Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Objava stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju članka 26.L114108 i 30.L114109 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, sačinjena u Beču 11. travnja 1980., koje je Republika Hrvatska postala strankom temeljem notifikacije o sukcesiji države prednice, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku dana 8. listopada 1991.

Klasa: 018-05/98-03/63
Urbroj: 521-05-01/08-98-02 KIC
Zagreb, 5. listopada 1998.

Potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić,
v. r.

zatvori
Objava stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !