Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLSN II/A - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 13.05.2010 Obvezatne upute broj DLSN II/A - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1949

Na temelju članka 40.L505583 Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30.L505585 stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN II/A

O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA

1. Postupak kandidiranja na dopunskim izborima za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana raspisanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. svibnja 2010. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznaku DLSN.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje pojedine radnje u postupku kandidiranja, propisati sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

• DLSN – 1 – Prijedlog kandidatkinje/kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika ili župana iz reda pripadnika nacionalne manjine

• DLSN – 2 – Prijedlog kandidatkinje/kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika /gradonačelnika ili župana iz reda pripadnika hrvatskog naroda

• DLSN – 3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-05/10-03/02
Urbroj: 507-10-02
Zagreb, 13. svibnja 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

OBRASCI

zatvori
Obvezatne upute broj DLSN II/A - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !