Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Objave o upisu u Registar mineralnih gnojiva – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 10.04.1995 Objava o upisu u registar mineralnih gnojiva

OBJAVE

OBJAVA

O UPISU U REGISTAR MINERALNIH GNOJIVA

I.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 19.L33586 točke 1. Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva ("Narodne novine", br. 43/92 - proćišćeni tekst i 26/93) objavljuje da su u Registar mineralnih gnojiva upisana mineralna gnojiva, i to:

1. Mineralno kompleksno gnojivo NPK 10-20-30 proizvođač: INA-Petrokemija, d. d. Kutina;

2. Složena tekuća mineralna gnojiva pod slijedećim trgovačkim nazivima;

- FERTINA C1, za cvijeće

- FERTINA P1, za povrće

- FERTINA V1, za voćarske kulture

- FERTINA V4, za aktinidiju

- FERTINA G1, za vinovu lozu i voćarske kulture

- FERTINA R1, za kukuruz

- FERTINA R2, za šećernu repu

- FERTINA V3, kalcij specijal za jabuke

proizvođač INA-Petrokemija, d. d. Kutina;

3. Ca-Mg - mineralno gnojivo AGRARVITAL - SPS proizvođač: poduzeće "ECO-Ze PRODUCT" d. o. o. Krapina.

II.

Za mineralna gnojiva pod rednim brojem 2. u točki I. ove objave prestao je važiti upis u Registar umjetnih gnojiva objavljen uL33588 "Narodnim novinama", br. 46/92.

Klasa: 320-11/95-01

Urbroj: 525-02-95-1

Zagreb, 16. ožujka 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


zatvori
Objave o upisu u Registar mineralnih gnojiva –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !