Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 05.11.2009 Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009.

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

3253

Na temelju članka 40.L479855 Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30.L479857 stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN I/A

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA DOPUNSKE IZBORE RASPISANE ODLUKOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
OD 5. STUDENOGA 2009.

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. raspisani su dopunski izbori za zamjenika gradonačelnika Grada Gline – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko – predstavnik srpske nacionalne manjine, za zamjenika župana Karlovačke županije – predstavnik srpske nacionalne manjine i zamjenika općinskog načelnika Općine Tompojevci – predstavnik rusinske ili srpske nacionalne manjine. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 5. studenoga 2009.

Izbori će se održati u nedjelju 6. prosinca 2009.

2. Rokovi teku od

6. studenoga 2009. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

17. studenoga 2009. do 24:00 sata

(članak 17. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene kandidate za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

19. studenoga 2009. do 24:00 sata

(članak 23. stavak 1. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste kandidata i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

4. prosinca 2009. do 24:00 sata

(članak 24. stavak 1. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

5. prosinca 2009. u 00:00 sati do

6. prosinca 2009. u 19:00 sati

(članak 26. stavak 1. Zakona).

7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

27. studenoga 2009. do 24:00 sata

(članak 46. stavak 3. Zakona).

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

27. studenoga 2009. do 24:00 sata

(članak 44. Zakona).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 44. Zakona).

9. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle

30. studenoga 2009. do 24:00 sata.

(članak 44. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno

6. prosinca 2009. od 7:00 do 19:00 sati

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u redu na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 54. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

7. prosinca 2009. do 7:00 sati.

(članak 63. Zakona).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle

7. prosinca 2009. do 19:00 sati.

(članak 64. stavak 1. Zakona).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 68. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 84. do 91. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 5. studenoga 2009. godine.

Klasa: 013-05/09-03/03

Urbroj: 507-09-02

Zagreb, 5. studenoga 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !