Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj II – Obrasci za postupak kandidiranja ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.10.2007 Obvezatne upute broj II – Obrasci za postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3103

Na temelju članka 48.L357775 točka 3. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 69/03 – pročišćeni tekst i 19/07 dalje Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

1. Pripreme i provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.
3. Ako za pojedine radnje nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za postupak kandidiranja su:
– OZ–1 – Prijedlog liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor,
– OZ–2 – Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor,
– OZ–3 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine,
– OZ–4 – Prijedlog neovisnih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine,
– OZ–5 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine,
– OZ–6 – Prijedlog neovisnog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine,
– OZ–7 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine,
– OZ–8 – Prijedlog neovisnog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine,
– OZ–9 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg zajedno biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine,
– OZ–10 – Prijedlog neovisnog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg zajedno biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine,
– OZ–11 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg zajedno biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine,
– OZ–12 – Prijedlog neovisnog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg zajedno biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine,
– OZ–13 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg zajedno biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine,
– OZ–14 – Prijedlog neovisnog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kojeg zajedno biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine,
– OZ–15 – Očitovanje kandidata ili zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature.
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01/10
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 17. listopada 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

 

OZ–1

OZ–2

OZ–3

OZ–4

OZ–5

OZ–6

OZ–7

OZ–8

OZ–9

OZ–10

OZ–11

OZ–12

OZ–13

OZ–14

OZ–15

zatvori
Obvezatne upute broj II – Obrasci za postupak kandidiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !