Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 19.6.1998 Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 27.L57480 stavka 3. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Narodne novine" broj 111/97) ministar zdravstva donosi

OBRAZAC

OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

PSIHIJATRIJSKA USTANOVA

Matični broj: ______________________

ŽUPANIJSKI SUD

Izvješćujemo Vas da je dana ___________ u ____________

sati u ovu bolnicu bez pristanka hospitaliziran bolesnik ______

_______________________________________________.

U privitku Vam dostavljamo liječničku dokumentaciju i obra-

zloženje razloga za prisilno zadržavanje bolesnika _________

________________________ u ovoj ustanovi bez njegova

pristanka.

Odgovorna osoba:

__________________

Ovaj obrazac će se primjenjivati od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/0067
Urbroj: 534-02-03-98-01
Zagreb, 11. lipnja 1998.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.

zatvori
Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !