Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLS V - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 5.10.2005 Obvezatne upute broj DLS V – o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2155

Na temelju članka 30.L281007 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS V

O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S TJELESNOM MANOM, TE OSOBA KOJE SE NALAZE U BOLNICI, INVALIDNIH, BOLESNIHI NEPOKRETNIH OSOBA

1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem, što znači da nitko ne smije glasovati putem druge osobe.

Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biralište s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za kojeg takav birač glasuje.

2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju da glasuje, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tom cilju predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju.

Na omotnici – kuverti, upisat će se oznaka da se glasovalo za kandidate za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koju treba označiti navođenjem imena općine ili grada, odnosno županije.

Glasovanje na opisani način (točka 2. ovih Obvezatnih uputa) obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kad je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.

3. Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa poimenično će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

Klasa: 013-03/05-03/12

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 5. listopada 2005.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Obvezatne upute broj DLS V - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !