Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
134 09.11.2009 Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3265

Na temelju članka 10.L479901 stavka 1. i članka 30.L479902 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07. – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III

O OBRASCIMA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Uz obrasce za provedbu dopunskih izbora propisane Obvezatnim uputama DLS-IIL479904 (»Narodne novine« broj 128/09) propisuju se i sljedeći obrasci:

• DLS 4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana tijela za provođenje dopunskih izbora,

• DLS 5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,

• DLS 6 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora,

• DLS 7 – Glasački listić,

• DLS 8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predstavnika nacionalne manjine u općinsko/gradsko vijeće,

• DLS 9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnika nacionalne manjine u općinsko/gradsko vijeće,

• DLS 10 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predstavnika nacionalne manjine u županijsku skupštinu,

• DLS 11 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnika nacionalne manjine u županijsku skupštinu,

• DLS 12 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnika nacionalne manjine u županijsku skupštinu

2. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 013-06/09-03/06

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 6. studenoga 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

OBRASCI

zatvori
Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !