Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLS II - obrasci za provođenje dopunskih izbora ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 21.9.2005 Obvezatne upute broj DLS II – obrasci za provođenje dopunskih izbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2051

Na temelju članka 10.L266881 stavka 1. i članka 30.L266882 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS II

OBRASCI ZA PROVOĐENJE DOPUNSKIH IZBORA

1. Pripreme i provođenje dopunskih izbora za pripadnike hrvatskog naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave (Općinsko vijeće Općine Borovo i Općinsko vijeće Općine Trpinja), za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave (Gradsko vijeće Grada Drniša, Općinsko vijeće Općine Lovas, Općinsko vijeće Općine Nijemci i Općinsko vijeće Općine Tovarnik – za sva navedena vijeća za predstavnika srpske nacionalne manjine) i ponovljenih izbora za predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u Gradu Slavonskom Brodu obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznaku DLS.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provedbu izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akta izvijestiti Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

4. Obrasci su:

– DLS-1 – Prijedlog liste kandidata za predstavnike nacionalne manjine za članove predstavničkog tijela,

– DLS-2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za predstavnike nacionalne manjine za članove predstavničkog tijela,

– DLS-3 – Prijedlog liste kandidata za predstavnike hrvatskog naroda za članove predstavničkog tijela,

– DLS-4 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za predstavnike hrvatskog naroda za članove predstavničkog tijela,

– DLS-5 – Očitovanje kandidata ili zamjenika o prihvaćanju kandidature,

– DLS-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– DLS-7 – Rješenje o imenovanju stalnoga sastava općinskoga/gradskoga izbornog povjerenstva,

– DLS-8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,

– DLS-9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/05-03/09

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 21. rujna 2005.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.
zatvori
Obvezatne upute broj DLS II - obrasci za provođenje dopunskih izbora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !