVETOG KRIŽA 8

20000 DUBROVNIK

03304124

18126345918

53

19685

ŽENSKI ĐAČKI DOM

DR. ANTE STARČEVIĆA 27

20000 DUBROVNIK

03304132

12605817551

54

7593

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CRISTI

IZA ROKA 13

20000 DUBROVNIK

03304183

73712595608

55

7585

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK

DR. ANTE STARČEVIĆA 33

20000 DUBROVNIK

03304175

15795793389

56

7882

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA

3. ULICA 1

20270 VELA LUKA

03443736

29035775999

57

7649

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA

58. ULICA 2

20260 KORČULA

03080951

61882377405

58

43327

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ

33. ULICA 4

20271 BLATO

02263696

03115808250

59

31858

GRAD DUBROVNIK

PRED DVOROM 1

20000 DUBROVNIK

02583020

21712494719

60

31911

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKI VATROGASCI

ZAGREBAČKA 1

20000 DUBROVNIK

01483064

53151981382

61

2516

DUBROVAČKA KNJIŽNICE

A.BOŠKOVIĆ 28

20000 DUBROVNIK

03303861

78788393386

62

31874

DUBROVAČKI MUZEJI

KNEŽEV DVOR 1

20000 DUBROVNIK

03303845

78336577061

63

44549

PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK

ANDROVIĆEVA 1

20000 DUBROVNIK

02490935

95935695944

64

31899

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

FRANA SUPILA 23

20000 DUBROVNIK

03303853

73702399357

65

31866

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

KOVAČKA 1

20000 DUBROVNIK

03818594

15711358609

66

31882

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 29

20000 DUBROVNIK

03818578

74755178858

67

43652

USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA

ŠIROKA 7

20000 DUBROVNIK

02399563

84404016570

68

44178

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA

PRED DVOROM 1

20000 DUBROVNIK

02416875

22015176629

69

9021

OŠ MOKOŠICA

BARTOLA KAŠIĆA 20

20000 DUBROVNIK

00462110

12780201511

70

11919

OŠ MARINA GETALDIĆA, DUBROVNIK

FRANA SUPILA 3

20000 DUBROVNIK

03303713

56432697193

71

11927

OŠ LAPAD

OD BATALE 14

20000 DUBROVNIK

03303675

65525385872

72

11935

OŠ MARINA DRŽIĆA, DUBROVNIK

VOLANTINA6

20210 CAVTAT

03303608

77392284322

73

11943

OŠ IVANA GUNDULIĆA, DUBROVNIK

SUSTJEPANSKA 4

20000 DUBROVNIK

03303616

17804331602

74

11994

OŠ ANTUNA MASLE, ORAŠAC

LUJACI 2

20234 ORAŠAC

03303594

24938051422

75

12069

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

STROSMAYEROVA 3

20000 DUBROVNIK

03303772

13098701080

76

31903

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK

IVA VOJNOVIĆA 34

20000 DUBROVNIK

03304116

52568091667

77

32019

GRAD METKOVIĆ

STJEPANA RADIĆA 1

20350 METKOVIĆ

02609711

88843556318

78

32264

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ

MOSTARSKA b.b.

20350 METKOVIĆ

01747096

66165873172

79

32027

GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE METKOVIĆ

STJEPANA RADIĆA 1

20350 METKOVIĆ

03422917

39002348307

80

42223

GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ

ANTE STARČEVIĆA 5

20350 METKOVIĆ

02122162

19485704150

81

32035

DJEČJI CENTAR METKOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 22

20350 METKOVIĆ

01186345

35139106487

82

32060

GRAD OPUZEN

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

20355 OPUZEN

00493821

90600955650

83

32078

DJEČJI VRTIĆ

ZAGREBAČKA 3/1

20355 OPUZEN

01188178

49690412007

84

32109

GRAD PLOČE

TRG KRALJA TOMISLAVA 23

20340 PLOČE

02544466

15429488788

85

32125

JAVNA USTANOVA VATROGASNA POSTROJBA GRADA PLOČA

PRIMORSKA CESTA 2

20340 PLOČE

01666843

57536374448

86

44372

NARODNA KNJIŽNICA PLOČE

GRAČKA 2

20340 PLOČE

02440814

59906621013

87

13131

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PLOČE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

GRAČKA 2

20340 PLOČE

03024113

91522253020

88

32117

DJEČIJI VRTIĆ PLOČE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10

20340 PLOČE

03185192

07382560625

89

31807

OPĆINA BLATO

31. ULICA 2/4

20271 BLATO

02539551

40097918961

90

43685

USTANOVA U KULTURI BLATSKI FIŽULI

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

20271 BLATO

02333104

27356152128

91

31815

DJEČJI VRTIĆ BLATO

1. ULICA 27

20271 BLATO

01330136

71239657069

92

31823

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1

20232 DUB.PRIMORJE

02561620

54426558309

93

40906

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE

RADOJČIĆI 1

20232 DUBROVAČKO PRIMORJE

02023440

55498466976

94

31831

DJEČJI VRTIĆ SLANO

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1

20232 DUB.PRIMORJE

01527568

55148993766

95

31920

OPĆINA JANJINA

JANJINA

20246 JANJINA

02622513

52759181451

96

31938

OPĆINA KONAVLE

TRUMBIĆEV PUT 25

20210 CAVTAT

00492698

52333508941

97

40914

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

GRUDA 136

20215 KONAVLE

01978101

40703803016

98

41144

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

TRUMBIĆEV PUT 25

20210 CAVTAT

01338404

18662101737

99

31946

DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

CAVTAT

20210 CAVTAT

01347136

80626998490

100

31954

GRAD KORČULA

TRG ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1

20260 KORČULA

00475262

98458910432

101

31987

GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE b.b.

20260 KORČULA

03713881

44855616115

102

31979

GRADSKI MUZEJ KORČULA

TRG SV. MARKA 1

20260 KORČULA

03098893

24240262374

103

31962

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

PELAVIN MIR b.b.

20260 KORČULA

01226967

24715076325

104

32272

OPĆINA KULA NORINSKA

KULA NORINSKA

20341 KULA NORINSKA

00503789

13164473024

105

31995

OPĆINA LASTOVO

DOLAC b.b.

20290 LASTOVO

00599328

99985208331

106

32002

OPĆINA LUMBARDA

LUMBARDA

20263 LUMBARDA

01292935

75189169963

107

32051

OPĆINA MLJET

ZABREŽJE 2

20225 BABINO POLJE

00460761

03226932771

108

42400

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA MLJET

ZABREŽJE b.b.

20225 MLJET

02062836

11190680804

109

32086

OPĆINA OREBIĆ

OBALA POMORACA 23

20250 OREBIĆ

00475289

56751308592

110

32094

DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ

JOSIPA BANA JELAČIĆA 8

20250 OREBIĆ

01182951

31017319827

111

32133

OPĆINA POJEZERJE

OTRIĆ-SEOCI

20342 OTRIĆ-SEOCI

02587599

86120235377

112

32168

OPĆINA SLIVNO

ALOJZIJA STEPINCA-VLAKA

20355 OPUZEN-SLIVNO

02587491

97047688474

113

32176

OPĆINA SMOKVICA

SMOKVICA 66

20272 SMOKVICA

02636158

23492092438

114

32141

OPĆINA STON

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

20230 STON

00504122

58156132085

115

32150

DJEČJI VRTIĆ STON

PUT BRAĆE MIHANOVIĆ 4

20230 STON

01521071

51691342264

116

32184

OPĆINA TRPANJ

KRALJA TOMISLAVA 41

20240 TRPANJ

01293389

30087835237

117

32192

OPĆINA VELA LUKA

3. OBALA 19

20270 VELA LUKA

00479756

76136050569

118

32205

CENTAR ZA KULTURU

26. ULICA 2

20270 VELA LUKA

01440616

51876693841

119

45960

NARODNA KNJIŽNICA ŠIME VUČETIĆ – VELA LUKA

ULICA 26. br. 2

20270 VELA LUKA

02557045

76372317758

120

32213

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17

20270 VELA LUKA

01209965

24953443727

121

32221

OPĆINA ZAŽABLJE

ZAŽABLJE

20353 ZAŽABLJE

00545376

85330088625

122

32230

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

VUKOVARSKA 44

20207 SREBRENO

02554470

26643690230

123

32256

DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA

SREBRENO

20207 SREBRENO

01508598

70347036497

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

32248

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 2

40000 ČAKOVEC

00536776

99600208056

2

32432

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E

40000 ČAKOVEC

00695238

83506206752

3

32465

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E

40000 ČAKOVEC

01120433

21616787735

4

43548

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 2

40000 ČAKOVEC

02374846

97598255598

5

32473

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E

40000 ČAKOVEC

00695220

53658931733

6

32800

MUZEJ MEĐIMURJA

TRG REPUBLIKE 5

40000 ČAKOVEC

03109259

24052785077

7

9110

OŠ BELICA

DR. LJUDEVITA GAJA 21

40319 BELICA

00933562

23378868099

8

13586

OŠ DONJI KRALJEVEC

ČAKOVEČKA 7

40320 DONJI KRALJEVEC

01859650

45079176868

9

13594

OŠ TOMAŠA GORIČANCA, MALA SUBOTICA

GLAVNA 55

40321 MALA SUBOTICA

03109038

70746388234

10

13609

OŠ MURSKO SREDIŠĆE

VLADIMIRA NAZORA 22

40315 MURSKO SREDIŠĆE

03109062

78754957566

11

13617

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU

PLEŠKOVEC 31

40311 SVETI JURAJ NA BREGU

03109020

09299062836

12

13625

OŠ SELNICA

JELAČIĆEV TRG 2

40314 SELNICA

03109143

54557015654

13

13633

OŠ SVETI MARTIN NA MURI

TRG SVETOG MARTINA 4

40313 SVETI MARTIN NA MURI

03109054

28229606424

14

13641

OŠ PRELOG

TRG BANA JELAČIĆA 2

40323 PRELOG

03109127

91538161225

15

13650

OŠ NEDELIŠĆE

TRG REPUBLIKE 9

40305 NEDELIŠĆE

03109089

33561732362

16

13668

OŠ VLADIMIRA NAZORA, PRIBISLAVEC

KAŠTELANSKA 12

40000 ČAKOVEC

03109119

66417771864

17

13676

OŠ PODTUREN

ČAKOVEČKA 5

40317 PODTUREN

03109135

73471093958

18

13684

OŠ STRAHONINEC

ČAKOVEČKA 55

40000 ČAKOVEC

01456997

74447463180

19

13692

OŠ GORIČAN

ŠKOLSKA 16

40324 GORIČAN

03108988

81340739070

20

13705

OŠ KOTORIBA

KRALJA TOMISLAVA 1

40329 KOTORIBA

03109011

92897670768

21

13713

OŠ DOMAŠINEC

MARKA KOVAČA 1

40318 DOMAŠINEC

03108953

64297918539

22

13721

OŠ ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

03109160

14853792171

23

13730

OŠ DONJA DUBRAVA

KRBULJA 21

40328 DONJA DUBRAVA

01329499

28665809747

24

13748

OŠ HODOŠAN

HODOŠAN b.b.

40320 DONJI KRALJEVEC

03109003

50739192406

25

13756

OŠ GORNJI MIHALJEVEC

GORNJI MIHALJEVEC 83

40306 MACINEC

01327615

46945704160

26

13772

OŠ PETAR ZRINSKI, ŠENKOVEC

MARŠALA TITA 21

40000 ČAKOVEC

03424570

28123620593

27

14291

OŠ SVETA MARIJA

ANDRIJE HABUŠA b.b.

40326 SVETA MARIJA

01329472

78930696863

28

16176

OŠ OREHOVICA

ZRINSKIH 40

40322 OREHOVICA

00933554

34686145036

29

16184

OŠ DR. VINKA ŽGANCA, VRATIŠINEC

ŠKOLSKA ULICA 4

40316 VRATIŠINEC

00922331

40508372369

30

23202

OŠ DR. IVANA NOVAKA, MACINEC

GLAVNA 32

40306 MACINEC

01327623

55340988061

31

24117

OŠ DRAŠKOVEC

DRAŠKOVIĆEVA 47

40325 PRELOG

01859684

17612166589

32

19062

GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

VLADIMIRA NAZORA 38

40000 ČAKOVEC

00709816

38837480958

33

19183

GIMNAZIJA ČAKOVEC

VLADIMIRA NAZORA b.b.

40000 ČAKOVEC

03791912

41461807258

34

19191

GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

ŠPORTSKA 1

40000 ČAKOVEC

03109194

55285545901

35

19206

TEHNIČKA, INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

ŠPORTSKA 5

40000 ČAKOVEC

03109208

59339790065

36

19280

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

VLADIMIRA NAZORA 36

40000 ČAKOVEC

03791904

67078619889

37

22777

SREDNJA ŠKOLA PRELOG

ČAKOVEČKA 1

40323 PRELOG

01420348

45973167541

38

7577

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

MATICE HRVATSKE 1

40000 ČAKOVEC

03179516

92517782053

39

32891

GRAD ČAKOVEC

KRALJA TOMISLAVA 15

40000 ČAKOVEC

02581221

44427688822

40

33089

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAKOVCA

STJEPANA RADIĆA 5

40000 ČAKOVEC

01495003

81944058900

41

33056

KNJIŽNICA I ČITAONICA ČAKOVEC

TRG REPUBLIKE 4

40000 ČAKOVEC

03109267

74765707041

42

36661

CENTAR ZA KULTURU

TRG REPUBLIKE b.b.

40000 ČAKOVEC

03193284

90436584362

43

13764

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

IVANA PLEMENITOG ZAJCA 26

40000 ČAKOVEC

03110141

36128164609

44

8150

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

LAVOSLAVA RUŽIČKE 2

40000 ČAKOVEC

03110133

36878768907

45

13551

I OŠ ČAKOVEC

ULICA KRALJA TOMISLAVA 43

40000 ČAKOVEC

03108929

15384744710

46

13560

II OŠ ČAKOVEC

TRG PAPE IVANA PAVLA II. 1

40000 ČAKOVEC

01426028

46803230943

47

13578

III OŠ ČAKOVEC

IVANA PLEMENITOG ZAJCA 24

40000 ČAKOVEC

03108945

74402534883

48

13789

UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ, ČAKOVEC

VLADIMIRA NAZORA 14

40000 ČAKOVEC

01176323

76282171892

49

23180

OŠ IVANOVEC

BANA JELAČIĆA b.b.

40000 ČAKOVEC

01426036

83735021748

50

23198

OŠ KURŠANEC

GLAVNA 15

40000 ČAKOVEC

01457012

60845884456

51

33232

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10

40315 MURSKO SREDIŠĆE

02600781

10835908515

52

33249

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG BANA JELAČIĆA 10

40315 MURSKO SREDIŠĆE

01421328

10450341911

53

33257

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

BRAĆE RADIĆA 4

40315 MURSKO SREDIŠĆE

01385461

13832381125

54

33396

GRAD PRELOG

GLAVNA 33

40323 PRELOG

00536644

65623033804

55

33474

KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA

GLAVNA 5

40323 PRELOG

01543881

06471282009

56

33440

DOM KULTURE GRADA PRELOGA

TRG SLOBODE 1

40323 PRELOG

01543903

33546113744

57

33511

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

TRG KRALJA TOMISLAVA 2B

40323 PRELOG

01353845

34239011538

58

32818

OPĆINA BELICA

KRALJA TOMISLAVA 91

40319 BELICA

00536466

85786512699

59

32834

DJEČJI VRTIĆ BELICA

DR. LJUDEVITA GAJA b.b.

40319 BELICA

01463322

39602985026

60

32867

OPĆINA DEKANOVEC

FLORIJANA ANDRAŠECA 41

40318 DEKANOVEC

02582236

34666892913

61

33101

OPĆINA DOMAŠINEC

MARTINA PUŠTEKA 9

40318 DOMAŠINEC

00536431

72932547944

62

33110

OPĆINA DONJA DUBRAVA

TRG REPUBLIKE 13

40328 DONJA DUBRAVA

02556987

63140387407

63

33128

DJEČJI VRTIĆ DONJA DUBRAVA

TRG REPUBLIKE 13

40328 DONJA DUBRAVA

01400576

28629352731

64

33136

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

KOLODVORSKA 52D

40320 DONJI KRALJEVEC

00536890

42649318071

65

33144

DJEČJI VRTIĆ FTIČEK

ČAKOVEČKA 71/1

40320 DONJI KRALJEVEC

01457136

12039015023

66

33097

OPĆINA DONJI VIDOVEC

RADE KONČARA b.b.

40327 DONJI VIDOVEC

00536849

72652138290

67

33152

OPĆINA GORIČAN

TRG SVETOG LEONARDA 22

40324 GORIČAN

00536318

06027240356

68

33169

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

GORNJI MIHALJEVEC 74

40306 MACINEC

01283120

97281762978

69

33216

OPĆINA KOTORIBA

KOLODVORSKA 4

40329 KOTORIBA

02580381

59532160535

70

37880

KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA

KRALJA TOMISLAVA 121A

40329 KOTORIBA

01648926

44933006466

71

37871

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

IGNACA SVETOMARTINSKOG 1

40329 KOTORIBA

01397737

75248942381

72

33224

OPĆINA MALA SUBOTICA

GLAVNA 29A

400321 MALA SUBOTICA

00536563

54856186018

73

42467

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

GLAVNA 55 A

40321 MALA SUBOTICA

01356739

95875559947

74

33265

OPĆINA NEDELIŠĆE

MARŠALA TITA 1

40305 NEDELIŠĆE

02542510

78324830528

75

33304

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

USKA b.b.

40305 NEDELIŠĆE

01104900

41949690418

76

33312

OPĆINA OREHOVICA

ČAKOVEČKA 9

40322 OREHOVICA

02542587

99677841113

77

33337

OPĆINA PODTUREN

IVANA GRŠIĆA 5

40317 PODTUREN

00548898

93245712365

78

33520

OPĆINA PRIBISLAVEC

BRAĆE RADIĆA 47

40000 ČAKOVEC

01629689

15062708125

79

33538

OPĆINA SELNICA

JELAČIĆEV TRG 4

40314 SELNICA

00562815

98627614358

80

33546

OPĆINA STRAHONINEC

DRAVSKA 1

40000 ČAKOVEC

01288598

63355353356

81

33554

DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET

J.H. ZDELARA b.b.

40000 ČAKOVEC

01366670

77076137226

82

33562

OPĆINA SVETA MARIJA

TRG BANA JELAČIĆA 1

40326 SVETA MARIJA

02546108

33141736361

83

38606

DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA

A. HABUŠA 29 A

40326 SVETA MARIJA

01390651

56145874531

84

33193

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

PLEŠKOVEC 25

40311 SVETI JURAJ NA BREGU

00552186

51734259051

85

33579

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI

TRG SVETOG MARTINA 3

40313 SVETI MARTIN NA MURI

00552020

56373664033

86

33587

OPĆINA ŠENKOVEC

JOSIPA BEDEKOVIĆA 11

40 000 ČAKOVEC

02185181

05343471357

87

33595

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ

JOSIPA BEDEKOVIĆA 11A

40 000 ČAKOVEC

01453050

96705938186

88

33600

OPĆINA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 31

40312 ŠTRIGOVA

00535737

31450276490

89

33618

OPĆINA VRATIŠINEC

DR. VINKA ŽGANCA 2

40316 VRATIŠINEC

00602531

71421759493

R.BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV
GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

24512

GRAD ZAGREB

TRG STJEPANA RADIĆA 1

10000 ZAGREB

02576651

61817894937

2

24703

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA

SAVSKA CESTA 1

10000 ZAGREB

01509071

92366589656

3

43476

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 18

10000 ZAGREB

02362058

70200207247

4

25835

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO dr. ANDRIJA ŠTAMPAR

MIROGOJSKA CESTA 16

10000 ZAGREB

03270661

33392005961

5

25396

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR

RUNJANINOVA 4

10000 ZAGREB

01674056

00053084642

6

25440

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK

ŠVARCOVA 20

10000 ZAGREB

01674951

97103671104

7

25482

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11

10000 ZAGREB

01674366

66896155710

8

25909

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB

PERKOVČEVA 3

10000 ZAGREB

03222888

82593285099

9

14808

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG

KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10

10000 ZAGREB

03280861

88696689887

10

25634

POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU

DRAŠKOVIĆEVA 13

10000 ZAGREB

03240533

16648329652

11

25941

POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR DRAGO ČOP

MIHANOVIĆEVA 3

10000 ZAGREB

03205606

81287227818

12

25714

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11

10000 ZAGREB

00998818

37671426914

13

25739

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA

ARGENTINSKA 2

10090 ZAGREB

01664620

81725888904

14

25747

POLIKLINIKA PROMETNA MEDICINA

PARK PRIJATELJSTVA 1

10000 ZAGREB

01690485

05657566669

15

25755

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA VRAPČE

BOLNIČKA CESTA 32

10090 ZAGREB

03221679

86937855002

16

25763

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SVETI IVAN

JANKOMIR 11

10000 ZAGREB

03217906

39696562783

17

25771

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 11

10000 ZAGREB

03222985

51196068839

18

25780

SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA

GOLJAK 2

10000 ZAGREB

03205649

92559974262

19

25798

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI

ROCKEFELLEROVA 3

10000 ZAGREB

00998796

75982310877

20

25802

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA DJECE I MLADEŽI

SREBRNJAK 100

10000 ZAGREB

00998800

03547184733

21

25968

OPĆA BOLNICA SVETI DUH

SVETI DUH 64

10000 ZAGREB

03214770

65119154523

22

25827

USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ ZAGREB

ĐORĐIĆEVA 26

10000 ZAGREB

03270726

44879111575

23

25819

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI

PRERADOVIĆEVA 17/I

10000 ZAGREB

03226301

64192076379

24

24738

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

STARČEVIĆEV TRG 6

10000 ZAGREB

03207412

93571946376

25

24939

UMJETNIČKI PAVILJON ZAGREB

TRG KRALJA TOMISLAVA 22

10000 ZAGREB

03207404

24843164721

26

24947

ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREBU

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 19

10000 ZAGREB

03205339

79157146686

27

24955

ETNOGRAFSKI MUZEJ ZAGREB

TRG MAŽURANIĆA 14

10000 ZAGREB

03205266

99544354954

28

24963

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ ZAGREB

DEMETROVA 1

10000 ZAGREB

03293963

53150371536

29

24971

TEHNIČKI MUZEJ

SAVSKA CESTA 18

10000 ZAGREB

03274195

37198918530

30

24980

MUZEJ GRADA ZAGREBA

OPATIČKA 20

10000 ZAGREB

03205347

68127446342

31

24998

MUZEJ PRIGORJA

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

10000 ZAGREB

03357414

38401467477

32

25005

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT

TRG MARŠALA TITA 10

10000 ZAGREB

03205355

02728849314

33

25013

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

TRG MARŠALA TITA 4/III

10000 ZAGREB

03205231

23485687544

34

25030

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

HABDELIĆEVA 2

10000 ZAGREB

03205223

78352024822

35

24867

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

TRG STJEPANA RADIĆA 4

10000 ZAGREB

03276996

38657725741

36

24875

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA

FRANKOPANSKA 8-10

10000 ZAGREB

01096591

23901219315

37

24883

GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA

MOŠĆENIĆKA 1

10000 ZAGREB

03284166

28265486672

38

24891

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA

TOMISLAVOV TRG 19

10000 ZAGREB

03205495

53838475417

39

24906

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPTOL 9

10000 ZAGREB

01347934

59569102212

40

24914

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

PRERADOVIĆEVA 16

10000 ZAGREB

03205436

13254939546

41

24922

GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA

BIJENIČKA CESTA 97

10000 ZAGREB

03261557

84398178962

42

26065

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

10000 ZAGREB

03282228

54493774760

43

26081

KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB

KNEZA MISLAVA 18

10000 ZAGREB

03277003

86823576466

44

26129

GRADSKO KAZALIŠTE “KEREMPUH”

ILICA 31

10000 ZAGREB

03205428

26804323093

45

15616

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6/I

10000 ZAGREB

03324303

02907920674

46

24779

CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC

SLOVENSKA 9

10000 ZAGREB

03213463

89479352022

47

24787

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

BIJENIČKA CESTA 97

10000 ZAGREB

03283763

31407932125

48

24795

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

TRG NARODNE ZAŠTITE 2

10000 ZAGREB

03221393

74794965060

49

24800

MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI

BOŽIDARA MAGOVCA 17

10000 ZAGREB

03222993

15589224990

50

24818

KULTURNI CENTAR PEŠČENICA

IVANIĆGRADSKA 41A

10000 ZAGREB

03220001

03287241147

51

24826

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

PRERADOVIĆEVA 5

10000 ZAGREB

03229416

62432304595

52

24834

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

ULICA GRADA VUKOVARA 68

10000 ZAGREB

03276830

87323535981

53

24842

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

ARGENTINSKA 5/I KAT

10090 ZAGREB

03226719

29788970628

54

24859

CENTAR MLADIH RIBNJAK

PARK RIBNJAK 1

10000 ZAGREB

03278328

45058007791

55

25021

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

PARK STARA TREŠNJEVKA 1

10000 ZAGREB

03239632

51680110311

56

26104

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA

ROKOV PERIVOJ 4

10000 ZAGREB

03228991

52427516025

57

26145

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

CERSKA 1

10000 ZAGREB

03217167

47521323377

58

25048

DJEČJI VRTIĆ BUDUĆNOST

MIHANOVIĆEVA 30

10000 ZAGREB

03267270

22702558967

59

25056

DJEČJI VRTIĆ IZVOR

ĐURE DEŽELIĆA 30

10000 ZAGREB

03220320

49466263965

60

25064

DJEČJI VRTIĆ DUGA

I FERENŠČICA b.b.

10000 ZAGREB

03219968

63303576952

61

25072

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

TUROPOLJSKA 29

10000 ZAGREB

03219950

33985054792

62

25089

DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC

TRNAC 67

10000 ZAGREB

03261972

13433301401

63

25097

DJEČJI VRTIĆ JABUKA

TRNAVA b.b.

10040 ZAGREB

03931099

78118217052

64

25101

DJEČJI VRTIĆ GAJNICE

HRVATSKIH ISELJENIKA 6

10090 ZAGREB

03217884

69476494959

65

25110

DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA

ANTE TOPIĆA MIMARE 34

10090 ZAGREB

01243446

05850332623

66

25128

DJEČJI VRTIĆ BOTINEC

ZLATAROVA ZLATA 67

10020 ZAGREB

03215806

45434922757

67

25136

DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI

RUŠČENICA 19

10040 ZAGREB

03265978

87101832767

68

25144

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

CERSKA 22

1040 ZAGREB

03230074

79532938998

69

25152

DJEČJI VRTIĆ GRIGORA VITEZA

RATARSKA 5

10000 ZAGREB

03252728

78167252842

70

25169

DJEČJI VRTIĆ BAJKA

ZORKOVAČKA 8

10000 ZAGREB

03274420

97345554668

71

25177

DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA

ULICA STJEPANA PASANCA 5

10000 ZAGREB

01243861

08407195933

72

25185

DJEČJI VRTIĆ ISKRICA

ULICA KRUGE 3

10000 ZAGREB

03282295

56980862387

73

25193

DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA

BRAĆE CVIJIĆA 18

10000 ZAGREB

03274390

21384342053

74

25208

DJEČJI VRTIĆ JARUN

PUŠTEKOVA 14

10000 ZAGREB

03241106

88388890400

75

25216

DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVAC

POTOČNA 9

10251 ZAGREB

03262014

14638236220

76

25224

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICE

KRAJIŠKA 7A

10000 ZAGREB

03208044

10970597007

77

25232

DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA

SACHSOVA 5

10000 ZAGREB

03292258

91030829427

78

25249

DJEČJI VRTIĆ LEPTIR

IVANA GORANA KOVAČIĆA 20

10000 ZAGREB

03951260

03901084957

79

25257

DJEČJI VRTIĆ MEDVEŠČAK

VOĆARSKA b.b.

10000 ZAGREB

03270874

30881792156

80

25265

DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR

ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 4

10000 ZAGREB

03268756

43821234370

81

25273

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

LAŠĆINSKA 17

10000 ZAGREB

03272117

46201053599

82

25281

DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN

ŠPANOVIĆEVA 18

10000 ZAGREB

03214940

17353680710

83

25290

DJEČJI VRTIĆ ŠUMSKA JAGODA

SVETI DUH 75

10000 ZAGREB

03252973

58673709931

84

25304

DJEČJI VRTIĆ POLETARAC

VILE VELEBITA 18

10000 ZAGREB

03223256

92781436923

85

25312

DJEČJI VRTIĆ RADOST

LJUBIJSKA b.b.

10000 ZAGREB

03218350

50467501180

86

25329

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

TREĆE POLJANICE 2

10000 ZAGREB

03229696

10295750223

87

25337

DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA

RUSANOVA 11

10000 ZAGREB

03268764

36861051455

88

25345

DJEČJI VRTIĆ REMETINEC

REMETINEČKI GAJ 25

10173 ZAGREB

03215792

62112881951

89

25370

DJEČJI VRTIĆ VLADIMIRA NAZORA

RAPSKA b.b.

10000 ZAGREB

03265773

46986958358

90

25388

DJEČJI VRTIĆ VRAPČE

NIKOLE GORJANSKOG 7

10090 ZAGREB

03217892

81106567513

91

25407

DJEČJI VRTIĆ VJEVERICA

KSAVERSKA CESTA 14

10000 ZAGREB

03270912

94870424008

92

25423

DJEČJI VRTIĆ PČELICA

JOSIPA HAMMA 2

10040 ZAGREB

03220486

31128033678

93

25431

DJEČJI VRTIĆ TATJANA MARINIĆ

MIHOVIL PAVLINOVIĆ b.b.

10000 ZAGREB

03225917

25683592460

94

25458

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK

PETRINJSKA 31/2

10000 ZAGREB

03205673

41077368443

95

25466

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

AVENIJA VUKOVARA 18

10000 ZAGREB

03282201

19262409274

96

25499

DJEČJI VRTIĆ VRBIK

GAGARINOV PUT 10

10000 ZAGREB

03277038

08505654578

97

25511

DJEČJI VRTIĆ ŠPANSKO

ŠPANSKO 11

10090 ZAGREB

01243454

09462989768

98

25538

DJEČJI VRTIĆ VEDRI DANI

MAKANČEVA 11A

10000 ZAGREB

03270866

40201821835

99

25546

DJEČJI VRTIĆ SIGET

SIGET 12

10020 ZAGREB

03215857

56654700279

100

25554

DJEČJI VRTIĆ SOPOT

VIKTORA KOVAČIĆA 18C

10010 ZAGREB

03226131

41026360834

101

25562

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

SVETOG MATEJA 131

10010 ZAGREB

03262006

20169135633

102

25579

DJEČJI VRTIĆ TRAVNO

BOŽIDARA MAGOVCA 10

10020 ZAGREB

03284514

81468897500

103

25587

DJEČJI VRTIĆ TRNSKO

TRNSKO 19

10020 ZAGREB

03215849

49823978318

104

25595

DJEČJI VRTIĆ UTRINA

MARETIĆEVA 2

10000 ZAGREB

03225348

76109957666

105

25600

DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE

BABURIČINA 11

10020 ZAGREB

03215784

03864029789

106

25618

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

KOZARI BOK IX ODVOJAK 13

10000 ZAGREB

03219976

36358816855

107

25626

DJEČJI VRTIĆ SESVETE

IVE TIJARDOVIĆA 9

10360 ZAGREB

03324320

31422239000

108

25642

DJEČJI VRTIĆ SREDNJACI

VLADIMIRA FILAKOVCA 2

10000 ZAGREB

03274381

64112328386

109

25659

DJEČJI VRTIĆ PREČKO

MARIJANE RADEV 1

10000 ZAGREB

03274373

02111947694

110

25667

DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA

BADALIĆEVA 24

10000 ZAGREB

03274403

99506331443

111

25683

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

HANAMANOVA 3A

10000 ZAGREB

03274365

52822555432

112

25691

DJEČJI VRTIĆ SAVICA

VLADIMIRA RUŽDJAKA 7

10000 ZAGREB

03264211

69945190946

113

40867

DJEČJI VRTIĆ MARKUŠEVEC

ŠTEFANOVEC b.b.

10000 ZAGREB

02112949

42776586352

114

42792

DJEČJI VRTIĆ ŠEGERT HLAPIĆ

DOBRIŠE CESARIĆA 4

10360 ZAGREB- SESVETE

02256991

31015599358

115

42805

DJEČJI VRTIĆ SUNČANA

DJEČJI TRG 2

10000 ZAGREB

02256983

66494507454

116

42813

DJEČJI VRTIĆ MEDO BRUNDO

DUBRAVA 185

10000 ZAGREB

02257009

59596000383

117

44401

DJEČJI VRTIĆ EN TEN TINI

ULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 8

10360 ZAGREB – SESVETE

02510545

14774069475

118

14402

OŠ VUGOVEC-KAŠINA

IVANA MAŽURANIĆA 43

10362 ZAGREB

03324281

43748649227

119

14419

OŠ IVANA GRANĐE, ZAGREB

SOBLINEČKA 68

10360 ZAGREB

03324249

84283102588

120

14435

OŠ SESVETE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 19

10360 ZAGREB

03324265

47340618999

121

14443

OŠ SESVETSKI KRALJEVEC

ŠKOLSKA 10

10361 ZAGREB

03324257

24802180410

122

14533

OŠ SAVSKI GAJ

REMETINEČKA CESTA 649

10020 ZAGREB

03215687

33995559159

123

14541

OŠ BRAĆE RADIĆ, ZAGREB

ULICA ŠENOINE BRANKE 22

10020 ZAGREB

03215644

67024074106

124

14550

OŠ BREZOVICA

BREZOVIČKA CESTA 98A

10257 ZAGREB

03215636

64507525513

125

14568

OŠ LUČKO

PUŠKARIĆEVA 102

10250 ZAGREB

03215717

47193049641

126

14576

OŠ GUSTAVA KRKLECA, ZAGREB

BOŽIDARA MAGOVCA 103

10010 ZAGREB

03227898

60669015692

127

14584

OŠ IVE ANDRIĆA, ZAGREB

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

10010 ZAGREB

03215725

24061503881

128

14592

I OŠ DUGAVE

ŠKOLSKI PRILAZ b.b.

10010 ZAGREB

03770192

30730085385

129

14605

OŠ ZAPRUĐE

MEŠTROVIĆEV TRG 8A

10020 ZAGREB

03221555

61456000823

130

14613

OŠ TRNSKO

TRNSKO 25

10020 ZAGREB

03215709

29065880963

131

14621

OŠ MIROSLAVA MRKŠE, ZAGREB

MRKŠINA 42

10020 ZAGREB

03215652

85778249664

132

14630

OŠ MLADOST

KARAMANOV PRILAZ 3

10010 ZAGREB

03215628

26713979601

133

14648

OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA, ZAGREB

HORVAĆANSKI TRG 1

10436 ZAGREB

03215679

36275587141

134

14656

OŠ ODRA

ĐAČKA 5

10020 ZAGREB

03215695

13465678686

135

14664

OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA, ZAGREB

SIGET 23

10020 ZAGREB

03215610

81088614312

136

14672

OŠ OTOK

GRADIĆEVA 4

10010 ZAGREB

03287157

34291434133

137

14689

OŠ FRANA GALOVIĆA, ZAGREB

ŠKOLSKI PRILAZ b.b.

10010 ZAGREB

03770184

97699903366

138

14697

OŠ IVANA GUNDULIĆA, ZAGREB

GUNDULIĆEVA 23 A

10000 ZAGREB

03204685

50789580026

139

14701

OŠ JABUKOVAC

JABUKOVAC 30

10000 ZAGREB

03211894

91895220644

140

14710

OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ZAGREB

KAPTOL 16

10000 ZAGREB

03225895

23046541950

141

14728

OŠ ŠESTINE

PODREBERNICA 13

10000 ZAGREB

03270050

97039950668

142

14736

OŠ PANTOVČAK

HERCEGOVAČKA 108

10000 ZAGREB

03213773

87153754672

143

14744

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA, ZAGREB

KRŠNJAVOGA 2

10000 ZAGREB

03204693

39554538107

144

14752

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, ZAGREB

MLINARSKA 35

10000 ZAGREB

03204669

59975062998

145

14769

OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ZAGREB

VARŠAVSKA 18

10000 ZAGREB

03204677

06530150163

146

14793

OŠ NAD LIPOM, ZAGREB

NAD LIPOM 13/1

10000 ZAGREB

03207846

02082287342

147

14816

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ZAGREB

JORDANOVAC 23

10000 ZAGREB

03272052

46501469845

148

14849

OŠ OTONA IVEKOVIĆA, ZAGREB

PASANČEVA b.b.

10000 ZAGREB

03214702

76234985768

149

14857

OŠ KUSTOŠIJA

SOKOLSKA 7

10000 ZAGREB

03207811

68487984198

150

14865

OŠ IVANA CANKARA, ZAGREB

CANKAREVA 10

10000 ZAGREB

03207803

81002091960

151

14873

OŠ MEDVEDGRAD

STRMA CESTA 15

10000 ZAGREB

03207790

44813808316

152

14881

OŠ PAVLEKA MIŠKINE, ZAGREB

SVETI DUH 24

10000 ZAGREB

03207838

85286272245

153

14890

OŠ PETRA ZRINSKOG, ZAGREB

KRAJIŠKA 9

10040 ZAGREB

03207820

39584056263

154

14904

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, ZAGREB

DUBEČKA 5

10040 ZAGREB

03217060

76147034208

155

14912

OŠ RETKOVEC

ALEJA JAVORA b.b.

10040 ZAGREB

03217078

32430086141

156

14929

OŠ ŽUTI BRIJEG, ZAGREB

VRTNJAKOVEČKA 2

10040 ZAGREB

03264335

36955576207

157

14937

OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA, ZAGREB

SV. LEOPOLDA MANDIĆA 55

10040 ZAGREB

03220478

28957082165

158

14945

OŠ GRANEŠINA

GRANEŠINA 1

10000 ZAGREB

03217132

60990397054

159

14953

OŠ IVANA MAŽURANIĆA, ZAGREB

JAVORINSKA 1

10040 ZAGREB

03217124

08844695446

160

14961

OŠ MATE LOVRAKA, ZAGREB

ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 13

10040 ZAGREB

03217108

52960882634

161

14970

OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, ZAGREB

ŠTEFANOVEČKA b.b.

10040 ZAGREB

03217094

89692114282

162

14988

OŠ ČUČERJE

ČUČERSKA CESTA 382

10040 ZAGREB

03217116

75965702679

163

14996

OŠ VJENCESLAVA NOVAKA, ZAGREB

VILE VELEBITA 15A

10040 ZAGREB

03217086

34020671941

164

15000

OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, ZAGREB

TRNOVČICA b.b.

10040 ZAGREB

03768341

04467652234

165

15018

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZAGREB

ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 12

10040 ZAGREB

03279022

68971787775

166

15026

OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, ZAGREB

HARAMBAŠIĆEVA 18

10040 ZAGREB

03268594

61842387905

167

15034

OŠ IVANA FILIPOVIĆA, ZAGREB

FILIPOVIĆEVA 1

10040 ZAGREB

03268608

52347109218

168

15042

OŠ MARKUŠEVEC

MARKUŠEVEČKA CESTA 160

10165 ZAGREB

03268560

62873946841

169

15059

OŠ JORDANOVAC

JORDANOVAC 108

10040 ZAGREB

03268632

05668973495

170

15067

OŠ BUKOVAC

TRNAC 42

10040 ZAGREB

03268624

97705154133

171

15075

OŠ GRAČANI

GRAČANI 4A

10040 ZAGREB

03270041

85867734506

172

15083

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZAGREB

MESIĆEVA 35

10040 ZAGREB

03270068

78539372462

173

15091

OŠ MATKA LAGINJE, ZAGREB

LAGINJINA 13

10040 ZAGREB

03236064

07508446885

174

15106

OŠ DR. IVAN MERZ, ZAGREB

RAČKOGA 4

10040 ZAGREB

03274861

87873316089

175

15114

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ZAGREB

BOGIŠIĆEVA 13

10040 ZAGREB

03270017

67787842481

176

15122

OŠ AUGUSTA CESARCA, ZAGREB

II FERENČICA 9 A

10040 ZAGREB

03219640

44858403060

177

15139

OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, ZAGREB

KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 29

10040 ZAGREB

03219607

59767287298

178

15147

OŠ ŽITNJAK

I. PETRUŠEVEC 1

10040 ZAGREB

03219631

00733311237

179

15155

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, ZAGREB

IVANIĆGRADSKA 24

10040 ZAGREB

03219615

34428172652

180

15163

OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA, ZAGREB

JOZE LAURENČIĆA b.b.

10040 ZAGREB

03219585

86998320829

181

15171

OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZAGREB

ZAPOLJSKA 32

10040 ZAGREB

03219593

01390776709

182

15180

OŠ DR. VINKA ŽGANCA, ZAGREB

IX. ODVOJAK b.b., KOZARI BOK

10040 ZAGREB

03223507

11536369823

183

15198

OŠ DRAGUTINA KUŠLANA, ZAGREB

KUŠLANOVA 52

10000 ZAGREB

03219623

11943741285

184

15202

OŠ VUKOMEREC

POREČKA 7 C

10000 ZAGREB

03219658

71087160585

185

15219

OŠ STENJEVEC

BOLNIČKA CESTA 92

10090 ZAGREB

03217809

48482170643

186

15227

OŠ ANTE KOVAČIĆA, ZAGREB

KOTARNICA b.b.

10090 ZAGREB

03287297

04318334164

187

15235

OŠ DRAGUTINA DONJANIĆA, ZAGREB

GAJNICE b.b.

10090 ZAGREB

03217825

09149352137

188

15243

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, ZAGREB

BOLNIČKA CESTA 60 A

10090 ZAGREB

03254607

73051728774

189

15251

OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, ZAGREB

PODGRADSKI ODVOJAK 1

10090 ZAGREB

03217841

54281445057

190

15260

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, ZAGREB

VRAPČANSKA 7

10090 ZAGREB

03217833

08579918418

191

15278

OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREB

ŠPANSKO 1

10090 ZAGREB

03217850

07628779327

192

15286

OŠ GORNJE VRAPČE

VRAPČANSKA 188

10090 ZAGREB

03217817

29048076579

193

15294

OŠ MALEŠNICA

ANTE TOPIĆA MIMARE 26

10090 ZAGREB

03769585

50582521257

194

15309

OŠ AUGUSTA ŠENOE, ZAGREB

SELSKA CESTA 95

10000 ZAGREB

03273989

47377939383

195

15317

OŠ HORVATI

HORVAĆANSKA 6

10000 ZAGREB

03273873

76430833591

196

15325

OŠ KRALJA TOMISLAVA, ZAGREB

NOVA CESTA 92

10000 ZAGREB

03273911

44900859510

197

15333

OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, ZAGREB

MARTINA PUŠTEKA 1

10000 ZAGREB

01310844

08466144831

198

15350

OŠ JOSIPA RAČIĆA, ZAGREB

SREDNJACI b.b.

10000 ZAGREB

03278085

19780265434

199

15368

OŠ JULIJA KLOVIĆA, ZAGREB

NOVA CESTA 133

10000 ZAGREB

03273890

35903326209

200

15376

OŠ PREČKO

DEKANIĆI 6

10000 ZAGREB

03273903

69136218794

201

15384

OŠ MATIJE GUPCA, ZAGREB

DAVORINA BAZJANCA 2

10000 ZAGREB

03273946

92120285716

202

15392

OŠ RUDEŠ

JABLANSKA 5A

10000 ZAGREB

03273962

55883379580

203

15405

OŠ VOLTINO

VINKOVAČKA 1

10000 ZAGREB

03273920

02848440254

204

15413

OŠ NIKOLE TESLE, ZAGREB

MATETIĆEVA 67

10000 ZAGREB

03280713

32542348836

205

15421

OŠ LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

03273938

76712040113

206

15430

OŠ ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB

MARTINA PUŠTEKA 1

10000 ZAGREB

03772268

40723003638

207

15456

OŠ VRBANI

VRBANI b.b.

10000 ZAGREB

03951715

98427196102

208

15464

OŠ CVJETNO NASELJE

CVJETNA CESTA 17

10000 ZAGREB

03276473

95267786050

209

15472

OŠ JURE KAŠTELANA, ZAGREB

VLADIMIRA RUŽDJAKA 2A

10000 ZAGREB

01616692

27893203755

210

15489

OŠ GRIGORA VITEZA, ZAGREB

KRUGE 46

10000 ZAGREB

03279502

54303952361

211

15497

OŠ TIN UJEVIĆ, ZAGREB

KOTURAŠKA 75

10000 ZAGREB

03276490

28877650160

212

15501

OŠ RAPSKA

RAPSKA 3

10000 ZAGREB

03276465

09951635001

213

15510

OŠ MARINA DRŽIĆA, ZAGREB

NALJEŠKOVIĆEVA 4

10000 ZAGREB

03276457

86073451624

214

15528

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, ZAGREB

KRČKA 3

10000 ZAGREB

03276481

01292735134

215

15624

OŠ TRNJANSKA

TRNJANSKA CESTA 99

10000 ZAGREB

03770745

85859103929

216

23219

OŠ BRESTJE

POTOČNICA b.b.

10360 ZAGREB

01453769

86895308451

217

38702

OŠ BOROVJE

DAVORA ZBILJSKOG 5

10000 ZAGREB

02010062

90515285700

218

38727

OŠ REMETE

REMETE 99A

10040 ZAGREB

02012707

54702581236

219

42776

OŠ SESVETSKA SELA

LETNIČKA 5

10360 ZAGREB – SESVETE

02251299

55295688261

220

42784

OŠ ŠPANSKO-ORANICE

DJEČJI TRG 1

10000 ZAGREB

02261545

48787627264

221

42821

OŠ SESVETSKA SOPNICA

SOPNIČKA 69

10360 ZAGREB – SESVETE

02249715

98407642834

222

42830

OŠ LUKA

OTONA IVEKOVIĆA 16

10360 ZAGREB – SESVETE

02257505

90357089001

223

42897

OŠ BARTOLA KAŠIĆA

VRSNIČKA 4

10000 ZAGREB

02262207

66184539220

224

44532

OŠ JELKOVEC

DRAGANA PLAMENCA 1

10360 ZAGREB – SESVETE

02550563

27854662356

225

14785

CENTAR ZA AUTIZAM

DVORNIČIĆEVA 6

10000 ZAGREB

03267393

63467332374

226

14777

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK

GOLJAK 2

10000 ZAGREB

03205657

68314794212

227

14824

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB

ILIRSKI TRG 9

10000 ZAGREB

03766861

10544913321

228

14832

ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ, ZAGREB

LAGINJINA 13

10000 ZAGREB

03766870

88059473763

229

21447

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, ZAGREB

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 9

10000 ZAGREB

01151649

23948173055

230

22793

GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ, ZAGREB

MLINARSKA 25

10000 ZAGREB

01145550

20392031242

231

21480

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, ZAGREB

GUNDULIĆEVA 4

10000 ZAGREB

01174045

79669409638

232

21498

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE, ZAGREB

BRITANSKI TRG 5

10000 ZAGREB

01160320

01500403553

233

21439

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA, ZAGREB

IVANIĆGRADSKA 41 A

10000 ZAGREB

01151223

68085752153

234

21471

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA, ZAGREB

SELSKA 114

10000 ZAGREB

01167464

70516740360

235

21463

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA, ZAGREB

ILICA 208

10000 ZAGREB

01168878

23739786972

236

15632

OŠ ZA BALET I RITMIKU

ZAGORSKA 16

10000 ZAGREB

00896209

80330655819

237

2879

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

PALMOTIĆEVA 84

10000 ZAGREB

03769020

90264326923

238

16328

II. GIMNAZIJA ZAGREB

KRIŽANIĆEVA 4

10000 ZAGREB

03765601

42164809513

239

16336

III. GIMNAZIJA ZAGREB

KUŠLANOVA 52

10000 ZAGREB

03769992

23868927677

240

16344

IV. GIMNAZIJA ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 36

10010 ZAGREB

03773159

24771132599

241

16352

V. GIMNAZIJA ZAGREB

KLAIĆEVA 1

10000 ZAGREB

03769232

82578349629

242

16369

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA ZAGREB

TRG KATARINE ZRINJSKE 5

10000 ZAGREB

03764966

89594809853

243

16377

VII. GIMNAZIJA ZAGREB

KRIŽANIĆEVA 4

10000 ZAGREB

03765610

91194993418

244

16385

GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREB

HABDELIĆEVA 1

10000 ZAGREB

03769216

65690492826

245

16393

IX. GIMNAZIJA ZAGREB

DOBOJSKA 12

10000 ZAGREB

03768236

67952242107

246

16408

X. GIMNAZIJA ZAGREB

KLAIĆEVA 7

10000 ZAGREB

03762742

01896750020

247

16416

XI. GIMNAZIJA ZAGREB

SAVSKA 77

10000 ZAGREB

03769224

76774452265

248

16424

XII. GIMNAZIJA ZAGREB

GJURE PREJCA 2

10040 ZAGREB

03770257

86748053139

249

16449

GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 17

10010 ZAGREB

03772535

79152455639

250

16457

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 15

10020 ZAGREB

03772551

40458377517

251

16465

VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB

GJURE PREJCA 2

10040 ZAGREB

03770249

56792211413

252

16490

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

MEDULIĆEVA 33

10000 ZAGREB

03768210

51881986457

253

16504

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

DOBOJSKA 12

10000 ZAGREB

03768228

58399348588

254

16537

ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB

MEDVEDGRADSKA 55

10000 ZAGREB

03767191

08936934524

255

16545

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA

MLINARSKA 34

10000 ZAGREB

03767205

63702214100

256

16553

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

VINOGRADSKA CESTA 29

10000 ZAGREB

03767213

13022141582

257

16561

ŠKOLA ZA PRIMALJE VINOGRADSKA

VINOGRADSKA CESTA 29

10000 ZAGREB

03767183

69095062745

258

16570

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE

BOLNIČKA CESTA 32

10090 ZAGREB

03767221

54194651959

259

16588

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269

10001 ZAGREB

03276520

72166604204

260

16596

POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA ZAGREB

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 9

10000 ZAGREB

03770001

77621027482

261

16607

XIII. GIMNAZIJA ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 17

10000 ZAGREB

03772560

51798668071

262

16615

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET ZAGREB

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 8

10000 ZAGREB

03247899

63422210966

263

16623

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ZAGREB

GJURE PREJCA 2

10040 ZAGREB

03770214

24154741411

264

16631

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZAGREB

GJURE PREJCA 2

10040 ZAGREB

03770222

63019353660

265

16640

ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN ZAGREB

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 30

10000 ZAGREB

03235840

08044398886

266

16658

GRAFIČKA ŠKOLA ZAGREB

GETALDIĆEVA 2

10000 ZAGREB

03219712

39884669514

267

16666

GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREB

TRG HRVATSKIH PAVLINA 1

10090 ZAGREB

03611132

69780757045

268

16674

HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB

FRANKOPANSKA 8

10000 ZAGREB

01306731

19164975676

269

16682

XV. GIMNAZIJA ZAGREB

JORDANOVAC 8

10000 ZAGREB

03237575

24358183010

270

16699

XVI. GIMNAZIJA, ZAGREB

KRIŽANIĆEVA 4A

10000 ZAGREB

03764737

66308266046

271

16703

XVIII. GIMNAZIJA ZAGREB

MESIĆEVA 35

10000 ZAGREB

03764729

68540752075

272

16711

KLASIČNA GIMNAZIJA ZAGREB

KRIŽANIĆEVA 4A

10000 ZAGREB

03238610

14848609512

273

16738

SREDNJA ŠKOLA SESVETE

BISTRIČKA 7

10360 ZAGREB

03564231

69909107858

274

16762

I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREB

KLAIĆEVA 7

10000 ZAGREB

03762734

38449471041

275

16779

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREB

AVENIJA MARINA DRŽIĆA 14

10000 ZAGREB

03765709

23414282056

276

16787

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, ZAGREB

KONAVOSKA 2

10000 ZAGREB

03782832

36897616904

277

16795

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

KONAVOSKA 2

10000 ZAGREB

03782859

96726537623

278

16800

DRVODJELSKA ŠKOLA ZAGREB

SAVSKA 86

10000 ZAGREB

03283453

93567138561

279

16826

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA ZAGREB

SELSKA 83

10000 ZAGREB

03774503

48544291322

280

16834

OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE ZAGREB

SAVSKA 23

10000 ZAGREB

03774520

64266572916

281

16875

INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA ZAGREB

AVENIJA MARINA DRŽIĆA 14

10000 ZAGREB

03765717

43941485589

282

16883

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 13

10000 ZAGREB

03772543

36407819375

283

16891

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA ZAGREB

SVETI DUH 129

10000 ZAGREB

03227928

23029712876

284

16906

UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

VARŠAVSKA 17

10000 ZAGREB

03773167

19629838079

285

16914

TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 4

10000 ZAGREB

01465414

56064164023

286

16922

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 11

10000 ZAGREB

03213790

99716905839

287

16939

TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 5

10000 ZAGREB

03778762

22254684890

288

19417

SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

ZAGORSKA 14

10000 ZAGREB

03278182

66687839353

289

19765

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREB

GETALDIĆEVA 4

10000 ZAGREB

00488852

49811265576

290

19781

I. GIMNAZIJA ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 36

10010 ZAGREB

03773132

00167285641

291

19888

ŠPORTSKA GIMNAZIJA ZAGREB

HORVAĆANSKI ZAVOJ 15

10000 ZAGREB

00941379

59266417432

292

22785

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB

KOMBOLOVA 2A

10020 ZAGREB

01306782

83456348759

293

19433

UČENIČKI DOM GRADITELJSKIH STRUKA ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 3

10000 ZAGREB

03232395

68776176875

294

19441

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA ZAGREB

TRG ANTUNA I IVANA MAŽURANIĆA 12

10000 ZAGREB

03222969

57796976164

295

19450

UČENIČKI DOM LUKE BOTIĆA ZAGREB

BOTIĆEV TRG 1

10000 ZAGREB

03277046

32250847446

296

19468

UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA ZAGREB

AVENIJA GOJKA SUŠKA 4

10000 ZAGREB

00595721

96928432593

297

19476

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA ZAGREB

TRNJANSKA CESTA 33

10000 ZAGREB

03766888

31204942993

298

19484

UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA ZAGREB

GAJEVA 31

10000 ZAGREB

03764982

65883053647

299

19492

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ, ZAGREB

TRG MARKA MARULIĆA 6

10000 ZAGREB

03768350

62567356530

300

19505

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ, ZAGREB

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 3

10000 ZAGREB

03774112

93973093488

301

19513

UČENIČKI DOM MAKSIMIR

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 9

10000 ZAGREB

03769984

22902741182

302

19521

UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK, ZAGREB

OPATIČKA 14

10000 ZAGREB

03205738

05060579018

303

19530

UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT, ZAGREB

KLAIĆEVA 56

10000 ZAGREB

03770389

06497759145

304

19548

UČENIČKI DOM SELSKA

SELSKA CESTA 119

10000 ZAGREB

03782867

53429267480

305

42057

DUGA – DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

ŽITNJAK 51

10000 ZAGREB

02164205

38198952349

306

7954

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

10000 ZAGREB

03274497

67939296499

307

7962

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER

NEMETOVA 2

10000 ZAGREB

03232930

42602329951

308

7979

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MEDVEŠČAK

TRG DRAGE IBLERA 8

10000 ZAGREB

03278352

88026390655

309

7987

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PEŠČENICA

DONJE SVETICE 89

10000 ZAGREB

03261379

46432791617

310

7995

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA ANA, ZAGREB

ISLANDSKA 2

10010 ZAGREB

03229726

34319349088

311

8002

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE CENTAR

KLAIĆEVA 10

10000 ZAGREB

03205851

85671777188

312

8019

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKSIMIR

HEGEDUŠIĆEVA 20

10000 ZAGREB

03268799

90093318654

313

8027

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TRNJE

POLJIČKA ULICA 12

10000 ZAGREB

03279553

56787155320

314

8035

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI JOSIP, ZAGREB

DUNJEVAC 17

10000 ZAGREB

03298086

16890821011

315

8043

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBRAVA

MILOVANA GAVAZZIA 26

10040 ZAGREB

03217205

86792006248

316

38809

USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA

KOSNICA b.b.

10410 VELIKA GORICA

01809814

70362197460

317

44444

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA RITA

KOSNICA b.b.

10410 VELIKA GORICA

02320894

62053371078

318

44428

ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

KNEZA MISLAVA 11

10000 ZAGREB

02487934

33610682592

319

45197

MALI DOM – ZAGREB – DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI

MATKA MANDIĆA 2

10000 ZAGREB

02099705

71812732448

Tablica 2. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

R.BR.

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV
GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1

19

HRVATSKI SABOR

TRG SV. MARKA 6

10000 ZAGREB

03205860

38597506234

2

42434

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

TRG SV. MARKA 6

10000 ZAGREB

02197278

79269920246

3

46028

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

GRŠKOVIĆEVA 13

10000 ZAGREB

02611660

90648505547

4

35

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

PANTOVČAK 241

10000 ZAGREB

03220346

10162055275

5

6031

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

TRG SV. MARKA 4

10000 ZAGREB

03206084

43530726662

6

20833

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

SAVSKA CESTA. 41/VII

10000 ZAGREB

01253433

54882480048

7

51

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

TRG SV. MARKA 2

10000 ZAGREB

03205924

64434885131

8

23753

URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

TRG SV. MARKA 2

10000 ZAGREB

01676504

76193608922

9

22275

URED VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UDRUGE

VUKOVARSKA 78

10000 ZAGREB

01404113

51456675076

10

23979

STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

MESNIČKA 23

10000 ZAGREB

01730118

35036123402

11

107

URED ZA NACIONALNE MANJINE

MESNIČKA 23

10000 ZAGREB

03799638

88918637806

12

115

URED ZA ZAKONODAVSTVO

TRG SV. MARKA 2

10000 ZAGREB

03205959

62409285700

13

123

URED ZA OPĆE POSLOVE VLADE I HRVATSKOG SABORA

TRG SV. MARKA 3

10000 ZAGREB

03205916

03055728877

14

45898

URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

TRG SVETOG MARKA 2

10000 ZAGREB

02587238

97002511550

15

23673

URED ZA PROTOKOL VLADE RH

TRG SV. MARKA 2

10000 ZAGREB

01594478

71103687780

16

23745

URED VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU

ULICA GRADA VUKOVARA 74/IV

10000 ZAGREB

01654098

58889799307

17

23690

DIREKCIJA ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM

TRG SV. MARKA 3

10000 ZAGREB

01604686

34718613532

18

140

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

TRG SV. MARKA 2

10000 ZAGREB

00143588

03858200980

19

23737

URED ZA LJUDSKA PRAVA

TRG MARŠALA TITA 8/I

10000 ZAGREB

01557297

44252354449

20

23681

URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

MESNIČKA 23

10000 ZAGREB

01594494

02109036414

21

21668

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

PREOBRAŽENSKA 4

10000 ZAGREB

01625403

20706369236

22

24051

URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

MESNIČKA 23

10000 ZAGREB

01815342

66558259304

23

23536

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU

GAJEVA 4

10000 ZAGREB

01790714

84809475566

24

23544

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE

RADNIČKA 80

10000 ZAGREB

01790749

15724898683

25

23528

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

ULICA IVANA LUCIĆA 6

10000 ZAGREB

01790820

23041590662

26

20157

MINISTARSTVO FINANCIJA

KATANČIĆEVA 5

10000 ZAGREB

03205991

18683136487

27

20165

CARINSKA UPRAVA

ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA 4

10000 ZAGREB

03205991

18683136487

28

20181

POREZNA UPRAVA

BOŠKOVIĆEVA 5

10000 ZAGREB

03205991

18683136487

29

38639

FINANCIJSKA POLICIJA

KATANČIĆEVA 5

10000 ZAGREB

03205991

18683136487

30

43255

SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EU

ULICA GRADA VUKOVARA 284

10000 ZAGREB

02288028

11548277852

31

43732

AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

KOTURAŠKA 53/I

10000 ZAGREB

02400774

94432282335

32

40834

SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 33

10000 ZAGREB

02111004

94534817607

33

174

MINISTARSTVO OBRANE

TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BR. 1

10000 ZAGREB

03207595

66486182714

34

713

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ULICA GRADA VUKOVARA 33

10000 ZAGREB

03281418

36162371878

35

21908

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

NAŠIČKA 14

10000 ZAGREB

03206564

23382113149

36

24035

REGIONALNO SREDIŠTE ZA PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA

DIVULJE, VOJARNA KNEZ TRPIMIR 4

21221 TROGIR

01649680

87116841442

37

28305

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 1

10000 ZAGREB

01892223

66912450056

38

21990

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

ANTE KOVAČIĆA 10

44000 SISAK

01362844

78591911697

39

21973

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

TRG HRVATSKIH VELIKANA 6

10000 ZAGREB

01243357

53431003303

40

42717

OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

MASARYKOVA 8

43000 BJELOVAR

02257084

37802470281

41

41257

OBITELJSKI CENTAR DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

MATA VODOPIĆA 30

20000 DUBROVNIK

02146070

04789522342

42

41281

OBITELJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA

ULICA GRADA CHICHAGA 13

10000 ZAGREB

02144484

37212407518

43

42725

OBITELJSKI CENTAR ISTARSKE ŽUPANIJE

VIDIKOVAC 7

52100 PULA

02257211

60500842173

44

41249

OBITELJSKI CENTAR KARLOVAČKE ŽUPANIJE

IVANA MEŠTROVIĆA 10

47000 KARLOVAC

02146606

42030267390

45

41290

OBITELJSKI CENTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ULICA BRAĆE RADIĆA 7

48000 KOPRIVNICA

02147726

96268933184

46

41273

OBITELJSKI CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

FRANA GALOVIĆA 1 C

49000 KRAPINA

02143933

37321015954

47

42709

OBITELJSKI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

JURIŠE ORLOVIĆA 2

53270 SENJ

02257971

62429557364

48

43054

OBITELJSKI CENTAR POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

TRG SV. TROJSTVA 1

34000 POŽEGA

02297442

26601695039

49

41224

OBITELJSKI CENTAR PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KREŠIMIROVA 12

51000 RIJEKA

02137836

91173567649

50

42733

OBITELJSKI CENTAR SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ULICA LIPA 11

44000 SISAK

02257203

47970632022

51

41265

OBITELJSKI CENTAR SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

MATOŠEVA 10

21000 SPLIT

02145952

05752234151

52

41208

OBITELJSKI CENTAR ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PRVIĆKA 2

22000 ŠIBENIK

02144271

54928676822

53

43046

OBITELJSKI CENTAR VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VODNIKOVA ULICA 6

42000 VARAŽDIN

02304686

37761198303

54

41216

OBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

KRALJA ZVONIMIRA 2

33000 VIROVITICA

02142317

33065326656

55

41232

OBITELJSKI CENTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ŠETALIŠTE D. ŠVAGELJA 2

32100 VINKOVCI

02144000

94273814142

56

43708

OBITELJSKI CENTAR ZADARSKE ŽUPANIJE

PUT MURVICE 14

23000 ZADAR

02390329

77921187569

57

721

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 7-8

10000 ZAGREB

03230040

43541122224

58

748

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

03270955

57036237740

59

21625

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

03270955

57036237740

60

38647

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

ZAHAROVA 5

10000 ZAGREB

01887432

48596593008

61

24168

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

GAJEVA 5

10000 ZAGREB

01469819

93161265507

62

38743

AGENCIJA ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA

ANDRIJE HEBRANGA 34

10000 ZAGREB

01713809

31781300930

63

44014

AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNRSTVO

ANDRIJE HEBRANGA 34

10000 ZAGREB

02456290

91878064648

64

44389

AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

02471671

07435417708

65

44508

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

FRANKOPANSKA 11

10000 ZAGREB

02456257

04323472109

66

6082

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

ULICA GRADA VUKOVARA 284/VI

10000 ZAGREB

03799166

99875008081

67

6179

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

03899772

89755384389

68

38495

HRVATSKI ZAVOD ZA NORME

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

01957406

76844168802

69

38500

HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

01956868

98834727195

70

756

MINISTARSTVO KULTURE

RUNJANINOVA 2

10000ZAGREB

00931608

37836302645

71

25917

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

TRG STJEPANA RADIĆA 3

10000 ZAGREB

03277348

28639480902

72

25950

DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE

UL.GRADA VUKOVARA 79 /III

10000 ZAGREB

01720287

47904329383

73

22162

NACIONALNI PARK BRIJUNI

BRIJUNI

52100 PULA

03286436

79193158584

74

22138

NACIONALNI PARK.KORNATI

22243 MURTER

22243 MURTER-KORNATI

03957772

63763133364

75

22234

NACIONALNI PARK.KRKA

TRG IVANA PAVLA II 5

22000 ŠIBENIK

03418103

67969498372

76

22179

NACIONALNI PARK MLJET

PRISTANIŠTE 2

20226 MLJET

03324974

41720834491

77

22200

NACIONALNI PARK PAKLENICA

UL.F. TUĐMANA14A

23244 STARIGRAD

03142027

24913665146

78

22218

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

PLITVIČKA JEZERA b.b.

53231 PLITVIČKA JEZERA

03310850

91109303119

79

22187

NACIONALNI PARK RISNJAK

BIJELA VODICA 48

51317 CRNI LUG

03033619

09269345925

80

26506

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

KRASNO b.b.

53274 KRASNO

01486993

24661445515

81

23243

PARK PRIRODE BIOKOVO

TRG T.UJEVIĆA 31

21300 MAKARSKA

01408232

63685777958

82

22154

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

ŠANDORA PETEFIJA 35

31327 BILJE

01334239

98988824554

83

42598

PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

TRG SVETOG PETRA 7

20289 LASTOVO

02175843

15186719674

84

22226

PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

TRG KRAJA PETRA SVAČIĆA b.b.

44324 JASENOVAC

01300997

13092477849

85

23497

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

BLIZNEC b.b.

10000 ZAGREB

01463080

59832224817

86

26514

PARK PRIRODE PAPUK

TRG GOSPE VOĆINSKE b.b.

33552 VOĆIN

01503847

09100391705

87

22195

PARK PRIRODE TELAŠĆICA SALI

PUT DANIJELA GRBINA b.b.

23281 SALI

03439780

39112943608

88

25925

PARK PRIRODE UČKA

LIGANJ 42

51415 LOVRAN

01508342

64113345521

89

25933

PARK PRIRODE VELEBIT

KANIŽA b.b.

53000 GOSPIĆ

01439863

65211368646

90

26522

PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO- PAKOŠTANE

KRALJA PETRA SVAČIĆA 2

23210 BIOGRAD

01504495

62106126299

91

26539

PARK PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

SOŠICE b.b.

10457 ŽUMBERAK

01481517

11528798664

92

789

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

TRG E. KVATERNIKA 3

43000 BJELOVAR

03316734

80099091562

93

797

DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU

SV.DOMINIKA 1

20000 DUBROVNIK

03303870

01076882554

94

23577

DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU

KANIŠKA 17

53000 GOSPIĆ

01475444

34694889661

95

801

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU

LJ.ŠESTIĆA 5

47000 KARLOVAC

03123367

99575902022

96

810

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU

KAMILA FIRINGERA 1

31000 OSIJEK

03014223

61338774671

97

828

DRŽAVNI ARHIV U PAZINU

VLADIMIRA NAZORA 3

52000 PAZIN

03089240

55059300119

98

836

DRŽAVNI ARHIV U RIJECI

PARK N. HOSTA 2

51000 RIJEKA

03321088

16391096016

99

844

DRŽAVNI ARHIV U SISKU

FRANKOPANSKA 21

44000 SISAK

03313824

35994268014

100

852

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

AUGUSTA CESARCA 1

35000 SLAVONSKI BROD

03071162

11265594372

101

869

DRŽAVNI ARHIV U SPLITU

GLAGOLJAŠKA 18

21000 SPLIT

03118452

61469620638

102

43915

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

VELIMIRA ŠKORPIKA 5

22000 ŠIBENIK

02435411

97880836355

103

877

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

TRSTENJAKOVA 7

42000 VARAŽDIN

03006166

72801109643

104

44493

DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 24

33000 VIROVITICA

02494841

37777848565

105

43636

DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU

ŽUPANIJSKA 66

32000 VUKOVAR

02334712

05275803945

106

885

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

R.BOŠKOVIĆA b.b.

23000 ZADAR

03142019

46156591639

107

893

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

OPATIČKA 29

10000 ZAGREB

03224953

37363837470

108

764

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

MARULIĆEV TRG 2

10000 ZAGREB

03205380

46144176176

109

43644

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE

ŠTRIGOVA 102

40312 ŠTRIGOVA

02326086

13768042762

110

40623

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOGA RATA

MARULIĆEV TRG 21

10000 ZAGREB

01909592

57527861125

111

924

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE

CARRARINA 3

52100 PULA

03203727

76185043859

112

40631

ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA

VID b.b.

20530 METKOVIĆ

02071061

85570198172

113

40640

ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK

TRG SVETOG TROJSTVA 2

31000 OSIJEK

02055686

94201574675

114

908

ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

21000 SPLIT

03118380

57340203536

115

916

ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR

TRG OPATICE ČIKE 1

23000 ZADAR

03132170

88252913683

116

949

FUNDACIJA IVANA MEŠTROVIĆA

MLETAČKA 8

10000 ZAGREB

03751783

49483564012

117

6146

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI

SV.ĆIRILA I METODA 3

10000 ZAGREB

00738751

57897955082

118

965

HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

MATOŠEVA 9

10000 ZAGREB

03212084

10624495854

119

40682

HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ

ILICA 13

10000 ZAGREB

01783815

61689362030

120

22347

ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA

ROOSEVELTOV TRG 5

10000 ZAGREB

01425684

78141312758

121

973

MODERNA GALERIJA

A. HEBRANGA 1

10000 ZAGREB

03205240

94391499491

122

42112

MUZEJ ANTIČKOG STAKLA ZADAR

POLJANA ZEMALJSKOG ODBORA 1

23000 ZADAR

02106698

74294482659

123

990

MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT

GUNJAČA b.b.

21000 SPLIT

03119904

88269740410

124

1003

MUZEJ SLAVONIJE OSIJEK

TRG SVETOG TROJSTVA 6

31000 OSIJEK

03014207

45589739612

125

1011

MUZEJ HRVATSKOG ZAGORJA

SAMCI 64

49245 GORNJA STUBICA

00207349

11298572202

126

1020

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR

ILICA 4

10000 ZAGREB

03205258

28048960411

127

1038

TIFLOLOŠKI MUZEJ

AUGUSTA ŠENOE 34

10000 ZAGREB

03270564

04200585015

128

43907

HRVATSKI MUZEJ TURIZMA

PARK ANGIOLINA 1

51410 OPATIJA

02298651

47076735780

129

22242

GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

JEZUITSKI TRG 4

10000 ZAGREB

01426672

78027759648

130

932

DVOR TRAKOŠČAN

TRAKOŠČAN 1

42254 BEDNJA

03125483

24929691978

131

23593

SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC

BRAĆE RADIĆA 146

44323 JASENOVAC

03201678

37280079200

132

1046

ANSAMBL LADO

TRG MARŠALA TITA 6A

10000 ZAGREB

03213862

28251263363

133

25878

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

TRG MARŠALA TITA 6A

10000 ZAGREB

03205479

10852199405

134

23585

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE

DRAŠKOVIĆEVA 80/1

10000 ZAGREB

01494449

12091168733

135

22339

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

NIKE GRŠKOVIĆA 23

10000 ZAGREB

01250795

08647229584

136

23608

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

CVIJETE ZUZORIĆ 6

20000 DUBROVNIK

03384608

43644119661

137

44926

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

KRALJA ZVONIMIRA 20

10000 ZAGREB

02275341

27103918402

138

45189

MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 1

23000 ZADAR

02479184

42850342757

139

1079

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

ULICA GRADA VUKOVARA 78.

10000 ZAGREB

03271005

76767369197

140

23920

HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU

ULICA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

10000 ZAGREB

01268252

93757070566

141

38583

AGENCIJA ZA HRANU

KAPUCINSKA 40

31000 OSIJEK

01846272

34362829100

142

45927

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

ULICA GRADA VUKOVARA 269 D

10000 ZAGREB

02593262

99122235709

143

44565

HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

HONDLOVA 2/11

10000 ZAGREB

02528614

35506269186

144

46093

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

02623790

48339869626

145

43167

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

BABONIĆEVA 121

10000 ZAGREB

02324016

52835439377

146

40842

ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

02117681

85286477171

147

44292

AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

BABONIĆEVA 21

10000 ZAGREB

02489473

77950792246

148

1087

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

PRISAVLJE 14

10000 ZAGREB

03277097

22874515170

149

41546

AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

ATNOFAGASTE 6

21000 SPLIT

02097958

27735395987

150

41538

AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

PAROBRODARSKA 5

32000 VUKOVAR

01776711

24329099782

151

44934

AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

PRISAVLJE 14

10000 ZAGREB

02484919

74370079032

152

45228

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

PRISAVLJE 14

10000 ZAGREB

02559633

99256282044

153

45084

AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

PRISAVLJE 14

10000 ZAGREB

02566389

84182235849

154

44942

AGENCIJA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU

KRLEŽIN GVOZD 1A

10000 ZAGREB

02447355

94853617301

155

6066

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 161

21000 SPLIT

03878724

51867618130

156

1214

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

REPUBLIKE AUSTRIJE 20

10000 ZAGREB

03205894

50687092246

157

24019

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

TRG MARŠALA TITA 8

10000 ZAGREB

01686372

17382404634

158

22058

AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

SAVSKA CESTA 41/VI

10000 ZAGREB

01294164

69331375926

159

6120

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

GRUŠKA 20

10000 ZAGREB

00936693

84891127540

160

23831

HRVATSKI GEODETSKI INSTITUT

SAVSKA CESTA 41

10000 ZAGREB

01547941

52623751314

161

23840

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

KUHAČEVA 29

31000 OSIJEK

01464914

68467994606

162

1222

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

DONJE SVETICE 38

10000 ZAGREB

03271030

49508397045

163

23309

DRUŠTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

GUNDULIĆEVA 10

10000 ZAGREB

01406957

63889136224

164

2063

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

PAVLINSKA 2

42000 VARAŽDIN

03006107

02024882310

165

2102

GEOTEHNIČKI FAKULTET VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 7

42000 VARAŽDIN

03042316

16146181375

166

43749

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22/A

40000 ČAKOVEC

02382512

31444990605

167

2452

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU

TRG SV. TROJSTVA 3

31000 OSIJEK

03049779

78808975734

168

2284

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – EKONOMSKI FAKULTET

TRG LJUDEVITA GAJA 7

31000 OSIJEK

03021645

52778515544

169

2313

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

KNEZA TRPIMIRA 2 B

31000 OSIJEK

03392589

95494259952

170

2321

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – FILOZOFSKI FAKULTET

LORENZA JAGERA 9

31000 OSIJEK

03014185

58868871646

171

2508

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

EUROPSKA AVENIJA 24

31000 OSIJEK

03014347

46627536930

172

2250

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

DRINSKA 16 A

31000 OSIJEK

03397335

04150850819

173

22849

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – MEDICINSKI FAKULTET

HUTTLEROVA 4

31000 OSIJEK

01388142

16214165873

174

2268

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU -POLJOPRIVREDNI FAKULTET

TRG SVETOG TROJSTVA 3

31000 OSIJEK

03058212

98816779821

175

2292

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – PRAVNI FAKULTET

STJEPANA RADIĆA 13

31000 OSIJEK

03014193

26416570803

176

2276

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET

FRANJE KUHAČA 18

31000 OSIJEK

03058204

96371000697

177

2305

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOME BRODU

TRG I.B. MAŽURANIĆ 18

35000 SLAVONSKI BROD

03458091

65410788616

178

22486

SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – UČITELJSKI FAKULTET

LORENZA JAGERA 9

31000 OSIJEK

01404881

28082679513

179

28524

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – UMJETNIČKA AKADEMIJA

LORENZA JAGERA 9

31000 OSIJEK

01900625

91228649514

180

42024

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

PRERADOVIĆEVA 1

52100 PULA

02161753

61738073226

181

24141

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ĆIRA CARIĆA 4

20000 DUBROVNIK

01787578

01338491514

182

2444

SVEUČILIŠTE U RIJECI

TRG BRAĆE MAŽURANIĆA 10

51000 RIJEKA

03337413

64218323816

183

38454

SVEUČILIŠTE U RIJECI – AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI

SLAVKA KRAUTZEKA b.b.

51000 RIJEKA

01954253

55704161999

184

2186

SVEUČILIŠTE U RIJECI – EKONOMSKI FAKULTET

IVANA FILIPOVIĆA 4

51000 RIJEKA

03328627

26093119930

185

2194

SVEUČILIŠTE U RIJECI -FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

IKA PRIMORSKA 42

51410 OPATIJA

03091732

85799845149

186

22857

SVEUČILIŠTE U RIJECI – FILOZOFSKI FAKULTET

OMLADINSKA 14

51000 RIJEKA

03368491

70505505759

187

2160

SVEUČILIŠTE U RIJECI – GRAĐEVINSKI FAKULTET

V.C.EMINA 5

51000 RIJEKA

03395855

92037849504

188

2225

SVEUČILIŠTE U RIJECI – MEDICINSKI FAKULTET

BRAĆE BRANCHETTA 20

51000 RIJEKA

03328554

98164324541

189

22568

SVEUČILIŠTE U RIJECI – POMORSKI FAKULTET

STUDENTSKA 2

51000 RIJEKA

01580485

76722145702

190

2217

SVEUČILIŠTE U RIJECI – PRAVNI FAKULTET

HAHLIĆ 6

51000 RIJEKA

03328562

43767699965

191

2493

SVEUČILIŠTE U RIJECI – SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

DOLAC 1

51000 RIJEKA

03328686

84122581314

192

2151

SVEUČILIŠTE U RIJECI – TEHNIČKI FAKULTET

VUKOVARSKA 58

51000 RIJEKA

03334317

46319717480

193

40947

SVEUČILIŠTE U RIJECI – UČITELJSKI FAKULTET

TRG IVANA KLOBUČARIĆA 1

51000 RIJEKA

02116073

96996385705

194

2469

SVEUČILIŠTE U SPLITU

LIVANJSKA 5

21000 SPLIT

03129306

29845096215

195

2372

SVEUČILIŠTE U SPLITU – EKONOMSKI FAKULTET

MATICE HRVATSKE 31

21000 SPLIT

03119076

84477684422

196

2330

SVEUČILIŠTE U SPLITU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA b.b.

21000 SPLIT

03118339

00857144221

197

22435

SVEUČILIŠTE U SPLITU – FILOZOFSKI FAKULTET

NIKOLE TESLE 12

21000 SPLIT

01413236

98004523293

198

2348

SVEUČILIŠTE U SPLITU – GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

MATICE HRVATSKE 15

21000 SPLIT

03149463

83615500218

199

2356

SVEUČILIŠTE U SPLITU – KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

TESLINA 10

21000 SPLIT

03119068

99401575594

200

43773

SVEUČILIŠTE U SPLITU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

NIKOLE TESLE 6

21000 SPLIT

02393255

57848936921

201

22451

SVEUČILIŠTE U SPLITU – MEDICINSKI FAKULTET

ŠOLTANSKA 2

21000 SPLIT

01315366

02879747067

202

22460

SVEUČILIŠTE U SPLITU – POMORSKI FAKULTET

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 38

21000 SPLIT

01406043

24624257529

203

2397

SVEUČILIŠTE U SPLITU – PRAVNI FAKULTET

DOMOVINSKOG RATA 8

21000 SPLIT

03118347

03541568700

204

2410

SVEUČILIŠTE U SPLITU – PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET

NIKOLE TESLE 12

21000 SPLIT

03199622

20858497843

205

2524

SVEUČILIŠTE U SPLITU – SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

ZAGREBAČKA 3

21000 SPLIT

03118436

40099344720

206

22478

SVEUČILIŠTE U SPLITU – UMJETNIČKA AKADEMIJA

GLAGOLJAŠKA b.b.

21000 SPLIT

01321358

38960125358

207

23815

SVEUČILIŠTE U ZADRU

UL. M. PAVLINOVIĆA b.b.

23000 ZADAR

01695525

10839679016

208

2436

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

TRG MARŠALA TITA 14

10000 ZAGREB

03211592

36612267447

209

1923

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AGRONOMSKI FAKULTET

SVETOŠIMUNSKA C. 25

10000 ZAGREB

03283097

76023745044

210

1974

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI

TRG MARŠALA TITA 5

10000 ZAGREB

03205029

52097842295

211

1982

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

ILICA 85

10000 ZAGREB

03207919

95847257607

212

1861

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ARHITEKTONSKI FAKULTET

KAČIĆEVA 26

10000 ZAGREB

03204952

42061107444

213

1966

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

KUŠLANOVA 59 A

10000 ZAGREB

03219780

34967762426

214

1931

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

TRG J.F.KENNEDEYA 6

10000 ZAGREB

03272079

27208467122

215

1757

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

UNSKA 3

10000 ZAGREB

03276643

57029260362

216

1790

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

MARULIĆEV TRG 19

10000 ZAGREB

03250270

71259740533

217

1907

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

LEPUŠIĆEVA 6

10000 ZAGREB

03270262

28011548575

218

1812

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

VUKELIĆEVA 4

10000 ZAGREB

03260771

25410051374

219

1829

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

IVANA LUČIĆA 5

10000 ZAGREB

03276546

22910368449

220

2014

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

ANTE KOVAČIĆA 1

10000 ZAGREB

03205037

14509285435

221

1958

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

IVANA LUČIĆA 3

10000 ZAGREB

03254852

90633715804

222

1853

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEODETSKI FAKULTET

A.KAČIĆA-MIOŠIĆA 26

10000 ZAGREB

03204987

43594593297

223

1837

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 26

10000 ZAGREB

03227120

62924153420

224

2080

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GRAFIČKI FAKULTET

GETALDIĆEVA 2

10000 ZAGREB

03219763

25564990903

225

2006

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZILOŠKI FAKULTET

HORVAĆANSKI ZAVOJ 15

10000 ZAGREB

03274080

25329931628

226

1888

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

ŠALATA 3

10000 ZAGREB

03270211

45001686598

227

2071

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – METALURŠKI FAKULTET SISAK

ALEJA NARODNIH HEROJA 3

44103 SISAK

03313786

48006703414

228

1999

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MUZIČKA AKADEMIJA

GUNDULIĆEVA 6

10000 ZAGREB

03205002

18422925218

229

1915

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PRAVNI FAKULTET

TRG MARŠALA TITA 14

10000 ZAGREB

03225909

38583303160

230

1845

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

PIEROTTJEVA 6

10000 ZAGREB

03207102

47824453867

231

1781

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UL.KRALJA ZVONIMIRA 8

10000 ZAGREB

03270149

28163265527

232

2047

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – RUDARSKO-GOELOŠKO-NAFTNI FAKULTET

PIEROTTIJEVA 6

10000 ZAGREB

03207005

99534693762

233

1870

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – STOMATOLOŠKI FAKULTET

GUNDULIĆEVA 5

10000 ZAGREB

03204995

70221464726

234

1896

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET

SVETOŠIMUNSKA C.25

10000 ZAGREB

03281485

07699719217

235

1804

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET

PIEROTTJEVA 6

10000 ZAGREB

03207064

43097527965

236

1940

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – UČITELJSKI FAKULTET

SAVSKA CESTA 77

10000 ZAGREB

01422545

72226488129

237

2022

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

HEINZELOVA 55

10000 ZAGREB

03225755

36389528408

238

22427

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8

10000 ZAGREB

01398270

08814003451

239

38446

VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU

ŽUPANIJSKA 50

32000 VUKOVAR

01970828

21720825730

240

38438

VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ U KNINU

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 30

22300 KNIN

01963813

13664089430

241

41185

VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU

ULICA BANA IVANA KARLOVIĆA 16

53000 GOSPIĆ

02103133

42552392522

242

21053

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

I.MEŠTROVIĆA 10

47000 KARLOVAC

01286030

62820859976

243

22398

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

VUKOVARSKA 17

34000 POŽEGA

01395521

14821098391

244

22494

VELEUČILIŠTE U RIJECI

TRPIMIROVA 2/V

51000 RIJEKA

01387332

29573709870

245

41337

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

TRG STJEPANA MILETIĆA 12

35000 SLAVONSKI BROD

02152622

06972269479

246

22824

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

TRG A. HEBRANGA BR. 11

22000 ŠIBENIK

02100673

61727512157

247

23624

VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

HALLEROVA ALEJA 5

42000 VARAŽDIN

01569279

87862136009

248

42993

VISOKA ŠKOLA ZA MENEDŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3

33000 VIROVITICA

02282208

46576407858

249

22371

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

MILISLAVA DEMERCA 1

48260 KRIŽEVCI

01411942

75480885018

250

22832

ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE

MLINARSKA CESTA 38

10000 ZAGREB

01274597

50952646228

251

2918

EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB

TRG JOHNA KENNEDYA 7

10000 ZAGREB

03219925

70925432731

252

22816

HRVATSKI INSTITUT ZA MOSTOVE I KONSTRUKCIJE

BROZOVA 6 A

10000 ZAGREB

00371874

02540315571

253

2934

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

OPATIČKA 10

10000 ZAGREB

03207153

23296176633

254

2983

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

SAVSKA CESTA 143

10000 ZAGREB

03274098

29059177553

255

3105

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IV0 PILAR

MARULIĆEV TRG 19/I

10000 ZAGREB

03793028

32840574937

256

3041

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

BIJENIČKA CESTA 46

10000 ZAGREB

03270289

69715301002

257

3113

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

LJUDEVITA GAJA 32

10000 ZAGREB

03817121

93710699926

258

3121

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

UL.GRADA VUKOVARA 68

10000 ZAGREB

03937658

59796264563

259

3050

INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

AMRUŠEVA 11

10000 ZAGREB

03205118

11986338639

260

3084

INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

ULICA KRALJA ZVONIMIRA 17

10000 ZAGREB

03724042

37781872772

261

3092

INSTITUT ZA FILOZOFIJU

UL.GRADA VUKOVARA 54

10000 ZAGREB

03772047

43667021597

262

2975

INSTITUT ZA FIZIKU

BIJENIČKA CESTA 46

10000 ZAGREB

03270424

77627408491

263

22525

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

SACHSOVA 2

10000 ZAGREB

03219518

43733878539

264

21061

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE

REPUBLIKE AUSTRIJE 16

10000 ZAGREB

01259571

12268324202

265

3025

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA

PUT DUILOVA 11

21000 SPLIT

03140792

90884993104

266

23286

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE

SMIČIKLASOVA 21

10000 ZAGREB

03226344

41683226810

267

2959

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

KSAVERSKA CESTA 2

10000 ZAGREB

03270475

30285469659

268

22621

INSTITUT ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

LJ. F. VUKOTINOVIĆA 2/II

10000 ZAGREB

03205177

31120185175

269

3009

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

TRG STJEPANA RADIĆA 3

10000 ZAGREB

03287572

80265403319

270

2900

INSTITUT ZA OCENOGRAFIJU I RIBARSTVO

ŠETALIŠTE I.MEŠTROVIĆA 63

21000 SPLIT

03118355

86235185568

271

3076

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

CARLA HUGUESA 8

52440 POREČ

03421031

03850982961

272

2942

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

ULICA GRADA VUKOVARA 68

10000 ZAGREB

01339958

59451980348

273

3068

INSTITUT ZA TURIZAM

VRHOVEC 5

10000 ZAGREB

03208001

10264179101

274

2991

POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK

JUŽNO PREDGRAĐE 17

31000 OSIJEK

03058239

03665720049

275

21070

STAROSLAVENSKI UNSTITUT

DEMETROVA 11

10000 ZAGREB

01259563

15291942541

276

2967

ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO

CVJETNO NASELJE 41

10450 JASTREBARSKO

03115879

13579392023

277

45871

HRVATSKI MJERITELJSKI INSTITUT

ULICA GRADA VUKOVARA 78

10000 ZAGREB

02567687

08484495047

278

21609

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

GRIČ 3

10000 ZAGREB

03206017

</