Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 21.9.2005 Obvezatne upute broj DLS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2050

Na temelju članka 10.L266877 stavka 3. i članka 30.L266878 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za pripadnike hrvatskog naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave, (Općinsko vijeće Općine Borovo i Općinsko vijeće Općine Trpinja), Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave (Gradsko vijeće Grada Drniša, Općinsko vijeće Općine Lovas, Općinsko vijeće Općine Nijemci i Općinsko vijeće Općine Tovarnik – za sva navedena vijeća za predstavnika srpske nacionalne manjine) i Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora za predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u Gradu Slavonskom Brodu dana 15. rujna 2005. koje su stupile na snagu danom objave uL266880 »Narodnim novinama«, broj 111/05 od 21. rujna 2005.

Izbori će se održati u nedjelju 23. listopada 2005.

2. Rokovi teku od

22. rujna 2005. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

3. listopada 2005. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 1. Zakona).

4. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata kao i zbirnu listu, i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

5. listopada 2005. do 24:00 sata

(članak 20. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

6. listopada 2005. od 00:00 sati do

21. listopada 2005. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 21.00 sat, dakle od

22. listopada 2005. od 00:00 sati do

23. listopada 2005. do 19:00 sati

(članak 24. stavak 1. Zakona).

7. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do

14. listopada 2005. do 24:00 sata

(članak 37. stavak 2. Zakona).

8. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do

17. listopada 2005. do 24:00 sata

(članak 36. stavak 6. Zakona).

9. Glasovanje traje neprekidno

23. listopada 2005. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati

(članak 43. stavak 1. Zakona).

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

24. listopada 2005. do 7:00 sati

(članak 49. Zakona).

11. Nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

24. listopada 2005. do 19:00 sati

(članak 50. stavak 1. Zakona).

12. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva

(članak 53. Zakona).

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 55. do članka 62. Zakona.

Klasa: 013-03/05-03/08

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 21. rujna 2005.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !