Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
134 09.11.2009 Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3266

Na temelju članka 40.L479905, 48.L479906 i 51.L479907 Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07 i 125/08) te članka 30.L479909 stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLSN III

O OBRASCIMA ZA POSTUPAK IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA

1. Provođenje dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na redovnim izborima održanim 2009. godine, iz reda pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskog naroda obavljat će se na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake DLSN.

3. Ako za pojedine radnje u postupku provođenja dopunskih izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

4. Obrasci za postupak izbora su:

• DLSN – 4 Glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana iz reda pripadnika nacionalne manjine

• DLSN – 5 Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda

• DLSN – 6 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika

• DLSN – 7 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika župana

• DLSN – 8 Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika

• DLSN – 9 Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana

• DLSN – 10 Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-05/09-03/05

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 6. studenoga 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

OBRASCI

zatvori
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !