Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 04.11.2009 Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

3240

Na temelju članka 22.L479732 točke 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92., 42/92 – ispr., 71/97., 69/04. i 99/04. – ispr.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

1. Postupak kandidiranja za predsjednika Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OP.

3. Ako za pojedine radnje ovim Obvezatnim uputama nije propisan odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će sadržaj i oblik obrasca sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje.

4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OP-1 – Prijedlog kandidatkinje/kandidata za predsjednicu/predsjednika Republike Hrvatske,

– OP-2 – Popis birača koji podržavaju kandidaturu za predsjednicu/predsjednika Republike Hrvatske,

– OP-3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature za predsjednicu/predsjednika Republike Hrvatske,

– OP-4 – Očitovanje političke stranke da je kandidatkinja/kandidat za predsjednicu/predsjednika Republike Hrvatske predložena/predložen na način predviđen njenim Statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-04/09-03/02

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 31. listopada 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

zatvori
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !